Home

Latent scheelzien kind

Latent scheelzien. Soms hebben kinderen alleen last van scheelzien wanneer ze ineens erg ziek zijn of heel moe en niet wanneer ze hun gewonde dagelijkse leven volgen. Het scheelzien is wel eigenlijk altijd aanwezig, maar kinderen zijn in staat om bewust hun oogstand aan te passen zodat ze er geen last van hebben Bij latent scheelzien spreekt men ook wel van heteroforie. Bepaalde situaties en lichamelijke toestanden, zoals stress en vermoeidheid, kunnen de klachten die gepaard gaan met heteroforie versterken. Latent scheelzien van de ogen bij heteroforie is zonder hulpmiddelen moeilijk ter herkennen, zodat ook wel van verborgen scheelzien wordt gesproken Latent scheelzien Soms hebben kinderen alleen last van scheelzien wanneer ze ineens erg ziek zijn of heel moe en niet wanneer ze hun gewonde dagelijkse leven volgen. Het scheelzien is wel eigenlijk altijd aanwezig, maar kinderen zijn in staat om bewust hun oogstand aan te passen zodat ze er geen last van hebben

Er worden twee vormen van scheelzien onderscheiden: Manifest scheelzien (manifest strabismus) Latent scheelzien (latent strabismus Scheelzien (strabismus) is een afwijking van de stand van de ogen, waarbij de ogen niet op hetzelfde punt gericht zijn. De aandoening ontstaat meestal op kinderleeftijd, maar kan ook bij volwassenen optreden. Scheel zien komt voor bij 2-5% van de kinderen. Scheelzien komt vaker voor na het 1e levensjaar Latent scheelzien (heteroforie) Heteroforie is de neiging tot scheelzien die ontstaat wanneer de ruststand van de ogen (bijvoorbeeld wanneer de ogen gesloten zijn) afwijkt van de rechte oogstand. We noemen dit latent scheelzien omdat de afwijkende oogstand niet zichtbaar is Latent strabismus komt veel voor en geeft soms oogklachten. Het komt ook voor dat de ogen alleen scheelzien als er naar iets op afstand gekeken wordt of juist dichtbij of in een bepaalde richting. Scheelzien kan meerdere klachten geven. Welke klachten dat zijn, hangt vooral af van de leeftijd waarop het scheelzien is ontstaan

Scheelzien - Kinderneurologie

  1. Bij latent scheelzien zijn de ogen op hetzelfde punt gericht wanneer beide ogen open zijn. Wanneer één oog afgedekt wordt dan neemt het oog achter de hand de rustpositie in. Dit kan naar buiten zijn (exoforie), naar binnen (esoforie) of naar boven (hyperforie). De meeste mensen hebben een geringe mate van exoforie
  2. Dit kan het beste gebeuren op armlengte afstand van het kind, ongeveer 40cm. Laat het kind naar het lampje kijken. Let op, de positie van de cornea lichtreflex mag alleen beoordeeld worden op de momenten dat het kind het lampje fixeert
  3. Scheelzien of strabismus is een standsafwijking van de ogen waarbij de ogen niet gelijktijdig op hetzelfde punt gericht zijn. De incidentie is ± 5% (Graham, 1974). Strabismus kan manifest (altijd) of latent (af en toe; op momenten dat de twee ogen tijdelijk niet goed samenwerken, bijvoorbeeld bij vermoeidheid) aanwezig zijn

Enerzijds is er het onderscheid tussen verborgen of latent scheelzien (heteroforie) en de manifeste, blijvende vorm. Latent scheelzien komt zelfs geregeld voor bij ongeveer 70% van de mensen. Het leidt incidenteel echter alleen bij grote belasting tot klachten, zoals ernstige vermoeidheid, veel stress of de invloed van alcohol Bij pseudostrabismus is er geen echt scheelzien aanwezig. Door een brede neusrug lijkt het of het oog naar binnen staat. De orthoptist kan goed onderzoeken of er sprake is van echt- of pseudostrabismus. Soms is er alleen scheelzien in verborgen vorm aanwezig (latent strabismus)

Scheelzien bij kinderen Wat te doen als baby/kind scheelziet

Scheelzien komt voor bij 2-5% van de kinderen. Voor meer informatie over scheelzien, zie folder elders op de website (scheelzien). Deze folder gaat over een afwijkende oogstand bij het lezen (niet goed naar de neuspunt kunnen kijken). Met name de 2 binnenste oogspieren (m.r.m. van beide ogen) spelen hierbij een rol Hypotropie: in dit geval staat één oog naar beneden gericht. Ook kun je onderscheid maken tussen manifest en latent scheelzien. In het eerste geval is goed zichtbaar dat beide ogen niet op hetzelfde punt gericht zijn. Bij latent scheelzien zijn de ogen geneigd om scheel te kijken, maar dit is niet altijd zichtbaar

De samenwerking tussen de ogen is dan verstoord en er is latent scheelzien. 7.4.1 Bij kinderen is het belangrijk te vragen naar familie (60% van scheelzien komt in de familie voor), gerelateerd aan moeheid, altijd hetzelfde oog dat scheelziet, te vroeg geboren, hersenafwijkingen, indruk dat het kind slecht ziet, sinds wanneer, zwangerschap en bevalling normaal Wat is latent scheelzien? Bij latent of verborgen scheelzien kunnen de ogen wel recht kijken. De ogen hebben echter een neiging tot scheelzien. Het kan dan bij ziekte of vermoeidheid lastig zijn om de ogen recht te houden. Dit kan op elke leeftijd voorkomen. Wat zijn de gevolgen van latent scheelzien? Als dit latente scheelzien onvoldoende onder controle wordt gehouden, kunne Behandeling latent scheel zien Allereerst zal bekeken worden of er een brilafwijking is en wordt de juiste brilcorrectie voorgeschreven. Afhankelijk van het soort en de mate van het latent scheelzien kan de behandeling bestaan uit oogspieroefeningen en/of een oogspieroperatie. Bij volwassenen wordt soms een prismabril voorgeschreven Latent scheelzien. Bij latent scheelzien zijn de ogen op hetzelfde punt gericht wanneer beide ogen open zijn. Wanneer één oog afgedekt wordt dan neemt het oog achter de hand de rustpositie in. Dit kan naar buiten zijn (exoforie), naar binnen (esoforie) of naar boven (hyperforie) In enkele gevallen kan het scheelzien hierdoor afnemen, soms neemt het scheelzien juist toe. Latent scheelzien Bij latent of verborgen scheelzien hebben de ogen de neiging tot scheelzien, maar is dit niet altijd zichtbaar. Pas bij vermoeidheid of ziekte merkt de patiënt dat het moeite kost om de ogen recht te houden. Dit kan op elke leeftij

  1. Aangezien scheelzien vaak binnen een familie voorkomt, kunnen ook genetische factoren niet worden uitgesloten. Bij latent scheelzien kan overmatige belasting van de ogen onder stress, na alcoholgebruik en als gevolg van oververmoeidheid (bijv. door ononderbroken werken aan de computer) tot subjectieve stoornissen leiden
  2. Als u vermoedt dat uw kind scheel ziet, kunt u thuis een testje doen. Laat uw kind naar een lampje kijken dat u op ongeveer dertig centimeter van de ogen van het kind houdt. U ziet de weerkaatsing van dit lampje in het zwart van de ogen (de pupil) van uw kind. Kijk of u het lichtje in beide ogen op dezelfde plek in de pupil ziet
  3. • Latent scheelzien: soms duidelijk zichtbaar, maar ook nauwelijks opvallen Gevolgen van scheelzien Scheelzien kan leiden tot: • Een lui oog (amblyopie) Een lui oog is een gezond oog dat slechter ziet dan het andere oog, ook met de juiste brilcorrectie. De hersenen gebruiken het beeld dat via dit oog naar binnen komt niet
  4. Er zijn verschillende vormen van strabisme: Bij de meest voorkomende vorm van scheelzien, convergent strabisme, draait er één oog (soms allebei) naar de neus toe. Bij divergent strabisme staat het oog naar buiten.; Het oog kan ook naar boven (sursumvergens) of naar beneden (deosumvergens) staan.Scheel kijken komt voor bij ongeveer 2-5% van de kinderen en komt vaker voor na het eerste levensjaar

Scheelzien De orthoptist heeft na onderzoek scheelzien of latent scheelzien geconstateerd. In deze folder kunt u hierover meer lezen. Wat is scheelzien? Scheelzien (of strabismus) wil zeggen dat beide ogen niet naar hetzelfde punt kijken. Het afwijkende oog kan naar binnen of buiten (horizontaal scheelzien), boven of benede Scheelzien (strabisme) is de scheefstand van één of beide ogen. Beide ogen kijken niet dezelfde kant op. Deze scheefstand kan één oog of beide ogen betreffen en kan permanent of terugkerend optreden. Dit kan zich al voordoen bij baby's en jonge kinderen en verdwijnt niet naarmate het kind groter wordt. Het zien ontwikkelt zich bij de mens. Latent scheelzien Bij latent of verborgen scheelzien hebben de ogen de neiging tot scheelzien, maar is dit niet altijd zichtbaar. Bij vermoeidheid of ziekte merkt de patiënt dat het moeite kost om de ogen recht te houden. Dit kan op elke leeftijd voorkomen. Wat zijn de gevolgen van latent scheelzien Wanneer het teveel moeite kost om latent. Scheelzien ontstaat meestal op kinderleeftijd, maar kan ook op latere leeftijd ontstaan. Scheelzien komt bij 3-5% van de bevolking voor en is niet alleen een cosmetisch probleem. Kinderen die scheel kijken kunnen een lui oog ontwikkelen en/of geplaagd worden. Scheelzien dat op latere leeftijd ontstaat, kan andere klachten geven, zoals dubbelzien

Ziekenhuis St Jansda

Door scheelzien kan een lui oog ontstaan.Dit ontstaat wanneer het kind voortdurend met één en hetzelfde oog kijkt. Het andere oog wordt namelijk door de hersenen genegeerd om dubbelbeeld te voorkomen, aangezien beide ogen niet naar hetzelfde punt kijken.Wanneer het scheelzien afgewisseld wordt (alternerend scheelzien) dan is het risico op een lui oog nihil omdat beide ogen en dus de hersenen. • Latent scheelzien of heteroforie • bij tweeogig kijken staan beide ogen recht, enkel bij het Deze kinderen kunnen dus scheelzien bij accommodatie. Bij andere kinderen is er geen sprake van verziendheid maar is de convergentierespons heel uitgesproken Scheelzien komt voor bij 3 - 5% van de bevolking en is niet alleen een cosmetisch probleem. Kinderen met strabisme worden vaak geplaagd en ouderen kunnen hun afwijkende oogstand als lelijk ervaren. De voornaamste reden om scheelzien al op jonge leeftijd op te sporen en te behandelen is om te voorkomen dat een lui oog niet tijdig wordt behandeld 3 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over scheelzien bij kinderen en de mogelijke behandeling daarvan. Wat is scheelzien Scheelzien, ook wel strabismus genoemd, betekent dat de ogen niet in dezelfde richting kijken. De ogen kunnen bijvoorbeeld naar binnen, buiten, omhoog of naar omlaag gedraaid zijn - Latent scheelzien beide ogen staan recht, maar als men één oog dichtknijpt neemt het dichtgeknepen oog een afwijkende stand aan. Oogstanden: - Esotropie/esoforie scheelzien naar binnen - Exotropie/exoforie scheelzien naar buiten - Hypertrofie/hyperfoie scheelzien naar boven - Hypotropie/hypoforie scheelzien naar beneden

Scheelzien (strabismus) en operatie - Oogartsen

Scheelzien is een afwijking aan de ogen, hierbij zijn beiden ogen niet op hetzelfde punt gericht. Er zijn meerdere vormen van scheelzien. Soms lijkt het alsof een kind scheel ziet terwijl hier geen sprake van is. Vormen van scheelzien Scheelzien wordt ook wel loensen of strabisme genoemd. Er zijn meerdere vormen van scheelzien Latent scheelzien. In februari is ontdekt dat ik scheel ben. Toen had ik een prisma van 6. Na twee weken had ik een prisma van 12. Toen kreeg ik een plakprisma op mijn bril. Dat is zo doorgegaan en morgen krijg ik een prisma zodat ik op een totaal van 31 zit. Het schijnt maar niet op te houden 3 PATIËNTENINFORMATIE Algemeen Uw oogarts en orthoptist heeft met u besproken dat u, of uw kind, binnenkort wordt geopereerd in verband met het corrigeren van scheelzien. Deze ingreep wordt ook wel een strabismusoperatie genoemd. Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling Visusklachten en werken met beeldschermen. Het werken met beeldschermen kan leiden tot oogklachten of klachten met het zien. Vanaf ongeveer het 50 e levensjaar is voor vrijwel alle werknemers een correctie voor de beeldschermafstand nodig die 1 dioptrie minder sterk is dan de leescorrectie. 9. Cataract

Latent scheelzien (heteroforie) - Medicinfo Encyclopedi

Scheelzien & Strabismus is een afwijking van de stand van de ogen, waarbij de ogen niet op hetzelfde punt gericht zijn Bij de Normosensorische late scheel aan de andere kant begint strabismus bij kinderen na het eerste levensjaar, en dus na training in binoculair zicht. Een andere vorm van begeleidend strabismus is dat Microstrabismus Hier is de scheelhoek minder dan vijf procent, daarom wordt de scheelzien vaak laat ontdekt Scheelzien (strabismus) en een lui oog (amblyopie) Scheelzien (strabismus) en een lui oog (amblyopie) zijn aandoeningen van het oog die veel voorkomen bij kinderen. Scheelzien kan aanleiding geven tot het ontstaan van een lui oog, deze twee oogaandoeningen komen dan ook vaak naast elkaar voor Aangeboren: scheelzien kan allereerst aangeboren zijn. Je hebt ook meer kans op scheelzien als dit al in de familie voorkomt. Verkeerde brilsterkte: scheelzien kan ook ontstaan als je brilsterkte niet goed gecorrigeerd is. Lui oog: bij kinderen gaat scheelzien vaak gepaard met een lui oog Dit is 'latent' scheelzien en is een volkomen normaal verschijnsel als het binnen de grenzen blijft. Echter komt het wel eens voor dat de afwijking te groot is. Een te grote afwijking kan voor klachten zorgen: Hoofdpijn, af en toe dubbelzien, of moeilijk kunnen omschakelen van televisie kijken naar lezen of andersom

Scheelzien (strabisme) kan zowel voortdurend (manifest) of intermitterend (latent) aanwezig zijn. Als een baby gedurende de eerste vijf levensmaanden af en toe scheel ziet, is dat niet noodzakelijk zorgwekkend Scheelzien (strabisme ofwel strabismus) D ubbelzien: doordat bij scheelzien via beide ogen een ander beeld binnenkomt, ontstaat dubbelzien (diplopie). Bij kinderen tot 8 jaar zijn de hersenen in staat om één van de twee beelden uit te schakelen om dubbelzien te vermijden

Scheelzien (strabismus): Oogfonds

Deze vorm van scheelzien komt vaak alleen aan het licht tijdens een orthoptisch onderzoek. Wanneer de afwijking aan de oogstand te groot is en het de hersenen niet lukt er één beeld van te maken, spreken we van constant (manifest) scheelzien. Deze vorm van scheelzien is vaak zichtbaar aanwezig. Daarnaast is er bij deze vorm bij kinderen een. Annet onderzoekt voornamelijk kinderen die een bril nodig hebben, kinderen met een lui oog en kinderen met latent, ofwel onderliggend scheel-zien. Bij scheelzien wordt al snel gedacht aan het cosmetische effect van een verstoorde samenwer-king tussen de ogen, zegt ze. Scheelzien is echter niet altijd zichtbaar. Bij latent scheelzien kunne Bij latent scheelzien is de afwijkende stand van het oog voor niet-ingewijden niet herkenbaar, omdat deze meestal slecht licht van aard en niet continu aanwezig is. Daartegenover staat dat manifest scheelzien altijd herkenbaar is. Bij deze vorm hoort ook het begeleidend scheelzien dat vaak voorkomt bij kinderen

Scheelzien Scheel Loensen Strabisme Strabismu

Kinderen tot 6 jaar worden geadviseerd om een volledige brekingscorrectie uit te voeren, in het geval van manifestatie kan het manifest zijn latent of manifest-latent. Het is noodzakelijk om de fundus onder mydriasis te bestuderen bij kinderen met scheelzien Symptomen van scheelzien. Je zou zeggen dat het niet recht staan van de ogen het duidelijkst zichtbare symptoom is van scheelzien. Toch is dit niet altijd het geval. Er bestaat ook een verborgen vorm van scheelzien: latent strabismus. Latent strabismus komt veel voor en geeft soms oogklachten. Scheelziende kinderen kunnen een lui oog ontwikkelen Wordt er een heteroforie, latent scheelzien, bedoeld? Maar betrokkenheid van 'inwendige oogspieren' zou weer iets anders suggereren. Ik ben ook benieuwd wat de contactlensspecialist nu voor diagnose heeft gesteld. Als je dochter het nu beter kan aangeven is een bezoek aan een orthoptist misschien alsnog nuttig Inmiddels ben ik maar een weer bij een oogarts geweest(bij het OLVG in Amsterdam). Eens in de zoveel tijd ga ik maar weer eens naar een arts om te kijken wat ze er van zeggen. Mijn ogen zijn uiteraard weer verder achteruit, niet alleen scheel naar buiten maar ook een hoogteverschil (latent scheelzien) Strabismus bij kinderen Scheelzien bij kinderen Oogheelkunde Inleiding Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een strabismusoperatie, ook wel scheelziensoperatie genoemd. Na de operatie kan uw kind braken en misselijk zijn. Dit is meestal aan het einde van de dag weer voorbi

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Bijlage 1c

Scheelzien, loensen, strabisme, of strabismus is een oogafwijking waarbij de ogen niet in dezelfde richting kijken. Grofweg bestaan er twee soorten scheelzien: manifest scheelzien en latent scheelzien Scheelzien. Verborgen scheelzien, latent scheelzien, inwendig scheelzien. Lijkt me nogal hetzelfde. Om mezelf nog maar eens te herhalen. 1. Iemand met veel ervaring 2. Komt met een afdoende verklaring voor de afwijkingen die dochter ervaart itt. optometrist en oogarts in een veel eerder stadium strabisme = scheelzien Het is een frequente aandoening (4%), die gekenmerkt wordt door een stoornis in de werking van de oogspieren, die toelaten het oog te bewegen. Aldus kunnen de hersenen niet beide ogen tegelijkertijd rechthouden (de besturing van de ogen loopt fout ) Behandeling Behandeling van een kind dat scheel ziet Heteroforie (of 'forie' genoemd): de ogen neigen scheel te staan als de fusie-reflex wordt onderbroken. Dit wordt getest door elk oog afzonderlijk af te dekken (waardoor je deze fusie dus verbreekt). Er is in dit geval geen sprake van een daadwerkelijk scheelzien (manifest scheelzien) maar een verborgen scheelzien (latent scheelzien Samenvatting van het boek (H 1,2, 4 t/m 7, 9 t/m 14 & 17). Gebaseerd op de 2e druk (2008). [toc] Hoofdstuk I Anatomie van het oog De oogbol kan verdeeld worden in twee segmenten: Voorste segment (ligt tussen cornea en de achterzijde van de lens) bestaande uit: voorste oogkamer: gevuld met humor aquosus (waterige vloeistof) achterste oogkamer: gevuld met humor aquosus en d

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 1

Scheelzien bij kinderen kan leiden tot een lui oog (amblyopie). Bij volwassenen is scheelzien ook mogelijk, bijvoorbeeld door een oogspierverlamming. Dit gaat dan meestal gepaard met dubbelzien (diplopie) Strabismus is a visual disorder in which the eyes are misaligned and point in different directions Kinderen onder 18 jaar: oog groeit nog, en late effecten nog niet voldoende bekend. Oorzaken amblyopie. Scheelzien, een refractieafwijking, Latent scheelzien (af en toe) op te wekken. Oog neemt afwijkende stand in achter occluder. Herstelt naar symmetrische lichtreflex,. Deptropine: scheelzien en intoxicaties. Deptropine is een anticholinergicum met antihistaminerge en antiserotoninerge eigenschappen, en een remmende werking op het centraal zenuwstelsel. Sedatie, slaperigheid en coördinatiestoornissen zijn de meest gerapporteerde bijwerkingen. Verder kunnen maag-darmstoornissen, een droge mond en keel. Latent scheelzien. Bij latent scheelzien zijn de ogen op hetzelfde punt gericht wanneer beide ogen open zijn. Wanneer één oog afgedekt wordt dan neemt het oog achter de hand de rustpositie in. Dit kan naar buiten zijn (exoforie), naar binnen (esoforie) of naar boven (hyperforie Behandeling van scheelzien ofwel strabisme mag niet worden uitgesteld. Een kind dat loenst, krijgt in de kleuterklas of op school vaak te maken met pesterijen door klasgenoten en kampt met grote leerproblemen. Wanneer het scheelzien langer aanhoudt, leidt dit bij kinderen tot een beperking van het gezichtsvermogen

Latent scheelzien De meeste mensen hebben latent strabisme (heteroforie), maar dit geeft slechts zelden klachten. Dit is een gecompenseerd scheelzien dat in het dagelijks leven moeilijk waarneembaar is, omdat het over het algemeen niet leidt tot een scheefstand van de ogen Sommige kinderen kijken alleen scheel als ze moe zijn. Scheel kijken kan alle kanten op. Het schele oog kan naar buiten kijken, naar binnen (richting neus), naar boven, naar onderen of daar tussenin. Een kind dat scheel is, knijpt soms een oog dicht of houdt een hand voor het oog om beter te zien. Dat doet het om niet dubbel te zien Toch is scheelzien een ernstige aandoening die, indien onbehandeld, bij wel 80 procent van de betroffen kinderen kan leiden tot een functionele visuele beperking (amblyopie). Bij oudere kinderen en volwassenen is er ook vaak sprake van psychosociale klachten. Kinderen die scheel kijken worden namelijk regelmatig gepest

Scheelzien bij baby's Strabisme ORTOPAD

Latent scheelzien (heteroforie) Heteroforie is de neiging tot scheelzien die ontstaat wanneer de ruststand van de ogen (bijvoorbeeld wanneer de ogen gesloten zijn) afwijkt van de rechte oogstand. We noemen dit latent scheelzien omdat de afwijkende oogstand niet zichtbaar is. Het komt bij de meeste mensen in meer of mindere mate voor Latent scheelzien komt op alle leeftijden voor. Gevolgen. Als het te veel moeite kost om de ogen recht te houden kunnen er allerlei klachten ontstaan. Deze klachten kunnen zijn: dubbelzien, hoofdpijn, pijnlijke ogen of wazig zien. Deze klachten ontstaan, met name, na inspanning van de ogen. Behandeling latent scheel zien. Scheelzien (strabismus) De orthoptist heeft na onderzoek scheelzien of latent scheelzien geconstateerd. In deze folder kunt u hierover meer lezen. Wat is scheelzien? Scheelzien (of strabismus) wil zeggen dat het rechteroog en het linkeroog niet op hetzelfde punt gericht staan. Scheelzien ontstaat meestal op kinderleeftijd, maa

je baby steeds scheel kijkt; je kind ouder is dan drie maanden en af en toe nog scheel kijkt; scheelzien of andere oogafwijkingen binnen de familie vaker voorkomen en je je zorgen maakt over het zicht van je kind. De jeugdarts kijkt bij alle controles op het consultatiebureau naar de ogen van je kind Latent scheelzien. Bij latent scheelzien hebben de ogen de neiging tot scheelzien, maar dit is niet altijd zichtbaar. Meestal bij vermoeidheid, ziekte of inspanning van de ogen kost het moeite om de ogen recht te houden. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan als dubbelzien, hoofdpijn, pijnlijke ogen of wazig zien

Hoe eerder scheelzien bij een baby en kleuter wordt gediagnosticeerd en behandeld, hoe beter de kans op herstel. Ook gevolgschade, zoals het verlies van ruimtelijk zicht, kan worden vermeden. De behandeling van amblyopie kan meerdere maanden duren en in sommige gevallen zelfs tot ongeveer 12 jaar oud Scheelziende kinderen kunnen een lui oog ontwikkelen. Doordat bij scheelzien via beide ogen een ander beeld binnenkomt, ontstaat dubbelzien (diplopie). De hersenen van kinderen tot 8 jaar zijn in staat om één van de twee beelden uit te schakelen. Het kind ziet dan niet dubbel, maar het oog dat uitgeschakeld is, verleert het kijken en wordt lui Scheelzien De orthoptist heeft na onderzoek scheelzien of latent (=verborgen) scheelzien geconstateerd bij u of uw kind. In deze folder krijgt u uitleg over de oorzaak en de gevolgen van (latent) scheelzien en leest u meer over de behandelmogelijkheden

Scheelzien - orthoptie

Video: Samenvatting Oogheelkunde Stilma - StudeerSne

Scheelzien - Home Dijklander Ziekenhui