Home

Strafrechtelijke Thema's

Boom Strafblad (BSb) Boom Uitgevers Den Haa

 1. Hierbij hanteert Boom Strafblad een thematische aanpak, wat betekent dat de redactie jaarlijks zes strafrechtelijke thema's kiest die in de te verschijnen nummers centraal zullen staan. Vervolgens wordt voor elk afzonderlijk nummer een aantal ter zake deskundige auteurs aangezocht voor het schrijven van een bijdrage, zodat het centrale thema telkens vanuit zoveel mogelijk relevante.
 2. strafrechtelijke aansprakelijkheid hc2 causaliteit en wederrechtelijkheid zowel causaliteit als wederrechtelijkheid zijn in beginsel voorwaarden voor. Algemene thema' s: thema's die van belang zijn voor heel veel concre te . strafbepalingen. Denk aan boek 1 WvSr
 3. g of de rol van deskundigen
 4. Van deze thema's wordt telkens de invloed op de systematiek van de regeling van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematische aanpak maakt Capita Strafrecht duidelijk welke, onderling zeer verschillende vragen, strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen
 5. Een beslissing genomen door een rechtbank is een vonnis. Een beslissing genomen door een hof is een arrest. Een strafrechtelijke veroordeling wordt in de regel uitgesproken door de politierechtbank of de correctionele rechtbank. Zeer ernstige misdrijven kunnen echter voor een hof van assisen worden gebracht
 6. gsfigur en passeren ev eneens de re vue. Met de

De strafrechtelijke procedure heeft tot doel door de correctionele rechtbank een strafsanctie op te zien leggen aan de werkgever, een lid van de hiërarchische lijn of de dader van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk Tevens heb ik begrepen dat in sommige gevallen bij overtreding of niet naleven van de arboregels strafrechtelijke vervolging een mogelijkheid is. Hieruit volgt mijn vraag: wat is het risico op strafrechtelijke vervolging wanneer een leerling een ongeval krijgt tijdens een les gegeven door iemand zonder de juiste papieren en hierdoor in strijd handelt met arbowetgeving

Capita strafrecht een thematische inleiding. Prijs: € 72,50: Niet beschikbaa Thema's. Arbeidsreglementering; Coronavirus; Arbeidsovereenkomsten; Paritaire comités en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO'S) Werkgelegenheid en arbeidsmarkt; Werkloosheid en weer aan het werk; Herstructurering; Verloning; Feestdagen en verloven; Internationaal; Welzijn op het werk; Sociaal overleg; Gelijkheid en non-discriminatie; Werkbaar en wendbaar wer

De aanpak van Witwassen | De aanpak van Witwassen

Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting Capita Strafrecht bevat een thematische inleiding in het strafrecht. Het boek is bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau. Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Anderzijds worden actuele. Auteur: P.A.M. Mevis Uitgever: Ars Aequi Libri Nederlands Hardback ISBN/EAN: 9789069167886 januari 2013 Druk: 7 NUR: 824 — Strafrecht en procesrecht Afmetingen (WxHxD): 18.5x24.3x6. cm Gewicht: 1901 gram NIEUW Over het boek Capita Strafrecht bevat een thematische inleiding in het strafrecht. Het boek is bedoeld voor

Levertijd: 24 uur. Auteur: P.A.M. Mevis, Prijs: € 72,50, ISBN/ISBN13: 9789069167886, Categorie: Boek, Capita Strafrecht bevat een thematische inleiding in het strafr.. Koop Capita strafrecht (9789069167886) je van Mevis, p Roosachtig strafrecht (e-Book) liber Amicorum Theo de Roos. Prijs: € 72,50: Niet beschikbaa Capita strafrechtp.a.m. Mevis, p.a.m. Mevis9789069167886gelezen, kan ezelsoren, vouw in de kaft, vlekjes, verkleuring, deukjes of lichte slijtage hebben. Conditie. Anderzijds worden actuele ontwikkelingen als de grote stromen strafzaken die moeten worden afgedaan, de OM-strafbeschikking, de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de nieuwe rol van de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek, veranderingen in het denken over strafrecht en straf, wijz

Strafrechtelijke aansprakelijkheid HC2 - StudeerSne

 1. Capita strafrechtp.a.m. Mevis, p.a.m. Mevis9789069168333veel bladzijden met potlood, pen of marker bewerkt. Kan ook een beschadiging, of grote vouw hebben.. Conditie.
 2. Selecteer uw cookievoorkeuren. We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven
 3. Het boek Capita strafrecht, geschreven door P.A.M. Mevis, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.9
 4. Capita Strafrecht bevat een thematische inleiding in het strafrecht. Het boek is bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau. Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting
 5. Liber Amicorum (tot stand gekomen onder redactie van Marc Groenhuijsen, Tijs Kooijmans en Jannemieke Ouwerkerk) aangeboden aan Theo de Roos bij gelegenheid van zijn afscheid van..
 6. Een strafrechtelijke uitspraak is onherroepelijk: als er geen mogelijkheid meer is voor de veroordeelde en het Openbaar Ministerie om in beroep te gaan, bijvoorbeeld omdat het hoger beroep en beroep in cassatie zijn afgedaan of omdat tegen de beslissing geen rechtsmiddel openstaa
 7. aliteit. Burgers en politie. Preventie

Rechterlijke dwalingen Thema's Rechtspraa

een strafrechtelijke veroordeling. 42. Het recht op verblijf is niet absoluut HeT rIsIco Van een sTrafrecHTelIjke VeroordelInG1 Mr. e.e.M. Bezem en mr. s. Thelosen thema: nawerking van de straf zijn werkzaam als advocaat bij Cleerdin & Hamer Regionale thema's (in samenwerking met Veiligheidshuizen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) Nazorg ex-gedetineerden. Mensen met een strafrechtelijke titel die (forensische) zorg nodig hebben. Respectievelijk categorie III en IV van het 'bollenmodel' De thema's van de groepsopdracht variëren van internationale kinderontvoering tot jeugdstrafrecht en kinderbescherming. Dit vak bestaat uit vier verschillende onderdelen: 1) Een casus (groepsproduct); 2) Een wetenschappelijk artikel (groepsproduct); 3) Een presentatie over de casus én het artikel (groepsproduct); 4) Een reflectieverslag inclusief peerfeedback (individueel product)

Capita strafrecht / druk 7 - Studie Bijdehan

Het strafrechtelijke thema dat dit jaar centraal staat tijdens de vergadering van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, is een breed thema: het wettelijke sanctiestelsel en de straftoemetingsvrijheid van de rech-ter.1 Het is zo veel omvattend,. de strafrechtelijke detentie en vreemdelingenbewaring Bob van Alphen (282740) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie behandeling van deze thema's wekte bij mij meteen een grote interesse op. Toen mij aa Het politiebestel omvat het geheel van de organisatiestructuur en het besturingsconcept van de Nederlandse politie. Onder het thema 'Politiebestel' vindt u informatie over de inrichting en organisatie van politie en over sturing en verantwoording op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De belangrijkste spelers zijn gemeenteraad, burgemeester, college van burgemeester en wethouders, de.

Scriptieprijs Staatsrechtkring 2017 gewonnen door Bjorn

Dit om te verzekeren dat er niemand gestraft wordt, zonder dat daar een grondige procedure aan vooraf is gegaan. Het strafrecht regelt dan ook de verhouding tussen de Staat en de burger, waar het gaat om strafbare feiten. Voorbeelden van strafrechtelijke regels staan in het Wetboek van Strafrecht en in de Wegenverkeerswet Startpagina Thema's Thema's op alfabet; Thema's per categorie; Forums; Naar arbo.startpagina.nl Discussielijst; arbo.startpagina.nl. Nieuw topic arbo en strafrechtelijke vervolging 5. Tanja 22-11-2007 11:47 nevenwerkzaamheden 4. irene 21-11-2007 23:12 officiele. Lessen over samenwerking in de executiekiten bij de implementatie van de herzieningswet Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB) In dit essay nemen we een kijkje onder de motorkap van de samenwerking in de uitvoering van de herzieningswet Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB) die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Thema's kenmerken van jongeren die te maken krijgen met de strafrechtelijke procedures. Deel 2 - Het Belang van het Kind in het Jeugdstraf(proces)recht Dit deel van het rapport belicht het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de BIC-Q voor het Jeugdstraf(proces)recht voor professionals. Hierin staan twee verschillende thema's centraal materieel strafrecht boek college par. ii par en par strafrechtelijke het in beginsel in aanmerking komen voor een strafrechtelijke sanctie. in het materiel

Internationale samenwerking bij fiscale opsporing - Over

Het strafrechtelijke traject heeft als hoofddoel om de overtreder te bestraffen. Het doel van de vorderingsprocedure is om vast te stellen of een automobilist nog geschikt of rijvaardig is om de rijtaak uit te voeren en of hij nog een maatregel nodig heeft om te voorkomen dat hij opnieuw een alcoholovertreding maakt Drie thema's mogen niet ontbreken in dit verhaal. In veel gevallen is het echter maar zeer de vraag hoe zinvol een strafrechtelijke afdoening daadwerkelijk is. Het opleggen van straf biedt doorgaans weinig uitzicht op verbetering van de sociale dynamiek die ten grondslag ligt aan het betreffende conflict of delict Thema's die geadresseerd kunnen worden zijn: toetreding, uittreding, carrièreontwikkeling, vroegsignalering, selectie, zelfsturing, weerbaarheid, het effect en de gevolgen van (strafrechtelijke) interventies en werkzame bestanddelen van succesvolle interventies. Naast onderstaande onderzoeksvragen zijn in bijlage 6.5 verder Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker in de strafrechtelijke opsporing en bewijsvoering. Zowel juristen, advocaten, het strafprocesrecht en het sanctierecht aan de hand van actuele thema's uit de maatschappelijke praktijk. Je verdiept je met medestudenten in aansprakelijkheid en daderschap,. Klimaatverandering stelt ons voor ongekende problemen. Wat kunnen juristen doen om de gevolgen van de klimaatcrisis in te perken? Het CPO helpt graag om een antwoord op die vraag te formuleren. Op deze pagina vindt u daarom inspirerende video's en artikelen rond het thema klimaat & recht

Strafrechtelijke uitspraak en gevolgen - Federale

Het onderwijs in deze vakken sluit duidelijk aan bij het strafrechtelijke en criminologische onderzoek dat de docenten in deze specialisatie verrichten. Professor Gerben Meynen vertelt in deze video over de thema's die aan bod komen in de specialisatie, waaronder: toerekeningsvatbaarheid, risicotaxatie, stoornis, tbs en neurorecht 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding fiscaal strafrecht 9 1.1 Controlebevoegdheden fiscus 9 1.2 Bezoek van de FIOD 10 1.3 Bestuurlijke of strafrechtelijke afdoening 12 1.4 Fiscale overtredingen 12 1.5 Fiscale misdrijven 13 1.6 Enige strafrechtelijke onderwerpen 14 1.7 Strafafdoening 15 2 Controlebevoegdheden van de Belastingdienst 17 2.1 Informatieplicht 1 De politie speelt bij de toepassing van burgemeestersbevoegdheden een cruciale rol. Deze studie laat zien dat zij vaak het initiatief neemt problemen van overlast en criminaliteit aan te pakken met behulp van bestuurlijke bevoegdheden. De politie voorziet de gemeente daartoe van informatie strafrechtelijke aanpak van stalking wordt vaak wel als het uiterste middel gezien oftewel u moet zelf actie ondernemen om de stalking te doen stoppen (zoals een civiel contact verbod regelen) en als dat allemaal niet helpt dan zal justitie in moeten grijpen Gebods- en verbodsbepalingen. Om slachtoffers te beschermen tegen ongewenste confrontaties met daders, zijn in Nederland zogenoemde beschermingsbevelen in het leven geroepen. Deze moeten ook het risico van herhaald slachtofferschap verkleinen. Het wetboek kent geen expliciete definitie van beschermingsbevelen

Materieel Strafrecht opdrachten - StudeerSne

Uitvoering van ruimtelijke projecten en activiteiten kan beschermde natuur bedreigen. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel die natuur, als het project zelf. Wanneer bouw- of sloopproject beschermde planten en dieren bedreigen, kan het project worden stilgelegd en is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk. Om hier op een goede wijze mee om te gaan, stelden wij samen met de vier. Bezoek het bericht voor meer Ondermijning uitspraak van Europees Hof door Polen is gevaarlijk. Het Poolse Constitutioneel Hof bepaalde op 14 juli 2021 dat de voorlopige maatregelen die het Hof van Justitie van de Europese Unie uitvaardigde om de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht te beschermen, onverenigbaar zijn met de Poolse grondwet

Het Handboek forensische verslavingszorg bespreekt deze veranderingen en de huidige stand van zaken in de zorg voor verslaafde justitiabelen.Het boek behandelt de mogelijkheden voor een goede forensische verslavingszorg in het spanningsveld van meer en zwaarder straffen en meer behandelen met de vermindering van recidive als doel In de huidige crisis kan het verschil tussen Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) en strafrechtelijke sancties misschien kleiner lijken, maar we zien vooral een wisselwerking tussen beide. Hoe en waarom kan men met GAS-boetes het niet-naleven van inperkingsmaatregelen bestraffen en wat zijn de gevolgen

Fiscale fiche - Formaat

De strafrechtelijke procedure - Federale Overheidsdienst

Capita strafrecht - ISB

Volgens de kantonrechter levert werkverzuim door een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling in beginsel geen dringende reden op voor ontslag op staande voet. Dat geldt ook in geval van voorlopige hechtenis, zelfs wanneer het niet voor het eerst is dat de werknemer vastzit en hij eerder schriftelijk is gewaarschuwd vanwege ongeoorloofde afwezigheid - Strafrechtelijke rechtspraak toepassen, analyseren en evalueren - Concrete gevallen juridisch (multidimensionaal) analyseren en een onderbouwde en aanvaardbare juridische oplossing geven (casus oplossen) - Strafrechtelijke kennis en oplossingen begrijpelijk, gestructureerd, correct en overtuigend communiceren, vooral schriftelij Preadviezen van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht - Digitale dreigingen, strafrechtelijke antwoorden (Paperback). Het preadvies voor.. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 8 november 2011. Met deze brief doe ik, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mijn toezegging gestand, gedaan tijdens het Algemeen Overleg op 1 december 2010 ter voorbereiding van de JBZ-Raad van 2-3 december 2010, om uw Kamer te informeren over mijn visie op de strafrechtelijke samenwerking in en de. Strafrechtelijke vordering. Rapporteer de feiten aan het Meldpunt van de Economische Inspectie. Dien een strafrechtelijke klacht in bij de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. Raadpleeg de brochure Neen aan de wet van de sterkste! (PDF, 202.9 KB

arbo en strafrechtelijke vervolging - arbo - arbo

 1. Boeken over strafrechtelijke wetgeving van James Campbell lezen? Boeken over strafrechtelijke wetgeving van James Campbell koop je eenvoudig online bij bol.co
 2. 05-07-2010 12:14. Mijn vrouw komt net thuis van een client en ze vertelde me dat gisteravond de hond van de client is aangevallen door een Pitbull. De eigenaar van de pitbull stond in de deuropening toen zij langs kwamen wandelen met hun hond aan de lijn toen plotseling een pitbull naar buiten kwam rennen en hun hond greep en niet meer losliet
 3. gsstrafrecht. In een uitvoerige bijdrage in het Tijdschrift voor Strafrecht, bespreekt Hans Van Bavel vooreerst de toerekening van binnen een rechtspersoon gepleegde feiten aan bestuurders en leidinggevenden
 4. Actuele thema's AVG Schadevergoeding verschuldigd ondanks strafrechtelijke vrijspraak. en. Klik hier voor de uitspraak: Schadevergoeding verschuldigd ondanks strafrechtelijke vrijspraak. Contactpersonen. Chris van Dijk. Partner, Advocaat
 5. De maatschappelijke context kan aan bod komen bij de volgende thema's: Het effectueren van aanspraken op schadevergoeding van slachtoffers van strafbare feiten. Strafrechtelijke regelgeving vinden, analyseren en toepassen in concrete gevallen; Strafrechtelijke rechtspraak toepassen,.

Capita strafrecht - P

Thema's - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid

Thema overzicht; Projectoverzicht toon thema. toon alles. Cyber Cyber Hackshield. Cyber Periodieke rapportages. Cyber Ontwikkeling en training. Cyber Betrokkenheid bij twee strafrechtelijke onderzoeken . Ondermijning Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap. Ondermijning Productielocaties drugs Deze themagroep richt zich op de daders die deze verschillende vormen van beperking ondergaan, op de effecten van sancties en op de actoren die de sancties opleggen en uitvoeren binnen het strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke systeem. Denk aan officieren van justitie, rechters, gevangenispersoneel, reclasseringsambtenaren, inspecties en lokale en administratieve overheden Dat laatste geldt zeker ten aanzien van het bijzonder thema van de publiekrechtelijke rechtspersoon: strafrechtelijke aansprakelijkstelling daarvan wordt regelmatig als erg eigenaardig aanzien. Ook als men over zulke bezwaren heen stapt, geldt 2 P. TREAST, Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, organen en medewerkers. Gebruik van strafrechtelijke begrippen in brief ontslag op staande voet. Hoge raad, 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:290 Om een werknemer rechtsgeldig ontslag op staande voet te kunnen verlenen dient sprake te zijn van een dringende reden die onverwijld moet worden meegedeeld. De formulering van de ontslagbrief is hierbij van groot belang.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle penitentiaire inrichtingen. Klik op de locaties voor meer informatie. In penitentiaire inrichtingen verblijven ook gedetineerden met psychiatrische problematiek. Om de kwaliteit van de zorg aan deze gedetineerden te vergroten, beschikt DJI in Nederland over vier penitentiair psychiatrische centra Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland; Redactie: F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman, Enerzijds beoogt het te voorzien in een volledige, diepgravende behandeling van thema's die te rekenen zijn tot het bijzonder strafrecht Bevindingen van een studie over de strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking. Dit is een samenvatting van een studie naar de strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking. Deze studie richtte zich op de Franse aanpak. Die aanpak is vergeleken met de aanpak in Nederland Wanneer kunnen strafrechtelijke gegevens worden verwerkt? Oijslager is directeur van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht, hét informatiepunt voor juridische thema's uit het beveiligingsvakgebied, het particulier onderzoek en privaat-publieke samenwerking

Complete Samenvatting Strafrechtelijke Sancties |CRI4001 | Maastricht University | 2019-2020. (1) €7,99. 5x verkocht. Dit is een samenvatting van het vak Strafrechtelijke Sancties (CRI4001). Ik heb mijn best gedaan om de samenvatting zo compleet en tegelijkertijd zo kort mogelijk te maken. In deze samenvatting vind je alle literatuur die je. Hampie. 09-11-2006 23:22. De Almeerse familie Kathusing eist 100.000 euro van de brandweer. Frank Kathusing verdronk in 2002 bij een nachtelijk vaartochtje op het Weerwater. Volgens de advocaat van de familie heeft de brandweer veel fouten gemaakt tijdens de reddingsactie, terwijl Kathusing wel gered had kunnen worden Lees hierover meer in het artikel: Strafrechtelijke vervolging van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Sociaal strafwetboek Vanaf 1 juli 2011 zijn alle bepalingen uit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid waarop de inbreuken bestraft worden met strafrechtelijke sancties gebundeld in het Sociaal Strafwetboek aandeel strafrechtelijke daders en recidive is mede een gevolg van een afname in het aandeel aangehouden verdachten onder minderjarigen. Daarnaast kan de in-voering van een nieuw registratiesysteem door het Openbaar Ministerie ook hebben bijgedragen aan een afname in het aantal (ingeschreven zaken van) strafrechtelijke daders Hiervoor heeft de burgemeester verschillende middelen tot zijn beschikking, waaronder de bevoegdheid om cameratoezicht in te zetten (artikel 151c Gemeentewet). Het inzetten van cameratoezicht vraagt om bijzondere aandacht voor de privacy van de personen die door het cameratoezicht in beeld worden gebracht. Hieronder bespreken wij de voorwaarden.

De politie is voor strafrechtelijke afhandeling. Dit is een civiele aangelegenheid en hiervan kan geen aangifte bij de politie worden opgenomen. Mocht u met de eigenaar van de honden er niet uitkomen kunt u een advocaat in de hand nemen of het spelen via de ziektenkostenverzekering (schade te verhalen op derden) van uw vrouw Thema's Veiligheid : actoren en reglementair kader. De strafrechtelijke onschendbaarheid en de gerechtelijke privileges A A A. De strafrechtelijke onschendbaarheid en de gerechtelijke privileges Details Gepubliceerd: 17 februari 2020 Bepaalde.

Interview Toos Enkelaar

Met maatschappelijk effectieve rechtspraak wil de Rechtspraak zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van rechtzoekenden, in een (en hun) bredere maatschappelijke context. Centraal en decentraal worden projecten gestart, met als doel om het werk van de rechter zoveel mogelijk effect te laten hebben. Multiproblematiek en schulden Thema 2 - Rechtsstaat. 1. Publiekrecht: inrichting van de staat en de relatie tussen burgers en de overheid. 2. Privaatrecht: regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. Je hebt recht op onderwijs, maar het is een verplichting om van je 5 e tot je 17 e naar school te gaan

Het vraagstuk van de omstander - Tweedewereldoorlog

Webboek - Capita Strafrecht Ars Aequ

fraude, waarbij er sprake is van het plegen van valsheid in geschrifte of andere strafrechtelijke vergrijpen. Er wordt dus niet in extenso aandacht geschonken aan het op frauduleuze wijze wekken van de verwachting dat een prestatie geleverd zou zijn, terwijl dit feitelijk niet het geval is 3.2. Strafrechtelijke definitie van witwassen Witwassen is sinds 14 december 2001 zelfstandig strafbaar gesteld in de artikelen 420bis, 420ter 420quater en 420quinquies WvSr. De jurisprudentie met betrekking tot het strafrechtelijke begrip witwassen heeft in de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt Een politieambtenaar op straat loopt eigenlijk met twee petten op, de pet met de opsporende taak en de pet met de toezichthoudende taak. In de AWB staat het begrip toezichthouder omschreven. Deze omschrijving is in het kort dat een toezichthouder toeziet (krachtens wettelijk voorschrift) op de naleving van wettelijke voorschriften

Capita strafrecht, P

Deelprocessen in het bedrijfsproces. Het bedrijfsproces Opsporen bestaat uit de volgende deelprocessen. Klik op een deelproces voor een detailuitwerking op het niveau van processtappen. Deelproces. Omschrijving. Intake opsporen. Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. Uitvoeren opsporen Het bieden van een eerste kennismaking met de verschillende velden en thema's waar de criminologie zich mee bezig houdt. Na het volgen van het vak is de student in staat de volgende velden en onderwerpen binnen de criminologie te benoemen en te beschrijven, mede aan de hand van actuele ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding Het centraal thema van dit seminarie is het anticiperen op conflicten met RSZ, als de verdediging bij geschillen zowel na invordering als na inspectie. De spreker gaat in dit webinar in op enkele strafrechtelijke topics die nooit ver weg zijn uit de...Met Bart Verbelen Nederland wil Arbeidsomstandighedenwet wijzigen. De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher werkt sinds eind 2015 aan een herziening van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het wetsontwerp ligt momenteel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Laatste wijziging: : 21/06/16. Thema 1 opname & 1 event. Prof. mr. Jacques Claessen is bijzonder hoogleraar Herstelrecht en universitair hoofddocent straf (proces)recht bij Maastricht University. Claessen is gespecialiseerd in strafrechtelijke sancties, slachtoffers in het strafproces en herstelrecht. Herstelrecht is een stroming binnen de rechtsgeleerdheid die ervoor pleit daders.

Capita strafrecht - Eos Boeke

Inleiding Criminologie. (Blok 1. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 1 en herhaald in blok 4 (instroom februari)) Dit vak geeft studenten grondig inzicht in de maatschappelijke invloeden op criminaliteitsvraagstukken en in de ontwikkelingen en grenzen van hieraan verbonden strafrechtelijke reacties

Jacques Claessen – Studium Generale Universiteit UtrechtRechten in Utrecht – De historie van het Willem PompeMaster Pedagogische wetenschappen: Forensische