Home

Neutro occlusie

Hoektandgeleiding - TandartsPraktij

In de ideale beet (neutro-occlusie met correcte overjet en overbite) zorgen de cuspidaten bij elke excursie van de onderkaak voor onmiddellijke disclusie van de postcaniene elementen. Door deze zogenoemde 'cuspidaatgeleiding' worden de promolaren en molaren beschermd tegen attritie en mechanische abfractie Zorgt uiteindelijk voor een neutro-occlusie igv een flush terminal plane. Neutro occlusie bij doorbraak + groei min ½ pb mesio (Class III, centenbak) Disto molaar occlusie igv distale step en nauwelijks groei = Class II. Class I = neutro. Extra-oraal. Noem je altijd: Profiel Lip-relatie. Noem je indien afwijkend Occlusie (tandheelkunde) Occlusie is in de tandheelkunde elk contact tussen een of meer elementen van de bovenkaak met een of meer elementen van de onderkaak . De enige reproduceerbare occlusie is die waarbij het onderkaakkopje ( condylus, caput mandibulae) van de onderkaak ( mandibula) zo ver mogelijk achterwaarts in het kaakgewricht gelegen is

Orthodontie - StudeerSne

Onder- en bovengebitselementen staan in voor-achterwaarste zin goed ten opzichte van elkaar. Wordt ook neutro-occlusie genoemd. Klasse II-occlusie Het ondergebit staat ten opzichte van het bovengebit in voor-achterwaarste zin te ver naar achteren. Wordt ook disto-occlusie genoemd. Klasse III-occlusie College orthodontie met alle kenmerken noodzakelijk voor tentamen. orthodontie koen van westing leerdoel ii zelf geen orthodontie toepassen wel alles lere 70.2%:ML-NL= 34.3°) transversaal gb. dento-alveolaire relatie: sagittaal neutro-occlusie li, mesio-occlusie 1/2pb re, SOB= 0mm verticaal frontaal open, VOB= -0,5mm transversaal MLV, kopbeet 11-22/42-33 en 24/34, kruisbeet 12-13/42-45. bijzonderheden: agenesie 15 en 25, eversie bf, inversie of, crowding bf en of, migrante doubl

Een veel voorkomend geval is agenesie van een premolaar in de mandibula bij een disto-occlusie. Bij een disto-occlusie kan een premolaarextractie in de maxilla een overweging zijn om uiteindelijk te streven naar een neutro-occlusie op de cuspidaten en een goede interdigitatie in de zijdelingse delen goede neutro-occlusie met een verdiepte curve. Afb. 12 De intraorale frontale opname: de gingivacontour geeft goed de uitgroei van het onderfront weer. Afb. 14 Het verloop van het occlusievlak op het gebitsmodel aan het begin van de behandeling. Afb. 10 De laterale RSP van de patiënt voor aanvang van de behandeling. De diepe beet e tale neutro-occlusie met een overjet van 3 mm en een over-bite van 1 mm, retentie 46, overeruptie 16, en een mogelijke transpositie 13,14 en 23,24. Omdat er geen uniform beleid is voor eruptiestoornissen wordt Pien's Peruptiestoornis met collega orthodontisten en kaakchirurgen besproken. Eruptiestoornis van een blijvende molaa

Occlusie (tandheelkunde) - Wikipedi

7cDoor het vrijkomen van de leeway space mesialiseert de ondermolaar meer dan de bovenmolaar, waardoor een neutro-occlusie ontstaat. 7d Als de ondermolaar niet mesialiseert doordat er een linguale boog is ingebracht, ontstaat door mesialisatie van de bovenmolaar in de leeway space een distoocclusie De occlusie toont een neutro-occlusie met een palatale stand van de 14 rechts en een disto-occlusie links door het mesialiseren van de overige elementen. Ik besluit tot het maken van de lichtfoto's, studiemodellen, portretfoto's en portretfoto's met wanghaken om de inter-pupillaire lijn en de incisaallijn te bespreken met de tand-technicus 1. Neutro-occlusie (Cl. I) 2. Disto-occlusie (Cl. II) 3. Mesio-occlusie (Cl. III) Neutro-occlusie (Cl. I) Foto's + uitleg: zie eerder Wil echter niet zeggen dat tanden perfect mooi staan Occlusie is goed, maar esthetisch niet perfect. Disto-occlusie (Cl. II) 1. Klasse II, 1 afwijking ( Hoofdstuk 11 ) 2. Klasse II, 2 afwijking ( Hoofdstuk 12

Angle classificatie 1. Neutro-occlusie; klasse I 2. Disto-occlusie; klasse II 3. Mesio-occlusie; klasse III. o Neutro-occlusie; klasse I Beide kaken staan voor- achterwaarts goed Onder zit mesiaal net achter t.o.v. boven Afstand tussen boven en onderkaak = 1-2mm 1 e molaa Vaak is het intraorale behandeldoel mooi opgelijnde tandbogen te verkrijgen, evenals een goede knobbelinterdigitatie in de zijdelingse delen (in de meeste gevallen een neutro-occlusie) en een goede occlusie in het front, met frontcontact Gebitsmodel toont een goede neutro-occlusie links, met een lichte open beet op gebitselementen 23-24/33-34. Ook hier valt het verschil in asrichting tussen gebitselementen 31, 32 en 33 op. het bovenfront is transversaal te smal voor het onderfront; er is lichte crowding in het bovenfront en crowding in het onderfront Neutro-occlusie; spacing. Neutro-occlusie; crowding. Disto-occlusie; spacing. Disto-occlusie; crowding. Disto-occlusie; onderlip achter bovenfront. Mesio-occlusie; spacing. Mesio-occlusie; crowding +V (+) ++ (+) ++ + (+) +++-V + (+) ++ +++ (+) +V en V (+) +++ (+) +++ +++ (+) ++ (+ Orthodontist. Een orthodontist is een specialist in de diagnose, preventie en behandeling van afwijkingen in de stand van het gebit en de kaken. Orthodontisten hebben na de studie tandheelkunde een 4-jarige specialistenopleiding in de orthodontie afgerond. De titel orthodontist is beschermt

A - A' = B Angle classificaties = een relatieprobleem • Klasse I = de ideale positie (neutro-occlusie) • Klasse II = de onderkaak staat verder naar achter t.o.v. de bovenkaak (disto-occlusie) • Klasse III = de onderkaak staat verder naar voren t.o.v. de bovenkaak (mesio-occlusie) Welke klasse occlusie je hebt zegt niets over waar de 'fout' ligt behandeld in een goede neutro-occlusie op de cuspi-daten, er een gunstig occlusaal krachten patroon ont-staat. Soms kunnen autotransplantaten ons daarbij een zeer welkome dienst bewijzen. Hoe start ik een uitgebreide restauratieve behande-ling? Eenmaal in zo'n behandeling zit het succes hem soms ook in de details. Veel handige tips en tricks ove

ze naar neutro-occlusie zouden kunnen migreren. In de onderkaak werden de premolaren verticaal vrijgeslepen om de curve van Spee te nivelleren. Ondertussen werd de wisseling van de nog resterende tijdelijke gebitselemen-ten gevolgd. Zodra een neutro-occlusie en -relatie waren bereikt, werd de labiale boog tegen het boven- en onder Melkelementen kunnen prematuur verloren gaan door traumata, door voortijdige resorptie van hun wortels, en door cariës en extractie. Verlies doo De rol van occlusie en articulatie in hedendaagse tandheelkunde door Sjoerd Smeekens. Een maagdelijk occlusaal vlak van een natuurlijk gebitselement kent pieken en dalen. Een erg mooi voorbeeld van hoe vorm de functie volgt. Door verlies van tandweefsel kan deze morfologie en dus ook functie verloren gaan modelonderzoek werd een neutro-occlusie gevonden met een neiging tot een binnenbeet zijdelings, een open beet in het front en een gedrongen stand, vooral in het onder-front. De patiënt werd voor een consult verwezen naar een logo-pedist. Deze meldde een interdentale tong tijdens spreken en slikken. De lipsluiting was ongedwongen en de patiën

Orthodontisch woordenboek - Almelose Orthodontiste

Hierdoor krijgen we een neutro-occlusie. a. Juist b. Onjuist. De ALD wordt positiever bij toenemende crowding. a. Juist b. Onjuist. De ALD in de bovenkaak op bovenstaande afbeelding is ongeveer -5mm. a .Juist b. Onjuist Download Opslaan. Tentamen 2 Februari 2014, vragen en antwoorden rechts een neutro-occlusie bewerkstelligd en links blijven een halve premolaarbreedte disto-occlusie en een te grote over-jet over. Na extractie van de 25 is reciproque sluiten van het diasteem 25 gemakkelijk en voorspelbaar, waarbij uiteindelijk op de cuspidaten links en rechts een neutro-occlusie ontstaat Neutro-occlusie = ideaal gebit. Kiezen passen goed op elkaar. Kijk naar de eerste molaren in de bovenkaak. Mesio buccale knobbel past in fisuur antagonist. Cuspidaat bovenkaak komt distaal van onderkaak cuspidaat. Distomolaarocclusie. Molaar in onderkaak staat te veel naar distaal. Aangeven in aantal pb (premolaar breedte). Bv

Hoektandgeleiding mijn-bs

TSD (tooth size discrepantie) Afwijking in tandgrootte bovenkaak tov onderkaak 20% vd gevallen Bijv kegeltand Voor een goede occlusie moet de breedte van alle elementen in de BK en OK met elkaar matchen Streven naar neutro occlusie. Transpositi Neutrorelatie, neutro occlusie, end to end frontocclusie, met regelmatig kleine fracturen van de snijtanden en beschadiging van de mucosa. Propositie en protrusie van boven- en ondertanden, ernstige gegeneraliseerde glazuurslijtage, medisch gecompromitteerde gezondheid met parodontale gemutileerde dentitie en knarsen Ondertussen ben ik helemaal klaar met dat dogma denken van gnathologen, neeeee uw beet is icp=rcp met neutro occlusie dat is helemaal perfect. Het zit tussen uw oren mevrouw en meer dan een beetplaat (in rcp) hebben we niet voor u, u bent uitbehandeld, tot ziens tiënten met een neutro-occlusie. Het enige, hoewel belangrijke, verschil bestaat uit een meer voorwaartse rotatiegroei van de on-derkaak bij de Klasse II/2-afwijking, resul

Bij langdurig gebruik wordt er ook een positief neveneffect gevonden, namelijk een correctie van een Klasse II-1 naar neutro-occlusie en de afname van de overbite en overjet. Maar bij sommige patiënten ontstond er een open beet in zijdelingse delen [10]. Afsluiten Er is sprake van een goede neutro-occlusie met een verdiepte curve. 9 Afb. 9 De occlusie aan de rechterzijde bij de start van de behandeling. Aan deze kant is er sprake van een disto-occlusie van ruim een halve premolaarbreedte. 10 Afb. 10 De laterale RSP van de patiënt voor aanvang van de behandeling 1. Als je het hebt over klasse relaties, moet je denken aan Onderkaak stand. Bovenkaak stand. Kaakrelaties. 2. De mond is bij mensen een Ademhalingsketen. Orgaan om mee te eten II/1 subdivisie-malocclusie, neutro-occlusie links, disto-occlusie 1/2pb rechts, SOB=2, VOB=2, forse middellijnverschuiving (boven 3,5 mm naar rechts), afwezigheid 12 (agenesie), 22 kegelvormig, ruimtegebrek bovenkaak. Daarbij is door de heer G aangegeven dat, ondanks dat hij d

@ BJN: Krijg je dan bij een neutro-occlusie geen erg snelle beperking van de articulatie? Stuur privébericht. Login of registreer om te reageren. zo, 02/11/2007 - 19:46 Permalink. Susie1987. Dat kan ook. Ik zit al 5 jaar te wachten op een hoektand die door moet komen, maar verder dan een milimeter is het niet gekomen van de fronten, een diepe beet en een neutro-occlusie op de molaren (afbeelding 21). Extraoraal valt op dat de nasolabiale hoek vrij vlak is. Tevens is er een prominente kin en weinig lipprojectie. In een ongecompliceerde vergelijkbare situatie zal normaal gekozen worden voor een non-extractiebehan-deling

neutro-occlusie. juiste occlusie. de frontelementen overlappen elkaar in het ideale geval 2mm. disto-occlusie. mesiobuccale knobbel van eerste bovenmolaar staat te ver naar voren ten opzichte van eerste onder molaar. mesio-occlusie Door twee premolaren te kiezen ter vervanging van de 11 zingsbeelden uit de afgelopen tien jaar is onze ervaring dat er en 21 zou de ontstane ruimte in de zijdelingse delen als gevolg na zes weken voldoende stabiliteit is ontstaan om een goed van de TSD een betere interdigitatie en een neutro-occlusie van eindresultaat te bereiken

Alle kenmerken orthodontie Orthodontie 01 04 Koen van

 1. Vanaf 1979 was het in zeven talen verschenen boek Gebitsontwikkeling van de auteur hét internationale standaardwerk over dit onderwerp. De laatste Nederlandse editie kwam uit in 1994. Er is sindsdien geen enkel boek verschenen dat de kennis over gebitsontwikkeling op systematische en inzichtelijke wijze aanbiedt. Daar is nu verandering in gekomen.Gebitsontwikkeling bij de mens begint met de.
 2. Betekenis disto-occlusie. Er is al veel gezocht naar de betekenis van disto-occlusie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website
 3. te worden overwogen naar een neutro-occlusie te streven, met opoffering van twee gebitselementen in de onderkaak. Bij Klasse I-afwijkingen kan men in gevallen, waarbij extractie in de onderkaak niet in aanmerking komt, een neu trom o! aar oc­ clusie in een clisto-occlusie wijzigen. In tabel 1 wordt een
 4. Zij heeft een neutrorelatie, een neutro-occlusie, retrusie van het onder- en bovenfront, een diepe beet, crowding van het onder- en bovenfront en een linguale stand van de 35 en 45 en een.
 5. Ten derde kan worden gestreefd naar een asymmetrische occlusie. Naast een normale neutro-occlusie links zal rechts dan een mesio-occlusie moeten worden bewerkstelligd. Om dit te kunnen bereiken moeten de zijdelingse delen in de onderkaak eenzijdig worden gemesialiseerd zonder dat de mediaanlijn onder naar rechts gaat afwijke
 6. stens 4mm diepe beet kan verergeren mediaanlijnverschuiving kan verergeren 21. Beeldmateriaal Groepsopdracht 4.2 Casus 5 22. Beeldmateriaal Groepsopdracht 4.2 Casus 6 23

ANONIEM BINDEND ADVIES - kpzv

 1. In het wortelkanaal zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten De orthodontist heeft een nauwkeurige kopie van de stand van je tanden en kiezen nodig. Een tand of kies kan niet goed doorbreken, wordt tegengehouden, Het doel van een orthodontische behandeling is meestal een neutro-occlusie
 2. neutro-occlusie, compressie van de bovenkaak en een. de verwachtingen die de patiënt heeft. kruisbeet van de zijdelingse delen rechts vanaf de 13. Er zijn. De extra kosten lopen uiteen; de keramisch
 3. Orthodontie en de algemeen practicus Om een orthodontische diagnose te kunnen stellen moeten de bevindingen van het extra- en intraorale onderzoek en die van het modelonderzoek en de röntgenfoto's in kaart worden gebracht. Uit deze diagnose volgt een pro
 4. 14.45 uur - 16.15 uur De zin en onzin van een neutro-occlusie Nop Willems, orthodontist. 16.15 uur - 16.30 uur Afsluitende discussie. 17.30 uur Diner Spreker en onderwerp . Dagvoorzitter: Fons Nier
 5. Readbag users suggest that 180-184.pdf is worth reading. The file contains 5 page(s) and is free to view, download or print
 6. De behandeling bestaat uit instructie mondhygiëne In het december 2017-nummer van TP vroegen wij uw mening over een probleem bij de 36 van een gezonde jonge vrouw (17 jaar) met een DPSI-score 1 en een stabiele neutro-occlusie (afbeelding 1 en 2, januari 2017) Dat is verplicht

Vooral bij jonge patiënten een 'natuurlijke - Procli

Een neutro occlusie is dus ideaal en daar wil je naartoe werken met een headgear. Dat het juiste resultaat wordt behaald ligt aan de motivatie van de patiënt. De hoeveelheid uren die je erin steekt zorgen voor het juiste resultaat. Je hoeft de beugel niet noodzakelijk heel strak te zetten,. Dat kan ook 's nachts voor problemen zorgen omdat hij meteen begint te huilen als hij de speen kwijt is en die natuurlijk niet zelf kan terugvinden Mediaanlijn SOB, sagittale overbeet (overjet) VOB, verticale overbeet (overbite) VOB normaal 0-4 mm. SOB normaal 0-3,5 mm. Spelbrekers van de neutro-occlusie

 1. Het benutten van de leeway space bij ruimtegebrek
 2. Gebitsontwikkeling Les 3 deel 1 - StuDoc
 3. Gebitsontwikkeling Les 1 deel 1 - StuDoc
 4. Orthodontie en de algemeen practicus - Tandarts - AccreDidac
 5. Door de beugel: recessie bij gebitselementen 1 - NTV

16 Prematuur verlies van melkelementen SpringerLin

 1. Woordenlijst orthodontie Orthodontist Beugeltandarts
 2. Samenvatting Occlusie en articulatie I (MZK-1) - Knoow
 3. J. Daems, A. Gerits, C.E.L. Carels - NTV
 4. 16 Prematuur verlies van melkelementen mijn-bs
 5. Najaarscongres Pieken en Dalen Dental Best Practic
Alle kenmerken orthodontie Orthodontie 01 04 Koen van

Front tandvervanging: een uitdaging - dental INF

 1. congresverslagen mondzorg - dental INF
 2. MZ KJV les 4. (Formatieve stoornissen: DENTINE 2 erfelijke ..
 3. HC Orthodontie voor volwassenen 18-09-2018 - StudeerSne
 4. Gezonde mond Gezonde mond Orthodontie Extra oraal Profiel
 5. Al je vragen - beuge
Vooral bij jonge patiënten een 'natuurlijke' behandeloptie10 Afwijkingen in tandbogen | SpringerLink