Home

Prenatale screening downsyndroom

Prenatale screening Je kunt laten onderzoeken hoe groot de kans is dat jouw nog ongeboren kind het downsyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap. Je kiest zelf of je het onderzoek wilt laten uitvoeren. Er bestaan twee verschillende screeningtests voor het downsyndroom Tijdens de zwangerschap kunt u laten onderzoeken of uw ongeboren kind een aangeboren aandoening of lichamelijke afwijkingen heeft. Dit heet prenatale screening. Er zijn twee onderzoeken: 1. de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en 2. de screening op lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho) U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale tijdens de zwangerschap screening onderzoek . U kunt kiezen voor twee onderzoeken: de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho). U bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen In de zwangerschap kun je onderzoeken laten doen naar een aantal aangeboren afwijkingen van de baby. Dit wordt prenatale screening genoemd. Prenatale screening bestaat uit twee soorten onderzoeken: - Onderzoeken naar downsyndroom, edwards- en patausyndroo Prenatale screening op down-, edward- en patausyndroom Je kunt laten onderzoeken door middel van de combinatietest of NIPT, hoe groot de kans is dat jullie kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap

Prenatale screening - Radboudum

Casus Prenatale screening syndroom van Down. Een 40-jarige vrouw is 8 weken zwanger van haar 2e kind. Ze heet samen met haar man de eerste afspraak bij de verloskundige en ze moeten nu al beslissen of ze prenatale screening willen laten doen Deze onderzoeken worden prenatale screening op Down syndroom en lichamelijke afwijkingen genoemd. Met ingang van 1 april 2011 is de prenatale screening op Downsyndroom uitgebreid. Ouders die kiezen voor Downscreening, krijgen voortaan ook te horen of hun kind een verhoogde kans heeft op trisomie 13 (Patausyndroom) of trisomie 18 (Edwardssyndroom) Prenatale screening is niet een broodje dat over de toonbank gaat, maar een ingrijpende persoonlijke levensvraag. Als zodanig moet het worden gepresenteerd. De politiek geeft met deze motie een verkeerd signaal af

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een aangeboren afwijking heeft of een verhoogde kans daarop. Als uit de test blijkt dat de kans verhoogd is, of er worden bij de echo afwijkingen gezien, komt u in aanmerking voor verder onderzoek Als uit prenatale diagnostiek blijkt dat het kind down-, edwards of patausyndroom heeft, hebben de aanstaande ouders de mogelijkheid zich voor te bereiden op de geboorte van een kind met down-, edwards- of patausyndroom of om te besluiten tot vroegtijdige zwangerschapsafbreking. Meer informatie. Prenatale screening op down-, edwards- of. de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), een bloedtest op het o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie of positieve combinatietest. invasieve diagnostiek, bijvoorbeeld vlokkentest of vruchtwaterpunctie, alleen bij medische indicatie, een positieve combinatietest of een positieve NIPT

Folder informatie over de screening op down-, edwards- en

Wanneer prenatale screening Iedere zwangere vrouw komt in aanmerking voor een prenatale screening. Het maakt niet uit hoe oud je bent en of er wel of geen erfelijke aandoeningen in jouw familie of die van je partner voorkomen. Tijdens de eerste afspraak vertelt de verloskundige of gynaecoloog welke onderzoeken er zijn en wat ze inhouden Wat is prenatale screening? Je kan tijdens de zwangerschap laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft (de combinatietest en de NIPT) en of je kind lichamelijke afwijkingen heeft (de 20-wekenecho). Je bepaalt zelf of je informatie wenst over prenatale screening In 2003 heeft het kabinet het standpunt ingenomen dat prenatale screening naar downsyndroom aangeboden mag worden aan zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder. Zwangere vrouwen jonger dan 36 jaar die om een kansbepalend onderzoek vragen (prenatale screening) zonder dat hier een medische indicatie voor is, kunnen dat krijgen, maar bij hen komt dit onderzoek niet voor vergoeding in aanmerking.

De uitslagen van bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met de leeftijd van de zwangere en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is op een kind met downsyndroom. De screening op downsyndroom is gericht op het bieden van handelingsopties Op www.pns.nl vind je een keuzehulp voor prenatale screening. Als verloskundigen helpen we je rond 11 weken zwangerschap met een zogenaamd counselingsgesprek om een keuze te maken, maar we geven nadrukkelijk geen advies. Het is geheel aan jou en je partner. Informatie over screening op syndromen van Down, Edwards en Pata 8 Samenvatting Deze samenvatting beschrijft in hoofdlijnen de prenatale screening gericht op downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) en is bedoeld voor professionals betrokken bij (regionale) beleidsontwikkeling, vaststelling en uitvoering. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 1. De screening in hoofdlijnen 2. De betrokken actoren 3 Prenatale screening op congenitale afwijkingen is in Nederland vanaf 2007 beschikbaar voor elke zwangere vrouw. Ontwikkelingen en medische vernieuwingen in dit domein volgen elkaar snel op en leiden onder meer tot steeds betere testkarakteristieken

Diagnose Downsyndroom: wanneer en hoe? | Ouders van Nu

Prenatale screening - Verloskundig Centrum Noord-Holland Noor

Een baby met het downsyndroom heeft drie kopijen van het chromosoom 21 in plaats van de normale 2 kopijen. De kans op het downsyndroom neemt toe met het stijgen van de leeftijd van de moeder en neemt vooral toe vanaf 36 jaar. Een baby met downsyndroom is zelden erfelijk bepaald. Screening is een risicoberekenin Het Downsyndroom is een aangeboren aandoening in het erfelijk materiaal. Elk mens heeft 46 chromosomen. Deze bevatten de genen die samen alle erfelijke eigenschappen van de mens bepalen. De chromosomen zijn in alle cellen van het lichaam in tweevoud aanwezig. Bij het Downsyndroom is chromosoom 21 niet twee maar drie keer aanwezig is rondom prenatale screening op Downsyndroom en neuralebuisdefecten (hierna enkel 'prenatale screening' genoemd) uiteen worden gezet. Deze uiteenzetting zal in het kader van het hiervoor besproken interactie- perspectief te plaatsen zijn

Prenatale screening op Downsyndroom e

Prenatale screening op down-, edward- en patausyndroom Je kunt laten onderzoeken door middel van de combinatietest of NIPT, hoe groot de kans is dat jullie kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap. Wij zullen bij het intake gesprek aan jullie vragen of jullie meer willen weten over deze. overwegen prenatale screening naar Downsyndroom of lichamelijke afwijkingen te laten uitvoeren. Kort samengevat gaat het om het volgende: Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om uw ongeboren kind te laten onderzoeken. Zo kunt u laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. Ook kunt u late Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO, ofwel 20 wekenecho) 2017. Aanstaande ouders die hun ongeboren kind willen laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen, kunnen sinds 1 april 2017 - naast de combinatietest - ook kiezen voor de NIPT (niet.

Evaluatie van een programma voor prenatale screening op downsyndroom door echoscopische nekplooimeting en serumbepalingen in het eerste trimester van de zwangerschap. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2795-9. Wald NJ, Kennard A, Hackshaw A, McGuire A. Antenatal screening for Down's syndrome. Health Technol Assess. 1998;2:i-iv, 1-112. Nicolaides KH Hoewel prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo vergelijkbare doelstellingen hebben, worden deze screeningen verschillende gepercipieerd door zwangeren; zwangeren zijn positiever over hun deelname aan de 20-weken echo dan over deelname aan prenatale screening op Downsyndroom, en nemen aanzienlijk vaker deel aan de 20-weken echo Impact prenatale screening op downsyndroom. Na introductie van een nationaal programma voor prenatale screening halveerde in Denemarken het aantal pasgeborenen met het syndroom van Down. Het aantal uitgevoerde vruchtwaterpuncties en vlokkentesten nam eveneens flink af. Dit blijkt uit een Deense cohortstudie die British Medical Journal 27. Zwangere vrouwen die een prenatale screening willen laten uitvoeren op de syndromen van Down, Edwards en Patau (trisomie 21, 18 en 13) kunnen in het kader van een wetenschappelijk onderzoek kiezen tussen de combinatietest en de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Vanaf 2023 wordt de NIPT mogelijk opgenomen in het landelijke programma voor prenatale screening. De minister van VWS moet. Als de echoscopist bij het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek één of meer afwijkingen vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek en indien nodig een gesprek aangeboden in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek

Prenatale screening Down + SEO - Koninklijke Nederlandse

 1. counselinggesprek (uitleg over de prenatale screening) de 12 en de 20 wekenecho; Wat krijgt u soms vergoed? de combinatietest op o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie; de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), een bloedtest op het o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie of positieve combinatietes
 2. Deze studies bepalen mede de uitvoering en inrichting van prenatale screening in de toekomst. Meer informatie. Over de TRIDENT studies op www.meeroverNIPT.nl; Op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl kunnen zwangeren en hun partner meer lezen over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de verschillende testen
 3. prenatale screening naar downsyndroom aangeboden mag worden aan zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder. Zwan-gere vrouwen jonger dan 36 jaar die om een kansbepalend onderzoek vragen (prenatale screening) zonder dat hier een medische indicatie voor is, kunnen dat krijgen, maar bij hen komt dit onderzoek niet voor vergoeding in aanmerking.
 4. Prenatale screening op chromosomale afwijkingen zoals het syndroom van Down, Edwards of Patau. Prenatale screening op aangeboren lichamelijke afwijkingen. Meer informatie over prenatale screening vindt u op de website: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en in de folder van RIVM over de 20 weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke

 1. De Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken is een zelfstandige stichting. De stichting is gehuisvest in het Academisch Medisch Centrum en heeft tot doel de uitvoering van de prenatale screening binnen de regio te coördineren en de kwaliteit hiervan te bewaken. Naar pagina contract aanvragen. Kwaliteitsovereenkomst
 2. Prenatale screening is het onderzoek naar chromosomale en structurele aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. We bespreken met alle zwangeren de mogelijkheid voor een prenataal onderzoek. Pas na dit gesprek beslist u of u wel of niet een screening wilt laten doen. Er zijn verschillende onderzoeken: Structureel echoschopisch onderzoek.
 3. De screening op downsyndroom is in principe op eigen kosten, de 20-weken echo wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Op basis van voldoende en objectieve informatie en in combinatie met eigen waarden en normen, beslissen aanstaande moeders of zij gebruik willen maken van de mogelijkheden voor prenatale screening
 4. Veelgestelde vragen over prenatale screening en NIPT vindt u op screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom. Wat is het verschil tussen de TRIDENT-1 studie en de TRIDENT-2 studie? Bij de TRIDENT-1 studie wordt de NIPT alleen aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met.
 5. voor de organisatie van prenatale screening in Nederland.15 Stringente kwaliteitsbewaking van de gehanteerde meet-technieken, inclusief goede registratie en feedback, staat daarbij centraal. Dit geldt ook voor de nekplooimetingen. Om nodeloze verwarring over de hoogte van de individuele risico's op downsyndroom te voorkomen, is het zinvol da
 6. Een prenatale screening kan uitwijzen of er een verhoogde kans op een aandoening is. Door middel van een combinatietest kan ingeschat worden hoe groot de kans is dat een kindje geboren wordt met het Downsyndroom. De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek en een echo-onderzoek (nekplooimeting, hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans op.

Screeningen tijdens de zwangerschap Prenatale en

In 2019 nam 48,3% van alle zwangere vrouwen deel aan de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. Vanaf 1 april 2017 kan een zwangere vrouw, naast de combinatietest, kiezen voor de niet-invasieve prenatale test . De deelname aan NIPT is toegenomen van 39,2% van de zwangerschappen in 2017 naar 46,5% in 2019 Downsyndroom (ook trisomie 21 genoemd) is de meest voorkomende chromosomale afwijking. Een baby met het downsyndroom heeft drie kopijen van het chromosoom 21 in Het is niet verplicht prenatale screening uit te voeren. Deze onderzoeken worden u vrij-blijvend aangeboden Vanaf 1 april 2017 wordt de NIPT aangeboden aan alle zwangeren als niet-invasieve prenatale screening. NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Dit betekent dat er een bloedonderzoek bij de zwangere wordt gedaan; er wordt bij deze test geen echo gemaakt. (Downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) of 13. Prenatale screening down, edwards en patau en echo onderzoek 2019 Ouders die hun ongeboren kind willen laten onderzoeken op down-, edwards- en patausyndroom, kunnen kiezen uit twee testen. Dat zijn de combinatietest en de NIPT (niet-invasieve prenatale test) Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u meestal minder vergoed. Meer weten over niet-gecontracteerde zorg? Wat krijgt u vergoed? counselinggesprek (uitleg over de prenatale screening) de 12 en de 20 wekenecho. Wat krijgt u soms vergoed? de combinatietest op o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie

Zwangerschapsscreeningen RIV

 1. Prenatale screening (2) Downsyndroom, neuralebuisdefecten aan: de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr 2004/06, Den Haag, 29 april 2004. De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering e
 2. Prenatale screening; welke opties heb je? Als je in verwachting bent, dan kom je al snel voor serieuze afwegingen te staan. Wil je prenataal onderzoek uit laten voeren om de te weten of er een kans is op een afwijking bij de baby
 3. De prenatale screening die in Nederland wordt aangeboden, bestaat uit de: Combinatietest of NIPT voor chromosomale afwijkingen. (zoals down-, edwards- en patausyndroom ); 20-Weken echo voor lichamelijke afwijkingen. (zoals een open ruggetje, hartafwijking of hazenlip). Deze onderzoeken kunnen u misschien geruststellen over de gezondheid van uw.
Prenatale screening en diagnostiek | De Nieuwkomer

Casus Prenatale screening syndroom van Down - StudeerSne

 1. Tijdens een prenatale screening wordt uw ongeboren baby onderzocht op verschillende aangeboren afwijkingen. Het bestaat uit de volgende onderdelen: Counseling: voorlichting en advies over prenatale screening door uw verloskundige; Combinatietest: onderzoek naar de kans op het syndroom van Down of het syndroom van Edwards of Patau
 2. De combinatietest is een onderdeel van de prenatale screening en vindt plaats tussen de 9- 13 + 5 weken zwangerschap (zie prenatale screening voor meer informatie over de combinatietest en over de verschillende vormen van trisomie). Download hier de RIVM-folder over screening op het Downsyndroom
 3. Zwangerschap. Prenatale screening. Je kunt je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening. Er zijn twee soorten onderzoek: Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom. Een andere naam voor deze syndromen is trisomie 21,18 en 13
 4. der vergoed. Wat krijgt u vergoed? counselinggesprek (uitleg over de prenatale screening) de 12 en de 20 wekenecho. Wat krijgt u soms vergoed? de combinatietest op o.a. downsyndroom, alleen bij medische indicatie

Toestemmingsformulier TRIDENT-2, versie 2, juni 2018 Toestemmingsformulier TRIDENT-2 studie: Prenatale screening met NIPT Ik heb de algemene folder Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom gelezen en ook specifieke informatie over de TRIDENT-2 studie op de website www.meeroverNIPT.nl Prenatale screening en diagnostiek. De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (3-4%) heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Downsyndroom of een open ruggetje (spina bifida). Als aanstaande ouders kun je onderzoeken laten doen om voor de geboorte een aantal mogelijke aangeboren afwijkingen te ontdekken Prenatale screeningVergoeding 2020. Prenatale screening. Wilt u een prenatale screening zoals een 20 wekenecho? Bij Zilveren Kruis krijgt u hiervoor een vergoeding. Een prenatale screening is een onderzoek tijdens de zwangerschap naar afwijkingen bij uw kind. De vergoeding van een NIPT staat apart uitgelegd Aanvraagprocedure prenatale screening erytrocytenimmunisatie. Deze website toont video's van onder andere Youtube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies) Met de combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat uw kind Downsyndroom heeft. Prenatale Screening Koningin Emmalaan 12 3851 RJ Ermelo >> Contactformulier >> Route beschrijving (©) 2021 - Prenataal Screeningscentrum Noord-West Veluwe

Prenatale Screening Prenatale Screenin

Prenatale screening beoogt het vaststellen van een verhoogde kans op ernstige aandoeningen bij de ongeborene. Landelijk zijn twee prenatale screeningen gedefinieerd: 1) de prenatale screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) en 2) de prenatale screening op Downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen d.m.v. het Structuree De ziekenhuizen in de regio Nijmegen werken samen op het gebied van prenatale screening, diagnostiek en therapie. Zij vormen het Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen (NPDN). Het centrum van het netwerk is het Radboudumc. De volgende ziekenhuizen maken deel uit van het NPDN: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg Een prenatale screening kan uit meerdere onderdelen bestaan, zoals een combinatietest, de 20-weken echo en de NIPT-test (niet-invasieve prenatale test). Zoek je een andere vergoeding (Downsyndroom), trisomie 18 (Syndroom van Edwards) en het Syndroom van Patau (trisomie 13). De NIPT-test bestaat uit bloedonderzoek, waarbij. Prenatale screening. Iedere zwangere krijgt in Nederland prenatale screening aangeboden. Je bent helemaal vrij in de keuze om hier wel of geen gebruik van te maken. Om voorafgaand aan je afspraak hierover na te kunnen denken, volgt hieronder alvast enige informatie. Wanneer je nog meer wilt weten over één van deze testen, geven wij je graag.

Bij Pro Life krijgt u hiervoor een vergoeding. Een prenatale screening is een onderzoek tijdens de zwangerschap naar afwijkingen bij uw kind. Bij deze vergoeding maakten wij bewust een christelijk verantwoorde keuze. Wat dit precies betekent, leest u op de pagina christelijk verantwoorde zorg. Bekijk de vergoedingen van 2020. action-block-corner Implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van trisomie 21 (Syndroom van Down) in de Belgische zorgpraktijk In this scientific advisory report, the Superior Health Council of Belgium assesses the test performance of non-invasive prenatal genetic testing (NIPT) for Down Syndrome Kijk voor meer informatie over prenatale screening in de DIN 2.1 De DIN 2.1 (Nascholing Prenatale Screening voor counselors) biedt achtergrondinformatie en verschaft de nodige kennis voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) Prenatal diagnosis of Down syndrome: delivering results in our new age of prenatal testing. Dr. Brian Skotko, Co-Director Down Syndrome Program, Massachusetts General Hospital and Assistent Professor, Harvard Medical School (USA) 16.00 Paneldiscussie: mogelijkheden voor verbeterde counseling rond prenatale screening en keuzes in Nederlan

Johannes Marinus Maria van Lith First trimester screening for Down's syndrome Proefschrift Groningen. Non-Fictie Engels, 178 pagina's, 199

Prenatale screening - Thuis in verloskunde :: Thuis inSyndroom van Down - WikipediaEven voorstellen - VerloskundigcentrumdelviSyndroom van Down - inzowijzer

Het Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland is één van de acht regionale centra in Nederland dat van het Ministerie van VWS een vergunning heeft gekregen voor het voeren van de regie over de uitvoering van de prenatale screening op Downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen in de regio De NIPT, de niet-invasieve prenatale test, ontdekt meer gevallen van Downsyndroom in het UZ Gent. Er worden ook minder baby's geboren met Down in Vlaanderen. Syndroom van Down , Prenatale screening Prenatale diagnostiek is het opsporen van aangeboren of erfelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Dit onderzoek kan worden aangevraagd als er sprake is van een verhoogde kans op een erfelijke afwijking, die met prenatale diagnostiek aangetoond kan worden. De bekendste ziekte waarop wordt getest is het syndroom van Down Vergoeding en toegang tot prenatale screening op Down in 2015. Voorlezen Print E-mail Vrouwen kunnen vroeg in de zwangerschap laten onderzoeken of ze een verhoogde kans hebben op een kind met het Downsyndroom. Bij een verhoogde kans is vervolgonderzoek mogelijk om zekerheid hierover te geven