Home

Executieve functies trainen

Video: Training Executieve functies - HC

Past deze training bij jou? De scholing executieve functies is er voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, logopedisten en onderwijsassistenten. Daarnaast kunnen we de training voor jouw schoolteam of een specifieke bouw /groepen aanpassen. Neem voor meer informatie en overleg contact op met een van onze experts. Training op locatie. Wil jij deze training op jouw locatie? Vul dan het aanvraagformulier in Deze EF-training zal de problemen rondom de executieve functies niet compleet wegnemen maar zal inzicht bieden en ervoor zorgen dat je leert hoe je je executieve functies verder kunt ontwikkelen. Kosten - De kosten voor deze training zijn €395,- en worden vooraf betaald. Zodra de betaling binnen is kan de training starten Deze worden door kinderen opgedaan in relatie met anderen, in de groep en in de wereld (maatschappij). Er zijn basis executieve functies te benoemen, te weten: respons-inhibitie en werkgeheugen. Deze twee basisvaardigheden maken het mogelijk dat de meer complexe executieve functies zoals onder andere taakinitiatie zich ontwikkelen. De twee basisvaardigheden zijn al bij kinderen tussen de 6 tot 12 maanden geobserveerd Executieve functies helpen je bij het doelgericht uitvoeren van werkzaamheden op school, thuis, of op het werk. Het zijn hogere denkprocessen. Toen ik de opleiding tot gedragspecialist volgde, leerden we 11 verschillende executieve functies te onderscheiden

Materialen Maak een foto van materiaal. Plaats die foto hier en koppel deze aan één of twee executieve functies. Op die manier vullen we een database met materialen die geschikt zijn voor het gebruik bij het trainen van executieve functies Effectieve training. Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties Executieve functies of uitvoerende regelfuncties: processen in je brein die je (sociaal) gedrag en je leren aansturen (Huizinga & Smidts, 2017; Smidts, 2018). Er zijn evenveel indelingen als auteurs en de hoeveelheid executieve functies die beschreven worden variëren van acht tot drieënveertig In je dagelijkse lessen train je onbewust al vaak de executieve functies van kinderen. Door hier bewust van te zijn, kun je dit met wat meer aandacht (en sturing in spel!) uitbouwen. Hulpmiddelen die je zou kunnen inzetten om de executieve functies te ondersteunen zijn bijvoorbeeld een stoplicht, vragenblokje, kleurenklok, time-timer, kalender, dagritmekaarten of stappenplan (Meichenbaum)

In deze 2-daagse training leggen we alle verschillende executieve functies uit, gaan we in op de ontwikkeling van de executieve functies en de problemen die daarbij kunnen ontstaan. De samenhang tussen executieve functies en IQ wordt besproken, alsmede de samenhang met leer-/gedragsproblemen Train de Trainer - Executieve Functies. Word de Specialist Executieve Vaardigheden in jouw school of praktijk. Na de tweedaagse Train de trainer 'Werken aan executieve vaardigheden' mag jij in jouw eigen team, bijvoorbeeld op de school waar je werkt, of in jouw eigen praktijk de workshopwerken aan executieve vaardigheden geven

Uitbreiding Executieve Functies trainen door spellen

Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterke

De executieve functies praktische tips voor in de klas. 19-02-2018 Algemeen Voor de executieve functies is een innerlijke stem die het handelen en talige denken aanstuurt van groot belang. Veel executieve functies zijn met elkaar verweven en leerlingen hebben dan ook vaak moeite met meerdere executieve functies Executieve functies zijn de functies in je brein die ervoor zorgen dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en je kunt focussen op wat belangrijk is. De ontwikkeling van deze vaardigheden vindt plaats in de prefrontale cortex. Dat begint al voor de geboorte en gaat door tot ongeveer het 23ste levens jaar

Executieve functies trainen LeerZo! Amsterda

  1. Als emotionele, sociale of fysieke behoeften worden genegeerd, werken die onvervulde behoeften tegen goede's executieve functies en dus tegen academische excellentie. Executieve functies zijn trainbaar en kunnen op elke leeftijd worden verbeterd - waarschijnlijk door veel verschillende benaderingen
  2. Executieve functies. Executieve functies maken het mogelijk dat leerlingen ingewikkelde instructies onthouden en opvolgen, niet afgeleid worden in de klas, goed samen kunnen werken met anderen, hun impulsen kunnen onderdrukken en zich aanpassen wanneer de regels in de klas veranderen
  3. Definities (Dawson & Guare, 2010). Voorbeelden: Gesprekskaarten executieve functies: Lerenlerenschiedam.nl. Alle 11 executieve functies op een rij. 1. Volgehouden aandacht. Volgehouden aandacht is de vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan en situatie of taak, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling. Voorbeelden hiervan zijn
  4. Executieve Functies trainen Executieve functies worden gevormd en ontwikkelen zich door zowel fysieke veranderingen in de hersenen als door levenservaringen. In deze categorie vind je verschillen (gezelschaps)spellen om de executieve functies te stimuleren

Training Executieve functies - Bazal

  1. (Door Judith) Executieve functies, er wordt de laatste tijd veel over geschreven en gesproken. In een vorige blog is uitgelegd wat executieve functies zijn. In dit blog bespreek ik het werkgeheugen. Wat is het en hoe kun je het trainen? Werkgeheuge
  2. Train je brein en benut je talenten, tips en tools voor tieners om executieve functies te versterken, R. Kulman. Understanding Executive Functions, Adèle Diamond/The international Dyslexia Association. Vergeten, kwijt en afgeleid Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken. J. Cooper-Kahn en L. Dietzel
  3. Bronnen: 'Executieve functies versterken op school' van Joyce Cooper-Kahn en Margaret Foster en 'Kinderkoppie' van Betsy van der Grift. Dit bericht werd gepost in Nieuws en getagt executieve, executieve functies, inspiratie, inspiratieblog. Werken met Kleuteruniversiteit in het ZML onderwijs

Executieve functie training - De website van deleerlink

Executieve functies - SL

Executieve functies versterken - Onderwijswereld-P

Executieve functies zijn de vaardigheden, die je nodig hebt om doelen te realiseren en gedrag wat daarbij hoort aan te sturen. Het zijn de denkprocessen, die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat we ons gedrag kunnen sturen. 'Sturen' betekent in dit geval dat we invloed hebben op ons gedrag (tot op zekere hoogte, want gedrag komt voor een groot deel voort uit onbewuste processen). Concreet gaat het sturen van gedrag over het maken van keuzes, bepalen hoe je iets aanpakt, je kunnen beheersen, enzovoort De executieve functies kunnen daar enorm onder lijden. Bij leer- en gedragsproblemen zijn problemen met de executieve functies van belang bij de informatie verwerking in het algemeen. De executieve functies zijn een algemene leervoorwaarde en als zodanig ook een basis voor succes. Deze functies zijn te trainen als algemene leervoorwaarde voor.

Trainingen om Executieve Functies te kunnen implementeren in het onderwijs, zowel voor docenten, mentoren als EF-coördinator Review - Executieve functies versterken op school. Bij uitgeverij Hogrefe zag ik het boek Executieve functies versterken op school van Joyce Cooper-Kahn en Margaret Foster. Omdat ik de laatste tijd veel hoor en lees over executieve functies, was ik benieuwd wat dit boek kon toevoegen Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen/reguleren. Executieve functies zijn voor een groot deel erfelijk en ontwikkelen zich in relatie tot onze omgeving. Ze zorgen ervoor dat een leerling - en later volwassene - doelgericht kan werken en de uitvoering van taken kan volhouden

executieve functies: noodzakelijk om te kunnen leren en zelfstandig te functioneren! In gesprek Inge Pouw (pedagoog/trainer/coach) Steeds vaker ervaren leerkrachten in het basisonderwijs dat leerlingen moeite hebben met bijvoorbeeld zelfstandig werken, het opvolgen van instructies, het beheersen van hun impulsen of het controleren van emoties In deze dagcursus leer je wat executieve functies zijn en wat je als leerkracht kunt doen om zelfsturing bij kinderen te versterken. Het is een interactieve cursus, met opdrachten, videomateriaal en casussen. Deze cursus is bedoeld voor professionals in het onderwijs (leerkrachten, zorgcoördinatoren, IB-ers)

Bewegend leren met de Pylonenrace. Jaaaaa, juf Angéla heeft weer een toffe bewegend leren activiteit voor je! Niet alleen goed voor de beweging en voor de frisse lucht, maar dit keer een echte hersenkraker. Een bewegend leren spel met hoge betrokkenheid, uithoudingsvermogen, teamwork en uiteraard aansluitend op de executieve functies SPEEL JE VAARDIG is een praktisch boek dat gemaakt is voor iedereen die spellen wil gebruiken om denk- en gedragsvaardigheden (executieve functies) te ontwikkelen. Vooral leerkrachten, trainers en coaches die met hun leerlingen willen w erken aan de ontwikkeling van deze denk- en gedragsvaardigheden zullen dit boek goed kunnen gebruiken

Taakwiel - Executieve functie

Executieve functies, het is een term die steeds vaker te horen is. Maar wat zijn executieve functies eigenlijk? En hoe kan je ze trainen? Uitleg executieve functies. Executieve functies zijn de processen in je hersenen die nodig zijn bij het organiseren van doelgericht gedrag in nieuwe situaties Training executieve functies 'De term executieve functies is een containerbegrip voor de mentale processen die een superviserende rol hebben bij het denken en het gedrag. Ze omvatten een aantal functies met een neurologische basis, die samenwerken bij het leiden en coördineren van onze inspanningen om een doel te bereiken.

In de training Executieve Functies leer je strategieën voor het trainen en verbeteren van executieve functies TIPS om (vaak zwakker ontwikkelde) executieve functies te versterken bij je kind Inhibitie Responsinhibitie (het vermogen om na te denken voor te reageren) stelt een kind in staat om na te denken voor hij iets doet en ook van te voren te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn. Op deze wijze slaagt een kind er vaak in om betere beslissingen te nemen Voorlichting training Executieve functies. Je kunt de video's in één keer achter elkaar bekijken, maar je kunt er ook voor kiezen om elke dag een andere video te kijken Zo kun je er nog eens rustig over nadenken. Zit je er klaar voor Executieve functies trainen . Het trainen van EFs is mogelijk, ook bij volwassenen. Waarschijnlijk is zo'n training vergelijkbaar met het leren van een taal. Kinderen leren sneller dan volwassenen en je zal als volwassene waarschijnlijk niet het niveau halen van mensen die de taal als moedertaal hebben Training executieve functies. Executieve functies zijn de functies die ervoor zorgen dat we dingen kunnen organiseren, onze aandacht kunnen richten en impulsen onder controle kunnen houden. Verminderde executieve functies kunnen leiden tot problemen op school of thuis en liggen ten grondslag aan stoornissen als ADHD en Autisme

U leert het in deze training. Executieve functies voorspeller voor lees- en rekenontwikkeling. Executieve functies bieden een basis voor ontwikkeling en formeel leren. Uit onderzoek blijkt dat groei in executieve functies van begin groep 1 tot eind groep 3 een vrij sterke voorspeller voor de lees- en rekenontwikkeling tussen groep 1 en 3 Het versterken van Executieve Functies (EF) is cruciaal voor het succes van een scholier. Daarom bieden wij advies aan scholen en onderwijsprofessionals over hoe je EF kunt implementeren binnen de eigen onderwijspraktijk Executieve functies zijn de dirigentfuncties in je brein, die je helpen om je gedrag doelgericht te reguleren. Ze helpen je bij het maken van keuzes, reguleren van emoties en gedrag, plannen, flexibel omgaan met veranderingen en het focussen op dingen die je doet. Kortom; iedereen heeft executieve functies maar bij niemand zijn deze hetzelfde executieve functies na krachttraining of een gecombineerde training, maar niet na conditietraining. Alle drie de studies met . Executieve functies . Executieve functies - uitvoerende regelfuncties - betreffen de hogere denkprocessen die nodig zijn om doordacht te handelen. Zij zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. Me Wijzer in executieve functies is een speels hulpmiddel om de executieve functies te trainen, zoals impulsen beheersen, plannen, emoties reguleren

Training in executieve functies Uitgeverij LannooCampus

Executieve functies moet je trainen, een kind is hiermee niet geboren. Sommige executieve functies ontwikkelen zich nog volop in de kleutertijd (bvb. impulscontrole, werkgeheugen), andere executieve functies ontwikkelen zich pas in de lagere school (bvb. planning en organisatie) In deze training leer je hoe je vanuit de werkwijze van KIJK! executieve functies in kaart brengt en hoe je spelenderwijs aan kunt sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. De perfecte mix tussen theorie en praktijk! Opbrengsten. Je weet hoe executieve functies, zoals impulsen beheersen, rationele beslissingen nemen en focus, bepalend zijn. Ik geloof dat training inderdaad kan helpen bepaalde vaardigheden te versterken, zoláng er wordt getraind: wanneer een kind hiermee stopt, valt deze weer terug naar het oude niveau. Ik geloof dan ook niet dat een kind die zwak scoort op één of meer executieve functies door training, goed zal gaan scoren. Eerste indru

Online Training voor onderwijsprofessionals (ook buitengewoon) rond Executieve functies in de klas. We nemen je graag mee op dit avontuur in de wereld der executieve functies. Een uitgebreide training die je niet alleen een theoretisch kader biedt maar ook bruikbare en praktische handvatten aanbiedt die meteen in je klas kunt gebruiken specialisatiemodule 'Executieve functies trainen met spellen' en verzorgt ook trainingen op scholen vanuit Novilo. In de praktijk, op school, ziet ze dagelijks waarom het zo hard nodig is dat leerkrachten en begeleiders zich bewust worden van het fenomeen executieve functies. 'Bij leerlingen met ee Het versterken van executieve functies op klassikaal niveau (extern) De fysieke/sociale omgeving. Als we leerlingen met zwakke executieve functies willen helpen, beginnen we eerst altijd bij de fysieke en sociale omgeving. De inrichting van het lokaal geeft de leerlingen een eerste indruk, van hetgeen zij die dag zullen gaan doen

Executieve functies - Gedragsproblemen in de kla

We starten in deze training met de theorie over executieve functies, over de relatie tussen executieve functies en schoolse vaardigheden en gedrag. De vier belangrijkste en meest herkenbare executieve functies uit de praktijk worden besproken: werkgeheugen, inhibitie, flexibiliteit en plannen en organiseren Tijdens deze maand gaan we ons heel specifiek richten op je kennis van executieve functies en het versterken van executieve functies bij jouw leerlingen in de klas. Maar ik heb nog meer leuke ideeën die ik graag met je wil delen. Denk bijvoorbeeld aan werkbladen, boekentips en kant-en-klare spellen. Genoeg inspiratie dus laat je verrassen Executieve Functies: kun je ze trainen? Brigitte Vugs, Pleun Huijbregts en Juliane Cuperus Steeds vaker blijkt dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis problemen hebben op het gebied van executieve . Nadere informatie . Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Gesprekskaarten Executieve Functies is een praktische tool om met kinderen (vanaf 7 jaar) in gesprek te gaan over executieve functies en op die manier de hulpvraag van een kind in beeld te brengen. : Voor 20.00 uur met iDeal besteld - vandaag verzonden. Voor 17.00 op rekening besteld - vandaag verzonden Andere thema's die besproken worden zijn onder andere: het in kaart brengen van executieve functies, de mogelijkheden die er zijn om executieve functies te trainen, de rol van volgehouden aandacht, emotie-regulatie en planningsvaardigheden en de relatie tussen executieve functies en classificaties zoals ADHD en Dyslexie

Executieve functies - TALENTKLAS UNIQUE

Gymtas vergeten! Boek ligt nog thuis Vaak is het dezelfde leerling die spullen kwijt is of vergeet. Of die moeite heeft om aan schoolwerk te beginnen en zich te concentreren. Een achterstand in de ontwikkeling van de executieve functies zou daarin een rol kunnen spelen. En daar is wat aan te doen! Dit komt aan [ juli 2019. Je executieve functies (EF) zijn de regelfuncties van je hersenen, die nodig zijn om ons gedrag te sturen, om zo het beste te kunnen handelen.Je executieve functies gebruik je iedere dag, of je nu een afspraak bij de huisarts maakt, boodschappen doet of een moeilijke rekentaak oplost Executieve functies versterken op school Een praktische gids voor leerkrachten. door Joyce Cooper-Kahn, Margaret Foster. Downloads. Werkbladen (PDF, 70 kB) Boek Boek Executieve functies versterken op school ISBN: 9789079729883 2014, 160 Pagina's.

Executieve functies. Fijn, je hebt de tijd gevonden om aan deze training te beginnen! Jouw eigen executieve functies gaan nu aan het werk. Zet je automatische piloot maar uit en start met plannen, reageren, flexibel zijn en je aandacht erbij houden Executieve functies ontwikkelen bij leerlingen. Een training om leerlingen meer dan alleen de stof bij te brengen. Niet alle leerlingen ontwikkelen zich naar hun kunnen. Ze hebben moeite met het leren van de lesstof of het maken van hun huiswerk SKJ geregistreerd - 12 puntenWord de Specialist Executieve Vaardigheden in jouw school of praktijk.Na de tweedaagse Train de trainer 'Werken aan executieve vaardigheden' mag jij in jouw eigen team, bijvoorbeeld op de school waar je werkt, of in jouw eigen praktijk de workshop Werken aan executieve vaardigheden geven.Na deze twee trainingsdagen:- heb je voldoende kennis van de. Executieve functies zijn hersenprocessen waarmee we ons gedrag sturen. Je kunt het vergelijken met een mengpaneel, waarbij ieder schuifje (dus elke functie).

Emiel van Doorn on LinkedIn: "De nadruk bij het trainen

Executieve functies en zelfsturing bij kinderen: zo train

https://teaadema.nl/Kinderen ontwikkelen executieve functies van jongs af aan en deze executieve functies zorgen ervoor dat kinderen als volwassenen succesvo.. Spelletjesproducent Haba heeft spellen om executieve functies te ontwikkelen. Deze spelen herken je aan de aanduiding Fex: Förderung exekutive Funktionen. Zo kun je met 'Geit met een strikje' heel goed op een grappige manier het werkgeheugen trainen. Andere voorbeelden van Fex-spellen van Haba zijn: Slodderheks, dit spel doet een beroep op. Executieve functies kan je al vanaf jonge leeftijd trainen. Wanneer wij als leerkrachten ons hiervan bewust zijn, kunnen we een andere werksfeer creëren. Na afloop krijgt de school binnen twee werkdagen een persoonlijke reader met materiaal wat is ingebracht door de aanwezigen van de training Executieve functies zijn hersenfuncties die onder je voorhoofd liggen. Evolutionair gezien zijn deze functies nog zeer jong. Deze mogelijkheden zijn niet aangeboren, iedereen heeft een basisaanleg. Het grootste deel van het ontwikkelen van deze functies is aangeleerd Een efficiënte en gemakkelijke werkwijze om executieve functies te trainen is het gebruik maken van spellen. Spellen bieden cognitieve uitdaging en daarnaast is spellen spelen ook nog erg leuk. De meeste kinderen doen het graag en zijn zich niet bewust van het feit dat ze daadwerkelijk iets aan het leren zijn

Executieve functies in de klas worksho

Het is voor iedereen belangrijk dat onze executieve functies voldoende zijn ontwikkeld om te kunnen functioneren in de maatschappij. Helaas is dat alleen niet altijd zo, daarom is het belangrijk om deze vaardigheden te trainen. Een werkwijze om aan deze vaardigheden te werken kan zijn door gebruik te maken van spellen Executieve functies zijn onderliggend aan veel verschillende gedragingen. De eerste belangrijke bevinding is dat executieve functies een rol spelen in vele aspecten van het dagelijks leven. Ze zijn cruciaal, niet alleen voor een goede cognitieve ontwikkeling maar ook voor een adequaat sociaal en emotioneel functioneren Op deze pagina kun je de werkbladen downloaden die benoemd worden in de toolmap. De werkbladen zijn handvatten en een middel die gebruikt kunnen worden binnen de implementatie van executieve functies op school. Wil je hulp om aan de slag te gaan met de werkbladen, neem dan contact met ons op De executieve functies op een rijtje: Werkgeheugen. Bij ADHD betekent dit dat je sneller dingen vergeet, omdat er een beperkter werkgeheugen is dan bij neurotypische mensen. Hierdoor kan je sneller vergeten waar je ook alweer mee bezig was en een nieuwe taak starten, voordat de vorige afgerond is. Tijdmanagement Bespreek de executieve functies met een kind/leerling. Een formulier met het taakwiel en taakwiel-kids en een korte uitleg, zodat je samen met een kind kunt praten over elke executieve functie. Download (versie jan 2018 - monsterversie) Download (versie aug 2018 - kinderenversie

Train de Trainer - Executieve Functies Trainingen

Korting na training Executieve Functies. Bij een open training Executieve functies by Car, krijg je 25% korting op de aanschaf van de materialen bij de autometafoor. ( deze korting geldt niet voor groepstrainingen op school maar is bedoeld voor individuele leerkrachten, behandelaars,. In deze training maak je kennis met de executieve functies. Doel. Je leert tijdens de training deze functies bij kinderen te ontdekken en je krijgt tools om deze functies concreet aan te spreken tijdens je lessen. Kinderen die sterke executieve vaardigheden ontwikkelen, hebben meer controle over hun eigen werk en presteren beter

Wijzer in Executieve Functies - Handige kaartensetsWijzer in executieve functies voor groep 1 t/m 8 - Alles

Trainingen executieve functies Dekker&Dooyeweerd biedt schoolteams de mogelijkheid om in twee tot vier bijeenkomsten de bekwaamheid te ontwikkelen om executieve functies bij kinderen te versterken. De inhoud van de trainingen is gebaseerd op recente literatuur over executieve functies ( o.a. Wat zijn executieve functies? Dieter Baeyens: Om op school en in de maatschappij te functioneren, redeneringen op te bouwen, problemen op te lossen of te plannen, heb je goed ontwikkelde executieve functies nodig. Ze zorgen ervoor dat je je gedrag, je emoties en gedachten kan sturen en gericht kan inzetten. We worden niet met die skills geboren, maar kunnen ze vanaf de kleuterklas. De executieve functies zijn die vaardigheden en denkprocessen die ons helpen ons gedrag te plannen en te sturen en doelmatig te werk te gaan. Dit geldt vooral in nieuwe onbekende situaties. Deze functies worden ook wel de besturingsfuncties genoemd. In de praktijk wordt met het executief functioneren in veel gevallen een verzameling van. Executieve vaardigheden trainen. Het trainen van executieve vaardigheden staat nooit op zichzelf. In onze behandeltrajecten is het werken aan executieve functies wel vaak een belangrijk onderdeel. We benaderen de executieve functies vanuit het gedachtegoed van Tijl Koenderink (de 7 Uitdagingen van hoogbegaafden) Tijdens deze training leer je hoe het spelen van spellen kan bijdragen aan de ontwikkeling van executieve functies en ontdek je hoe je dit met kinderen kunt vormgeven. Je krijgt een theoretische achtergrond over de executieve functies in het algemeen en je gaat praktisch aan de slag met het oefenen van deze vaardigheden met behulp van spellen Executieve functies en het slimme kind •Het kind is in staat om nieuwe informatie snel en vanuit inzicht op te nemen. Er wordt minder snel een beroep gedaan op de executieve functies. •Het kind wordt eerder met complexere opdrachten geconfronteerd. Het heeft eerder hogere executieve functies nodig dan de meeste leeftijdsgenoten