Home

Trema woordenlijst

trema . twee puntjes op een klinker die apart van een voorafgaande klinker moet worden uitgesproken, zoals in poëzie. De umlaut *, bijvoorbeeld in hüttenkäse, wordt niet beschouwd als een trema. synoniem: deelteke Een trema zijn twee puntjes boven een klinker (a, e, o, u of i). Je gebruikt een trema als je twee klinkers achter elkaar hebt staan die je niet als één klank mag uitspreken

trema woordenlijs

Veel woorden die eindigen op ee, krijgen er in het meervoud soms ën bij. Zonder trema is het moeilijk uit te spreken: Twee - Tweeen. Het trema geeft aan dat een nieuwe klankgroep begint. Woorden op ee. twee - twee ë n. wee - wee ë n. zee - zee ë n. idee - idee ë n. frisbee - frisbee ë n 35. Woorden met trema. Primair onderwijs, groep 7 en groep 8. Openen in Presenter. Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen. Doel. Leerlingen leren regels voor het spellen van woorden. Kerndoel 11. Voor alle groepen waarin de categorieën aan bod komen, worden flitskaarten aangeboden

Woorden met een trema - taal-oefenen

Een trema kun je gebruik in afleidingen (woorden die met een voor- of achtervoegsel zijn afgeleid van een ander woord, zoals geëxperimenteerd)en in ongelede woorden (woorden die niet bestaan uit andere woorden of woorddelen) zoals ruïne). In samenstellingen gebruik je bij dergelijke lettercombinaties een streepje. Drie of meer klinker 1. Als je in één woord twee opeenvolgende klinkers niet als één klank mag lezen, zet je op de tweede klinker een trema: ruïne. (Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld: petroleum, opticien). 2. Veel woorden die eindigen op -ee , krijgen in het meervoud -ën: ideeën

Het trema voorkomt hier dat je de u + i als ui of de e + e als ee leest: het trema geeft aan bij welke klinker een nieuwe lettergreep begint. Trema's worden alleen gebruikt in niet-samengestelde woorden. In samenstellingen, zoals foto-expositie en na-apen, worden koppeltekens (liggende streepjes) gebruikt. Umlaut (als teken Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs 6 definities op Encyclo. Het deelteken of trema is een diakritisch teken in de vorm van twee stippen die, naast elkaar, boven een klinker geplaatst worden. Wanneer het teken op de i geplaatst wo... •een diacritisch teken in de vorm van twee puntjes dat geplaatst wordt op een klinker om aan te geven dat met deze letter een nieuwe lettergreep begint Categorie 35: trema/het liggend streepje Het trema en het liggend streepje worden gebruikt om je te helpen bij het lezen van woorden met een paar klinkers achter elkaar. Het trema wordt gebruikt om klanken binnen één woord te splitsen. Het liggend streepje wordt gebruikt om woorden die met klinkers aan elkaar komen, te verbinden In woorden uit het Latijn en het Frans wordt geen trema gebruikt in de uitgangen -eum,-eus,-ei,-ien en -ienne: museum, lyceum, baccalaureus, extranei, elektricien, opticien, lesbienne. Ook in sommige andere leenwoorden komt geen trema: dies, linguine, sanguinisch

Een trema is niet alleen nodig in woorden als ruïne en poëzie. (Dit worden 'ongelede woorden' genoemd: ze bestaan niet uit andere woorden of woorddelen.) Daarnaast is het nodig in afleidingen, zoals beïnvloeden, geüniformeerd, weeïg en kanoën Een trema wordt gebruikt bij klinkerbotsing. Door het gebruik van het trema kan het woord goed worden gelezen en uitgesproken. Het trema geeft aan dat er een nieuwe klankgroep begint met de letter waar hij boven staat. In de uitspraak hoor je dus een kleine klank-onderbreking https://drive.google.com/file/d/1sTtoVqkWrVzAGICJY-3G0ynBqKrDRdT_/view?usp=sharing volg deze link voor de woordlijst.Schrijfblad bij categorie 28: tremawoord.. trema zn. 'deelteken'. Nnl. Tréma twee punten boven eene vocael [1769; WNT], Het Tréma, of scheidingsteeken strekkende om twee, in hetzelfde woord naast malkander komende, doch tot verschillende sijllaben behoorende, klinkers van malkander te scheiden [1819; WNT]. Ontleend, wrsch. via Frans tréma 'twee puntjes op een klinker' [1762; TLF],. Trema woorden Staal. Uitleg Staal Spelling Deze handleiding geeft uitleg voor ouders hoe de verschillende categorieën werken. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale Trema meervoud Bij woorden met ee schrijf ik ën erachter: ideeën, tweeën Woorden met een trema

Meervouden: woorden met een trema - taal-oefenen

35. Woorden met trema - Prowis

Eén puzzelwoord gevonden voor `Trema`. 9 letters. DEELTEKEN. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek NT2 • Nederlandse grammatica • Trema. Trema. Spelling exercises Dutch spelling reform 2006. Vertaald uit het Engels door Joke Kalisvaart. Als er op een klinker een trema staat, vormt deze klinker het begin van een nieuwe lettergreep. Het trema wordt gebruikt om aan te geven waar we een dubbele klinker of een klinkercombinatie in. Sommige woorden zien er geleed uit, maar zijn niet terug te brengen tot de betekenis van de delen. We behandelen ze als ongelede woorden. Die krijgen een trema bij klinkerbotsing. Zo is co-ouderschap wel te herleiden tot co = 'gezamenlijk' + ouderschap, maar coördinatie is niet co + ordinatie. Op dezelfde manier: coëfficiënt; coïncidentie; preëminen Eén puzzelwoord gevonden voor `TREMA`. 9 letters. DEELTEKEN. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek

Spellingcategorieën CITO :: cito-spellingcategorieen

Trema Veel woorden die eindigen op ee, krijgen in het meervoud -n: ideen. Drie of meer opeenvolgende klinkerletters in ongelede woorden. Van trema naar streepje Het probleem van deze regel is, dat een klein deel van de woorden die onder het trema-regime vielen, nu onder het streepjesregime vallen trema. Een trema bestaat uit twee puntjes, die naast elkaar, boven een klinker staan. Met een trema geef je aan dat bij die letter een nieuwe klank begint: Bij klinkerbotsing van twee woorden in een samenstelling gebruik je geen trema, maar een streepje (gala-avond, auto-onderdeel, zee-egel, taxi-ervaring, menu-idee) Woorden met een trema na i schrijf je net als België. a Vul de zinnen aan met een woord met een trema na ie, ee of i. Schrijf de woorden in het meervoud. 1 het idee Dat zijn goede . 2 de categorie De boeken zijn ingedeeld in verschillende . 3 de. 1 Woorden met een trema (1) Australië Israël leliën knieën ruïne terriër geïllustreerd sleeën ideeën drieën tweeën koloniën tweeëndertig België melodieën poriën calorieën skiër mozaïek Pyreneeën feeën patiënt taxiën genieën fantasieën allergieën symfonieën neuriën kopieën bacteriën zeeën maïs skiën industrieën traliën Albanië Een middag tv Wat heb je vandaag.

Beter spellen - trem

 1. Bekijk deze prezi om meer te weten te komen over het gebruik van het trema. Trema. Doe de volgende quiz over de schrijfwijze van woorden met het trema. Zet de woorden om naar het meervoud of duid aan wat de juiste spellingswijze is. Trema. Hier is een schematisch overzicht van de regels die je nu geleerd hebt
 2. Over TREMA. Meedoen en meetellen hebben veel met elkaar te maken. Trema zorgt er voor dat mensen van jong tot oud, mee kunnen doen en daardoor meetellen. Trema is een brede welzijnsinstelling. We bieden diverse diensten en organiseren verschillende activiteiten gericht op kinderopvang en welzijn
 3. Woorden zoals de volgende krijgen geen trema maar een streepje: bio-industrie macro-economie micro-organisme. Ook bij deze woorden moet een trema worden gebruikt voor de juiste uitspraak. Wordfeud Nederlandse woordenlijst update Woorden met een trema (zoals gerriteerd woorden met een apostrof op het eind (zoals ski s) en woorden die met een streepje worden gescheiden (zoals)
 4. Woorden met een trema. Bron. Op dit werkblad rubriceren de leerlingen woorden met een trema volgens de spellingregel: woorden op -iën, -ieën, -eeën en woorden met be- of ge- + e of i
 5. Gebruik. Het trema wordt geplaatst bij de volgende 14 lettercombinaties: ee, ei, eu, ie, aa, ae, ai, au, ui, uu, oe, oi, oo en ou. Als er meer dan twee klinkercombinaties zijn, dan krijgt de klinker na de i geen trema - de e en i die erna volgen krijgen wel een trema. Woorden die eindigen op een onbeklemtoonde ie krijgen in het meervoud: iën

Trema bij andere woorden. Een trema wordt ook gebruikt als meerdere klinkers na elkaar staan, om aan te geven waar een nieuwe klank begint: beëindigen (je hoort: be - eindigen) ruïne (je hoort: ru - ine) reünie (je hoort: re - unie) België (je hoort: Belgi - e) naïef (je hoort: na - ief) geëerd (je hoort: ge - eerd 1 - trema: ë. Met een trema geef Accent grave wordt ook vooral gebruikt in woorden afkomstig uit het Frans en wordt gebruikt als een enkele e moet worden uitgesproken als een korte 'e'. scène - après-ski - etagère. In het Nederlands gebruiken we soms ook accent aigu of accent grave, om nadruk te leggen op de klank van de letter

Spelling - Trema - Woorden

 1. Mar 13, 202
 2. Gebruik jij deze woorden ook door elkaar? Velen doen dat wel, en waarschijnlijk zonder er erg in te hebben dat een verschil wel degelijk bestaat. Trema of umlaut - het verschil zit 'm niet in de schrijfwijze van de puntjes. Die blijft hetzelfde. Het gaat om de plek van de klinker (in een woord) waar de puntjes op worden geplaatst
 3. Gepubliceerd Mar 14, 2020. Taal Actief 4 groep 7 thema 7 les 5 trema bij woorden. Deel 2 van de les over het trema
 4. Nieuw zijn woorden met een q, x of y. Als laatste dit jaar leer je de tussen-n en de tussen-s. De laatste weken bestaan uit woorden met een trema, een liggend streepje en een hoofdletter. Zoals je ziet zijn er in groep 8 heel veel verschillende soorten categorieën woorden op de woordenlijst. Dat is ook nodig, want je moet ze kennen voor de.
 5. (c) geen trema in de Franse achtervoegsels-ien en -ienne. opticien. lesbienne (d) geen trema in zuiver uitheems woorden. De hoofdregel is niet van toepassing op woorden die nog als volledig uitheems worden beschouwd en hun oorspronkelijke spelling behouden. paella. perpetuum. maestro. baccalaureus. museum. extranei (e) geen trema boven een accen

kolonieën, epidemieën / koloniën, epidemiën Genootschap

In dit pakket van 47 pagina's vind je maar liefst 11 compleet uitgewerkte activiteiten, die je ook nog eens allemaal op meerdere manieren kunt gebruiken met de volgende categorie van spelling: woorden in het meervoud met een 's & woorden in het meervoud met een trema Handig om te weten: Je kunt deze materialen bij elke spellingmethode gebruiken Wat zit er allemaal in het pakket? kraak de code. Het trema of deelteken is een diakritisch teken in de Nederlandse spelling dat bestaat uit twee puntjes die boven een klinkergrafeem worden gezet. Het trema geeft aan dat de ermee gemarkeerde klinker het begin is van een nieuwe lettergreep (zoals in knieën) en dus niet moet worden gelezen als zou hij samen met de eraan voorafgaande letter(s) één klank weergeven Woorden met een trema Op dit werkblad rubriceren de leerlingen woorden met een trema volgens de spellingregel: woorden op -iën, -ieën, -eeën en woorden met be- of ge- + e of i. Downloadbaar lesmateriaal 14-08-2019 (44 Het trema maakt het lezen van een woord makkelijker. Door het trema zie je meteen dat ruïne niet op schuine rijmt. Lees de kaarten R22 en R30 nog eens. Onthoud de woorden van de uitlegkaarten. Kun je van deze taak nog andere woorden onthouden? Schrijf van deze woorden alleen het meervoud op, als in dat meervoud een trema staat Sommige woorden zien er geleed uit, maar zijn niet terug te brengen tot de betekenis van de delen. We behandelen ze als ongelede woorden. Die krijgen een trema bij klinkerbotsing. Zo is co-ouderschap wel te herleiden tot co = 'gezamenlijk' + ouderschap, maar coördinatie is niet co+ordinatie. Op dezelfde manier: coëfficiënt. coïncidentie.

Gebruik van het trema - Grammatica voor NT2-docente

 1. Deze puzzelwoordenvinder maakt gebruik van een opgeschoonde Nederlandse woordenlijst (nieuwe spelling), aangevuld met diverse andere lijsten (o.a. door bezoekers verstrekt). In het totaal bevatten ze ongeveer 490.000 woorden en uitdrukkingen. Opgeschoond wil hier zeggen dat: alle accenten zijn verwijderd (' ç ' werd ' c ', ' é ' werd ' e ' etc.)
 2. 26-jan-2018 - trema, woorden, junior einstein, oefenen, uitlegkaarten, spelling, taal, spellingsregels, klankwoorden, spelling, taal, clusterwoorde
 3. Start studying Woordenlijst bij les 45: koppelteken en trema. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. Outlook plaatst puntjes tussen mijn woorden. Beste allen, Als ik in outlook type krijg ik er gratis puntjes bij. Nu zou je verwachten dat dit komt door cntr, shift+8 maar dat lost het probleem niet op, dan komen die omgekeerde P's er juist bij. De puntjes tussen de woorden gaan niet weg. Heeft iemand enig idee hoe ik dit oplos
 5. Een koppelteken of trema heeft dan als functie de delen zowel te scheiden als te verbinden, en zo de leesbaarheid van een woord te garanderen. In de onderstaande koppelingen vindt u de specifieke regels voor het aaneenschrijven. 02. klinkerbotsing (koppelteken of trema) auto-ongeluk, poëzie. 03. samenkoppelingen (koppelteken
 6. Propjesdictee over woorden met een trema Pfff die woorden met een trema bij spelling vallen niet echt mee in groep 7. Na de instructie hierover deden we een propjesdictee om nog eens extra met deze woorden te oefenen
 7. Spellingswerkbladen genereren, oefenen en woorden flitsen | diverse spellingsmethoden. kies spellingsmethode Taal Actief 4 Staal Taalverhaal.nu Spelling in Beeld 2 Lijn 3 Taal Actief 3 Spelling in Beeld Taal Journaal Taal Verhaal Tijd Voor Taal Veilig Leren Lezen. kies groep Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

twee puntjes op een klinker. twee puntjes die men in sommige gevallen op een klinker zet om aan te geven dat met die klinker een nieuwe lettergreep begint, bv. in poëzie en in onderzeeër; deelteken. Voorbeelden: Wanneer je de woorden zee en eend aan elkaar plakt, heb je een probleem: zeeeend klinkt alleen in een stripboek Met oplossingen en woordenlijst. Spreken | accenten. les accents . In het Frans hebben sommige klinkers een accent. Dit heeft meestal te maken met de uitspraak van de woorden. Het trema. Het trema staat op de laatste klinker in een groep van twee klinkers. Het geeft aan dat de beide klinkers apart worden uitgesproken aaneen, spatie, koppelteken, trema, apostrof 17 Engelse woorden 22 Afkortingen 24 Woordafbreking 25 Verschillenlijst 26 Hulp bij spellingvragen 28 Vooraf Wat is het doel van deze brochure? Deze brochure biedt u een compact en systematisch overzicht van de principes en regels van de Nederlandse spelling. U kunt he

Controleer 'trema' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van trema vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Exact zoeken. Gebruik dubbele aanhalingstekens (Tel Aviv, Somalisch Hoogland) als je enkel resultaten wil zien die exact je zoekterm bevatten Trema's, streepjes en accenten Er verandert ook het een en ander in de schrijfwijze van woorden met een trema (twee puntjes boven een klinker) en een koppelteken en in de spelling van uit het Frans afkomstige woorden met een accentteken. Trema (ä, ë) en koppelteken (-) Hoofdregel Het trema wordt afgeschaft tussen de delen van een samenstelling Haal sneller hogere cijfers voor je volgende toets met WRTS. Haal sneller hogere cijfers voor je volgende toets. WRTS helpt met het leren voor toetsen. Je kunt op WRTS woordjes leren, samenvattingen lezen, oefentoetsen maken, uitlegvideo's bekijken en chatten met onze bijlesdocenten. Start met oefenen

Nederlands - Frans woordenboek. trema noun neuter + grammatica een diacritisch teken in de vorm van twee puntjes dat geplaatst wordt op een klinker om aan te geven dat met deze letter een nieuwe lettergreep begint; vertalingen trema Toevoegen . tréma noun masculine trema. noun. een diakritisch teken in de vorm van twee puntjes dat geplaatst wordt op een klinker om aan te geven dat met deze letter een nieuwe lettergreep begint. trema → diaeresis. trema. noun. diacritic placed over a vowel letter. diaeresis → trema. Remove Ads Woordenlijst. Het leeuwendeel van het Groene Boekje (2005), 914 pagina's, wordt in beslag genomen door de woordenlijst. De 100.000 opgenomen woorden vormen een selectie (slechts zo'n 10%) uit de Nederlandse woordenschat, waarbij niet alleen de frequentie van de woorden in overweging is genomen Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken trema Vertaald van Nederlands naar Duits inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde

Moeilijk, die Oekraïners met hun OekraïensEerste hulp bij spelling en grammatica - Polderdijk en39 beste afbeeldingen van Nederlandse taal! - Taal

Meer woorden die rijmen op puntjes i. Onderstaande woorden rijmen ook op puntjes, maar minder goed dan de vetgedrukte woorden bovenaan. Kijk vooral ook onder aan de lijst voor meer rijm op puntjes: daar staat meestal een aantal uitdrukkingen en die kunnen een gedicht, lied of vers een onverwacht, speels en origineel karakter geven Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten puntjes - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen tréma = umlaut. De Frans te Engels online woordenboek. Spelling en grammatica controleren. Frans-Engels vertalingen. Over 300,000 Engels vertalinge

ruïne, skiën, zo-even - Citotrainer Nederlan

 1. Vertalingen van 'trema' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen
 2. Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen
 3. 51 Woorden met trema na i Tip: Voor een juiste uitspraak plaats je een trema op de e. Net als: Het trema na i schrijf je net als in Belgiè. Woorden: de hygiëne, Groot-Brittannië Italië, principiële de wereldoriëntatle 49 Woorden met trema bij meervoud na ee Regel: Bij woorden met ee op het einde schrijf je in het meervoud én (trema)
 4. Puntjes op de u op een toetsenbord. Een u met puntjes noemen we vaak een trema u of umlaut u. Umlaut u komt uit het Duits omdat daar erg veel woorden een ü bevatten. In het Nederlands noemen we het een trema. Zoek je je nou te pletter naar de puntjes op de u op een computer dan laten we nu zien hoe je een umlaut of trema u te voorschijn tovert
 5. Trema woorden. Ik gebruik een trema om de woorden goed te kunnen uitspreken, zoals bij ruïne. Het trema is een leesteken. Je gebruikt een trema om een woord goed te kunnen uitspreken. Wanneer ertwee klinkers achter elkaar staan en je ze beide apart uit moet spreken, gebruik je een trema op de tweede klinker. Kijk maar: ruine zou je, zonder.
 6. Moeilijke woorden met een trema Pasta 1 persoon recept. Eet smakelijk! Pasta met paddenstoelen. Dit is een heerlijk Slankgerecht,Snel Klaar als je op tijd de oven aanzet ; Het kippakketje gaat in de oven en er komt geen boter of olie aan te pas
 7. De e die daarna volgt, krijgt wel een trema. Bijvoorbeeld: knieën en geëerd. Telwoorden krijgen een e met puntjes, zoals drieënvijftig en tweeënzeventig. Bij samengestelde woorden nooit 2 puntjes op de e. Je schrijft bijvoorbeeld zee-egel; Als een woord eindigt op de ie, dan krijgt dit woord in het meervoud een e met puntjes

E met puntjes gebruiken. Niet alleen worden de puntjes boven een letter gebruikt bij de letter E, maar ook bij andere letters uit het alfabet, net als bij de E met streepje. De puntjes boven een letter wordt ook wel een trema of umlaut genoemd. Het gebruik van een trema wordt vaak toegepast op een klinker in een woord U kunt accenten of een trema toevoegen door een dode toets met het gewenste teken in te drukken voordat u de letter indrukt. Om een é in een tekstverwerkings- of ander programma te maken bijvoorbeeld, drukt u op de toets met het teken boven en het teken ' onder. U zult merken dat er niks gebeurt vandaar ook de naam dode toets Juf Bianca maakte bladen bij de methode Taaljournaal. Op elk blad staat een spellingsafspraak met één of enkele voorbeelden. De kinderen kunnen ze gebruiken als een soort woordenboek: elke keer als ze een moeilijk woord tegenkomen, schrijven ze het bij de goede afspraak Trema is een brede professionele welzijnsinstelling met diverse diensten en activiteiten op het gebied van kinderopvang, maatschappelijk werk, jongerenwerk, ouderenwerk en informele zorg. We zijn werkzaam in de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld kinderopvang, persoonlijk. spelling van woorden met apostrof (komma's, thema's) spelling van woorden met deelteken (trema) en koppelteken (ideeën, Noord-Brabant) attitude voor correct schriftelijk taalgebruik; gebruik van hulpmiddelen bij het spellen zoals een woordenboek, spellingchecker of controleschema'

Het Witte Boekje (Spellingwijzer Onze Taal) | Schrijftwijfel

umlaut of trema Genootschap Onze Taal Onze Taa

Puzzelwoordenboek. Woordenboek.NU biedt een professioneel online puzzelwoordenboek. Dit kun je gebruiken om al je puzzelwoorden in op te zoeken en is dus een uitkomst voor de ontbrekende letters in je puzzel. Het woordenboek bevat reeds een grote woordenlijst en wordt elke dag aangevuld met nieuwe en moderne puzzelwoorden Trema of liggend streepje? 1. Blijf je niet (meeeten) na deze (feeerieke) voorstelling? 2. Die egoïst is (zoeven) gepasseerd. 3. Waarom wil jij me steeds (naapen)? 4. Dat paard ziet er (zebraachtig) uit Vul op de puntjes woorden in die dezelfde lettervolgorde hebben, maar waar de spaties op verschillende plekken mogen staan. Voorbeeld: meneer - men eer - me neer. Kort antwoord. Uitgebreide oplossing. Permanente link. Wie o wie - rdzlachtig rdzl Moeilijkheid: Waardering: 2.9/5.0 Bij latops van apple moet je eerst drukken op 'alt' en 'u' en daarna op 'e'. Dit is wat ik altijd gebruik, ik heb voor het gemak de link er maar bij gezet. Dubbele puntjes (trema) Druk tegelijkertijd Alt en U in, dit zorgt voor een trema op de eerstvolgende letter. Alt+U en daarna a maakt ä

Start studying trema woordjes. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Meervouden Met Een Trema. Door een uitgang te onderscheiden is ( tafel, hygiëne, ladder, snel, wandel). een samenkoppeling . is een combinatie van twee of meer woorden die samen een vaste eenheid vormen. die eenheid wordt in de spelling aangegeven met koppeltekens (een kruidje roer me niet). een woordgroep . is een opeenvolging van woor Definitie van trema in het Online Woordenboek. Betekenis van trema vertalen trema vertaling. Uitspraak van trema. Vertalingen van trema synoniemen. Informatie betreffende trema in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -'s leesteken van twee puntjes naast elkaar boven een klinker waarmee je aangeeft dat daar een nieuwe lettergreep.. Woorden die eindigen op -achtig krijgen een streepje: zebra-achtig. Uitzonderingen. Als het woord geen samenstelling is, gebruik je een trema: poëzie, zeeën coördinatie, financiën. In cijfers en getallen gebruik je een trema: tweeënvijftig, drieëntachtig Samengestelde woorden, misschien heb je er al wel eens van gehoord.In dit artikel lees je er alles over. Ook kun je na de theorie oefenen met de spelling van deze, soms lastige, woorden.. Wat zijn samengestelde woorden? Samengestelde woorden zijn woorden die bestaan uit 2 of meer kortere woorden

Oefening trema's - CambiumNe

Trema. Het trema voorkomt uitspraakproblemen in woorden die geen samenstelling zijn. Plaats het trema op de tweede klinker waar het leesprobleem kan ontstaan, de eerste letter van de volgende lettergreep: Let op bij linoleum, verfraaiing, opticien, geautomatiseerd, officieus, geuit. Bij woordafbreking vervalt het trema Woorden zoeken | Woordenraden.nl. Vul de letters in waarmee je een woord wil genereren en klik op Zoeken om te zoeken naar woorden. Optioneel kun je ook de woordlengte (het aantal letters in het woord) invullen. Dan wordt er alleen gezocht naar woorden van die lengte. Wil je heel gericht zoeken naar woorden Woorden maken van losse letters. Met Woorden Maken kun je snel woorden genereren die in gehusselde letters zitten. Je hoeft alleen maar losse letters in te voeren en de woorden generator gaat direct op zoek naar mogelijke woorden. De gevonden woorden zijn op lengte gesorteerd, met de langste woorden als eerst

trema Nederlands woordenboek - Woorden

Om uitspraakproblemen te voorkomen worden trema's en apostrofs gebruikt. Een trema gebruik je om te voorkomen dat een woord verkeerd wordt uitgesproken. museum, opticien, petroleum. Het arrangement Trema - apostrof is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt bij, maar komen de puntjes op de laatste e van het woord: één kolonie-twee kolonië. n. één bacterie-veel bacterië. n. Regelwoorden: zeeën. Als woorden eindigen op -ee, krijgt het meervoud altijd een extra e met een trema. één slee - twee slee. ën. één idee- veel idee. ën. Schrijf het meervoud van deze woorden op. Let op de regels. Klinkers Stomme klinker -e Stomme klinker -ig Stomme klinker -lijk Klankverkleuring Klankverkleuring -l Klankverkleuring -r Plakletter Plakletter -l Plakletter -r Klinkerregels Lange klinkerregel 1 Lange klinkerregel 2 Korte klinkerregel Lastige letters en combinaties Ch regel i bij aai, ooi, oei, ui, ei uw mij/mijn, jou/ jouw, u/uw f of v s of z Verkleinwoorden eind Lees mee

23. Trema-uitzonderinge

Woordentrainer: woorden flitsen op niveau E3 t/m M6. Groep: Niveau: Categorie: groep3 groep4 groep5 groep6 groep7 groep8. M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 E3 Schrijf woorden bij de plaatjes. Kies uit: tatoeëren - patiënt - kopiëren - ruïne. Weet je het nog? Twee puntjes boven een klinker noem je een trema. Als in een woord twee of drie klinkers naast elkaar staan, schrijf je soms een trema. Een trema geeft aan: hier begint de volgende klankgroep. Let op als je een woord op ~ie langer maakt 35: Woorden met een trema 38: Woorden met of zonder een hoofdletter 39: Franse leenwoorden 40: Engelse leenwoorden 41: Woorden waarin /t/ geschreven wordt als th 42: Woorden met -isch(e) 43: Woorden waarin /ks/ geschreven wordt als x 44: Verkleinwoorden -aatj e, -eetje, -ootje, -uutje en met de uitgang -nkje 45: Woorden met.

trema: wanneer gebruik je het? Genootschap Onze Taal

Hoe te verwijderen van puntjes tussen de woorden in Microsoft Office Word 2007 Fine-tuning-uw schrijven-up van opmaak voegt een laatste niveau van Pools aan uw papier. Microsoft Word 2007 heeft een beveiligingsfunctie die opmaakmarkeringen, zoals nieuwe alinea's of tabs toont. Met de functie is ingeschakeld, ook wor. Woorden met KM Woorden met MKM Woorden met (M)KK'(M) 2 medeklinkers Woorden met MMK(M) Woorden met (M)KMM Woorden met MMKMM Woorden met trema Woorden met trema Werkwoorden met trema Visuele leerlijn spelling 6 Gynzy 2021-08-01. Werkwoorden = 1F - fundamentee Bijvoeglijk naamwoord. aeroob zuurstof behoevendMensen zijn aerobe organismen.; Schrijfwijzen. Tot 2005 was de spelling aëroob.In de spelling van 2005 worden geen trema's geschreven in woorden van zuiver vreemde afkomst

Trema Leerlijn taal basisonderwijs - Gynz

Geen resultaat voor 'trema' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement Maar bij 'financiën' is wel verwarring mogelijk. De puntjes zijn nodig om duidelijk te maken dat 'financiën' niet rijmt op bijvoorbeeld 'aangezien'. Zo ook 'vacuüm'. Stonden er geen puntjes op de u, dan zou 'vacuüm' rijmen op 'kostuum'. Door de puntjes weten we dat je het zo moet uitspreken dat het min of meer rijmt op 'museum'

28 trema woord - uitleg spelling staal - YouTub

Minder letters: Woorden die beginnen met EU | E. Over ons. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Het koppelteken hoef je in zulke gevallen alleen te gebruiken als je een deel van een woord weglaat. Denk aan voor- en achteruit. Dan laat je bij vooruit een deel, namelijk uit, weg. Daarvoor in de plaats komt dat koppelteken. Bij van en naar de benen wordt geen woorddeel weggelaten, dus daar is geen koppelteken nodig Welke woorden vind ik in het straattaal woordenboek? In ons straattaal woordenboek vind je verschillende woorden uit de straattaal. Of deze nu afkomstig zijn uit het Surinaams, Engels of Marokkaans: als de woorden 'op straat' gebruikt worden, horen ze thuis in het straattaal woordenboek In andere woorden: het is een variant op de zoekterm. Het woord 'schip' kan bijvoorbeeld de volgende verwante termen (synoniemen woorden) hebben: 'boot', 'vaartuig' en 'jacht'. De synoniemen database van Ensie bevat meer dan 78.061 termen en waar mogelijk worden verwante gezegden, spreekwoorden getoond Woorden die op een -ie eindigen zijn een beetje lastig als ze in het meervoud op (ë)n eindigen. Als de klemtoon niet op de laatste lettergreep valt, komt er niet een extra 'e' bij (dus woord+n). Het trema valt altijd op de laatste -ë. Als de klemtoon wel op de laatste lettergreep valt, krijg je wel-en aan het woord vast. Deze vorm komt.

- Met zoekveld zoeken op bijvoorbeeld 'vitamine C': tik in 'vitamine_C' - Om te zoeken op een combinatie van woorden hoeft u géén + te gebruiken maar kunt u gewoon zoeken op bijvoorbeeld koffie suikerziekte - Vermijd diakritische tekens zoals trema's (coenzym i.pv. coënzym Bijvoorbeeld huis-huizen. Onthoud dat de z nooit aan het einde van een woord of een klankgroep kan staan, maar de s wel. Je schrijft ook nooit twee keer een z achter elkaar bij Nederlandse woorden (wel het woord quizzen, maar dat komt uit het Engels) Trema (ë) Een trema heb je vast wel eens gezien. Twee puntjes die gezellig naast elkaar staan bovenop een klinker. Bijvoorbeeld: zeeën; bacteriën; Als je deze woorden uitspreekt, hoor je dat de klank verandert op de plaats van het trema. Als het trema er niet zou staan, spreek je het woord verkeerd uit Gratis woordenboek. Gratis Rijmwoordenboek; Klantenservice; is Betekenis 'is' Je hebt gezocht op negende letter van het alfabet: de puntjes op de i zetten iets zeer stipt afwerken I 1 afkorting van: Romeins cijfer: 1 IS (m en o) 1 afkorting van:. Regels automatisch met puntjes uitvullen. rechterkantlijn moet zijn opgevuld met puntjes. Dit om te voorkomen dat men tekst kan aanvullen op een uitdraai. plaats een tab aan het einde van de regel en kies Opvulteken. news:2ff9f00f.0301080709.1ce98799@posting.google.com.. Meer woorden die rijmen op equinoctiaalpuntjes i Onderstaande woorden rijmen ook op equinoctiaalpuntjes , maar minder goed dan de vetgedrukte woorden bovenaan. Kijk vooral ook onder aan de lijst voor meer rijm op equinoctiaalpuntjes : daar staat meestal een aantal uitdrukkingen en die kunnen een gedicht, lied of vers een onverwacht, speels en origineel karakter geven