Home

Synoniem op basis van

Nederlandse synoniemen van op basis van, ander woord voor op basis van. Nederlands. Duits. Engels. Frans als synoniem van een ander trefwoord: grondslag (zn) : basis , basisprincipe , begin , beginsel , fondament , fondement , fundament , fundering , grond , grondvesting , hoeksteen , hoofdbestanddeel , onderbouw , ondergrond , onderlaag , oorsprong , opzet , pijler , substraat , uitgangspun Synoniemen.net. op basis van aan de hand van gesteund door steunend op uitgaande van gebaseerd op geleid door middels via Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'op basis', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Synoniemen van basis. achterban; basisbeginsel; basiselement; basislijn; beginsel; Draagvlak; elementair; fundament; fundering; grond; grondbeginsel; grondbegrip; grondgedachte; grondlijn; grondreg; grondslag; grondstelling; hoekst; hoeksteen; legerbasis; ondersteuning; onderzijde; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt; Puzzelomschrijvingen van basis: Achterban; Achtergron Synoniem van basis (ondergrond; beginsel; fundament; grondlijn; grondslag; grondvest; grondvlak; onderbouw; ondergrond; onderstel; poot; uitgangspunt; vertrekpunt; voet; voetbeen; voetstuk; Synoniem van 'n ander trefwoord. baas; beginsel; fond; fundament; grond; grondslag; kern; regel; uitgangspunt; vertrekpun als synoniem van een ander trefwoord: op basis van (vz) : aan de hand van, gesteund door, steunend op, uitgaande van. woordverbanden van 'steunend op' grafisch weergegeven

Nederlandse synoniemen van op basis van, ander woord voor

34 puzzelwoorden gevonden voor `Basis`. 3 letters. PIT. 4 letters. KERN. VOET. 5 letters. BEGIN. GROND Definities die `inclusie` bevatten: Inclusie =n op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. inclusie staat tegenover validisme. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij. ==Toepassingsveld== inclusie wordt gebruikt in het d.. op basis van: à base de; à partir de; en fonction de; selon; sur base de; sur la base d

Vertaling van op basis van in Engels. on the basis of based on according to based upon in accordance with in the light of in line with under using through following basis for. against into account. Andere vertalingen. Suggesties. op basis van deze 1202 Kort gezegd gaan wij uit van een goede bedrijfsvoering in de meest brede zin van het woord. In deze betekenis is 'de basis op orde' een fictieve beheertoestand, die je nooit echt bereikt. Het wordt ook als onterecht excuus gebruikt, om nodige vernieuwingen uit te stellen Synoniem van basisarts. Synoniem van 'n ander trefwoord. assistent; Alles over basisarts; Spreekwoorden met basisarts; Spelling basisarts; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek. In andere woorden: het is een variant op. grondslag - geheel van begrippen of gedachten waarop een redenering, een overtuiging en dergelijke berust. Synoniemen: basis, grond, fundament. Een redenering heeft een uitgangspunt of vertrekpunt. 2017-11-14 2017-11-14

Synoniemen van basis; ander woord voor basis - synoniemen

Vogeltjes kijken in Thailand: De zwartbrauwbaardvogel

Synoniemen van 'op basis van' in grafische weergave

Lijst van niet meer geaccepteerde schrikvogelnamen. Sinds de ontdekking en benoeming van Phorusrhacos in 1887 zijn meerdere geslachten en soorten benoemd die werden toegeschreven aan de brede categorie schrikvogels. Vooral als gevolg van de concurrentie tussen Florentino Ameghino enerzijds, en Francisco Pascasio Moreno & Alcides Mercerat. Op het eerste invulveld (straatnaam) wordt de naam van de synoniem ingevoerd. Na het invoeren van de synoniem gaat taxsys controleren of de naam voorkomt. U kunt vervolgens met F2 de synoniem gaan aanmaken als deze nog niet voorkomt. Na het invullen van de postcode worden de woonplaats en coordinaten automatisch getoond in het scherm Machaeroprosopus is een uitgestorven geslacht van pseudopalatine phytosauria uit het Boven-Trias van het zuidwesten van de Verenigde Staten. M. validus, ooit gedacht het typesoort Machaeroprosopus te zijn, werd in 1916 genoemd op basis van drie complete schedels uit de Chinle Formation in Arizona.De schedels zijn verloren sinds de jaren 1950 en een lijntekening in de oorspronkelijke.

D. Depenetratie is een geleidelijk proces van laag voor laag terugtrekking. E. Voor echte intimiteit zijn diepgang en breedte van de penetratie even belangrijk. V. Het reguleren van nabijheid op basis van beloningen en kosten. A. De sociale penetratietheorie is sterk gebaseerd op de sociale uitwisselingstheorie van John Thibaut en Harold Kelley. B Ante ri eur/ventraal De voorkant, voor/de buikzijde (synoniem voor anterieur) Posterieur /dors aal De achterzijde, achter/meer naar de rug gelegen (synoniem voor posterieur) Craniaal In de richting van het hoofd/de schedel. Superi eur Boven, hoger. Caudaal In de richting van de staart, lage Op basis van een doorlichting brengt de inspectie een advies uit over het al of niet erkennen of subsidiëren van scholen. Synoniem voor invalkracht, plaatsvervanger, vooral gebruikt met betrekking tot leerkrachten, maar ook wel met betrekking tot andere beroepen Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs azokleurstoffen op basis van o-tolidine Engelse naam o-tolidine based dyes Synoniem 4,4'-diarylazo-3,3'-dimethylbifenylkleurstoffen 4,4'-diarylazo-3,3'-dimethylbiphenyl dyes Functionele stofgroep Lijst ZZS Lijst Autorisaties en restricties Lijst CMR volgens CL

Synoniemen van op basis; ander woord voor op basis

op basis van. with as a base {bw.} We staan er ook op dat de Raad in juni op basis van de voorstellen van de Commissie en het oordeel van het Parlement ook een beslissing neemt. We also insist that the Council, in June, should base its decision on Commission' s proposals and Parliament' s verdict 'Dagdagelijks' is een synoniem van 'dagelijks', maar er is een verschil in waardering van het woord. Het komt ook niet in het hele Nederlandse taalgebied even veel voor amateurviroloog (de) leek die de theorieën en aanpak van professionele virologen in twijfel trekt, veelal op basis van zijn onderbuikgevoel. ambulancebus (de) bus waarin meerdere patiënten tegelijk (over een langere afstand) kunnen worden vervoerd onder begeleiding van medisch personeel, synoniem behandelbus, zie ook coronabu 1) de personalisatie zelfst.naamw. (v.) Verbuigingen: personalisaties 1) het op maat maken van producten en/of diensten, op basis van e.. 1. Bedrijfswaarde berekenen op basis van vuistregels. In de praktijk van het midden- en kleinbedrijf wordt het gebruik van vuistregels (ook wel multiples genoemd) veel toegepast om de waarde van een onderneming te bepalen. Het gaat daarbij om formules als: 5 x de nettowinst. 0,75-1,5 x de jaaromzet. 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst

Nieuwsgierigheid is de drang die je voelt om meer over iets te weten te komen of te kunnen. Je ervaart een 'gat' in je kennis, begrip of kunde en gaat vervolgens actief op zoek naar manieren om dit gat te dichten. Het gaat ook om de mate waarin je nieuwigheden omarmt en kunt leven met de onvoorspelbaarheid en tegenstellingen in nieuwe situaties De taxonomie van Bloom brengt denkvaardigheden in kaart van eenvoudig naar complex. In dit document geven wij een overzicht van en toelichting op deze vaardigheden. Het stellen van de juiste vragen is belangrijk om de verschillende denkvaardigheden te stimuleren. We geven voorbeelden van 'goede vragen' voor het reken-wiskunde onderwijs

Nederlandse synoniemen van basis, ander woord voor basi

  1. Bacardí is één van de bekendste rumsoorten ter wereld. 'Iedereen' kent de naam. 'Iedereen' heeft de rum wel al eens gedronken. Bacardí was echter niet de eerste rum ter wereld. Wie rum voor het eerst produceerde is niet geweten. Vast staat dat in een document van 8 juli 1668, uitgaande van de gouverneur van Jamaica, voor het eerst het woord rum vermeld werd
  2. Voor ieder individu: elk persoon, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, woonplaats heeft recht op basisinkomen. Het wordt per persoon uitgekeerd, en dus niet op basis van een gezin of huishouden. Geen toets op inkomen en vermogen. Geen plicht tot tegenprestatie
  3. gen die er zijn voor kinderen met autisme, zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS.. Mensen met ASS hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie
  4. Manier van werken waarbij wordt geleerd op basis van de interactie en de communicatie tussen leden van een groep. Het doel van groepswerk kan in de groep zelf gelegen zijn: een groep leert beter te functioneren als groep. Dat noemt men wel eens 'groepsgericht' groepswerk
  5. Synoniem voor 'gedegen'. Maar ook voor 'een nuttige bijdrage leveren'. Waarde toevoegen aan het uiteindelijke eindresultaat. In samenspraak met partners. Op basis van samenwerking. Elk project opnieuw leggen we samen met u als opdrachtgever het constructieve fundament voor het beste eindresultaat. Dat is waar Adviesbureau Tielemans.

Gepersonaliseerd adverteren is een vorm van adverteren waarbij advertenties worden geplaatst die specifiek gericht zijn op consumenten, gebaseerd op kenmerken gerelateerd aan die consumenten, zoals demografie, koopgewoontes, of waargenomen gedrag.Voor deze vorm van adverteren kunnen verschillende media worden gebruikt zoals televisie, radio, gedrukte media of internet azokleurstoffen op basis van benzidine Engelse naam benzidine based azo dyes Synoniem 4,4-diarylazobifenylkleurstoffen 4,4'-diarylazobiphenyl dyes Functionele stofgroep Lijst ZZS Lijst Autorisaties en restricties Lijst CMR volgens CLP ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffe Zoek naar pictogrammen op basis van een zoekterm, synoniem, categorie of pictogrammenset. Flexibel en mobiel. Pictostudio Pro is ideaal voor thuiswerken: je bent ben je niet langer gebonden aan een werkplek, apparaat of besturingssysteem Vlijtig leren is geen synoniem voor leercultuur. Een sterke leercultuur blijkt een van de succescriteria om vlot door veranderingen te navigeren. Dat de ene organisatie vòòr 2019 verder stond met hun leercultuur dan de andere was niet nieuw, maar de pandemie vergrootte wel de effecten uit: de impact van een gezonde leercultuur was exponentieel

Synoniem van basis; ander woord voor basis - Ensi

Chocoladegigant Callebaut staat niet langer uitsluitend synoniem voor zoet. Met Mycryo, een honderd procent plantaardig vet op basis van cacaoboter, dringt het bedrijf uit Wieze nu ook door tot de. Wederkerigheid. Het is een term die vaak wordt gebruikt, maar zelden duidelijk wordt omschreven. Het gaat om een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, waarbij er sprake is van tweerichtingsverkeer. Het is een geven en nemen, samen leren en gemeenschappelijke problemen oplossen. Bron: noordzuidkaart.be

Synoniemen van steunend op; ander woord voor steunend op

Hubert en Riet Jongen, de crème de la crème van de hedendaagse overnachtfond. De basis voor 'al hun successen' begint als overal met een goede stam duiven. Deze stam werd opgebouwd sinds 1982. Enkel overnacht en nooit wat anders. Dit deden ze met duiven van o.a Piet van der Slik uit Middelharnis, Gebr P1G2. P1 is de naam van de data poort op de 'slimme meter'. G2 is een Synoniem voor 'gateway De P1G2 koppelt dus de slimme meter aan KNX, waarmee alle data uit de slimme meter op de KNX bus beschikbaar komt. Zo kan men het verbruik visualiseren, archiveren, of gebruiken om bv grootverbruikers te schakelen op basis van actueel verbruik 3 wordt de mate van streekeigenheid van streekproducten gedefinieerd op basis van een vijftal criteria. • In plaats van streekproduct worden in Nederland ook de termen streekeigen product en regionaal product gebruikt. Streekeigen product wordt met name gebruikt in de kringen van landbouwpro Pi Zero radio aanvulling 3. Door synoniem op donderdag 23 juli 2020 22:30 - Reacties (6) Categorie: Raspberry Pi, Views: 3.049. Hoewel op een lager pitje afgelopen tijd, blijf ik nog wel verbeteringen aan mijn Pi Zero radio doorvoeren. Behalve de gewone bugs die ik tegen kom in het gebruik is Python 2 inmiddels end of life De zwarte vrouw wordt nog vaak (on)bewust als boze vrouw neergezet. De zwarte man als heel masculien of (toekomstig) crimineel. Waardoor stereotyperingen in stand worden gehouden. Toch is racisme en discriminatie in Nederland vaak onzichtbaar, waardoor het lijkt alsof het niet voorkomt. Dus 'is het er niet', constateert Kunststudent Larice Schuurbiers

Basis - 13 definities - Encycl

  1. InterWand is synoniem voor topkwaliteit en innovatie in systeemwanden. Als u kiest voor InterWand, dan kiest u voor kwaliteit. Alle fasen van het proces - van ontwerp en fabricage tot montage - zijn in handen van InterWand
  2. vacatures voor Synoniem. Hier worden vacatureadvertenties weergegeven die aan jouw zoekopdracht voldoen. Indeed wordt mogelijk door deze werkgevers betaald om Indeed gratis te houden voor werkzoekenden. Indeed rangschikt vacatureadvertenties op basis van een combinatie van werkgeverbiedingen en relevantie, zoals je zoektermen en andere.
  3. g van de zorgpaden van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis is zo aangepast dat de arts beter ondersteund wordt bij het individuele zorgtraject van de patiënt. Een project dat Maikel Sing namens Furore, specialist in Elektronische Patiëntendossiers (EPD's.
  4. Printen op grote schaal biedt ongekende mogelijkheden voor alle sectoren. Of het nu gaat om eindproducten voor uw project, of mallen en productkernen voor de composietindustrie, waar wij als Poly Products al 50 jaar specialist in zijn, met de mogelijkheden van CFAM Prime is elke vorm te maken
  5. Wellness staat synoniem voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden. Laat u verzorgen van kop tot teen met exclusieve producten op basis van de meest kostbare ingrediënten. Bed & breakfast. Er even tussenuit met zicht op de polders, vertoef in onze oase van rust. Slimcab. Ofleur - Marieke Van Geluwe - Zandstraat 99,.

synoniem zijn / staan aan / met / voor Genootschap Onze

De vertaling van oude naar huidige naamgeving kon niet overal met volledige zekerheid worden uitgevoerd. Er is op basis van de database van 'the plant list' (www.theplantlist.org) een zo goed mogelijke inschatting gem aakt. Van enkele soorten is op basis van de oude naamgeving geen overeenkomst gevonden in de huidige naamgeving Op zichzelf is er niets mis mee om enthousiast migranten in te halen, zolang je ook maar stilstaat bij de praktische consequenties daarvan. Op basis van onze ervaringen met de christelijke orthodoxie hadden we kunnen weten dat de integratie van moslims een zware opgave zou worden. Cenergie, synoniem van integrale duurzaamheid. Op basis van een haalbaarheidsstudie en een meetcampagne werden de ramen vervangen, de daken extra geïsoleerd en de stookplaats vernieuwd (collector, sturing, zwembad-luchtgroep met warmtepomp en zuinige zwembadwaterpompen)

Cenergie, het synoniem van integrale duurzaamheid. Dit alles op basis van een verantwoord ondernemerschap dat een concrete meerwaarde biedt voor klanten, medewerkers en aandeelhouders op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Onze visie. De bebouwde omgeving is de ruggengraat van onze leef- en werkwereld Groepsaankoop is geen synoniem van 'goedkoop'. 30 januari 2021. 2 minuten leestijd. Je kan er niet naast kijken: de reclameboodschappen in jouw postbus, mailbox of krant voor een groepsaankoop van elektriciteit of brandstof. Steevast wordt zo'n gezamenlijke aankoop aangeprezen als het goedkoopste contract op de energiemarkt 34• Boerenbond • Management&Techniek 2 • 24 januari 2014 GEzONDE BiGGEN AlS BASiS VOOR RENDABEl VlEESVARKEN Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde fokkerijorganisatie Topigs in december en-kele studieavonden op diverse locaties

Nederlandse synoniemen van basis-, ander woord voor basis

Gepersonaliseerde inhoud op basis van voorkeuren en interesses. We willen dat onze websites en apps zo relevant mogelijk voor u zijn. Daartoe verzamelen we informatie over uw bezoek Deze unieke combinaties die groenten en fruit samenbrengen in een volle yoghurt staan synoniem voor pure verwennerij Hoewel de ICD-10 geen duurcriterium kent, wordt op basis van de uitwerking die aan de ICD-10-diagnosen gegeven wordt, vaak een minimale duur van de klachten van drie maanden aan de criteria voor neurasthenie toegevoegd. 4 Door dit duurcriterium wordt de bruikbaarheid van de term neurasthenie als synoniem voor over

Puzzelwoordenboek basi

Overzicht wijzigingen in versie. 1.5.1. van het GWSW model. Code GXT+JXT/Controle door reiniger: contractueel hoeft niet altijd gecontroleerd te worden. Software-matig er rekening mee houden dat controle ook in erop volgende dagen kan gebeuren. Code BCA uitbreiden met materiaal-aanduiding. Rapport = PCV/Links, Gres/Rechts enzovoort zilliondesign. Antwoord 1: Als u op zoek bent naar een. alternatief voor 99designs. zijn er tal van opties op de markt. Het is veilig om aan te nemen dat je een grafisch ontwerp nodig hebt en tegenwoordig is een van de meest gebruikte grafische ontwerpen een logo-ontwerp, gevolgd door andere soorten grafische ontwerpen Het examen Ethie k 1 zal schriftelijk w orden afgenomen, op basis van onders taande vragen. H et zal. 5 vragen bevatten. Tracht to-the-point t e antwoorden op de vragen, maar w ees niet té bekn opt. Bespreek of Leg kort uit is meer dan Schrijf een zin over dit onderwerp of Geef een synoniem. voor Wat rijmt er op basis-ingrediënt? Zie ook Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook Ook op deze website. Sitemap Anagrammen Antoniem Dialect Puzzelen Natuur Populair Rijmen Symbolen Synoniem Tekst vertalen Tellen Vertalen Vervoegen. Die krachten bestonden uit een silent majority, maar vanaf 20 januari niet meer. De anti-europese krachten krijgen het zwaar te verduren. Trump heeft ons Europeanen wakker geschud en krijgt met een herpakt en verenigd Europa te maken. Het vermogen tot oordelen en kritisch denken is gelukkig weer helemaal terug (Hannah Arendt)

Ook geeft hij aan op basis van z'n eigen risico analyse hoe hij is gekomen tot een optimale transitiestrategie, welke fasering het beste is, welke maatregelen hij neemt voor risico's, aanvullende risico's etc. Voorgestelde governance: welke majeure beslispunten hij onderkent gedurende de levering van de service, voorstellen voor rapportage en sturing met risicoanalyse Ontworpen op basis van ruimtegebruik voor één persoon met circa 39m 2 gebruiksoppervlak maar zeker óók bewoonbaar voor 2 personen; Slim ontwerp waardoor de twee delen van Heijmans ONE precies binnen regels voor vervoer over de weg vallen. Het huis voldoet aan bouwbesluit voor niet-permanente bouwwerken: past bij de aard van het gebruik

Er word gezocht op basis van de letter volgorde. Search. woord bevat (willekeurige volgorge) Vul hieronder letters in en vind woorden die die letters bevatten. er word niet gekeken naar de volgorde waarop je de letters invuld . Search. Totaal 6 woorden die 3 karakters bevatten (eerste max 25 woorden) are . era . era Synoniem van toon of tint, verwijst naar de mate waarin een kleur kan worden beschreven als vergelijkbaar met of verschillend van andere kleuren (meestal primaire kleuren: rood, geel, blauw).Vereenvoudigen, het is wat we kleur noemen. Hiermee kunnen we catalogiseren met een naam naar specifieke kleuren op basis van de overheersende frequentie Vernieuwing is ook de basis van het begrip innovatie, maar kan niet als synoniem worden gezien. Volgens Rogers en Shoemaker (in Flikkema & Jansen, 2004) gaat het om het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen Op basis van de literatuur creëren we enkele ontwerpen. Eerst en vooral ontwikkelen we een methode om de positieve omgang met elkaar de versterken. Dit doen Ze zijn dus beiden een synoniem van verbondenheid. Samenhorigheid kan hier ook aan gelinkt worden

@barten, hieronder een mooi voorbeeld van verkeerd én juist gebruik van 'naar eigen zeggen' Het product van een groenteboer wordt op de markt gebracht: Met een basis van vezels uit peulvruchten, wortelen enz. enz. ontstaat met toevoeging van aroma's een product dat naar eigen zeggen naar rund, kip of varken smaakt. Omdat ik het Vlaams Woordenboek al enkele jaren niet meer kan onderhouden, wordt er gewerkt aan een nieuwe versie. Helpers zijn welkom in kanaal #vlaamswoordenboek op de Discord van Nerdland In dit artikel bevelen wij een revisie van de Nederlandse nomenclatuur aan op basis van hedendaagse klinische en echoscopische bevindingen (tabel). Alvorens het manus-cript ter publicatie aan te bieden, legden wij het voor aan de leden van de werkgroep Jonge Zwangerschap van de koepel Voortplantingsendocrinologie en Fertiliteit en de werk Begrijpend lezen in het basisonderwijs. We beginnen met het uitleggen van waarom begrijpend lezen zo'n belangrijke vaardigheid is op de basisschool. Begrijpend Lezen is de basis van veel andere vakken zoals rekenen en de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Rekenen is in de afgelopen jaren steeds taliger geworden De Schoonhovense pijp werd synoniem voor de 'pijp voor de gewone man'. Toonaangevend Aan het einde van de 17e eeuw werd de basis voor het succes gelegd door tot op heden onbekende makers, wier producten vervolgens 100 jaar later nog steeds gekopieerd werden in verschil-lende steden in ons land

De moderne, hoogwaardige producten zijn de basis van ons succes. Ze zijn ons antwoord op de zeer uiteenlopende eisen van de verschillende toepassingsgebieden. Het merk VARIANT is nagenoeg een synoniem voor scharniersystemen in de woon- en utiliteitsbouw, waaraan dagelijks zeer diverse eisen worden gesteld - van hoge belastingen tot en met veiligheidsaspecten Voer een echt gesprek. Dat betekent een dialoog. Luisteren naar elkaar en daarop reageren. Argumenten uitwisselen. Het moet een gesprek zijn op basis van gelijkwaardigheid met aandacht voor wat goed gaat, waar de medewerker trots op is en waar nog verbeterpunten liggen. Neem de tijd voor het gesprek. Raffel het niet af

Kertekers (opgericht in 2011) is een logische bundeling van jarenlange kennis en ervaring op juridisch, financieel, administratief en fiscaal gebied en sociaal maatschappelijkwerk. De naam Kertekers (spreek het uit als ker-tee-kers) is ontleend aan het engelse woord caretakers wat een synoniem is voor (ver)zorgers Hoe kunnen we de drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest uitleggen op basis van Bijbelteksten? 13 augustus 2015. Veel christenen stellen zich God voor als Vader, Zoon en heilige Geest, en spreken van Gods drie-eenheid. Die term komt nergens in de Bijbel voor

Oog voor elkaar hebben is basis voor goede prestaties. veiligheid op school De leerlingen en leerkrachten van de Caeciliaschool in Randenbroek zijn getraind om oog te hebben voor zichzelf en elkaar Polyethyleenglycol (PEG) (synoniem: macrogol) PEG is een synthetische stof die gebruikt zal worden als adjuvans bij een aantal toekomstige Covid-19 vaccins. PEG komt ook voor in geneesmiddelen die atorvastatine bevatten, een statine dat op grote schaal gebruikt wordt voor het verlagen van LDL-cholesterol. Bekende merken zijn Lipitor (Pfizer. Bijvoorbeeld, een Rioolput is een specialisatie van Put. Deze specialisaties kunnen allerlei vormen aannemen. Zo komt als kenmerk van Leiding de materiaalsoort PVC voor, maar kan bijvoorbeeld ook een Kunststof leiding als specialisatie van Leiding (op basis van materiaalsoort) voorkomen. Dit heeft te maken met de aard van de GWSW Ontologie Dineren op basis van aperitiefgerechtjes, exclusief te koop bij Delhaize. Canapé, da's niet alleen een luie zetel, maar ook een synoniem voor een klein en lekker hapje. Daarom past de naam perfect bij wat wij doen: heerlijke aperogerechtjes serveren in een cosy sfeer. Kom op één van onze Canapé locaties lunchen of dineren,.

Nieuwe 'Flight Simulator' is een etalage voor Microsoft

24 projecten gevonden op basis van uw zoekcriteria Advocatenkantoor Marchal & Associés. Rijsel, Wij kozen voor de SpeechLive-dicteeroplossing van Philips. Ik vraag me af hoe ik ooit zonder... Aurélia Onyszko. Florange, dat is synoniem van tijdswinst voor iedereen Kunststof Beschoeiing en Damwanden. Gemaakt van 100 % PE en PP, milieuvriendelijk, uitstekende weerbestendige eigenschappen. Nu online te bestellen De verbetering van het schrijfonderwijs in de basisschool Op 4 april 2012 verzorgden Paul Filipiak en Ilse Meelker van Onderwijs Maak Je Samen een bijdrage aan een studiedag voor de onderwijsinspectie over het stelonderwijs. We behandelden de volgende onderwerpen: de afstemming van het stellen en spellen (en lezen); het belang van het schrijven; de noodzaak [ Microsoft test Windows Feature Experience Packs voor Windows 10. Met deze updates wil het bedrijf features van het besturingssysteem updaten, onafhankelijk van het OS. Microsoft wil Windows 10 zo.

Op basis van de tekeningen hebben we de bestellingen gegenereerd en pakketjes per woning samengesteld. 100% winstalleren® is een uniek concept van WAGO & Attema en is synoniem voor volledig stekerbaar installeren voor de woning- en transformatiebouw en soortgelijke projecten Voltooid leven is niet noodzakelijk synoniem voor polypathologie. Op donderdag 28 maart 2019 werd op onze studiedag in Schaarbeek het boek 'Levensmoeheid bij ouderen' voorgesteld. Verschillende experts en praktijkwerkers gaven hun visie op de steeds toenemende problematiek van levensmoeheid bij ouderen en bezorgden de deelnemers inzichten om.

Onafhankelijke research & tools voor vastgoedprofessionals. PropertyNL staat synoniem voor ' gedegen kennis van zaken op vastgoedgebied '. Behalve dé leverancier van informatie over alle aspecten van het vastgoed zijn we een solide partner en een interessante werkgever Cenergie, het synoniem van integrale energiezorg. Cenergie, het synoniem van integrale duurzaamheid. Cenergie is ontstaan uit een initiatief van de Universiteit Antwerpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor duurzaam energiegebruik en energiebeheer via energieaudits in gebouwen en beleidsondersteunend werk Zoeken voor een klinische vraag. Bij het beantwoorden van een klinische vraag volgens de Evidence-Based Medicine (EBM) methode wordt gericht gezocht naar wetenschappelijk bewijs in de literatuur. Op basis van het gevonden bewijs wordt een antwoord geformuleerd op de vraag. Dit antwoord kan, samen de klinische expertise van de arts en de. Wit tarwebrood: gemiddeld 75 (op basis van 16 studies). Volkoren tarwebrood: gemiddeld 74 (op basis van 10 studies) De GI van glucose bedraagt 100 en wordt gehanteerd als referentiepunt. De GI van brood is dus vrij hoog, en het maakt weinig of geen verschil of het om wit of volkoren brood gaat

Aloysia triphylla - Citroenverbena , Verveine | De TuinenEen origineel communiefeest: inspiratie! - Tadaaz BlogCalamintha nepeta 'Nepeta' - Planttekoop

verbeteren van gezondheid, welzijn en levensduur op melkveebedrijven. De methode omvat de stappen Plan, Do, Check en Act en wordt daarom afgekort weergegeven met de term PDCA. Op basis van door de veehouder gekozen bedrijfsdoelen en verbeterpunten, werkt hij binnen deze methode aan stapsgewijze verbetering Kleurmeting - Lovibond Water Testing and Colour Measurement. De visuele en automatische Lovibond ® kleurmeetinstrumenten (spectrofotometers voor transmissie en reflectie, colorimeters en kleurvergelijkers) staan synoniem voor nauwkeurigheid bij de analyse van vloeistoffen en vaste stoffen, onder andere bij: Spijsolie, industriële en. We gebruiken technologie zoals 'cookies' om informatie te verzamelen en uw online voorkeuren op te slaan. Door uw cookievoorkeuren te beheren, kunt u specifieke cookies in- of uitschakelen op basis van een vooraf gedefinieerde categorisatie Het smoelenboek of adressenboek is een van de meest gebruikte tools op een intranet. Even snel een collega opzoeken: een handeling die we dagelijks, soms wel meerdere keren per dag, uitvoeren. Door personalisatie en de ontwikkelingen op het gebied van social media vormt het smoelenboek steeds vaker de basis van de intranetarchitectuur Veel bedrijven exploiteren industriële processen op basis van warmte. Nu is het tijd om warmte te herontdekken door de straling van de zon te oogsten om thermische energie te produceren. Azteq heeft de expertise in huis om met de aloude technologie van parabolische reflectoren innovatieve industriële warmteplatforms te bouwen op een betaalbare en efficiënte manier voor West-Europese.