Home

Keuring rijbewijs slaapapneu

Rijbewijskeuring: zo blijf je autorijden na je 75e

Apneu en rijbewijs · Uitgebreide informatie

U moet slaapapneu wel melden als u een gezondheidsverklaring moet invullen bij de aanvraag voor een nieuw rijbewijs, een verlenging hiervan of een keuring voor het rijbewijs om een andere reden Als je je aanmeld bij het CBR dat je slaapapneu hebt, dan ben je voor de rest van je leven verplicht om als privé autorijder je elke drie jaar te laten keuren op Apneu en de score mee te delen aan het CBR. Onder de 15 per uur, dan wordt je rijbewijs verlengd voor drie jaar Als u rijbewijs C (vrachtauto) of D (bus) wilt aanvragen of verlengen, moet u een medische keuring laten doen door een door het CBR aangewezen arts. Ook als u zelf twijfelt over uw rijgeschiktheid kunt u het CBR vragen om een beoordeling. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kunt

OSAS en rijgeschiktheid Amphia Ziekenhui

  1. In de volgende gevallen onderga je eerst een medische keuring: Ouderdom. Vanaf 75 jaar of ouder is een medische keuring noodzakelijk bij de verlenging van het rijbewijs. Elke vijf jaar vindt de keuring plaats. Ben je nog geen 75 jaar, maar loopt je rijbewijs wel pas op die leeftijd of erna af? Dan is ook hier een keuring verplicht. Ziekte of beperkin
  2. Bij ons ziekenhuis krijg je zowiezo een rekening voor keuring rijbewijs bij de oogarts ook als je het combineert met kontrole. Ik heb nu drie dingen die ik moet melden, diabet3s, cva en slaapapneu. Ook met het laatste mag je niet rijden als je er niet goed voor behandeld wordt
  3. der in rekening gebracht worden, maar niet meer. De kosten zijn afhankelijk van de daadwerkelijk bestede keuringstijd (directe tijd) en de.
  4. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt drie organisaties die rijbewijskeuringen uitvoeren een waarschuwing op. Het gaat om Bureau rijbewijskeuringen, Rijbewijsbelang.nl en Neuroconsult-Inc. Zij hebben de regels voor het declareren van rijbewijskeuringen overtreden en moeten direct stoppen met dit gedrag
  5. groep 1: Voor rijbewijzen van groep 1 is geen specialistisch onderzoek nodig, als de aantekening van de keurend arts of de revalidatiearts voldoende informatie bevat om de geschiktheid te kunnen beoordelen. Is dit niet het geval dan is een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een neuroloog (en eventueel een neuropsycholoog)

Je bent niet uitgerust, hoofdpijn, concentratieproblemen , slaperig, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen , allemaal gevolgen van slaapapneu . Dus het kan wel degelijk gevolgen hebben tijdens autorijden Rijbewijskeuring. ik moest van cbr naar longarts in Franciscusziekenhuis in rotterdam voor herkeuring i.v.m. slaapapneu. die arts las voor (van m'n eigen longarts) dat ik 53x per uur m'n adem in hou. zijn reactie was afgekeurd. Deze brief waar dit in stond had ik zelf ook. Kostte wel 284,00 euro basis- arbo- of bedrijfsartsen om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken voor de uitvoering van rijbewijskeuringen (B/E, B/E medisch, C/D/E en taxipas, AD (H)D, ASS, PDD-NOS, alcohol, drugs, medicatie, slaapapneu enz.). De keuringen dienen te worden verricht aan de hand van de Regeling eisen en geschiktheid 2000 van het CBR Bij gezondheidsklachten waarvoor aanvullend medisch onderzoek nodig is - zoals slaapapneu, dementie, parkinson of bij bepaald medicijngebruik - kunt u de Gezondheidsverklaring beter vijf of zes maanden van tevoren indienen bij het CBR

Je rijbewijs is de eerste keer 1 jaar geldig; Daarna wordt weer gekeken of de behandeling bij jou effectief is (dat wil zeggen AHI lager dan 15). Als dat zo is, dan is je rijbewijs maximaal 3 jaar geldig Rijbewijs C of D (groot rijbewijs): Als u een vrachtauto of bus bestuurt, zit u veel uren op de weg. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Hierdoor is er een groter risico voor de verkeersveiligheid. Daarom gelden er zwaardere eisen aan de medische keuring bij groot rijbewijs Waterstaat over de opgetreden problematiek bij de medische keuring voor rijbewijzen van mensen met chronische (apneu) aandoeningen en 75+ers. Wij hebben daarbij ingebracht dat het risico voor de verkeersveiligheid zich specifiek voordoet bij onbehandelde apneu en juist niet meer zodra apneu effectief wordt behandeld

Ik heb (langer dan 10 jaar) diabetes, astma en zeer licht slaapapneu. Dat laatste is onlangs vastgesteld en ik zit net boven de ondergrens. Met de CPAP (slaapapneu-apparaat) is het aantal apneus gehalveerd en nu zou ik het officieel niet meer hebben. Slaapapneu komt heel veel voor, op elke leeftijd, bij dik of dun en zelfs bij baby´s Opnieuw rijcontrole na keuring/invullen van Osas deskundige. Mijn man is 70 jaar, en heeft vanaf zijn 18e zijn rijbewijs. Sinds 1970 is hij diabeet type 1. Altijd zonder problemen zijn rijbewijs ontvangen. De voorlaatste keer, ingevuld door zijn diabetische arts en controle door de oogarts. Geen Problemen en rijbewijs ontvangen voor 10 jaar

Bij progressieve ziekten zoals Parkinson, MS en Alzheimer geldt er wel altijd een termijnbeperking, evenals voor diabetes, slaapapneu en chronische nierziekten. In bepaalde gevallen wordt er een termijnbeperking opgelegd afhankelijk van de gezondheidstoestand van de gekeurde, zoals bij ADHD, autisme en oogaandoeningen, zo wordt in haar schrijven expliciet vermeld APNEUVERENIGING APNEU EN RIJBEWIJS Norm voor goede behandeling kan meestal goedgehaald wordenDe behandeling voor slaapapneu bestaat in de meeste geval- len uit het gebruik van een blaasapparaat met masker (cpap), ofeen beugel die de onderkaak naar voren houdt (mra). Inbeide gevallen blijft de luchtweg open. De meeste patiënte • Patiënt moet slaapapneu wel melden als hij/zij een gezondheidsverklaring moet invullen bij de aanvraag voor een nieuw rijbewijs, een verlenging hiervan of een keuring voor het rijbewijs om een andere reden. OSAS en rijden . Slaapcentrum Anatomie van OSAS R. van den Berg, KNO-arts . Lichamelijk onderzoe

Het rijbewijs kan terug bekomen worden op voorlegging van een rijgeschiktheidsattest afgeleverd door een arts, waaruit blijkt dat u geschikt bent voor het besturen van een voertuig. Een arts die vaststelt dat de fysieke of psychische toestand van een patiënt niet (meer) beantwoordt aan de geneeskundige minimumnormen, is verplicht hem dit te melden Voor groep 2 rijbewijzen geldt dat men geschikt kan worden verklaard nadat uit specialistisch onderzoek is gebleken is dat men gedurende drie opeenvolgende maanden adequaat wordt behandeld. Ook hier geldt dat onder een adequate behandeling wordt verstaan dat na de behandeling een apneu/hypopneu-index van minder van 15 is bereikt Goedkeuring wordt nu meestal binnen een week verleend. De aanvraag van het BE/75+ rijbewijs kan derhalve inclusief de keuring zelf momenteel ongeveer binnen drie weken worden afgewerkt. Dit wel op voorwaarde dat er geen ingewikkelde gezondheidsstoornissen aanwezig zijn (bv slaapapneu) Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts eens per maand in het MFC Atolplaza (Welzijn), Schor 1-9.Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911 Deze situaties moet je melden bij het CBR voordat je een rijbewijs (zoals slaapapneu of bijvoorbeeld een tijdelijk rijbewijs te geven dat je je elke zoveel jaar opnieuw moet laten keuren

OSAS (slaapapneu) met CPAP apparaat. behandeling. Wanneer u ernstig OSAS heeft, Behandeling met CPAP en verlengen rijbewijs. Voor onze eigen patiënten die behandeld worden met CPAP en die hun rijbewijs bij het CBR moeten verlengen, zullen we een keuring doen Op de Eigen Verklaring vult u in dat u slaapapneu heeft. Het medisch gedeelte vult de huisarts of keuringsarts in. De volledig ingevulde Eigen Verklaring stuurt u met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs in een envelop naar het CBR. Het CBR beoordeelt uw Eigen Verklaring en zal u laten keuren door een neuroloog of longarts 21-11-2014. De Gezondheidsraad vindt dat de procedure voor de keuring voor het rijbewijs simpeler kan, zo staat in haar laatste advies. De eigen behandelend arts zou vaker feitelijke medische gegevens zelf mogen noteren voor het CBR. Een bezoek aan een onafhankelijk arts is daardoor niet nodig

Wachttijd gezondheidsverklaring - Forum voor patiënten met

Eisen rijgeschiktheid en medische keuring rijbewijs

Rijbewijskeuring: medische keuring bij ouderdom of ziekte

De inzet van mij samen met het CBR is er juist op gericht om mensen zo lang mogelijk verantwoord mobiel te laten zijn en zo lang mogelijk hun rijbewijs te laten behouden. Hiervoor kunnen medische keuringen en in bepaalde gevallen ook rijtesten nodig zijn Auto-, motor- en T-rijbewijs • Nadat de diagnose OSAS is gesteld mag u pas weer rijden als u minstens 2 maanden achter elkaar effectief behandeld bent. Dat wil zeggen dat uw AHI lager is dan 15 en u niet meer slaperig bent. • Uw rijbewijs is na de eerste keuring maximaal 3 jaar geldig. Vrachtauto- en busrijbewij Bij een keuring geven we antwoord op de vraag of iemand geschikt is om een functie te vervullen. Het betreft keuringen waarbij er mogelijke risico's zijn voor derden of de gekeurde zelf. Vaak gaat het om verplichte keuringen, bijvoorbeeld in de transportsector. We gaan na of de medewerker geschikt is zijn of haar functie te vervullen

Home » rijbewijs. rijbewijs. ApneuKrant 20-1 In 2022 zijn veiligheidssystemen in de auto verplicht (ontwerp, nog goed te keuren), waaronder opsporen van slaperigheid en vermoeidheid van de bestuurder. de ApneuKrant deelt voortaan om de drie maanden informatie en ervaringen over slaapapneu in Nederlandstalig België Apneu en Rijbewijs - SomnoMed - NederlandSomnoMed - Nederland www.apneupagina.nl. Duidelijke informatie over apneu en het rijbewijs (ook voor beroepschauffeurs) vindt u in de folder van de apneuvereniging. slaapapneu - CBR www.cbr.nl. Auto-, motor- en T-rijbewijs U kunt goedgekeurd worden als er sinds twee maanden een geslaagde behandeling i Die kan het best beoordelen of jouw slaapapneu invloed heeft op het besturen van logistieke hulpmiddelen. Epilepsie Bij een epileptische aanval verlies je het bewustzijn. De kans op een ernstig ongeval is groot als dat tijdens het rijden gebeurt. Voor een autorijbewijs geld na een eerste epileptische aanval: zes maanden niet rijden Ernstige slaapapneu is een aanleiding voor een Obstructief slaapapneusyndroom. Rijbewijzen van groep 1. Personen met obstructief Met een eenvoudige vierveldentabel kunnen we namelijk berekenen hoeveel keuringen gericht op de aanwezigheid van OSAS moeten worden verricht en hoeveel ongeschiktheidsverklaringen nodig zijn om.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Verkeer onderzoekt of de verplichte keuring voor 75-plussers bij het verlengen van hun rijbewijs volledig kan worden afgeschaft. Als noodmaatregel voor lange wachtlijsten bij het CBR, wil ze de rijbewijzen van automobilisten ouder dan 75 jaar met een jaar verlengen zonder keuring en zonder dat ze überhaupt een verlenging van hun rijbewijs. Voor de grote rijbewijzen C en D in combinatie met apneu is altijd een jaarlijkse keuring verplicht C of D-rijbewijzen: U wilt uw C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E rijbewijs halen of verlengen. Dan vult u een gezondheidsverklaring in. U stuurt deze naar het CBR Gezondheidsverklaring. Ben je gezond genoeg om een rijbewijs te halen? Dit beoordeelt het CBR met de Gezondheidsverklaring. Deze vul je zelf in op mijn.cbr.nl. Mochten er twijfels zijn over één van de onderstaande vragen dan horen wij dit graag. Zonder de goedkeuring van de gezondheidsverklaring kunnen wij geen praktijkexamen voor je reserveren

De formulieren kunt u rechtstreeks downloaden in het artikel 'Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs voor ICD-dragers' op www.stin.nl. Beschikt u als donateur niet over de mogelijkheid om dat te doen, dan kunt u ze aanvragen bij het STIN-kantoor in Zaandam, tel: 075-7850392, e-mail: info@stin.nl Wat ik steeds las, is dat mensen met AD (H)D, epilepsie, ASS en diabetes bij verlening dus testen moeten ondergaan na het invullen van een 'ja' bij Gezondheidsverklaring. Deze situaties moet je melden bij het CBR voordat je een rijbewijs aanvraagt: * Beperking in arm, hand of vinger (s) * Beperking in been of voet

Ik heb dus al mijn rijbewijs en moet nog lang niet verlengd worden, maar krijg tussentijds een medische aandoening maar mag wel aan het verkeer deelnemen vanwege de behandeling. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland ADHD Keuring Rijbewijsverlenging 75 plussers. Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw de vragen lezen die u worden gesteld bij het invullen van een Gezondheidsverklaring voor het halen of houden van een rijbewijs voor mensen van 75 jaar of ouder. 1) Denk daarbij aan ziekte als slaapapneu en. narcolepsie. 10). Wanneer moet ik mijn rijbewijs verlengen? Uw rijbewijs is geldig tot de datum die op uw rijbewijs staat. Vanaf die datum is het verlopen en moet u een nieuw rijbewijs hebben. U moet ook een nieuw rijbewijs aanvragen als u slaagt voor een andere rijbewijscategorie. Of als uw rijbewijs niet meer leesbaar is Keuring groot rijbewijs. Na 18.00 uur bellen voor afspraak en binnen 2 dagen gekeurd s avonds om 21.40. Hartfalen (1) Slaapapneu (1) Bekijk 127 resultaten Meer over; Alle arbo- en reïntegratiebedrijven in Kesteren Alle arbo- en reïntegratiebedrijven Alle.

Rijbewijs en insulinetherapie • Autorijden en CBR

OSAS - Formulieren - CPAP. Fabrikantenverklaring Weinmann (betreft gebruik CPAP aan boord van een vliegtuig). Douaneverklaring (tevens adviseren wij u om een doktersverklaring op te vragen bij uw arts). Travel Letter voor ResMed-apparatuur. Verklaring FAA Compliance voor ResMed-apparatuur (betreft gebruik CPAP aan boord van een vliegtuig). IATA - Reizen met Lithium Ion batterije 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. (B.S. 30.04.1998) Bijlage 6. Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertui De zorgverzekering van VGZ biedt u uitgebreide vergoedingen voor bijna alle zorg. Bekijk het vergoedingenoverzicht van VGZ Door een nieuw automatiseringssysteem bij het CBR zaten vorig jaar zo'n 1200 professionele chauffeurs noodgedwongen een tijd werkeloos thuis: hun rijbewijs kon niet op tijd worden verlengd

Bekijk de uitgebreide vergoedingen van CZ. Wat krijgt u vergoed voor uw zorg? Betaalt u eigen risico of eigen bijdrage? En waar kunt u terecht Online verlengen. Wij doen ook mee aan de pilot Digitaal aanvragen rijbewijzen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hieraan meedoen. U maakt een digitale pasfoto bij 1 van de aangesloten fotografen. U vraagt het rijbewijs daarna online aan en u haalt het nieuwe rijbewijs vervolgens op afspraak bij ons op TongZenuwStimulator: een duur alternatief In de afgelopen jaren is een nieuwe behandeling voor apneu ontwikkeld, de TongZenuwStimulator. Die wordt ook wel de pacemaker voor de tong genoemd, omdat de werking daarop lijkt. Er wordt een klein kastje onder het sleutelbeen geïmplanteerd. Van daaruit lopen onderhuids twee elektroden. Een naar de long die daar de ademhalingscyclu Inloggen particulier. Hier kunt u als particulier inloggen bij de RDW. Zo kunt u een aantal gegevens bekijken die de RDW van u geregistreerd heeft. U logt hiervoor in met de DigiD app of met DigiD met Sms-controle. DigiD Log in met uw DigiD. (Link) Vraag uw DigiD aan. (Link

Keuring Een medisch adviseur van het CBR bepaalt vervolgens of u gekeurd moet worden of dat u gewoon kunt blijven rijden. Bij een keuring kijkt de medisch adviseur of u, eventueel met enkele aanpassingen, kunt blijven autorijden. Bij een ziekte die mogelijk erger wordt, kan het zijn dat u een rijbewijs krijgt voor bepaalde duur. Meer informati Bekijk de vergoedingen voor Zilveren Kruis in 2021. Wat krijgt u vergoed, waar kunt u terecht en wat regelt u zelf Ook de medische keuring kost geld, dat verschilt per arts. Daarna is het wachten -gemiddeld 6 weken op de uitslag of je een rijtest moet doen of je rijbewijs kan behouden. Met name de vragen 1, 2, 3, 9, (+ subvragen) , 10 en 18 gaan over hersenletsel en de gevolgen

Kosten Gezondheidsverklaring en keuring - CB

En rijbewijzen moeten niet, zoals nu, vanaf je 75ste jaar voor vijf jaar worden afgegeven, maar voor één jaar. Spee: Ik spreek graag over een APK voor automobilisten. Een keuring van 10. Artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 ). Het voertuig mag tot maximaal twee maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn of moet de geldigheid van het kenteken geschorst zijn Ik vroeg om een medische keuring. Kon direct dezelfde avond terecht. Optiemale deskundigheid bij medische-keuringen, daarvoor heb ik rijbewijs -keuring gedaan, en nu een zorgverzekering keuring buitenland Burn-out (1) Hartfalen (1) Slaapapneu (1) Bekijk 127 resultaten Meer over; Alle arbo- en reïntegratiebedrijven in Kestere Een overzicht van alle vergoedingen die door zorgverzekeringen of aanvullende verzekeringen vergoed worde

Heeft u vragen over zorg of vergoedingen? We geven u de antwoorden over aandoeningen, behandelingen en de vergoeding van de kosten uit onze zorgverzekering Basispremie. €100,-vrijwillig eigen risico. €200,-vrijwillig eigen risico. €300,-vrijwillig eigen risico. €400,-vrijwillig eigen risico. €500,-vrijwillig eigen risico. zorgwatch.nl » zorgverzekeraars » univé zekur. Gewoon ZEKUR (Natura Budget Polis) € 105,90 Van belang is dat deze partijen en rijbewijsaanvragers bekend zijn met wat te doen bij het verkrijgen en/of verlengen van het rijbewijs indien er sprake is van medische rijgeschiktheidsvraagstukken. Zo wordt voorkomen dat rijbewijsaanvragers een verklaring van geschiktheid aanvragen of een keuring ondergaan terwijl dat niet nodig is Bovendien, als u zichzelf aanmeldt zit u voor de rijbewijs categorieën A en B ook meteen vast aan een herkeuring na een jaar. Bij gebleken effectieve behandeling moet u daarna tenminste elke drie jaar opnieuw worden gekeurd. Voor de grote rijbewijzen C en D in combinatie met apneu is altijd een jaarlijkse keuring verplicht

Voor een groot rijbewijs gelden strengere regels dan voor een rijbewijs voor een auto, motor en tractor. Ik heb slaapapneu. Als u slaapapneu heeft, kan het CBR u rijgeschikt verklaren als u minimaal 3 maanden lang een effectieve behandeling heeft gehad. Als u rijgeschikt bent, krijgt u een vrachtwagen- of busrijbewijs voor maximaal 1 jaar Apneu en rijbewijs bij vermoeden: slaaponderzoek slaapstoornissen krijgen steeds meer publiciteit. De 'week van de slaap' stond in 2015 in het teken van verkeersveiligheid. er zijn veel misverstanden over slaapapneu en het rijbewijs, zo blijkt keer op keer. Dit voorjaar is gelukkig de regelgeving wat versoepeld Rijbewijskeuring: medische keuring bij ouderdom of ziekte. Of je nu al jaren rijervaring hebt of net je rijbewijs binnen hebt: in sommige gevallen heb je een rijbewijskeuring nodig. Bijvoorbeeld als je vrachtwagenchauffeur bent, maar ook bij ouderdom of ziekte. Je ontvangt dan een oproep vanuit de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) Uw rijbewijs en pasfoto's voor het rijbewijs. Wat kost een rijbewijskeuring? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven voor rijbewijskeuringen vast en bepaalt hiermee hoeveel een rijbewijskeuring door een huisarts of medisch specialist maximaal mag kosten En nog heel veel meer wat met apneu te maken heeft. Als u langer dan 10 seconden niet ademt terwijl u slaapt, is dat officieel een apneu. Als dit meer dan 5 keer per uur voorkomt, wordt het opletten. Bij meer dan 15 keer per uur heeft u een serieuze aandoening. Naast het woord apneu, slaapapneu of slaapapneu syndroom kunt u ook de afkorting.

Waarschuwing voor drie rijbewijskeurders Nieuwsbericht

Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Zo kan het CBR onderzoeken of mensen gezond genoeg zijn om te rijden. In uw geval geeft u hierop aan dat u een depressie of bipolaire stoornis heeft. Het CBR onderzoekt dan of het veilig is voor u om te rijden Vragen van de Gezondheidsverklaring. Hieronder kunt u alvast de vragen lezen die u worden gesteld bij het invullen van een Gezondheidsverklaring voor het halen of houden van een rijbewijs Auto (B), Motor (A), T-rijbewijs of Aanhanger achter auto (BE)

wetten.nl - Regeling - Regeling eisen geschiktheid 2000 ..

Visuseisen rijbewijzen van groep 1. De binoculaire visus moet, eventueel gecorrigeerd, ten minste 0,5 te bedragen. Bij personen die het gezichtsvermogen aan één oog missen, of die in geval van diplopie slechts een oog gebruiken, dient de visus van het functionerende oog ten minste 0,5 te bedragen. Voor hen geldt tevens paragraaf 3.4 U moet slaapapneu wel melden als u een gezondheidsverklaring moet invullen bij de aanvraag voor een nieuw rijbewijs, een verlenging hiervan of een keuring voor het rijbewijs om een andere reden. Ook de arts heeft geen meldingsplicht tenzij een patiënt met obstructief slaapapneu weigert zich te laten behandelen en er direct gevaar dreigt voor derden

CBR: Verlenging rijbewijs jonger dan 75 - Rada

Ik ben 45 jaar en ik moet elke 3 jaar een rijbewijs keuring ondergaan vanwege mijn apneu. De huisarts schaamt zich ervoor dat ze mij geld moet vragen voor de keuring. De laatste keer kreeg ik zelfs korting. Wat ik erg aardig vond. Mijn rijbewijs loopt af 1 juli. En ik ben al sinds 25 februari bezig met het verlengen van mijn rijbewijs Created Date: 4/18/2016 3:19:43 P Rijbewijs:rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag icm 119027, per 15 min extra direc.pat.geb tijd of (met voorw.) per 15 min extra indir.tijd,max.2 toeslag. Rijbewijs: rapporten op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag icm 119028, per 15 min. extra direct patiënt.geb tijd of per 15 minuten extra indirecte tijd met een maximum van 4 toeslagen Geldend van 01-07-2021 t/m heden. Toon relaties in LiDO Regeling eisen geschiktheid 2000; Maak een permanente link Regeling eisen geschiktheid 2000; Toon wetstechnische informatie Regeling eisen geschiktheid 2000; Vergelijk met een eerdere versie Regeling eisen geschiktheid 2000; Druk de regeling af Regeling eisen geschiktheid 2000; Sla de regeling op Regeling eisen geschiktheid 200