Home

Millisiemens

So 1 millisiemens = 10 -3 siemens. The definition of a siemens is as follows: The siemens is the SI derived unit of electric conductance. It is equal to inverse ohm. It is named after the German inventor and industrialist Ernst Werner von Siemens, and was previously called the mho. In English, the term siemens is used both for the singular and. millisiemens (natuurkunde), (eenheid) een eenheid voor elektrisch geleidingsvermogen of geleidbaarheid, gelijk aan een duizendste siemens, weergegeven met symbool mS ♢ Eén millisiemens is 10 -3 S. Woordherkomst afgeleid van siemens met het voorvoe.. 1 µS. is gelijk aan. 10-6 A/V. Nanosiemens (nS) 1,000. Microsiemens (µS) 1. Millisiemens (mS) 10 -3 Millisiemens (mS), electrical conductance. The siemens (symbol: S) is the SI derived unit of electric conductance. 10 6, megasiemens, MS

Measurement unit conversion: millisiemens - Convert Unit

 1. Elektrische geleidbaarheid van een vloeistof: hiermee wordt de mate van 'verontreiniging' gemeten. Zie voor een uitgebreide uitleg onze pagina: geleidbaarheid en welke geleidbaarheidsmeter heeft u nodig. Wij bieden een ruime keuze aan geluidbaarheidsmeters voor iedere applicatie: zowel in portable geleidbaarheidsmeters als in bench geleidbaarheidsmeters
 2. Specificaties voor de meter in millisiemens (mS): EC bereik: 0-9,99 mS (mS/cm) Resolutie EC: 0,01 mS (van 0 - 9,99 mS) Meer inf
 3. The siemens is the derived unit of electric conductance, electric susceptance, and electric admittance in the International System of Units. Conductance, susceptance, and admittance are the reciprocals of resistance, reactance, and impedance respectively; hence one siemens is redundantly equal to the reciprocal of one ohm and is also referred to as the mho. The 14th General Conference on Weights and Measures approved the addition of the siemens as a derived unit in 1971. The unit.
 4. De siemens (symbool S) is de SI-eenheid voor geleidbaarheid.De geleidbaarheid is groter naarmate de stroomsterkte groter is bij dezelfde aangelegde spanning en is de omgekeerde van de weerstand.Voor de geleidbaarheid in siemens geldt: = = met de stroomsterkte in ampère (A) en de spanning in volt (V).. Voor de siemens geldt dus: = = waarin Ω staat voor ohm

Wat is de betekenis van millisiemens - ensie

 1. De elektrische geleidbaarheid van water. Voor de meeste aquarianen geen onbekend begrip, en misschien ook niet. Voor de ene is het een belangrijke meetwaarde van het verversingswater of het water in z'n bak de ander meet het nooit
 2. Millisiemens, 1/1000 siemens, zie Siemens (eenheid) Meter per seconde (m/s), een afgeleide SI-eenheid voor snelheid; Mijl per seconde (m/s), een in Angelsaksische landen gebruikte niet-SI-eenheid voor snelheid, zie Engelse mijl (lengtemaat) Marks & Spencer (M&S), een van oorsprong Britse keten van warenhuizen; Zie oo
 3. 1 millisiemens/centimeter [mS/cm] = 640 parts per million, 640 scale [ppm₆₄₀
 4. millisiemens. millisiemens zelfst.naamw. (de) Verbuigingen: millisiemensenVerbuigingen: millisiemensje , een eenheid voor elektrisch geleidingsvermogen of geleidbaarheid, gelijk aan een duizendste siemens, weergegeven met symbool mS Voorbeeld: `Eén millisiemens is... Gevonden op https://www.woorden.org/woord/millisiemens
 5. In zoetwater bereik is de meeteenheid µS/cm (microSiemens per cm) en in zeewater wordt in mS/cm (milliSiemens per cm) gemeten. De meter om het elektrisch geleidingsvermogen te meten heet EC Tester. EC staat voor de Engelse aanduiding electric conductivity
 6. Specificaties voor de meter in millisiemens (mS): EC bereik: 0-9,99 mS (mS/cm) Resolutie EC: 0,01 mS (van 0 - 9,99 mS) Algemene specificaties: Temperatuur Bereik: 0 - 80 graden Celsius Resolutie temperatuur: 1 graad Celsius Nauwkeurigheid: ±2% Batterij: 2 x 1.5V (inclusief) Levensduur batterijen: +/- 1000 uur continue gebruik

Conversie van meeteenheden uit natuurkunde en wiskunde, bijv. Conductiviteit - Millisiemens per meter [mS/m (natuurkunde), een eenheid voor elektrisch geleidingsvermogen of geleidbaarheid, gelijk aan één miljoenste siemens of 0,001 millisiemens, weergegeven met symbool μS. Eén microsiemens is 10-6 S. Verwante begrippe In all over the world, Millisiemens is widely used for personal, commercial and scientific purposes. When measuring a quantity, the units we use are just as important as the obtained numerical value. In every aspect of our life there is some type of measurement involved and the units associated with it holds more importance than any other thing A millisiemens (mS) is a decimal fraction of the SI unit of electrical conductance and admittance siemens and is equal to 10⁻³ siemens. Conductance and admittance are the reciprocals of resistance and impedance respectively, hence one siemens is equal to the reciprocal of one ohm

millisiemens. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Retrieved from https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=millisiemens&oldid=51744262 . Categories The answer is 0.001. We assume you are converting between millisiemens and microsiemens. You can view more details on each measurement unit: millisiemens or microsiemens. The SI derived unit for electric conductance is the siemens. 1 siemens is equal to 1000 millisiemens, or 1000000 microsiemens What does millisiemens mean? One-thousand of a siemens. Symbol mS. (noun

Omzetten Geleidbaarheid, Microsiemen

 1. The numerical value of millisiemens in Chaldean Numerology is: 2. Pythagorean Numerology. The numerical value of millisiemens in Pythagorean Numerology is:
 2. De betekenis van millisiemens vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van millisiemens gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 3. EC, de Electrical Conductivity, is een grootheid die de mate van elektrische geleidbaarheid van een vloeistof in de vijverwereld uitdrukt in milliSiemens per cm (mS/cm).EC wordt vaak in één adem genoemd met TDS (totally dissolved solids, totaal aan opgeloste stoffen), maar is niet hetzelfde. De enige echte manier om een TDS van een bepaalde hoeveelheid water te bepalen is om het residu.
 4. Millisiemens/meter Unit Conversions. » Millisiemens/meter ↔ S/m. » Millisiemens/meter ↔ S/cm. » Millisiemens/meter ↔ S/mm
 5. Online microsiemens per centimeter to millisiemens per centimeter units conversion calculator. Convert microsiemens per centimeter to siemens per meter, picosiemens per meter, mho per meter, mho per centimeter, abmho per meter, abmho per centimeter, statmho per meter, statmho per centimeter, siemens per centimeter, millisiemens per meter, millisiemens per centimeter, microsiemens per meter units

Conversion of units of measurement from physics and maths, e.g. Conductivity - Millisiemens per metre [mS/m Kinematische viscositeit. Volume debiet. Processflow. Meer calculatoren. Gebruik deze convertor om bijvoorbeeld van Siemens per meter om te rekenen naar TDS in PPM of MHO cm. Input: S/cm mS/cm microS/cm EC CF mho cm mho m ppm TDS. S/cm. mS/cm What does millisiemens mean?A spoken definition of millisiemens.Intro Sound:Typewriter - TamskpLicensed under CC:BA 3.0Outro Music:Groove Groove - Kevin MacL..

millisiemens \mi.li.si.mɛns\ masculin, singulier et pluriel identiques. ( Métrologie) ( Électricité) Unité de mesure de conductance électrique du Système international (SI), valant 10 −3 siemens, et dont le symbole est mS Instant free online tool for micromho to millisiemens conversion or vice versa. The micromho to millisiemens [mS] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert micromho or millisiemens to other electric conductance units or learn more about electric conductance conversions Re: millisiemens to mg/L This has come up before, but I was not able to find an answer. The only thing I can think of would be to contact the manufacturer of the meter you are using. These meters apply voltage to the water and measure how much current it can carry, the unit used is millisiemens 1 millimho (mmho) = 1 milliSiemens (mS) = 1,000 microSiemens (µS) Resistivity unit: ohm Normal unit of resistivity measurement is: megohm = 1,000,000 ohm Conductivity Units Conversion. 20 microSiemens (µS) = 20 x 10-6 S = 2 x 10-5 S = 2 x 10-5 mho > Resistivity Units Conversion. 1 ohm/2 x 10- μS. ( metrology) Symbol for microsiemens, an SI unit of electrical conductance equal to 10 −6 siemens

Mest vervoeren. Gewijzigd op: 25-06-2021. U heeft tabellen nodig om te weten hoeveel mest u mag gebruiken en uitrijden. Ook om uw mestproductie te berekenen of om varkens- en pluimvee-eenheden om te rekenen heeft u tabellen nodig. Als u mest vervoert ook. In de meeste tabellen staan waarden die van tevoren zijn vastgesteld door ons in millisiemens per cm (mS/cm). Hoe hoger dit getal, hoe beter het water de elektrische stroom geleidt. Nu weten we allemaal nog van de mid-delbare school dat naarmate je meer zouten oplost in water, de stroom beter geleid wordt. Zeewater geleidt elektrische stroom veel beter dan gedemineraliseerd water. Zo is het dus oo Conductivity (or specific conductance) of an electrolyte solution is a measure of its ability to conduct electricity.The SI unit of conductivity is Siemens per meter (S/m).. Conductivity measurements are used routinely in many industrial and environmental applications as a fast, inexpensive and reliable way of measuring the ionic content in a solution

Convert Electrical conductance, Millisiemen

Geleidbaarheid: micro Siemens - µS, milli Siemens - mS

EC meters vanaf euro 29,95 - osmoseapparaat

Millisiemens. The millisiemens is the SI defined unit equal to the millimho. One millisiemens is the electrical conductance equal to 1/1,000 of a siemens, which is equal to one ampere per volt.. The millisiemens is a multiple of the siemens, which is the SI derived unit for electrical conductance. In the metric system, milli is the prefix for 10-3 The SI measurement unit for electrical conductivity is called Siemens (S). Conductivity measurements are most commonly as either MilliSiemens per centimetre (mS/cm) or MicroSiemens per cm (μS/cm). See the conversions for mS/cm to uS/cm below or, insert the MilliSiemens value you wish to convert into MicroSiemens in the calculator below

Video: Siemens (unit) - Wikipedi

These are milliSiemens and microSiemens. For reference, 1 milliSiemens = 1000 microSiemens. A Quick Look At Parts Per Million (PPM) We have already mentioned ppm while explaining TDS. In chemistry, ppm is a common value used to denote the substances dissolved in minute quantities in air, water, and soil Apparent conductivity in millisiemens per metre (mS/m) PRIMARY FIELD SOURCE: Self-contained dipole transmitter: SENSOR: Self-contained dipole receiver: REFERENCE CABLE: Lightweight, 2 wire shielded cable: INTERCOIL SPACINGS & OPERATING FREQUENCY: 10 m at 6.4 kHz 20 m at 1.6 kHz 40 m at 0.4 kHz: POWER SUPPLY: Transmitter: 8 disposable or.

Siemens (eenheid) - Wikipedi

millisiemens per centimeter. Four-electrode and toroidal conductivity sensors are generally used in medium to high conductivity measurement ranges, applications with aggressive chemicals and applications that tend to coat or scale the measurement electrode. Refer to the appropriate product specification for more information on four-electrod Millisiemens Definition and Usage. The millisiemens is the SI defined unit equal to the millimho. One millisiemens is the electrical conductance equal to 1/1,000 of a siemens, which is equal to one ampere per volt.. The millisiemens is a multiple of the siemens, which is the SI derived unit for electrical conductance. In the metric system, milli is the prefix for 10-3

De elektrische geleidbaarheid van water - AquaInf

 1. solutions are milliSiemens/cm (10-3 S or mS/cm) and microSiemens/cm (10-6 S or μS/cm). Consumables and replacement items HQ meters, HQd meters and probes Description Unit Item no. HQ1140 portable one input, conductivity meter each LEV015.53.1140A HQ2100 portable one input, multi-parameter meter each LEV015.53.2100
 2. Beside this, how do you convert milliSiemens to PPM? To obtain an approximate sodium chloride TDS value, multiply the EC reading (in milliSiemens/cm) by 1000 and divide by 2.To get an EC value, multiply the ppm reading by 2 and divide by 1000. Thus, if your EC is 1: 1*1000/2= 500 ppm.. Beside above, is ppm and EC the same
 3. Electrical conductivity was measured in milliSiemens (mS) in milk from each quarter during every milking at 2-s intervals.A prototype computerized milkmeter combined with a prototype Mastitis detector (S.A. Christensen, Kolding, Denmark) was used for data collection

MS - Wikipedi

Chloride, Specifieke Geleidendheid, Saliniteit. Chloride concentratie. De chloride concentratie is de hoeveelheid milligram chloride (negatieve ionen) per liter water (mg Cl / liter) PPM means Parts Per Million. With a conductivity metre you can measure the number of all dissolved particles. Often the conductance is also shown in microsiemens. He says something about the amount, not the quality of the water components. 5 ppm lead, quicksilver, uranium or cadmium can be catastrophic, 1000 ppm calcium in comparison is perfect. Convert millisiemens to microsiemens. Milli refers to a unit that is 1/1,000th of its base while micro refers to a unit that is 1/1,000,000th of its base. For conversion, move the decimal point three spaces to the right This video shows you how to pronounce Millisiemens PPM (Parts Per Million) to Microsiemens Conversion. Parts per Million (ppm) is the commonly used unit for the measurement of small levels of pollutants called total dissolved solids (TDS) in air, water, body fluids, etc. Microsiemens (μS) is the unit of measurement of electrical conductivity (EC) in water or other liquids

Analytical Measurements: Troubleshooting, Maintenance and( Example 1

Convert millisiemens/centimeter [mS/cm] to parts per

 1. To obtain an approximate sodium chloride TDS value, multiply the EC reading (in milliSiemens/cm) by 1000 and divide by 2. To get an EC value, multiply the ppm reading by 2 and divide by 1000. Thu
 2. 10,000 uS to mS (microsiemens to millisiemens) 5 microsiemens to decisiemens (μS to dS) uS to umho (microsiemens to micromho) 730,000 S to TS (siemens to terasiemens) μmho to μS (micromho to microsiemens) more from this category. Latest calculations. 3 hm to mm (hectometers to millimeters
 3. Conductivity Standard KCl 20,000 µS/cm. chemForce™ (a Thomas Scientific Brand) 1.01 Melting Point: 0°C Color: Colorless liquid Physical State: Liquid pH Range: 5.4 to 8.6 Solubility Information: Miscible Shelf Life: 24 Months Storage: Ambient Packaging Type: Poly Natural Container Conductivity/TDS Standard Range: 20,000µS/cm DOT: NOT.
 4. g a calculation to deter

Microsiemens Per Centimeter (µS/cm) has a dimension of M -1 L -3 T 3 I 2 where M is mass, L is length, T is time, and I is electric current. It can be converted to the corresponding standard SI unit S/m by multiplying its value by a factor of 0.0001. Note that the seven base dimensions are M (Mass), L (Length), T (Time), Q (Temperature), N. Milwaukee MW302 LED Economy Portable Conductivity EC Meter with 1 Point Manual Calibration, 0 to 10.00 milliSiemens/cm, 0.1 milliSiemens/cm Resolution, 2 percent Accuracy: Science Lab Ph Meters: Amazon.com: Industrial & Scientifi Oakton ECTestr 11 Plus Waterproof Conductivity Meter, 0 to 200.0 microsiemens/cm, 0 to 2, 000 microsiemens/cm, and 0 to 20.00 millisiemens/cm: Science Lab Meters: Amazon.com: Industrial & Scientifi HM DIGITAL EC-3(M) Millisiemens Electrical Conductivity EC Tester with Case Handheld & Portable Pen Type Meter Indicate Temperature ATC For Commercial Use Water Testing : Amazon.co.uk: Garden & Outdoor Microsiemens to Parts Per Million Conversion. Parts per Million (ppm) is the unit of measurement pollutants in air, water etc.. It refers to the small amount of dust particle in air, water or body fluids

Apparent conductivity in millisiemens per metre (mS/m) 2: In-phase ratio of the secondary to primary magnetic field in parts per thousand (ppt) INTERCOIL SPACING: 1 and 0.5 metres: OPERATING FREQUENCY: 14.5 KHz: MEASURING RANGE: Conductivity: 1000 mS/m In-phase: ± 29 ppt for 1 m In-phase: ± 7 ppt for 0.5 m: MEASUREMENT RESOLUTION: ± 0.1 % of. range of 1 to 400 millisiemens. The input voltage change is applied between the base/emitter and the output is the change in collector current flowing between the collector/emitter with a constant collector/emitter voltage. The transconductance for the bipolar transistor can be expressed as where I C = DC collector current at the Q-point, and V Electrical Conductivity does not exceed 70 milliSiemens above intake to a maximum of 150 milliSiemens per metre (mS/m) Suspended Solids does not exceed 25 mg/I Chloride as Free Chlorine does not exceed 0,25 mg/I Fluoride does not exceed 1 mg/I Soap, Oil and Grease does not exceed 2,5 mg/I Chemical Oxygen Demand does not exceed 75 mg/ 1 deciSiemens per metre (dS/m) = 1 milliSiemens per centimetre (mS/cm) = 1000 microSiemens per centimetre (µS/cm or EC units) = approx. 640 parts per million in water (ppm or mg/L Convert siemens/centimeter to Tds, Parts Per Million, 500 Scale (S/cm to TDS ppm 500) simply in ForEach.id. You can do batch convert and learn how to convert for all electric conductivity units, refer to conversion table, and instantly convert each and every unit you need using provided tools

Optimal values for EC and pH – Leaf Lift Systems

Sometimes just to confuse matters, conductivity is given in some textbooks in deci Siemens per meter (dS/m). The conversion is relatively easy 1 dS/m = 1000 µS/cm. Likewise if you come across milliSiemens per cm (mS/cm) just remember that 1 mS/cm = 1000 µS/cm. In some USA texts millimhos is used The difference between these two units of measurement is the placement of the decimal point, so 1 milliSiemens is equal to 1000 microSiemen. The important thing to remember is that a nutrient solution at full strength (according to the manufacturer's directions) has an EC between 2-2.5 milliSiemens and is expressed as 2mS/cm Conductivity -- microsiemens converted to megaOhms. Convert microsiemens to millivolts 2005. Q. In the context of an environmental baseline study, I have been measuring conductivity (as well as many other biotic and abiotic variables) at different points along a desert river in northern Chile A specific goal of this conference is to identify the technological steps and associated research required to reduce the radiation dose from routine CT exams to less than 1 mSv ( millisievert, the unit used to measure the amount of ionizing radiation absorbed by human tissues). According to the Bhabha Atomic Research Centre ( BARC), the annual.

Millisiemens - definitie - Encycl

MEASURING WATER CONDUCTIVITY. For pools, ponds, aquariums, we use the Water Test meter to monitor 6 most important water properties in one unit Useful for making colloidal silver and colloidal gold For generations, Bluelab has made the tools that help growers achieve exceptional crop and yield. Based in New Zealand, our team is international, with offices in the United States and in Europe. Our products and our support are second to none and, above all, our goal is to help growers unlock their crop's full potential, where each plant.

microSiemens Nederlandse Bond Aqua Terr

Conversion of 5 microsiemens to decisiemens +> CalculatePlus

Electrical conductivity can be expressed using a number of different units, but the typical unit is siemens per meter2 per mole (S/m2/mole) or millisiemens per centimetre (mS/cm). The mS/cm unit is generally used in Europe as a guide to the concentration of nutrients in water Salinity. Salinity is a measure of the mass of dissolved salts (ionic constituents) in a given mass of solution and usually expressed as parts per thousand (ppt). Ions commonly found in water include calcium, magnesium, potassium and sodium cations and bicarbonate, carbonate, chloride, nitrate, and sulfate anions. Conductivity is a good measure. FUTURA also measures the Conductivity of the medium, in millisiemens per centimeter (mS/cm). Conductivity is not used to measure biomass but is indicative of the production or utilization of ions by the cell suspension, e.g. pH control and other fermentation processes

EM34-3 RT -Electromagnetism - Conductivitimeters - RENT/SALE

EC meter - osmoseapparaat

candela per square meter. cd/m 2. mass fraction. kilogram per kilogram, which may be represented by the number 1. kg/kg = 1. For ease of understanding and convenience, 22 SI derived units have been given special names and symbols, as shown in Table 3. Table 3. SI derived units with special names and symbols The conductivity is a material property that describes how well the material conducts electricity. It is the reciprocal value of resistivity and is measured in units of conductance / length or conductance × length / area. Its SI derived unit is the siemens per metre (S / m, A 2 s 3 m -3 kg -1 ). This converter allows to transform values for. siemens (S) and conductivity is reported as millisiemens per meter (mS/m); 1 mS/m = 10 µmho s/cm and 1 µS/cm = 1 µmho/cm. To report results in SI units of mS/m divide µmhos/cm by 10. 8.0 QUALITY CONTROL 8.1 Refer to Chapter One for specific quality control procedures. 8.2 Analyze an independently prepared check standard to verify calibration To make sound decisions on managing saline sites, you need to know the source of salt, how salinisation is occurring, the landscape context, and most importantly, the actual salt concentration of the soil. The most common 'measures' of salt concentration are actually estimates based on electrical conductivity of a soil and water solution. Soil salt content can be measured in a laboratory by. 4600 Series Transmitters Serial Data Communication Supplement Operating Instructions ABB Instrumentation aylor 4600 A1 A2 D.0. %Sat 100.0 aylor 460

• Conductivity should be between 12-16mS/cm (millisiemens per centimeter). The greater the number of ions, the greater the conductivity of the dialysate • Conductivity can be affected by temperature, or concentration of acid to base • Alarms will stop dialysate flow if conductivity is out of limits . 17 KCl Standard Solution is used to calibrate conductivity instruments that read directly in microsiemens (micromhos) or millisiemens (1000 microsiemens). KCI (potassium chloride) is a very stable salt and is an international calibration standard for conductivity measurement. pH Buffer Solutions 4, 7 and 10 are mold inhibited and accurate to. The units microsiemens/cm (μS/cm) and millisiemens/cm (mS/cm) are most commonly used to describe the conductivity of aqueous solutions. The corresponding terms for specific resistance (or resistivity) are ohm-cm (Ω-cm), megaohm-cm (MΩ -cm) and kilohm-cm (kΩ -cm) Irrigation waters up to 2 millisiemens / cm conductance have been found to be suitable for irrigation depending on soils and climatic characteristics. It is also used indirectly to fine out inorganic dissolved solids. PRINCIPLE Conductivity is measured with a probe and a meter Conductance calculator uses conductance = 1/ Resistance to calculate the Conductance, The conductance (also known as electrical conductance) is defined as the potential for a substance to conduct electricity

An irrigation water having EC value of 450 mSm-1 (milliSiemens per metre) contains calcium (Ca 2+) and magnesium (Mg 2+), 2.0 and 1.0 mel-1 respectively. Calculate (i) the concentration of sodium (Na +) in met 1 and soluble sodium percentage (SSP) of the irrigation water (ii) SAR of the irrigation water. Give comments on the irrigation water Convert Parts Per Million to Grains Per Gallon[US] (ppm in gr/gal[US]). Parts Per Million and Grains Per Gallon[US] both are the units of DENSITY. See the charts and tables conversion here This convertor can be used to convert for example Siemens per meter into TDS in PPM or MHO cm. Siemens (S) is a unit of the electrical conductivity. The conductivity of water is measured within a certain distance thus the input is in S/cm or mS/cm. Other electrical conductivity units are Mho cm, CF (in America and Australia) en EC millisiemens = microsiemens ÷ 1,000. The electrical conductance in millisiemens is equal to the microsiemens divided by 1,000. For example, here's how to convert 5,000 microsiemens to millisiemens using the formula above. 5,000 μS = (5,000 ÷ 1,000) = 5 mS. Microsiemens and millisiemens are both units used to measure electrical conductance

Understanding Conductivity Cell Constants | Sensorex

Millisiemens per meter [mS/m] - Conductiviteit - eenheden

Measure water quality and quantity to effectively plan and monitor water supplies for livestock. If water quality is poor, livestock may drink less than they need, or rarely, may stop drinking altogether. When animals drink less, they will eat less and lose condition, and if they are lactating, their milk production will reduce or cease -millisiemens per metre (mS/m or mS.m 1). The SI unit is millisiemens per metre (mS/m or mS.m-1). Equivalence relationships among these units include: 1dS/m = 1mS/cm = 100mS/m = 1000μS/cm 1mS/m = 10μS/cm. Title: Units and concentrations Author: Department of Environment and Scienc Aqueous conductivity is commonly expressed in millisiemens/cm (mS/cm) and natural waters range from 0.05-1.5 mS/cm for freshwater lakes & streams up to about 55mS/cm for sea water. Water up to 3 mS/cm can be consumed, though most drinking/tap water is below 0.8 mS/cm Soil salinity assessment vii List of figures Page 1 Diagram of vacuum extractor apparatus for sampling soil water 8 2 (A) Imbibition type salinity sensor with spring, housing, and pin in disassembly How salinity is measured. Water and soil salinity are measured by passing an electric current between the two electrodes of a salinity meter in a sample of soil or water. The electrical conductivity or EC of a soil or water sample is influenced by the concentration and composition of dissolved salts. Salts increase the ability of a solution to.