Home

Crurisfractuur

Gebroken onderbeen (crurisfractuur

Een gebroken onderbeen of crurisfractuur zijn zowel het scheenbeen (tibia) als het kuitbeen (fibula) gebroken. Daarnaast kan er sprake zijn van een breuk van het scheenbeen ( tibiafractuur) of van het kuitbeen ( fibulafractuur ). Soms worden breuken van het onderbeen samen gezien met breuken van de enkel of letsels aan de knie Een breuk van het scheenbeen (tibia) of een breuk van beide onderbeen beenderen: de crurisfractuur. Bij dit type breuken, hier verder aangeduid als onderbeenbreuk, is meestal sprake van een standsafwijking en/of verplaatsing waarvoor een operatie nodig is Cruris fractuur - Gebroken onderbeen. Inleiding. Deze folder geeft u algemene informatie over de behandeling van een gebroken onderbeen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Het onderbeen Botbreuk of fractuur: typen, symptomen, behandeling. Bij een botbreuk of fractuur is er sprake van een breuk of scheur in een bot. Ieder bot kan breken, maar sommige delen van het skelet zijn door hun vorm of plaats in het lichaam extra gevoelig. Breuken van de lange pijpbeenderen in de ledematen komt veel voor Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala. U heeft een gebroken onderbeen (cruris fractuur). In deze folder staan oefeningen van de fysiotherapeut om de breuk beter te maken. Het gaat om algemene oefeningen. Misschien gelden er voor u speciale afspraken. Volg altijd de afspraken op die u met uw fysiotherapeut heeft gemaakt

crurisfractuur UTN AO® | crurisfractuur (intramedullaire flexibele pen (Nancypen®) | crurisfractuur (intramedulaire tibiapen (Trigen® Fractuur: een onderbreking van de continuïteit van een deel van. het skelet (=botbreuk) Luxatie: ontwrichting, onderbreking van de normale samenhang tussen de onderdelen van een gewricht. Bij de vraagstelling fractuur wordt er van het desbetreffende gebied altijd een opname gemaakt in (minstens) 2 verschillende richtingen

16.16 Crurisfractuur (= fractuur van de tibia en fibula) 306 16.17 Geïsoleerde tibia of fibula fractuur 308 16.18 Epifysiolyse distale tibia 310 16.19 Spaakverwondingen 312 BRonveRwijzing 31 Onduidelijk is of dit afhankelijk is van leeftijd, geslacht en/of gewicht. Crurisfracturen komen minder voor, zijn vaker onderdeel van hoogenergetische traumata, en betreffen vaker een open fractuur. In die situatie is de primaire behandeling een (tijdelijke) externe fixateur of Elastic Nails 6 Richtlijn Open onderbeenfractuur Samenvatting Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de 5 multidisciplinaire evidence-based klinische richtlijn Open onderbeenfractuur Patiënt C, een 81-jarige man, werd met zijn vrouw op een zebrapad aangereden, toen zij samen op weg waren naar een restaurant. Het echtpaar woonde zelfstandig in een eigen flat. Op de EHBO werden een subcapitale humerusfractuur links en een gedisloqueerde communitieve proximale crurisfractuur met uitbreiding in het tibiaplateau gediagnostiseerd CRURISFRACTUUR. Fractuur van zowel de tibia als de fibula; Ontstaat door indirecte of directe kracht op het onderbeen (sport, verkeersongeval) vaak sprake van een rotatie trauma; Zwelling onderbeen, hevige pijn en onvermogen tot belasting van het bee

- gesloten instabiele crurisfractuur, zonder ernstig weke delen letsel (G0-1) - niet gecompliceerde fracturen, met (matig) ernstig weke delen letsel (G2-3) - alle gecompliceerde fracturen - alle fracturen met vaatletsel operatief plaat: - bij proximaal of distale fractuuruitbreiding, waarbij een mergpen technisch niet meer mogelijk i 1/2 Patiënteninformatie Oefeningen na gebroken onderbeen of voet Leefregels voor thuis U hebt uw voet of onderbeen gebroken en nu wordt het gips verwijderd

Cruris fractuur - Gebroken onderbeen - Bernhove

crurisfractuur - Vertaling Nederlands-Engels. Vertalingen crurisfractuur NL>EN. We hebben geen vertalingen voor crurisfractuur in Nederlands <> Engels. probeer het met Google. Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites RBMNE 300119 smartengeld € 25.000,00; ernstig aangezichtsletsel en gebitsletsel, stabiele C7 fractuur, crurisfractuur rechts en ischiadicus letsel linkerbeen. RBMNE 071118 deelgeschil. smartengeld t.g.v. mislukte besnijdenis € 110.000, geindexeerde verrekening voorschotten De ontwikkeling van een multidisciplinaire, evidence-based richtlijn draagt hieraan bij. De behandeling van open onderbeenfracturen volgt op dit moment veelal niet wetenschappelijk onderbouwde en multidisciplinaire opvang, maar eerder de lokale tradities van het ziekenhuis waar de patiënt zich presenteert Vertalingen crurisfractuur NL>ES . We hebben geen vertalingen voor crurisfractuur in Nederlands > Spaansprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden Luister naar uw lichaam. U bent onlangs geopereerd op de verpleegafdeling Heelkunde van het Radboudumc. Op deze pagina vindt u informatie en leefregels over de periode na de operatie. Het belangrijkste advies is: Luister goed naar uw lichaam. lees meer

Fractuurleer - StartpuntradiologieEtiquette Icons clip art Free vector in Open office

Crurisfractuur - Med-Inf

Onderbeen fractuur - traumaprotoco

De ziekte van Waldenström of macroglobulinemie is een zeldzame, kwaadaardige beenmergziekte.Het is een vorm van kanker die lijkt op de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Er is sprake van een ongecontroleerde groei van witte bloedcellen, die sterk verwant zijn aan plasmacellen.De woekerende cellen produceren een abnormale antistof, een M-proteïne Verschijnselen, onderzoek en diagnose. Aanraking van het gebied rond de botbreuk is vaak zeer pijnlijk, ook bij kleine beschadiging. Als we op basis van de klachten en lichamelijk onderzoek een botbreuk vermoeden maken we een röntgenfoto. Op de foto is de stand van de botdelen en de ernst van de breuk te zien Cruris fractuur - Gebroken onderbeen In deze folder leest u meer over de behandeling van een gebroken onderbeen. De medische term daarvoor is cruris fractuur

Oblique tibial fracture | Image | Radiopaedia

www.surgeryassistant.n

 1. Richtlijnen voor behandeling van Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Leids Universitair Medisch Centrum Medisch Centrum Haaglanden Haga Ziekenhui
 2. Ketenzorg Aanvullend op het uitvoeren van kwalitatief goede verrichtingen, zijn bij Diagnostiek voor U diagnostiek ondersteunende diensten ontwikkeld, vaak op initiatief van specialisten in samenwerking met de huisartsen, waarbij het uitgevoerd onderzoek samen met de door de huisarts aangedragen patiëntgegevens wordt beoordeeld
 3. eralen als calcium en fosfor; beweging van de botten door middel van spieren die aan het bot vastzitten; en bescher
 4. der frequent voor dan de letsels van de voorste kruisband en worden nogal eens gemist als sprake is van hoog-energetische traumata van bovenbeen (femurfractuur) en onderbeen (crurisfractuur)
 5. Crush letsel ontstaat nadat een lichaamsdeel bekneld raakt. Als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het crush letsel, zal deze de letselschade van het slachtoffer dienen te vergoeden. B&O Letselschade Juristen beoordeelt gratis en vrijblijvend uw situatie en kan vervolgens het gehele schadetraject uit handen nemen
 6. Startpagina - Fracturen bij kinderen Waar gaat deze richtlijn over? Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is kinderen met fracturen

ZSO wdd1 zso fracturen onderste extremiteiten femurschachtfractuur: ongevalsmechanisme: direct of axiaal inwerkende kracht val van hoogte verkeersongeva Orthopedie. In het MUMC+ gelden voor volwassenen (≥ 18 jaar) de volgende doseringen profylactische laag moleculair gewicht heparine (LMWH) Stap 1. Bepaal op ingreep gebaseerd tromboseprofylaxe beleid. Geef patiënten met gipsimmobilisatie bij een geïsoleerd letsel van de onderste extremiteit geen tromboseprofylaxe, tenzij er individuele.

Gebroken onderbeen - Eerste Hulp Wik

 1. Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 36. 12 mnd i.a.o. S+/VHA+. Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 33. 12 mnd i.a.o. S+/VHA+. Cystic fibrosis 51. S Dermatomyositis. 94 S. Diffuse interstitiële longaandoening. 56 S. met ventilatoire beperking en/of diffusiestoorni
 2. 'Tijdens mijn coschappen kwam ik erachter dat de snijdende vakken niet bij mij passen, ik houd meer van de beschouwende kant. Ik koos voor interne geneeskunde, het breedste vak
 3. De combinatie van een triplane fractuur en een crurisfractuur, waarbij de triplane fractuur spiraalvormig doorloopt naar proximaal en overgaat in een tibiaschachtfractuur, is zeer zeldzaam. Dit letsel is het gevolg van een rotatietrauma van het onderbeen. De diagnose kan worden gesteld aan de hand van anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenonderzoek, meestal aangevuld met een CT-scan
 4. Het top-teen onderzoek vindt plaats in de 'Secondary survey' en wordt alleen uitgevoerd als alle stoornissen in de ABC en D onder controle zijn. Het is een systematisch onderzoek naar alle andere -in eerste instantie niet-levensbedreigende- letsels. In de ATLS is het gebruikelijk om het slachtoffer geheel te ontkleden voor het top-teen onderzoek. Dit vindt echter alleen plaats in een ruimte.
 5. Crurisfractuur. Bij een crurisfractuur - of gebroken onderbeen - zijn zowel het scheenbeen (tibia) als het kuitbeen (fibula) gebroken. Een breuk van beide botten maakt dat er sprake is van instabiliteit van het onderbeen. Behalve botletsel is er bij een crurisfractuur vaak ook schade aan de zogenoemde weke delen. DA: 25 PA: 10 MOZ Rank
 6. Een crurisfractuur kan op verschillende manieren behandeld worden. In het nog niet volwassen ske- let kunnen de meeste crurisfracturen conservatief behandeld worden door middel van gipsimmo- bilisatie gedurende acht weken of een brace. 9,10-12 Redenen om operatief te behandelen, zijn: open Figuur 5

Gebroken onderbeen • Chirurg en Operati

Zenuwbeschadiging door lokale anesthesie is complex, het kan namelijk door fysieke (door de naald) of chemische beschadiging (bestandsdelen van de anesthesievloeistof) komen. Het kan een combinatie van peri-, epi- en intraneurale trauma tot gevolg hebben. Concentratie. Uit onderzoek van Johnson et al 2002 is gebleken dat de concentratie van de. Methodologie van Richtlijnontwikkeling: In opdracht van de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten, waarin alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn, is het adviesrapport Richtlijnen; medisch specialistische richtlijnen 2.0 opgesteld. Hiervoor heeft deze Raad een commissie met afvaardiging uit 9 wetenschappelijke verenigingen (waaronder. 6 Richtlijn Antitrombotisch beleid Samenstelling van de werkgroep prof. dr. M.V. Huisman, internist-vasculaire geneeskunde, LUMC (voorzitter), NI Crurisfractuur - Med-Inf . Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 36. 12 mnd i.a.o. S+/VHA+. Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 33. 12 mnd i.a.o. S+/VHA+. Cystic fibrosis 51. S Dermatomyositis. 94 S. Diffuse interstitiële longaandoening. 56 S. met ventilatoire beperking en/of diffusiestoorn Samenvatting. Een proximale humerusfractuur is een relatief veelvoorkomende fractuur na een val bij ouderen. Vasculair letsel bij een proximale humerusfractuur is echter een zeldzame complicatie. Een casus van een proximale humerusfractuur gecompliceerd door een dissectie van de arteria axillaris wordt beschreven

Gebroken onderbeen Nederlandse Vereniging voor

tuur (tibia-en crurisfractuur) de arts voor grote problemen kan plaatsen. De enorme ervaring, opgedaan door oorlogen en verkeer heeft daarin geen verande­ ring kunnen brengen. Een fractuur ontstaat door van buiten af inwerkend geweld en de hoeveelheid energie die daarbij word! geabsorbeerd is bepalend voor zowel fractuur als weke­ delenletsel De kruidendokter als conculega. Sinds maart 2002, toen ik vervroegd met pensioen ging, zijn mijn vrouw (anesthesieverpleegkundige) en ik (chirurg) werkzaam in een missiehospitaal met 220 bedden in Battor, Ghana. De grote verschillen tussen hier en daar liggen niet alleen op het terrein van de medische mogelijkheden, maar ook in het gedrag van. Crurisfractuur surgery assistant. Surgeryassistant.nl is een website voor en door medici, assistenten in opleiding en geneeskunde-studente Crurisfractuur Dan zult u zijn/worden opgenomen in het ziekenhuis en zo snel als mogelijk worden geopereerd.Een onderbeen kan op verschillende manieren zijn gebroken en kan ook op verschillende manieren worden geopereer 3 Draai rondjes met uw enkel, zowel links - en rechtsom. Doe deze oefening gedurende 30 seconden. Beweeg uw voet op en neer, doe deze oefening gedurende 3

Botbreuk of fractuur: typen, symptomen, behandeling Mens

Richtlijn ontwikkeling Open Crurisfractuur Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heel-kunde (NVvH) wordt gestart met de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn Open Crurisfractuur. De NVvH is tot de ontwikkeling van deze richtlijn gekomen, omdat het medisch handelen omtrent een open crurisfractuur op di D5 Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ B18 Fractuur, conservatief behandeld 6 mnd S D5 Intra-articulaire fractuur 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ 38 B16 Whiplash 3-6 mnd S als na behandel- periode van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegings- verlies, conditie-verlies en cognitiev Wat betekent Cruris? Hieronder vind je een betekenis van het woord Cruris Je kunt ook zelf een definitie van Cruris toevoegen

•crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling •intra-articulaire fractuur •bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling •fractuur, conservatief behandeld •compressiefractuur (i.c. van wervels)na opname •bovenstaande en overige aandoeningen Niet-chronisch 37 Ernstige traumata, polytraumatisé Niet-chronisc breuk Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde De betekenis van cruris vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van cruris gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Toch zijn het bijna altijd complicaties, die het bereiken van dit doel in de weg staan en verantwoordelijk zijn voor een geprotraheerd ziektebeloop en een onbevredigend eindresultaat. De voornaamste complicaties, die een patiënt met een crurisfractuur bedreigen, zijn: 1. infectie. 2. pseudarthrosevorming. 3

Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Anatomie en Verpleegkunde op de Albeda College. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar. Ook vind je op Stuvia diverse samenvattingen voor de opleiding Verpleegkunde op de Albeda College. 8 Zoekresultaten Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom 21 Ziektebeelden Ziekenhuis - Intern en chirurgisch - crurisfractuur - coxartrose - gonartrose - ribfracturen - delier - urineweginfectie - pancreatitis - pneumonie - diabetes mellitus - ms - Parkinson - CVA - Hartfalen AF - Levercirrose - Morbus Crohn Last document update: ag 21 Ziektebeelden Ziekenhuis - Intern en chirurgisch - crurisfractuur - coxartrose - gonartrose - ribfracturen - delier - urineweginfectie - pancreatitis - pneumonie - diabetes mellitus - ms - Parkinson - CVA - Hartfalen + AF - Levercirrose - Morbus Crohn Laatste update van het document: gelede

Fysiotherapie na een gebroken onderbeen - Isal

Bij crurisfractuur 6 weken gips, daarna brace tot aan consolidatie Bij crurisfracturen in eerste weken frequente controlefoto's omde stand te controleren Poliklinische controle: 2, 4, 6 en 12 weken, 6 en 12 maande 2. Dubbele onderbeenfractuur of crurisfractuur 1. GEISOLEERDE TIBIAFRACTUUR ONDERZOEK Onderscheid maken tussen gesloten en open fracturen. Wonden in de buurt van (of bij hoog energetisch op afstand van) het letsel hebben meestal comminucatie met de fractuur. Neurovasculair testen Crurisfractuur 193 Pilon fractuur 194 Fibulakop (luxatie)fractuur 194 Enkel 195 Achillespeesruptuur 195 Enkelbanddistorsie en -ruptuur 196 Spaakverwonding 197 Enkelfracturen 198 Enkelfractuur 198 Maisonneuve fractuur 198 Voet 200 Standafwijkingen tenen 200 Hallux rigidus 200 Hallux valgus 200 Hamertenen 200 Klauwtenen 20 Op de spoedeisende hulp werd een distale crurisfractuur (fractuur van de tibia en fibula) met dislocatie vastgesteld. Zij werd vervolgens opgenomen voor een operatieve behandeling. 2.2. Op 14 mei 2018 werd klaagster door verweerder gezien op de chirurgische afdeling. Na intern overleg. Zorg in de gipsperiode wel voor dat je tenen en knie regelmatig blijft bewegen, dit verlaagt de kans op trombose in het onderbeen en kan de zwelling verminderen. Zodra de enkel uit het gips is, gaat de revalidatie na een enkelbreuk pas echt beginnen, de behandeling ziet er als volgt uit: 1e fase

Crurisfractuur: intramedullaire tibiapen (Trigen®

De Árnadóttir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE) is een observatie-instrument waarmee zowel de zelfstandigheid in het uitvoeren van activiteiten van de primaire zelfverzorging (persoonlijke hygiëne, kleden, transfers en mobiliteit,.. Neen, want het gaat om verschillende situaties. In het geval van: een recidief zal alles afhangen van de aard en uitbreiding van de nieuwe tumor. een herval varieert de prognose van het ene type van kanker tot het andere, en naargelang de plaats (lokaal, regionaal of op afstand) en uitbreiding van het herval

HMC - Haaglanden Medisch Centrum wil patiënten uit de Haagse regio dichtbij huis de beste zorg leveren. Wij bieden uitstekende medische zorg voor de inwoners uit Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar en omstreken. Bijna alle specialismen zijn bij ons te vinden. Waar nodig werken verschillende specialisten in teams samen Prikkelbaarheid: sommige mensen zijn sneller geagiteerd en geïrriteerd na een hersenschudding, vooral wanneer ze moe zijn.De hersenen zijn het besturingssysteem en het controlecentrum van het lichaam, dus ook van emoties en impulsen. Na een hersenschudding kan de persoon zijn emoties misschien niet meer zo goed onder controle houden D5 Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ B18 Fractuur, conservatief behandeld 6 mnd S D5 Intra-articulaire fractuur 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ 38 B16 Whiplash 3-6 mnd S als nabehandel- periode van max. 3 mnd.nog sprake is van trias bewegings- verlies, conditie- verlies en cognitiev 36 D5 Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 12 i.a.o. S 33 D5 Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 12 i.a.o. S 51 D2 Cystic fibrosis S . 09-02-2021 - 3 - Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende.

Fractuurleer - Startpuntradiologie

recidief recidief bijv.naamw. terugkerend, opnieuw optredend, wederinstorting Bron: WikiWoordenboek. Synoniemenwederinstorting 14 definities op Encyclo 1. opnieuw optreden van ziekteverschijnselen, terwijl de patiënt eerst genezen leek 2. optreden van een zelfde ziekteverschijnsel op een a.. 1 Lijst van Chronische aandoeningen Groep 0. Chirurgie bewegingsapparaat Art.2.6. Maximaal Aanvullende opmerkingen 00.Status na amputatie B15 01.Chirurgie gewrichten (excl.wk,menisectomie, synovectomie) Postoperateve fase na: Artrodese, Artroplastiek, Artrotomie, Capsulotomie, Endoprothese, Fractuur intra-articulair, Pandakplastiek, Patellaresectie, Total hip, Total knee, Total shoulder 02. Bij een crurisfractuur - of gebroken onderbeen - zijn zowel het scheenbeen (tibia) als het kuitbeen (fibula) gebroken. Een breuk van beide botten maakt dat er sprake is van instabiliteit van het onderbeen ; Mijn tante heeft haar scheen- en kuitbeen gebroken en is daar ook aan geopereerd Crurisfractuur (tibia en fibula): Ongevalsmechanisme en klinische presentatie: Een crurisfractuur ontstaat door indirecte of direct kracht op het onderbeen, meestal door sport, een verkeersongeval of een val van hoogte . Spiraal fractuur / conditie specifiek klinisch Tips en

D5 Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behande-ling 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ D5 Intra-articulaire fractuur, na opname of revalidatie (dag) behandeling 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ B18 Fractuur, conservatief behandeld 6 mnd S 38 B16 Whiplash 3-9 mnd S als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlie Hersenschudding, of commotio cerebri is een lichte vorm van hersenletsel. Het uit zich dat de patiënt na een val of slag op het hoofd kort het bewustzijn verliest, en een gat in het geheugen ervaart. + Post commotioneel syndroom, Lees meer. D5 Crurisfractuur, na opname of (revalidatie)dagbehandeling 12 maanden i.a.o. B18 Fractuur, conservatief behandeld 6 maanden D5 Intra-articulaire fractuur 12 maanden i.a.o. 38 B16 Whiplash 3 of 9 maanden Als na een behandelperiode van maximaal 3 maanden nog sprake is van bewegingsverlies, conditieverlies e

wwwGebroken knieschijf | Fracturen | Hier Heb Ik PijnMultipel trauma bij kinderen jonger dan 16 jaar; eenOngunstige effecten van roken op de genezing vanMedische terminologie - AFP - Hanze Medische terminologie

D5 Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag) behandeling 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ D5 Intra-articulaire fractuur, na opname of revali-datie (dag)behandeling 12 mnd i.a.o. S+/VHA+ B18 Fractuur, conservatief behandeld 6 mnd S 38 B16 Whiplash 3-6 mnd S als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies. Crurisfractuur D5 12 maanden Bij Achmea dienen conservatieve fracturen op code 36 gedeclareerd te worden (max 6 maanden o.b.v. ad. B18) en niet-conservatief Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts. Als na behandelperiode van max. 3 mnd. nog sprake is van tria crurisfractuur. behandeling. intentie en oorzaken. indirect trauma voet staat gefixeerde en lich. maakt draaibeweging ↪ fibula breekt op ander niveau. direct trauma verkeersongeval met communitieve fracturen en weken delen-letsel ↪ tiula en fibula breken op zelfde niveau Dislocatie is een term uit de materiaalkunde die gebruikt wordt om een lineair roosterdefect in een kristalstructuur aan te duiden. De (mate van) aanwezigheid van dislocaties is sterk van invloed op v [.. een spontane crurisfractuur betreft. Al gelet hierop is het Gerecht van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de langdurige arbeidsongeschiktheid van [verzoekster] veroorzaakt is door een bedrijfsongeval op de werkvloer van Hyatt. Daar komt bij dat [verzoekster