Home

Koningen van Spanje in de 16e eeuw

Keizer Karel (1516-1556) Na de dood van Ferdinand II van Aragon volgde zijn kleinzoon Carlo I in 1516 hem op als koning van het toen in personele unie verenigde Spanje. Tussen 1519 en 1521 veroverde Hernán Cortés het Azteekse Rijk en deed Ferdinand Magellaan de eerste zeilreis rond de wereld. Het onderkoninkrijk Nieuw-Spanje werd gesticht De 16e eeuw Een belangrijke reden voor de bloei van de Spaanse economie in de 16e eeuw is de versterking van de landbouw en groei van de bevolking. Er was een grote hoeveelheid landbouwgrond en door de verbetering van de landbouw groeide het aantal inwoners van Spanje. Een andere reden voor de economische welvaart was de ontwikkeling van de steden

Koningshuizen in de moderne tijd. In Spanje regeerden vanaf het begin van de moderne tijd drie koningshuizen: de Trastámaras, de Habsburgers en de Bourbons. Het einde van de middeleeuwen kent geen scherpe begrenzing, maar over het algemeen wordt de val van Constantinopel in 1453 gezien als het einde van dit tijdperk Reeds Filips de Schone had de centralisatiepolitiek van zijn voorgangers voortgezet, en Karel V, die later keizer zou worden van het Heilige Roomse Rijk, had voor hij koning van Spanje werd de staatkundige inrichting van de Habsburgse Nederlanden verder uitgewerkt

Spaanse Rijk - Wikipedi

Muntheer: Op naam van de Katholieke Koningen van Spanje, Ferdinand en Isabella. Materiaal: zilver. Diameter: 19 mm. Gewicht: 0,6 gr; uitgifte ca. 1,7 gr. Voorzijde: Een juk versierd met krullende linten. Een S(?) onderaan in het midden voor Sevilla???. Tekst: FERNANDVS ET ELISABET D G REX of variant De financiële situatie in het Spanje van Filips II verschilde wezenlijk van die van de Ottomanen in de negentiende eeuw. Spanje verkeerde in de zestiende eeuw nooit in een schuldencrises, want het was altijd in staat om schulden af te lossen en leende vrijwel nooit geld - zoals de Ottomanen deden - om rente te betalen

Spaanse economie van de 16e tot de 18e eeuw Kunst en

 1. 'El Escorial', een ascetisch paleizencomplex El Escorial (zie foto boven) is een immens complex, dat koning Filips II van Spanje tussen 1559 en 1584 liet bouwen. Het is kasteel, abdij en koninklijk mausoleum in één. Het complex is gelegen bij het dorp San Lorenzo de El Escorial, ongeveer 45 kilometer ten noordwesten van Madrid
 2. Anna van Oostenrijk: vierde echtgenote van de Spaanse Koning, Filips II. De Nederlandse mode was in de zestiende eeuw voornamelijk schatplichtig aan de Spaanse hofmode. De beeldende kunsten vormen, door het ontbreken van authentieke kledingstukken, de voornaamste bron van inzicht
 3. Het Pools-Litouwse Gemenebest beleeft zijn Gouden Eeuw in de 16e eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw. Het gebied van de Duitse Orde wordt geannexeerd. De hertogdommen Pruisen en Koerland worden vazalstaten, het hertogdom Lijfland komt rechtstreeks onder de Kroon. Overal in West- en Midden-Europa wordt het in de tweede helft van de 16e eeuw kouder. De winters gaan achteruit met meer sneeuw en ijs, beginnen vaak al in november en duren tot maart of april
 4. Het Leger van Vlaanderen was het leger van de Spaanse koning in Spaanse Nederlanden. Het werd onder andere ingezet gedurende de Tachtigjarige Oorlog en de Dertigjarige Oorlog. Door de jaren heen varieerde het aantal manschappen, op het hoogtepunt in 1640 bestond het uit 88.280 man. Naast een groot deel infanterie was er een kleiner deel cavalerie. De manschappen kwamen niet alleen uit Spanje, maar ook uit de Zuidelijke Nederlanden, Italië, Bourgondië, Engeland en uit Duitse.
 5. NTR. De tiende penning is een belasting die door de Hertog van Alva opgelegd wordt aan de Nederlanden in 1569. Nederlanders moeten aan de Spaanse koning 10% belasting betalen over aankopen als eten, drinken en vee. Het belastinggeld wordt vervolgens door Spanje gebruikt om de Opstand in de Nederlanden neer te slaan
 6. Koning Filips II, een van de hoofdrolspelers in de Tachtigjarige Oorlog, wordt herinnerd als een zeer godsdienstig, maar ook eerzuchtig persoon
 7. Uiteindelijk wist Alfons VI, koning van León en Castilië in 1092 Valencia in handen te krijgen, maar hij moest het bestuur van de stad laten aan de legendarische Rodrigo Díaz de Vivar, ofwel El Cid, een Spaanse ridder die een eigen koers voer en zowel aan de zijde van de christelijke koningen vocht tegen de Moren alswel zijn bondgenoten bestreed als hem dat goed uitkwam

Doordat hij zelf onder de Spanjaarden vanwege zijn relaties met Prins Willem van Oranje een tijdje in de gevangenis had gezeten, wist Coornhert dat criminelen niet erg bang waren voor de doodstraf of voor de toen gebruikelijke lijfstraffen, zoals verminken en brandmerken Het kasteel heeft dienst gedaan als hoofdkwartier van het hof van het Koninkrijk van Navarra. Haar eerste bewoner was Karel de IIIe, bijgenaamd Karel de Nobele. Castell de Tossa de Mar . Aan de Costa Brava vindt u niet aleen maar plekken om uw teint bij te werken. Dit kasteel in Tossa del Mar bijvoorbeeld is moeite waard om te bezoeken en is één van de hoogtepunten van deze sympathieke badplaats. De vesting werd tot nationaalhistorisch monument verklaard in 1931 en ligt in het. Hij herstelde in 1976-1977 de democratie, wat werd vastgelegd in de Grondwet van december 1978. In februari 1982 mislukte een militaire staatsgreep, vooral door het optreden van koning Juan Carlos. Na het herstel van de democratie werd Spanje afwisselend geregeerd door centrumrechtse en sociaaldemocratische meerderheidskabinetten

Er was een opstand tegen Filips II. (16e eeuw.) Filips II: koning van Spanje. Overleed in 1590. Leefde tijdens de 16e eeuw De Reformatie, ook wel Hervorming genoemd, is een invloedrijke zestiende-eeuwse beweging die leidde tot het ontstaan van protestantse kerken. De bekendste namen die aan de Reformatie verbonden zijn waren die van reformatoren als Maarten Luther, Johannes Calvijn, Huldrych Zwingli, Philip Melanchton, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Wolfgang Capito en John Knox Hospital de Órbigo is een pelgrimshospitaal dat in de 16e eeuw door de Hospitaalridders werd gebouwd in de buurt van de oorspronkelijke brug in het kleine dorpje dat in de Middeleeuwen op de linkeroever van de rivier prijkte. Astorga was een belangrijke stad in de Romeinse tijd

De grote invloed van de koninginnen van Spanje Historie

Geschiedenis van de Spaanse Nederlanden - Wikipedi

Het fort dateert uit de 10e eeuw en werd gebouwd in opdracht van Abd-al-Rahman III, de kalief van Córdoba. Castillo de Olite, Navarra . De Olite staat ook wel bekend als het Paleis van de Koningen van Navarra Olite. De vesting die in de 13e en 14e eeuw werd gebouwd heeft alle grandeur die past bij een vorstelijke bewoner In de 16de en de 17de eeuw bereikten de stad onrust en politieke spanningen nadat de koning van Spanje, Ferdinand II, trouwde met Isabella van Castilië. Deze conflicten begonnen met de Catalaanse opstand ( 1640 tot 1651 ) gevolgd door de Spaanse successieoorlog ( 1706 tot 1714) waarmee een einde kwam aan de onafhankelijkheid van Catalonië Eind zestiende eeuw werd het land weer kleiner en sinds deze tijd kennen we het land zoals het is. De godsdiensten in Spanje. De meeste mensen die in Spanje wonen, zijn Rooms Katholiek. Zo is 90 procent van de Spaanse inwoners Rooms Katholiek en zijn de overige tien procent moslims, joden en protestanten. Typisch Spaanse gebruiken en producte

In de 16e eeuw bestonden de legers uit huursoldaten uit alle landen omdat er toen nog geen dienstplicht bestond. Je verdiende als soldaat wel meer, maar je werd bijna niet uitbetaald. Toen in 1576 de soldaten 3 tot 6 jaar geen loon hadden gekregen, gingen ze plunderen om aan eten te komen De witte poort met twee halfronde torens werd in de 16e eeuw verbouwd door Karel V als triomfboog nadat de stad hem gesteund had tijdens de opstand van de Comuneros. Op de gedetailleerde boog worden belangrijke mensen uit de geschiedenis van Burgos afgebeeld, zoals Diego Rodríguez Porcelos (stichter van de stad), Karel V en de ridder El Cid In de 13de eeuw ging het Huis Habsburg voor het eerste splitsen. Albrecht IV werd de stamvader van de oude lijn en Rudolf III werd de stamvader van de nieuwe lijn, de Habsburg-Laufenburgse lijn. De twee lijnen mochten elkaar niet echt. De nieuwe lijn lukte het om een rijk op te bouwen in het huidige Zwitserland, de oude lijn lukte dat niet

Wanneer Karel V regeert van 1515 tot 1555 horen we bij zijn grote rijk. Karel is heer der Nederlanden, koning van Spanje en keizer van Duitsland. Een hele opgave !!Ook de zoon van Karel, Filips II regeert over ons land. Hij is koning van Spanje en heer der Nederlanden Hallo, en welkom op mijn website Spaanse Verhalen. Ik ben Coralma*, dat is een samenvoeging van mijn doopnamen en onlangs heb ik daar een sterretje aan toegevoegd. Het schijnt dat Coralmar (mijn v Gespplaat en deel van de angel zijn nog aanwezig. Op naam van de Katholieke Koningen van Spanje, Ferdinand en Isabella. Materiaal: zilver. Diameter: 19 mm. 16e eeuw Leave a comment on Bedeltje: hartje met ophangoogje 14e eeuw - 16e eeuw Bourgondische riemtong: 15e eeuw - 16e eeuw. Gevonden door Donny Benjaminsz. Materiaal. Nederlandse handelsnaties in Spanje tijdens de 16de en de 17de eeuw. 1. Vraagstelling en opbouw Deze masterproef is opgebouwd uit twee grote delen. Een eerste deel is inleidend van aard en schetst in een eerste hoofdstuk de historische context van de 16de en de 17de eeuw in het kader van deze masterproef 'De byencorf der H. Roomschen Kercke' In geuzenliederen als het Wilhelmus wordt de strijd tegen het rooms-katholieke Spanje om het recht op zelfbeschikking in politieke én godsdienstige zaken bezongen. Maar ook veel andere teksten speelden in op de actualiteit. Philips van Marnix van Sint-Aldegonde, de mogelijke schrijver van het Wilhelmus, schreef in 1569 De byencorf der H. Roomsche Kercke

16e eeuw - Metaaldetectie Vlaanderen - Metal Detection

 1. In de laatste tientallen jaren van de 16e eeuw daalde de glorie van Portugal langzaam. Ookal was het officieel een zelfbesturend land, het moest luisteren naar Spanje en de Portugese kolonies werden aangevallen door vijanden van Spanje (Nederland en Engeland), om Spanje dwars te zitten
 2. Samenvatting over Literatuurgeschiedenis Middeleeuwen, 16e en 17e eeuw voor het vak nederlands en de methode Laagland. Dit verslag is op 21 maart 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo
 3. 1. Holland in de 15e en 16e eeuw<br />. 2. In de Middeleeuwen is de positie van Holland nog niet zo sterk:<br />de steden zijn nog klein<br />de Vlaamse steden (Brugge, Gent en later Antwerpen) en de Hanzesteden aan de IJssel zijn veel belangrijker.<br />De veengronden (ontgonnen in de Middeleeuwen) klinken in en raken uitgeput.<br.
 4. De Habsburgers. Na het uitsterven van het Babenberger-geslacht streden zowel Rudolf I van Habsburg en de koning van Bohemen om de macht. De uit Zwaben afkomstige Habsburgers wonnen de strijd en regeerden bijna 650 jaar lang over Oostenrijk. Centrum van het rijk was de Weense Hofburg, waar je vandaag de dag van alles over de Habsburgers te weten kunt komen

Spaanse staatsbankroeten Historie

 1. Aan het einde van de 16e eeuw bestaat de Friese bevolking voor 20-25% uit mennonieten en zal de geest van de in het begin van deze eeuw in Pingjum In Friesland is hij niet meer van betekenis geweest, vooral niet toen de provincie de Spaanse koning in 1580 afzweert. In 1585 overlijdt di Robles in Antwerpen. Algra, A., De historie gaat door.
 2. In de 16e eeuw kwamen er steeds meer protestanten in de Nederlanden en de katholieke heerser, de Spaanse koning Filips II strafte deze bruut af met de zogenaamde bloedplakkaten. Er kwam steeds meer onvrede en de Nederlanders kwamen in opstand, dit leidde tot een groot conflict dat nu de Opstand wordt genoemd
 3. De Tachtigjarige Oorlog (Opstand) met Spanje eindigde pas in 1648. Daarna woedden in dezelfde eeuw oorlogen met Engeland en Frankrijk. De 17de eeuw noemen we in Nederland de Gouden Eeuw, omdat ons land in deze periode een van de rijkste en machtigste landen was. Dit kwam met name door de snel groeiende handel
 4. Vroeger & Zo. 9-12 jaar. Tante Anastasia gaat samen met Jeffrey of Jet op zoek naar antwoorden op vragen over het verleden. Log in om je favorieten op te slaan. Favoriete video's gemakkelijk terugkijken waar je wilt
 5. In de vijftiende en zestiende eeuw maakte Alicante een grote groei door. Dat werd veroorzaakt door de bloeiende economie die vooral gebaseerd was op de export van wijn, rijst, olijfolie, sinaasappels en wol. In de zeventiende eeuw keerde het tij. Koning Filips III van Spanje dwong tussen 1609 en 1614 de Moriscos om het land te verlaten

De hele zestiende eeuw probeerde de koning van Spanje het uiteenvallen van de christelijke kerk in een rooms-katholiek kerk en een protestantse kerk ongedaan te maken. Dat gebeurde in bloedige. In de Middeleeuwen waren Nederland en Duitsland één groot rijk. Duitse bloed betekende in de 16e eeuw dus nog zowel Duits als Nederlands. In diezelfde eeuw was de Republiek der Nederlanden in oorlog met Spanje. Dit was de 80-jarige oorlog. Het Wilhelmus versterkte de onderlinge saamhorigheid van het volk, het was een soort clublied tijdens de. Van 1498 tot 1568. In 1498 viel keizer Maximiliaan het Gelderse Overkwartier binnen, met als gevolg oorlogstoestanden die duurden van 1498 tot 1543.Het was een moeilijke tijd voor met name steden als Roermond en Venlo, en de dorpen eromheen. Vlak voor het einde van deze oorlog leek Gelre nog aan de winnende hand

Spanje: kunst en cultuur van de Renaissance tot 1926

 1. Speel de quiz over de slavernij. In de 16e eeuw zijn Portugal en Spanje de grootmachten in de wereld. Na de ontdekking van Amerika veroveren ze grote stukken van het zuidelijke continent. Daar stichten ze plantages waar slaven gaan weken. In de 16de eeuw is Nederland een jonge natie die vooruit kijkt, ambities heeft en zich sterk voelt
 2. In 1371 kwam de eerste koning van het huis Stewart aan de macht, Robert II. De 15e eeuw stond in het teken van voortdurende conflicten met de Engelsen, maar ook intern was er veel strijd en onenigheid. Opmerkelijk was dat in de 15e en 16e eeuw bijna alle Schotse koningen als kinderen op de troon kwamen
 3. De handel kwam op Na het uiteenvallen van het rijk van de Franken behoorde Nederland toe aan de Spaanse koning, van het Heilige Romeinse Rijk en aan de Habsburgers. De Reformatie. In de 16e eeuw werden de Nederlanden steeds belangrijker. Erasmus was een van de belangrijkste geleerden in de 16e eeuw. De enige Nederlandse paus ooit leefde in.
 4. De huidige stenen gevels dateren uit de 15e en 16e eeuw. In 1615 werd dit huis de eigendom van de koning van Spanje. Gedurende de Spaanse overheersing in Vlaanderen resideerden er de Spaanse militaire gouverneurs. In de 18e eeuw hoorde het toe aan kanunnik J. van der Stricht (zie ook: Sint-Christoffelhoeve)
 5. De zeventiende eeuw In de zeventiende eeuw ging het goed met ons land, ook al was het land in oorlog tegen de koning van Spanje. Het noordelijk deel van de Nederlanden had zich bevrijd, terwijl het zuiden nog in handen was van de Spanjaarden. Daarom sloten de Noord-Nederlanders de Schelde af. Daardoor konden er geen schepen meer naar de haven.
 6. In de 15e en begin van de 16e eeuw waren tienduizenden Portugezen naar de koloniën vertrokken, ook mede t.g.v. een aktief stimuleringsprogramma (zoals we dat nu zouden noemen) van de Portugese overheid, Voor het eerst kwam Spanje, in de persoon van Koning Philips IV,.
 7. Samenvatting over Literatuur uit de zestiende en zeventiende eeuw voor het vak nederlands. Dit verslag is op 8 maart 2012 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo

Kleding in de 16e eeuw - Mode, kleur en stof Historie

 1. In de 17de eeuw bereikt het koningschap zijn hoogste top: het is de tijd van het absolutisme. Dat bereikt in die eeuw een summum in de figuur van de Franse koning Lodewijk XIV, die tekenend le Roi Soleil, de Zonnekoning, werd genoemd. De 17de eeuw is een oorlogseeuw. Deze eeuw is een van de meest oorlogszuchtige eeuwen in de Europese geschiedenis
 2. De Gouden Eeuw (17e eeuw) Historische context → 1568: opstand tegen koning Philips II van Spanje → 1579: Unie van Utrecht (= begin onafhankelijke Nederlandse staat) begrippen: → 17 provincies = term waarmee Habsburgse Nederlanden van 1543-1585 werden aangeduid → vrijheidsstrijd = onafhankelijkheidsstrijd Nederlande
 3. In de 16e eeuw was de 80 jarige oorlog aan de gang. Dit was een godsdienst oorlog tussen de protestante Nederlanden en hun katholieke koning, Filips ll, in Spanje. De koning had de hertog van Parma, Alexander Farnese, aangesteld om de Nederlanden te onderwerpen, de protestanten te straffen en de Nederlanden dus weer katholiek te maken
 4. g in de Nederlanden. De Nederlanders kwamen tegen hem in opstand. Ze wilden hun vrijheden behouden en waren niet gediend van geloofsvervolging
 5. Gouden Eeuw Antwerpen, Habsburger Karel V, Spanje versus NL. Bourgondische hertogen stonden onbedoeld aan de wieg van het onstaan der Nederlanden. De kaart van Nederland en Belgie was een enorme lappendeken van prinsdommen en graafschappen. Vroeg in zijn onstaan hadden de Nederlanden relaties met vele Europese vorstenhuizen

‎In deze 5-delige serie schetst auteur Jeroen Olyslaegers het decor van zijn roman 'Wildevrouw : het 16de-eeuwse Antwerpen. Het is een tijd waarin de stad haar 'Gouden Eeuw' beleeft. In korte tijd is ze uitgegroeid tot één van de belangrijkste handelsmetropolen van Europa. Maar er heerst tegelijk In het noorden van Soedan, langs de Nijl, hebben Poolse archeologen onder de grond de overblijfselen gevonden van een enorme kathedraal uit de Nubische tijd, rond de zesde eeuw na Christus

Brusselaars in Cádiz op het einde van de 17de eeuw. Zaterdag 20 maart 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. Arduinkaai 28, 1000 Brussel. Toen in 1492 Christoffel Columbus aan de andere kant van een oceaan land bereikte, had dit grote gevolgen voor het leven van vele mensen. Het Spaanse koningshuis bouwde in de overzeese gebieden een koloniaal systeem uit Van de negende eeuw tot de zestiende eeuw Het eerst wat over Madrid gevonden werd, was pas in de negende eeuw, dat is erg laat als je dat met andere Spaanse steden gaat vergelijken. In Madrid werden geen grote beschavingen gevonden zoals de Visigoten of de Romeinen

Video: 16e eeuw - Wikipedi

Door de toename van de armoede in de 16de eeuw, kwamen mensen, om te overleven, in de criminaliteit terecht. polarisatie. tegenstellingen verscherpen, nemen toe. Nederlands edelen die in opstand kwamen tegen de Spaanse koning tijdens de 80-jarige oorlog. Het werd de bijnaam van alle opstandelingen. Inquisitie Gouden Eeuw (Zeventiende eeuw) Overzicht van boeken over de Gouden Eeuw, van de VOC tot Rembrandt van Rijn. Bekijk ook de rubrieken VOC en Zeehelden & Zeevaarders

In het begin van de 16e eeuw bereikte Antwerpen zijn hoogtepunt. De grootste invoer was van Engelse lakens, Duitse metaalproducten en de Portugese specerijen. Het einde van de Burcht wordt door keizer Karel V bekrachtigd in 1549. De Burcht diende nu uitsluitend als gevangenis en folterkamer. Spaanse omwallin De stad werd de op een na grootste stad ten noorden van de Alpen: rond 1400 woonden er ongeveer 10.000 mensen, rond het midden van de zestiende eeuw waren dat er maar liefst 100.000. Voor haar doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel-Universiteit Antwerpen onderzocht doctor Janna Everaert de samenstelling van het stadsbestuur voor en tijdens de Gouden Eeuw van Antwerpen Groepsportretten van de 17e eeuw. Dertig reusachtige groepsportretten uit de zeventiende eeuw uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum, voor het eerst samen. In de Hermitage Amsterdam. Het zijn de 'broers en zussen van de Nachtwacht', uniek in de wereld. Vanwege hun grote formaat waren ze zelden te zien

Leger van Vlaanderen - Wikipedi

In de 16de eeuw waren de Nederlanders de vrachtvaarders van Europa geworden. In de voetsporen van Spanje en Portugal trokken zij buiten Europa naar die gebieden in het Verre Oosten en Westen waar Spanje en Portugal tot dan toe als enige Europese landen lucratieve handel hadden gedreven Filips II van Spanje, opdrachtgever van Jacob Van Deventer, heeft duidelijk zijn stempel op dit cartografische werk gedrukt. Deze voor de 16de eeuw moderne kaarten waren van uiterst militair belang voor hem. Maar bovenal weerspiegelden ze de macht die de Spaanse koning had over het grondgebied van de Lage Landen. Colin Dupont is. De betegelde muren van het Alhambra (14de eeuw), het paleis van de Moorse (Islamitische) Koningen in Granada (Zuid-Spanje), zijn hiervan een schitterend voorbeeld. Mede hierdoor is de toepassing van het tinglazuur op aardewerk in Europa bekend geworden hadden in begin 16e eeuw geleid tot kerkscheuring §5.5 De opstand . Door huwelijken en erfenissen wordt Karel V heerser over grote delen van de kant van de Spaanse koning: de unie van Atrecht • De noordelijke gewesten sloten toen een verbond tegen de Spaanse koning: de unie van Utrecht Territoriaal verlies Samen met Spanje werden de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de-18de eeuw meegesleurd in Europese oorlogen waar zij samen met het moederland meestal een nederlaag leden. Vooral de confrontaties met Frankrijk leidden tot territoriale verliezen in het zuiden van het land. Zo werden Artesië en de Vlaamse steden Duinkerke, Rijsel en Dowaai bij Frankrij

Schooltv: De tiende penning van Alva - Reclame van de

De belangrijkste perioden van de Gentse geschiedenis zijn: de 13de en 14de eeuw toen Gent, na Parijs, de grootste stad ten noorden van de Alpen was; de 16de eeuw toen de stad de speerpunt in de protestantse strijd tegen Spanje was; en tenslotte de 18de en vooral de 19de eeuw waarin Gent zich ontwikkelde tot een stad van Europese allure en voorop liep in het industrialisatieproces Bijlage: religie en filosofieën in de 16e en 17e eeuw, een korte uitleg. Kerk verliest haar gezag. De veertiende eeuw luidt het einde van de middeleeuwen in. [1] Na jarenlang belaagd te zijn door de pest en allerlei andere zware omstandigheden lijkt het er op dat het eindelijk beter zal gaan met de Europeanen

Filips II, koning van Spanje, zeer godsdiensti

Portugal in de 14de, 15de en 16de eeuw. Geef een reactie. Koning Joao II van Portugal stond de vluchtelingen toe naar Portugal te komen, en gaf ruim 600 kapitaalkrachtige, of bijzonder vakkundige, Joden toestemming zich met hun gezinnen permanent te vestigen. De rest mocht acht maanden in het land blijven De koningen van de Berbervolken regeerden in de schaduw van Carthago en Rome. In de tweede eeuw voor Christus vielen de Romeinen Marokko binnen en veroverden alle schatten van de Carthagiërs. De Romeinen regeerden hun bezette gebiedsdelen door allianties met de plaatselijke stammen aan te gaan De Spaanse koning, meester over de nieuwe gebieden, heeft Spanje overstelpt De Engels-Amerikaanse filosoof Thomas Paine schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een essay over de rechten van de mens. '16 mrt. '17 sep. '17 mrt. '18 sep. '18 mrt. '1 Fleischhauer, Wolfram, De hand van de schilder Over de onopgeloste dood van een wereldberoemde maîtresse, een raadselachtig schilderij in het Louvre en de fascinerende politiek en maatschappij van Europa in de 16e eeuw. Lees de recensie van Jos Martens. Gregory, Philippa, The other Boleyn girl. Mantel, Hilary, Wolf Hal

Album 1123 Noordwest Spanje Sanguesa Santa Maria Real 2a

De voorzijde stelt een koning of engel(?) voor boven een wapenschild met drie lelies, Variant van Rouyer omdat de voorzijde 1108 is en de keerzijde 1110. 5 november 2016 16e eeuw, 17e eeuw Plaats een reactie. Zoeken. Zoek naar: Zoeken Onder de Nieuwe Kerk op de Markt, waar sinds de 16de eeuw Oranje-prinsen en prinsessen, koningen en koninginnen zijn bijgezet, is behoefte aan meer ruimte. Premium 25 jul Karel de Vijfde. Karel de Vijfde, geboren in Gent, is net 15 jaar oud als hij 'heer der Nederlanden' wordt. Een jaar later wordt hij bovendien koning van Spanje en van de Spaanse gebieden in Midden- en Zuid-Amerika. En in 1519 - hij is dan 19 jaar - wordt hij gekozen tot keizer van het Duitse Rijk

1602 de oprichting van de VOC Eind 16e eeuw kregen kooplieden in de Republiek de mogelijkheid peper en specerijen uit Azië te importeren. De Portugezen, die tot op dat moment deze lucratieve handel beheersten, waren niet langer in staat Europa van voldoende peper en specerijen te voorzien. Het gevolg van het dalende aanbod was prijsstijging De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. de VOC en links naar andere interessante. De Lage Landen vochten zich in de zestiende eeuw onder het Spaanse juk vandaan en vormden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze nieuwe onafhankelijkheid had een enorme welvaart in de zeventiende eeuw tot gevolg. De wens om de Spaanse bezetter te verjagen, zorgde voor eenheid en eensgezindheid tussen de gewesten In de zestiende eeuw behoren De Nederlanden tot het Spaanse rijk onder koning Filips II. Het beleg van Leiden is een voorbeeld van volharding van stadsbestuur en burgers. Stadho 04-11-2011. TELEAC. Alle afleveringen bekijke

Palacio Real, het werkpaleis van de Koning van Spanje. Palacio Real is het Koninklijk Paleis van Madrid.Dit paleis is het werkpaleis van de koning van Spanje, Felipe VI.Het is het grootste koninklijke paleis ter wereld met een oppervlakte van 135.000 m² en 3418 kamers die verdeeld liggenin vier vleugels rond een patio De van corruptie verdachte Spaanse ex-koning Juan Carlos heeft besloten Spanje te verlaten. Dat maakte het Spaanse Koninklijk Huis bekend door een brief van de voormalige vorst aan de huidige.

Album 1122 Noordwest Spanje Sanguesa Santa Maria Real 1

Welke eerste indruk over de Franse monarchie van de 16de eeuw krijg je via de Venetiaanse ambassadeurs? (doc 111-112) Vele kunstenaars stonden in dienst van de koning. Wat was het voordeel daarvan voor de koning? (doc 134) b. Keizer Karel had een rijk waar de zon nooit onderging (Roomse Rijk, Spanje, Nederlanden, de Nieuwe Wereld) Socio. Frankrijk. De oorlog in Frankrijk werd gevoerd tussen de Hugenoten en katholieken. Hoewel de Franse koning katholiek bleef, kwamen er meer en meer hugenoten in Frankrijk. Er woedde veel bloedige burgeroorlogen. Coligny, één van de leider van de Hugenoten, werd rond 1550 raadgever van de kroon. Bartholomeusnacht Koninkrijk Holland. Het Koninkrijk Holland was de officiële naam van Nederland tussen 1806 en 1810. De koning van dit koninkrijk was toen Lodewijk Napoleon Bonaparte, de broer van Napoleon Bonaparte. Het Koninkrijk Holland was daarmee een vazalstaat van Frankrijk. De naam Koninkrijk Holland komt van het grootste gewest van die tijd, Holland

De geschiedenis van Valencia Historie

Ontdek de geschiedenis van Delft. De beste manier om de geschiedenis van Delft en Nederland te ontdekken is een bezoek aan Museum Prinsenhof Delft.Dit voormalige klooster was de basis van waaruit Willem I van Oranje, de voorouder van de huidige Nederlandse koninklijke familie en 'Vader des vaderlands', in de 16e eeuw de strijd aanging met de Spaanse bezetters Berichten over 16e eeuw geschreven Voorzijde: Staande Sint Maarten, met kromstaf in linker hand, ietwat naar links met jaartal 15 - 93 ter weerszijden van de heilige. Tekst Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex comes Flandrie, wat betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en graaf van Vlaanderen. Kenmerk van het humanisme. Sterk geloof in het kunnen van de mens. wetenschappelijke revolutie. de revolutie in de wetenschap in de 16de-17de eeuw die leidde tot een forse toename van kennis. rationalisme. Wetenschappelijke methode die vooral beroept op de menselijke rede (verstand) als bron van kennis. empirisme Op kamers in de zestiende eeuw. De stichtingsoorkonde van de Leidse Uiteindelijk wilde men een onderdeel van de Spaanse tak van het Habsburgse Rijk worden. Toen die oplossing niet kwam, is men gaan 'De katholieke koning zal van woede zijn hoed hebben opgegeten toen hij hoorde dat er een protestantse.

Berichten over 16e eeuw geschreven door Eric. Gevonden door Mike Creemers. Muntheer: Karel V, landsheer van de Spaanse Nederlanden, 1506-155 De reconstructies van de andere huizen zijn ondernomen tijdens de 19de en 20ste eeuw op basis van oude schilderijen van de oude markt. Het geheel is bijzonder geslaagd en geeft de indruk van een volledig authentiek historisch marktplein. Het grootste en nog originele pand op de Grote Markt in Antwerpen is het Pand van Spanje daterend uit 1580 In de 16e eeuw, de tijd van het Modern Engels, vindt het begin van een revolutie plaats op het gebied van de scheepvaart. Engeland, Nederland, Portugal, Frankrijk en Spanje bouwden schepen waarmee zij de zeeën gingen verkennen. Overal op de wereld stichtten deze landen koloniën

Van godsdienststrijd naar tolerantie Literatuurgeschiedeni

Latijnse vertaling van de Bijbel veel fouten. 2p 12 Leg uit dat dit gegeven past bij twee kenmerkende aspecten van de zestiende eeuw. Gebruik bron 5. Twee beweringen: 1 In de tijd van William Harvey is in Engeland de invloed van de renaissance groot. 2 De werkwijze van William Harvey past bij de wetenschappelijke revolutie van zijn tijd De Spaanse muziekgeschiedenis bleef zich ook tijdens de renaissance verder ontwikkelen. Muziek met meerdere instrumenten werd populair, waarbij men veel elementen uit Arabische muziek haalde en de Spaanse gitaar begon te ontwikkelen. Na de reconquista in de 16e eeuw werd het meerstemmige gezang uit Frankrijk en Vlaanderen overgenomen

Forten, jonkvrouwen en koningen

Prins Alexander enige jaren voordat hij, door het overlijden van zijn broer, kroonprins werd. Prins Alexander (Den Haag, 1851 - Den Haag, 1884) was de derde zoon van koning Willem III. Vanaf 1879 was hij kroonprins der Nederlanden. Hij was een ontwikkelde en scherpzinnige man die, in tegenstelling tot zijn vader, tegen tegenspraak kon De rol van Dordrecht in het begin van de Gouden eeuw . Het is toepasselijk dat de Eerste Vrije Statenvergadering werd gehouden in Dordrecht, een stad die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van het land en als handels- en industriecentrum de weg plaveide voor groei tijdens de Gouden Eeuw.Zelfs vóór die bijzondere periode in de 16e en 17e eeuw was Dordrecht al een welvarende stad. Reformatie. De reformatie was een cruciaal omslagpunt in de kerkelijke geschiedenis die plaatsvond in het begin van de zestiende eeuw. Door de inzichten van godsdienstgeleerden Luther en Calvijn kwam er een keerpunt in de eeuwenlange hegemonie van de katholieke kerk. Dit was voornamelijk aan de orde in de noordelijke delen van Europa, waaronder.

Spanje - 3 verschillende zilveren Cob coins, van 1 en 2

De Sint-Niklaastoren dateert uit de 13de en 14de eeuw en herbergt de stadsbeiaard (47 klokken) met het Bomtje, een klok uit 1379. Het schip van de gelijknamige kerk dateert van ca. 1500. De kerk bezit een triptiek van Bernard van Orley (1526). 15e - 17e eeuw. In de 15de en 16de eeuw werd de streek geteisterd door tal van oorlogen Nederland als natiestaat heeft zijn wortels in de zestiende eeuw. In 1581 werd via een officiële verklaring, de zogenoemde Acte van Verlatinghe, de Spaanse vorst Philips II afgezet als hun heerser. Vanaf dat moment gaat de Republiek der Verenigde Nederlanden op zelfstandige voet verder met ruwweg de landsgrenzen die Nederland nog steeds heeft 3. Manzanares el Real, Spanje Dit Spaanse kasteel, niet ver van Madrid, stamt uit de 15e eeuw. Het is een van de best bewaarde en oudste fortificatie kastelen in Spanje. De lange geschiedenis, de goede huidige staat en de grootte van het kasteel maken het tot een populaire trekpleister voor toeristen

Spanje - Europa N

In het midden van de 19e eeuw heeft Pruisen de leiding over een aantal Duitse staten, verenigd in de Noord-Duitse bond.Bismarck, de kanselier van Pruisen, streeft één groot Duits Rijk na, met de Pruisische koning Willem I aan het hoofd. Er ontstaat er een conflict met Frankrijk over de troonopvolging in Spanje Dubye met de voorstelling van de stad en de haven van Nieuwpoort van 14 augustus 1669 uit het Archivo General te Simancas, MPD II 33 (afgebeeld in C.LEMOINE-ISABEAU e.a., Belgische cartografie in Spaanse verzamelingen van de 16 de tot de 18 eeuw, Brussel, 1985, p.78) bevat interessante informatie Het Beleg Van Leiden 1574. In de zestiende eeuw is er nog geen Nederlandse staat. De Nederlanden behoren tot het Spaanse rijk onder koning Filips II, die het bestuur centraliseert vanuit Madrid. Enkele st 02-10-2013. TELEAC. Alle afleveringen bekijken

Al bij het begin van de dertiende eeuw stond er op de Grote Markt van Brussel een 'broodhuis', een houten barak waar de bakkers van de stad hun broden verkochten. In 1405 verving men de houten constructie door een gebouw uit steen. Dit pand moest in de zestiende eeuw opnieuw wijken voor een ander gebouw De verschillende vorsten en koningen van Kanaän hielden met succes de opmars van de koning van de landen (sar matati) tegen. Interessant detail: Schrijvend in de 14e-15e eeuw, merkte Ibn Khaldun treurig op dat de kennis van zeevaart en zeilen, die ooit diep geworteld was in het Oosten, in zijn tijd bijna uitgestorven was De berggebieden van Noord-Spanje zijn nooit door de Moren veroverd. Vandaar uit begon vanaf de 12e eeuw de herovering van Spanje door de christelijke koningen van Castilië en Aragón. De Moren werden steeds teruggedreven naar het Zuiden. In 1492 werden de laatste Moorse gebieden door de Spaanse koning veroverd

Het ghetto van VenetiëEen vakantie naar Santiago de Compostela – het bekendste