Home

Synoniem toegeven

Synoniemen van toegeven. als waar erkennen; bekennen; erkennen; goedvinden; toestemmen; zich over geven; zich overgeven; Puzzelomschrijvingen van toegeven: Afstand doen; Als waar erkennen; Beamen; Bekennen; Bezwijken; Bijdraaien; Botvieren; Buigen; Cederen; Concessie; Erkennen; Geen weerstand bieden; Goedvinden; Inschikken; Inwilligen; Inwilliging; Kleur bekennen; Krimpen; Lacheren; Meegeven; Opgeve TOEGEVEN synoniemen Ander woord voor TOEGEVEN Zelfde betekenis als TOEGEVEN Tegenovergestelde van TOEGEVEN Algemenere en specifiekere woorden voor TOEGEVEN Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek Synoniem van toegeven. aannemen; aanpassen; afschrijven; beamen; bekennen; bewilligen; bijdraaien; bijsturen; buigen; bukken; dispenseren; doorslaan; dulden; erkennen; gedogen; geheugen; gehoorzamen; goedpraten; goedvinden; herroepen; inbinden; inburgeren; instemmen; inwilligen; kwijtschelden; lijden; luisteren; motiveren; onderdoen; opbiechten; overeenbrengen; overeenstemmen; permitteren; rechtvaardigen; regele toegevend, vredelievend, vredesgezind. woordverbanden van 'toegevend' grafisch weergegeven. in Charivarius' Een Ander Woord (1945): inschikkelijk: toegevend, toegeeflijk, meegaand, volgzaam, buigzaam, gehoorzaam, handzaam, handelbaar, vlot, gemakkelijk, gemoedelijk, goedmoedig, gewillig, zacht. lankmoedig

Nederlandse synoniemen van toegeven aan, ander woord voor toegeven aan toegeven. het inzien en zeggen dat het zo is vb: ik geef toe dat ik heb gespijbeld Synoniem: erkennen Tegenstellingen: ontkennen tegenspreken loochenen. je verzet opgeven vb: eerst wilde hij niet mee, maar later gaf hij toe Tegenstellingen: verzetten kanten tegenstribbelen. je aan die neiging overgeven vb: hij ga.. als synoniem van een ander trefwoord: weliswaar (bw): inderdaad, toegegeven, we toegeven: inschikken, wijken, buigen, bijdraaien, zwichten, aanvaarden, beamen, bekennen. toestemmen: beamen, toelaten. in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908): toestemmen, toegeven, beamen. Zeggen, dat men hetgeen een ander gezegd heeft, als goed en waar erkent 10 letters. CONCEDEREN. GOEDVINDEN. INSCHIKKEN. INWILLIGEN. TOESTEMMEN. 11 letters. TOESCHRIJVEN. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek

Het Duivenblad: "PIPA is het synoniem van de overtreffende

Nederlandse synoniemen van toegeven, ander woord voor toegeve

 1. toegeven werkwoord (geef toe, geeft toe, gaf toe, gaven toe, toegegeven) toegeven. toegeven; erkennen; als waar erkennen. toegeven werkwoord (geef toe, geeft toe, gaf toe, gaven toe, toegegeven) erkennen werkwoord (erken, erkent, erkende, erkenden, erkend) als waar erkennen werkwoord. toegeven
 2. als synoniem van een ander trefwoord: ongedwongen (bn): eerlijk, familiaar, frank, frank en vrij, gemakkelijk, gemeenzaam, los, losjes, natuurlijk, nonchalant, onbeschroomd, onbevangen, ongegeneerd, ongekunsteld, ongemaakt, onomwonden, onverbloemd, onverholen, ruiterlijk, sans gêne, spontaan, vloeiend, vlot, volmondig, vrijmoedig oprecht (bn)
 3. 14 puzzelwoorden gevonden voor `Toegevend`. 6 letters. GEDWEE. SOEPEL. 7 letters. CLEMENT. COULANT. 8 letters. GEDULDIG
 4. der hoge eisen stellen dan je eerder deed
 5. Synoniem van toegevend. Synoniem van 'n ander trefwoord. goedaardig; inschikkelijk; meegaand; nederi
 6. dulden, gedogen, goedvinden, permitteren, toegeven, toelaten, toestemmen, tolereren, veroorloven Tegenstellingen bestrijden, tegengaa

dulden, gedogen, goedvinden, permitteren, toegeven, toestaan, toestemmen, tolereren, veroorloven Tegenstellingen bestrijden, tegengaa Toegevend 1) Clement 2) Concessief 3) Coulant 4) Geduldig 5) Gedwee 6) Gemoeiig 7) Gewillig 8) Indulgent 9) Inschikkelijk 10) Lankmoedig 11) Meegaand 12) Mild 13) Rekkelijk 14) Schikkelijk 15) Soepel 16) Toegeeflijk 17) Veel toelaten 18) Veel toelaten `toegeven dat je de dingen niet goed hebt gepland`, `iets ruiterlijk/volmondig toegeven`, `toegeven dat je moeder gelijk had` Synoniem: erkennen: 2) instemmen met iemand of iets om problemen te voorkomen. Voorbeelden: `In een democratie mag je niet toegeven aan dreiging met geweld en terreur.` Betekenis toegeven. Op deze pagina vind je 3 verschillende betekenissen of definities van het woord 'toegeven', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen (Bijv: probeer enkelvoud i.p.v. meervoud, probeer huidige tijd i.p.v. verleden tijd, gebruik een synoniem, enz.) Woorden toevoegen Weet je een oplossing voor de omschrijving `toegeven bij`

TOEGEVEN synoniemen - Van Dale Synonieme

Synoniem van toegeven; ander woord voor toegeven - Ensi

Toegeven dat je iets niet kunt. Afgelopen donderdag weer een gesprek gehad met de psycholoog. Een wekelijks terugkerend iets onderhand. Jammergenoeg kan ze me op dit moment geen gereedschap geven om mijn hoofd en humeur wat beter te krijgen zegt ze Een stok achter de deur betekent in het algemeen iets als 'een dreigement', 'de dreiging van negatieve gevolgen als je ergens niet aan kunt voldoen'. Meestal wordt een stok achter de deur tamelijk positief gebruikt, namelijk in de zin van 'een extra motivatie om iets te bereiken'.Met bijvoorbeeld 'Als je je goede voornemens aan anderen vertelt, is dat een goede stok achter de deur om er écht. Aanvragen - Nieuwe aanvraag Als de vakjes beginnen te duizelen en je komt er helemaal niet meer uit, stel dan de vraag aan andere puzzelaars. Je aanvraag komt dan online te staan, waardoor anderen kunnen meedenken over jouw puzzelvraag. Na 24 uur wordt je aanvraag automatisch naar het archief verplaatst. Als iemand het antwoord weet, kan diegene dat direct invoeren

Gaslighting is een vorm van geestelijke mishandeling waardoor je gaat twijfelen aan jezelf en je verontschuldigt voor dingen die helemaal niet jouw schuld zijn! Het doel is om je zelfvertrouwen af te breken zodat een ander de macht over je krijgt. Gaslighting kan je ook meer afhankelijk maken van de misbruiker Hier zijn 10 tekenen dat je een Sapioseksueel bent (kenmerken) 1 - Intelligentie en een diepgaand gesprek inspireert je en windt je op. 2 - Je zou veel liever iemand ontmoeten in een boekhandel dan in een bar. 3 - Het gaat je niet alleen maar om de boekenwurmen en nerds. 4 - De fysieke aantrekkingskracht is groot, maar het gesprek is beter Synoniemen en analogieën voor accepteren in het Nederlands, gegroepeerd op betekeni Puzzelwoordenboek. Woordenboek.NU biedt een professioneel online puzzelwoordenboek. Dit kun je gebruiken om al je puzzelwoorden in op te zoeken en is dus een uitkomst voor de ontbrekende letters in je puzzel. Het woordenboek bevat reeds een grote woordenlijst en wordt elke dag aangevuld met nieuwe en moderne puzzelwoorden Projectie. 'Een veruitwendiging van een innerlijk proces' (Freud, 1916-17f; 7: 117). Dit is de meest algemene omschrijving. Meer in het bijzonder betreft het een activiteit met behulp waarvan wensen of gedachten die men bij zichzelf ontkent of afwijst, ten onrechte aan een andere persoon of zaak worden toegeschreven

Nederlands: ·inergatief zacht en langzaam branden zonder vlammen Na de brand lagen de brokstukken nog urenlang te smeulen.· (figuurlijk) verborgen aanwezig zijn Hoewel niemand het openlijk zal toegeven, broeit de opstand en smeult het verzet.··↑ smeulen in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze. vaste verbinding v. ( taalkunde) twee of meer woorden in een onveranderlijke volgorde met een gezamenlijke betekenis die verloren gaat als ze door een synoniem zouden worden vervangen. Een idiomatische zegswijze is een vaste verbinding van woorden met een figuurlijke of metonymische betekenis die vrijwel altijd op zichzelf een zin vormt Handige synoniemen om te gebruiken in Engelse scripties. Gepubliceerd op 9 september 2015 door Lou Benders. Bijgewerkt op 11 september 2019 De betekenis van toestaan vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van toestaan gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Synoniemen van toegevend; ander woord voor toegevend

De betekenis van erkennen vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van erkennen gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Nieuw Nederlands - 2 Woordenschat hoofdstuk 2&3 - renske2k2 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen 2441. Voet bij stuk houden (of zetten),d.i. blijven bij het onderwerp, waarover men spreekt; niet van de bate wegdraaien, zooals de Westvlamingen zeggen De Bo, 71 a., niet afwijken van zijn plan; zijn eigen op zijn punt houden Antw. Idiot. 1007., niet toegeven; 'zich op de volvoering van zijn eigenlijk opzet toeleggen' (Weiland).De uitdrukking komt in de 16 de eeuw voor bij Kiliaen, met. Tegengestelde woorden die betrekking hebben op het woord toegeven zijn: volharden, volhoude

Nederlandse synoniemen van toegeven aan, ander woord voor

Synoniemen voor instemmen en ander woord voor instemmen instemmen bestaat uit 9 letters. instemmen bevat 3 klinkers. instemmen bevat 6 medeklinkers. instemmen ( werkwoord ) Definitie of betekenis van instemmen: standpunt delen . Synoniemen voor instemmen Groepsdynamica. Is het onderzoeksdomein dat als doel heeft inzicht te vergroten in hoe groepen functioneren. 1. groep De groepsleden willen een gemeenschappelijk doel bereiken Afhankelijk van elkaar (ze hebben elkaar nodig om hun te bereiken) Er is interactie tussen de groepsleden De groep is een sociale eenheid van 2 of meer personen Beinvloeden elkaa Ik heb altijd gelijk: tunnelvisie. Tunnelvisie is het hebben van een overtuiging die niet altijd juist is. In sommige gevallen zijn er goede tegenbewijzen, die de persoon met tunnelvisie niet wil inzien of niet kan inzien. Mensen met tunnelvisie staan er soms om bekend altijd gelijk te willen hebben. Vaak zijn ze ook overtuigd van hun eigen. goed gebekt taak 1-5 - 1 goed gebekt taak1-5 - synoniem woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

@synoniem • 27 juli 2021 19:22 Ik wacht ook even de recensies af, voor mij is vooral het noisecanceling deel belangrijk. Als ik in een datacenter ben is dat heel fijn Samenvatting hoofdstuk hoofdstuk 1 formuleren uit Dautzenberg formuleren nederlands hoofdstuk maken: h1 opdracht fb h2 opdracht 30, 36, 43 h1: d Impliciet: Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter heeft impliciet toegegeven dat het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok racistisch was Impliciet als iets zo is maar niet gezegd wordt Voorbeeld: door extra aardig te zijn impliciet toegeven dat je daarnet onaardig wasAntoniem: expliciet Synoniem: verborgen of wat erin besloten ligt vb: hij heeft impliciet toegegeven dat hij het gedaan heef Aangezien 'toegeven' al te vaak synoniem staat voor inboeten, streeft Deliva er naar om compromisloos het beste van beide aan te bieden. Dagelijks overtuigen we bekende en minder bekende chefs met ons aanbod aan haalbare prijzen. Hoe wij dit klaarspelen? Door zelf vooruit te denken. Want Deliva, da's de tijd ver vooruit

Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Managementvaardigheden - 3e druk 201 Voortschrijdend inzicht is geen zwakte maar wijsheid. Steeds vaker in de politiek hoor je het begrip 'voortschrijdend inzicht.'. Het zijn mooie, ietwat deftige woorden die omschrijven dat mensen, in dit geval politici dus, al doende leren en vervolgens tot de conclusie komen dat iets anders moet dan eerder was voorgenomen

Toegeven - 4 definities - Encycl

 1. Berichten over synoniem geschreven door Motordichter. Omdat ik in het woud de hoogste boom was, werd ik opperboom. De hoogste boo
 2. Een slecht werkend vaccin zou pandemie net erger kunnen maken: We mogen niet toegeven aan politieke en economische druk. Een halfbakken coronavaccin zou meer kwaad dan goed doen. Dat stellen.
 3. Op vrijdag 19 oktober 2018 15:54 schreef knoopie het volgende: Voor een topic over de kwaliteit van het taalgebruik van andere mensen, vind ik dat je een buitengewoon lelijke titel hebt uitgekozen. Grammaticaal is Waarom kunnen mensen zo slecht nederlands
 4. Check de bronnen, schreef hij. Dat deed ik. Het stond letterlijk op de site van de partij.'. Laat maar, dacht Xavier Baudet (46) toen over zijn acht jaar jongere neef. 'Maar nu ontzie ik Thierry niet langer. Er is nu een killer on the road. Gewone, lieve mensen gaan dood aan corona. Wat hij nu doet, is destructief
 5. Hoofdstuk 4: Behaviorisme. 1. Associatieleer als voorloper, situering - Amerika: reductie en mechanistische visie - Grondlegger John Watson - 1913 'Psychology as the Behaviorist views it' - Skinner, Hull, Thorndike. 2. Kenmerken van het black-boxbehaviorisme. Wetenschappelijk observeerbaar gedrag - Mens: tabula rasa (mens is een onbeschreven blad) - Veeleer nurture dan nature (omgeving staat.
 6. Je kunt best spreken over een vloedgolf van medeleven of zo. Een tsunami is een daarmee een bijzondere vorm van vloedgolf, namelijk een daadwerkelijke vloedgolf die door een zeebeving veroorzaakt is en niet door eb en vloed of een storm of het afkalven van een ijstong of een dijk- of damdoorbraak enz. Synoniem is het dus niet: Een tsunami is.
 7. NL: Ik schaam me om te zeggen dat mijn zoon een bullebak is. ES: Me avergüenza decir que mi hijo es un maltratador. NL: We zijn er net, en ik schaam me nu al voor jullie. ES: Homero, acabamos de llegar y ya me mortificas con tu conducta bochornosa. NL: U wilt zorgen dat ik me schaam, maar dat lukt u niet

Om G. tot toegeven te dwingen, laat S. op zijn eigen terrein een ijzeren gevaarte oprichten, een Amerikaanse watertoren, die in eerste instantie niet op enig waterreservoir is aangesloten. Het gevaarte bederft het mooie uitzicht van G. G. vordert verwijdering op grond van misbruik van bevoegdheid Synoniem voor 'Thuis op vakantie'... er zorgeloos tussenuit. Hier vind je geen gejaagdheid en geen stress. Ontspannen kan in onze 'slash', een chalet in onze grote tuin, ingericht met Leuvense stoof waar ook op gekookt wordt. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik de streek zelf nog aan het verkennen ben beamen. 1) Laten blijken dat je het ergens mee eens bent, iets bevestigen, je steun of goedkeuring voor een bepaalde stelling uitspreken. Bevestigen dat iets waar is, zeggen dat iets klopt. 2) Iets met een beamer projecteren op een scherm. Ik heb aandachtig naar zijn conclusie geluisterd, en kan die alleen maar beamen -toegeven. Botgeven betekent vieren, ergens de spanning afhalen; vandaar dus toegeven. Als Kok en Bottelier laatst eens te zamen keven, Toen hoord' ik onder wien de boter was gebleven. Volgens Witsen: Dit wert gezeght, als iets verholens aan den dagh komt. Als men kibbelt worden er vaak dingen gezegd die beter verzwegen hadden kunnen worden

Een uiltje knappen (vroeger ook: een uiltje vangen) betekent 'even een (middag)dutje doen'.. De naslagwerken vermelden twee mogelijke herkomsten. Volgens de ene verklaring is met uiltje de vlindersoort uiltje bedoeld. Wie zegt even een uiltje te gaan knappen, beweert eigenlijk dat hij een vlindertje gaat vangen.De uitdrukking is een soort grappend eufemisme: iemand wil niet toegeven dat. Echter, na bijna elf jaar buiten Brabant te wonen, weet ik dat Brabantse zinnen soms een beetje raar zijn. Maar dat zal ik natuurlijk nooit hardop toegeven aan mijn schoonbroer. Neem de volgende zinnen: Ik ben aangereden. Een zin die in het begin van mijn relatie nogal wat stof deed opwaaien Maar toegeven dat je soms niet alles kunt doen, is ook acceptabel. Zo hoort het ook te zijn, want dat is de realiteit. Verantwoordelijkheid nemen voor je fouten, je pijn of verdriet tonen in bepaalde omstandigheden die je overweldigen, of zelfs andere mensen vertellen dat je het moeilijk hebt en wat tijd voor jezelf nodig hebt, is ook bewonderenswaardig In feite is de bandbreedte een betrouwbaarheidsinterval dat een synoniem vormt oor de onzekerheidsmarge. En je moet toegeven, ze hebben gelijk. Het is een prima thema voor klimmers in de hiërarchie. 7 . 2. Modeleur 19 jul 2021 om 15:56 Wat een onzin verhaal. Je draait de volgorde om, Kees. In Europa is het ook heel anders gegaan

Synoniemen van toegegeven; ander woord voor toegegeven

Loopgravenoorlog. Een loopgravenoorlog of stellingenoorlog is een oorlog waarin beide partijen zich tegenover elkaar ingegraven hebben in loopgraven en andere versterkte posities, met als doel de opmars van de vijand te stuiten, die uitgemond is in een patstelling waarbij geen van beide partijen erin slaagt door de vijandelijke linies te breken Toegeven aan het maken van fouten is zo'n beetje het stomste wat je kunt doen! 1 like . reageer. Vincent Alblas Auteur. 28 april 2021 om 11:29. Dat is een duidelijke mening Nu is de 'purist' synoniem van wat de laatste tien jaar 'taalnazi' wordt genoemd

Synoniemen van beamen; ander woord voor beamen

De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan honderd andere talen Intersekse. Bij intersekse vertoont een lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het fenotypische geslacht (uitwendig man of vrouw), het gonadale geslacht (het geslacht op basis van de aanwezige gonaden (geslachtsklieren)) en het genetische geslacht (aanwezigheid van X- en/of Y- chromosomen ) Ontmaagding. Over ontmaagding (ook defloratie of de eerste keer) wordt gesproken wanneer een persoon voor het eerst geslachtsgemeenschap heeft. Vanaf dat moment is men geen maagd meer. Deze term wordt voor mannen en vrouwen gebruikt en zowel vrijwillige als onvrijwillige penetratie van de penis in de vagina worden als ontmaagding gezien Wanneer iemand na een confrontatie door blijft gaan met zijn verhaal. Als iemand zich aangevallen voelt. Defensief gedrag is gedrag waarbij iemand in de verdediging schiet, in plaats van een confrontatie aan te gaan of zijn/haar standpunten te verdedigen. Een voorbeeld van in de verdediging schieten: Je baas vraagt zegt je dat hij het vervelend.

Maar ik moet toegeven dat we er zonder de Crosscamp praktisch gevangen gezeten hadden, lacht Daniela. De groep maakte o.a. tweemaal een uitstap naar de Portugese westkust. 20 km het binnenland in hielden ze halt bij de badplaats 'Pego das Pias', een bijna verborgen rivierengebied, waarin tussen metershoge rotsen talrijke meertjes uitnodigend lokken voor een zwempartij Anabole steroïden, ook wel anabole androgene steroïden (AAS), zijn prestatieverhogende middelen die - hoewel ze wereldwijd uit de officiële handel zijn genomen - aan populariteit winnen, met name onder amateursporters. Een flesje met de anabole steroïde Depo-Testosterone (testosterone cypionate Spanje moet nog toegeven in Japan, maar scoorde slechts twee doelpunten in drie wedstrijden in 2021. Laten we beginnen met de uitleg dat het woord toto in Nederland inmiddels ingeburgerd is als synoniem voor sportweddenschappen Trots is een gevoel wat u kunt hebben. Wie trots is op zichzelf blaakt van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. U kunt trots zijn omdat u blij bent wat u hebt bereikt in uw leven, om prestaties die u leverde of om bezittingen die u hebt verworven. U kunt trots zijn op de woning die u bezit of vol trots uw auto tonen aan de buurman

Het Nederlands Netwerk Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit is een website ter promotie van het gedachtegoed van Haim Omer. De website is opgezet door kartrekkers in Nederland die door middel van workshops, trainingen en promoties het gedachtegoed in Nederland verspreiden Maar hij moest wel toegeven dat 'encoderen' in Nederland meestal synoniem is van 'rippen', dus hij had geen bezwaren tegen mijn aanpassingen. Ook uit de cijfers van Google blijkt dat 'encoderen' geen typisch Belgisch verschijnsel is: encoderen site:.nl - About 120,000 results (0.30 seconds) - de eerst Een heuvel van afval, gelaten door mensen. Zonder enig respect. voor natuur en bomen, tart mij op windstille dagen. met stank van valse beschaving. Maar ik vang wind en wolken. zoals andere bomen. Mijn bladeren zuiveren lucht

Kwetsbaarheid is een teken van psychologische moed

Puzzelwoordenboek Toegeven - Mijnwoordenboek Vertale

 1. LEEFTIJD. Hoewel de snoezeltherapie haar oorsprong vindt in de gehandicaptensector is heel snel gebleken dat ook kl ongelooflijk geboeid kunnen zijn door de zintuiglijke prikkels in die verrassende ruimte. Wie het ooit meemaakte, moet zelfs toegeven dat het als volwassene een al even verrijkende ervaring is
 2. Ja, nou, precies zoals aangekondigd.Vanaf vandaag - 21 juli - zijn Franse cafés, restaurants, winkelcentra, musea, bioscopen, theaters en evenementen met meer dan 50 personen enkel en alleen nog toegankelijk met een digitale coronapas die u toegang verschaft na vaccinatie, een negatieve test of antilichamen door recent herstel
 3. Wikipedia ziet het ook als synoniem. Bij godsdienst wordt je doorverwezen naar het artikel over religie. Het evangelie is een goede boodschap voor (slechte) mensen die hun fouten toegeven en hun hart durven openen voor Hem, die voor ons aan het kruis is gegaan. Wat wij ook gedaan hebben wil God vergeven en vergeten
 4. Toegeven, je hebt er wat geduld voor nodig, omdat het meestal in ieder geval een uur moet rijzen. Maar als je het geduld kan opbrengen, dan heb je ook wat. Je kunt dan gaan voor een klassiek brood, bolletjes of zo'n lekkere Turkse pide bijvoorbee..
 5. g door middel van communicatie
 6. De uit BIJ1 gecancelde Quinsy Halvegario (hierboven op foto alvast met blank balkje) heeft zich schuldig gemaakt aan heel veel dingen - verkneukelt u zich vooral aan de langste topickop ooit. Want het verhaal moet verteld worden, mensen! BIJ1 telde heel veel slachtoffers door het gedrag van Quinsy G., nóg meer slachtoffers dan normaal
 7. De Chinese techgigant Tencent neemt de Britse Sumo Group over voor 919 miljoen pond, omgerekend zo'n 1,1 miljard euro. De 14 studio's van Sumo werkten mee aan tal van grote games, waaronder die in.

Nederlandse synoniemen van toegevend, ander woord voor

 1. Wat 'leven' er toch vreemde posters onder ons. Bijna iedereen heeft het over 'autootje pesten', wanneer het over verkeerscontroles en boetes gaat, maar richt de politie zich een keer op d
 2. Vandaar dat hij liefkozend MadMax genoemd wordt, synoniem voor Crashtappen. + 0 19 jul 2021 - 20:31 Hamilton KAN niet toegeven dat hij fout zat
 3. gen met diverse roots veel kleiner is en dat dat een enorme ziekte is van Allochtoon geen synoniem voor mosli
 4. 06 46 12 93 36. ronald@jenk.nl. Stefan van Ewijk. Creatief schrijver. Als kleine jongen verzamelde hij lettervermicelli en speelde hij het liefst met de klinkers uit de straat. Stefan is een ware woordkunstenaar. Of het nu een ode aan een betonmolen is of een epos voor gebakslierten en kaasstengels
 5. De Europese Commissie heeft een verbod op anonieme crypto-wallets bij financiële dienstverleners zoals exchanges voorgesteld. Dat doet de commissie als onderdeel van een plan om het witwassen van.
 6. Tips. Taalcombinaties met Nederlands hebben veel meer zinnen dan taalcombinaties met alleen niet-Nederlandse talen. Nederlands > Engels heeft bijvoorbeeld 5 miljoen zinnen, Spaans > Engels maar 30.000; Maak de zinnen die je intikt niet te lang. Met één of twee steekwoorden heb je meer kans op goede resultaten
 7. Ik moet toegeven dat we een beetje tijd hebben verspild om de slangen van de de bak met grijper weer aan te koppelen. De schouders eronder, flexibiliteit en intensief samenwerken zijn kernwaarden die synoniem staan voor de bedrijfsvoering van TOBROCO-GIANT

Synoniemen van ruiterlijk; ander woord voor ruiterlijk

 1. Als synoniem wordt dikwijls het woord 'lustcentrum' gebruikt. Dat lust en beloning gelijk worden gesteld, is in eerste instantie misschien verwarrend, maar wordt duidelijk als we begrijpen wat de functie van dit neurale netwerk is: het verbindt lust en beloning - en creëert zodoende DE fundamentele dynamiek van ons bestaan
 2. Puzzelwoordenboek Toegevend - Mijnwoordenboek Vertale
 3. toegeven Nederlands spreekwoordenboe
 4. Synoniem van toegevend; ander woord voor toegevend - Ensi
 5. Synoniem van toestaan; ander woord voor toestaan - Ensi
Volvo S60 verandert het geweer van schouder - VROOMStigma is a bitch - Samen Sterk zonder StigmaNie pleuje: ’t stoa op eu tramkoarte (Gent) - Het NieuwsbladDe wondere hondenwereld van Tokio: doorgeschoten adoratieAncistrochilus: een vrij zeldzame Afrikaanse orchidee