Home

Wat is het cultuurstelsel wikikids

Cultuurstelsel - het stelsel van gedwongen arbeid door de Inlanders; op Java vooral, ten bate van het Gouvernement, in 1830 ingevoerd door den Gouv. Gen. van den Bosch, met het doel de inkomsten van den Staat uit de koloniën te verhoogen Het systeem dat in de negentiende eeuw in Indië werd ingevoerd kwam bekend te staan als 'Het Cultuurstelsel'. Vanaf 1830 werd twintig procent van de door de inheemse bevolking verbouwde producten opgeëist omdat indigo, thee, suiker en vooral koffie nu eenmaal op 'ons land' werden verbouwd. Goed idee, van die van den Bosch Het arrangement Cultuurstelsel vmbo-kgt34 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt het Cultuurstelsel als overgangsstelsel werd gehandhaafd en dat het op den duur plaats zou moeten maken voor een. systeem waarin vrije arbeid bestond, zonder tussenkomst van het bestuur. Een tijdelijke piek van succes in het Cultuurstelsel in combinatie met tegenvallende resultaten van beperkte vrije arbeid

Cultuurstelsel Het cultuurstelsel werd door Gouverneur-generaal Johannes van den Bosch in 1830 ingevoerd. Het voorstel van de bestuurder verving het landrentestelsel, waarin de inlandse bevolking 2/5 deel van de door haar verbouwde landbouwproducten of een vergelijkbare geldsom moest afdragen aan het koloniale bestuur Het leenstelsel, ook bekend als het feodale stelsel/systeem of feodaliteit en feodalisme, was een manier van besturen. waarbij de koning het dagelijks bestuur van bepaalde gebieden overliet aan leenmannen, bijvoorbeeld een hertog, graaf of heer. Deze leenmannen konden deze stukken dan weer lenen aan achterleenmannen, bijvoorbeeld een ridder of. Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. https://wikikids.nl/index.php?title=Indonesië&oldid=668358 Categorieën : Indonesi Voor Nederland was het Cultuurstelsel zeer lucratief. In een poging de opbrengsten uit de koloniën te optimaliseren, voerde Nederland in 1830 het zogenaamde Cultuurstelsel in. Landbouwers in Nederlands-Indië, met name op Java, moesten vanaf dat moment een vijfde van hun land beplanten met vooraf vastgestelde producten Onder cultuur wordt verstaan het complexe maatschappelijke systeem waarin mensen leven. Historische heeft het woord verschillende betekenissen gehad zoals civilisatie en burgerlijke deugden

Tijdens het Cultuurstelsel was het de Nederlandsche Handel Maatschappij die alle specerijen en producten naar Europa vervoerde. #7. Knijp af en toe een oogje toe In iedere desa werd een volksschool opgericht, waarvan het gouvernement betaalde voor de bouw, de inrichting en het lesmateriaal, waarna de plaatselijke bevolking de school in stand moest houden en het salaris van de leraar betalen Het Nederlandse koloniale bestuur voerde nog voor de ethische politiek het cultuurstelsel in. Dit cultuurstelsel werd door Gouverneur-generaal Johannes van den Bosch in 1830 ingevoerd. Het voorstel van de bestuurder verving het landrentestelsel, waarin de inlandse bevolking 2/5 deel van de door haar verbouwde landbouwproducten of een vergelijkbare bedrag moest afdragen aan het koloniale bestuur Voor de handel met Nederlands-Indië richt hij in 1824 de Nederlandsche Handel-Maatschappij op. Ook wordt daar het cultuurstelsel ingevoerd: een systeem dat de lokale bevolking verplicht een deel van het jaar op het land te werken voor het koloniale bewind Het cultuurstelsel houdt in dat de bevolking gedwongen wordt om een stuk grond beschikbaar te stellen voor het verbouwen van een bepaalde hoeveelheid producten. Deze producten, zoals koffie, suiker, thee en de kleurstof indigo, moeten vervolgens zonder vergoeding aan Nederland worden geleverd

Wat is de betekenis van Cultuurstelsel - Ensi

 1. Het cultuurstelsel. In de 19e eeuw is Nederlands-Indië een kolonie van Nederland. De Nederlandse regering is er de baas. In 1830 wordt het cultuurstelsel ingevoerd om nog meer winst te behalen uit de landbouw. En de Indiërs? Die konden er niks tegen doen. Bekijk het filmpje van Welkom in de IJzeren Eeuw op schooltv.nl
 2. NTR. Vanaf de jaren 50 is Nederland verzuild in een katholieke, protestantse, socialistische en liberale zuil. Iedereen blijft het liefste veilig in zijn eigen zuil, met zijn eigen omroep en zijn eigen krant. Verzuiling is eigenlijk de filterbubbel van de jaren 50. Een groot deel van de 20ste eeuw is Nederland in de ban van
 3. g had daarbij eigen organisaties op alle terreinen van het maatschappelijk leven: politiek, vakvereniging, onderwijs, gezondheidszorg, media, jeugdbeweging en sport
 4. dere' rassen te onderwerpen of uit te roeien. Volgens het nationaalsocialistische gedachtegoed is de leefruimte ('Lebensraum') van de Germaanse volken te klein. Deze ruimte moet dus uitgebreid worden. Hierbij wordt geweld niet geschuwd
 5. Echter, de kolonie was aanvankelijk vooral een kostenpost. Om voldoende inkomsten te genereren werden inlandse boeren op Java verplicht op een deel van hun akkers producten te verbouwen voor de Nederlandse staat (het cultuurstelsel). Het verhandelen ervan werd een staatsmonopolie. Na 1870 werd de handel vrijgegeven

Samenvatting over Examenstof: Nederlands-Indië, vier eeuwen contact en beïnvloeding voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 17 mei 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie Het cultuurstelsel. In de 19e eeuw is Nederlands-Indië een kolonie van Nederland. Dit is kunst waarin je (bijna) niet kan zien wat het werk voor moet stellen. De lijnen en kleuren zijn dus belangrijker dan de tekening. Informatie over Theo van Doesburg uit Wikikids, de online encyclopedie voor en door kinderen. Lees verder.. x

poldermodel Het streven naar consensus in de politiek en de maatschappij dat kenmerkend was voor Nederland in de jaren negentig. Als basis van het poldermodel geldt het compromis tussen werkgevers en werknemers uit 1982, het Akkoord van Wassenaar Boekverslag van het boek Max Havelaar ( Multatuli) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 1 september 1999 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie De VOC wil de specerijenhandel alleen in handen krijgen. Om de concurrentie van de Engelsen en Portugezen tegen te gaan, verovert de VOC gebieden in Indië, vaak met geweld. Terug in Nederland worden de specerijen met grote winst verkocht. Indië levert Nederland geld op. Veel geld. Maar na 200 jaar komt er een einde aan de VOC Onze historie. Koninklijke Vopak is het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf van de wereld. Het concern kan zich beroepen op 400 jaar ervaring met opslag en overslag. Deze tijdlijn geeft een historisch overzicht van de ontwikkelingen en activiteiten van het bedrijf en zijn belangrijkste voorlopers: Blaauwhoedenveem, Pakhuismeesteren van de.

Het Cultuurstelsel - IJzeren Eeu

De guerrillaoorlog. Na een incident begon een heilige guerrillaoorlog, de Java-oorlog waarbij 15.000 Nederlanders en 250.000 Indonesiërs omkwamen. De meeste Indonesiërs kwamen hierbij om het leven door besmettelijke ziektes. Na de grondwet herziening van 1848 in Nederland werd dit cultuurstelsel weer afgeschaft Het is ook de eeuw waarin Nederland de slavernij in zijn koloniën afschaft. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Verschillende landen gaan Nederland voor. Nederland is in 1863 één van de laatste landen in Europa die de slaven hun vrijheid geeft. Wat ging eraan vooraf De jaren 1945-1949 staan helemaal in het teken van de Indonesische kwestie. Direct na de Japanse capitulatie roepen Soekarno en zijn nationalistische medestanders de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Nederland erkent de Republiek niet en zet alles op alles om Nederlands-Indië te behouden. Het parlement en het overgrote deel van de bevolking steunt het kabinetsbeleid. Perioden van. Het stelsel werd door de bevolking ook wel het dwangstelseldwangstelsel genoemd, wat aangeeft dat zij het stelsel ronduit negatief ervaarde. De werkdruk nam toe en de inheemse economie, gericht op zelfvoorziening en regionale handel bleef bestaan. Er werd kritiek op het cultuurstelsel gegeven, onder andere door Multatuli (E.D. Dekker) die het.

Cultuurstelsel vmbo-kgt34 - Lesmateriaal - Wikiwij

Het stelsel werd door de bevolking ook wel het 'dwangstelsel' genoemd, wat mooi aangaf hoe de zaken in hun ogen uitpakten. Kritiek op het cultuurstelsel kwam onder andere van Multatuli (E.D. Dekker) die de roman Max Havelaar schreef Het Nederlandse kolonialisme daarentegen is een mooi voorbeeld van hoe zijn late industrialisering ervoor zorgt dat het in de 19de eeuw blijft doorgaan met het zoeken naar specerijen. Industrialisering vindt pas laat plaats, na 1860, 1870.' Maar het cultuurstelsel dat in 1830 werd ingevoerd was toch een zeer rationele exploitatie van een kolonie 1820-1950 Indonesië en dekolonisatie. In de 19de eeuw zou Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, uitgroeien tot een winstgevend koloniaal rijk. Lokale opstanden werden onderdrukt en voortaan kwam een groot deel van de Nederlandse staatsinkomsten uit Indië. Na de Japanse bezetting en onafhankelijkheidstrijd verloor Nederland in 1949 het. Schooltv.nl is een videodatabase, gevuld met educatieve en informatieve videoclips, filmpjes, fragmenten, liedjes, animaties, lesvideo's afleveringen, TV-programma's, televisieseries, videoverzamelingen en afspeellijsten. Alle video's zijn afkomstig van de Publieke Omroep (NPO), met name van de NTR. Alle clips van de Beeldbank zijn terug te vinden op Schooltv.nl evenals leuke programma.

Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. 20. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid. 21. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had Daarmee was het startsein gegeven voor de ethische politiek. De historica elsbeth locher-scholten heeft na een uitgebreide wereldmarkt, wat alleen mogelijk was door het inheemse loonpeil heel laag te houden. Twijfels werden ook steeds vaker geuit over het koloniale welvaartsbeleid: hadden a Natuurrampen in de Verenigde Staten en Indonesië - . paragraaf 5. rampen in de verenigde staten. wat voor rampen kun je Paragraaf 2 - . het cultuurstelsel. 1602-1798. voc werd steeds machtiger was eigenaar van alle handelsposten i De Geschiedenis van Indonesie werd geschreven nadat er diverse vragen kwamen van vrienden en bekenden in Nederland over het dagelijkse leven in Indonesie, haar achtergronden en het leven in de hoofstad van Noord Sumatra, Medan. Het onderstaand relaas heeft hier aan voldaan, maar heeft niet de pretentie kompleet te zijn, dat was ook nooit de opzet

Verzameling in beeld - Serie - Geschiedenis-vertelplaten

Sterfte vanaf week 20 ook bij mensen onder de 80 gedaald. 4-6-2021 00:00. Jongens gelukkiger dan meisjes op Bonaire en Saba. 27-5-2021 15:30. Sterfte in week 19 licht gedaald. 21-5-2021 00:00. Sterfte in week 17 hoger dan verwacht. 7-5-2021 00:00. 12,8 duizend inwoners erbij in eerste kwartaal 2021 Het noorden had zich tot die tijd niet echt bezig gehouden met de industrie. Industrie in Nederland. Vanaf 1860 waren de overheidsfinanciën weer enigszins hersteld. Liberalen, zoals Thorbecke, gingen de vrijhandel bevorderen. De invoering van het cultuurstelsel in Nederlands-Indië zorgde voor extra inkomsten uit de kolonie

Het Cultuurstelsel 1830 - 1870 - HistoriënHistorië

 1. De gevolgen laten zich raden: er is niet genoeg landbouwgrond over om rijst te verbouwen wat voor de Indonesische bevolking leidde tot hongersnood. Die praktijken bleven echter niet onopgemerkt: onder meer het boek Max Havelaar van Multatuli klaagde in 1860 deze situatie aan. Geleidelijk aan nam de druk toe en werd het Cultuurstelsel afgeschaft
 2. Suriname genoot zelfs de reputatie van het land dat zijn slaven het slechtst behandelde. Waren de Nederlandse slavenmeesters werkelijk wreder dan de Britten, Fransen, Portugezen en Spanjaarden? Om de barbaarsheid van de slavernij te illustreren wordt vaak de prent gebruikt van een slaaf die met een ijzeren haak door zijn ribben aan een galg hangt, terwijl op de achtergrond een stel schedels.
 3. 4b. Zoek op wikikids op wat een grondwet is. De grondwet is de basis van alle andere wetten. Het is de wet die in grote lijnen het bestuur van een land bepaalt. 4c. Wat heeft een grondwet te maken met de bovengenoemde leus uit de Franse Revolutie? De mensen van de derde stand wouden dat ze meer te zeggen kregen. 4d
 4. Het plaatje is een houtsnede uit het reisdagboek van Tasman, de baai van Tongatapu. In deze baai ruilde Tasman wat oud zeildoek, kralen, een spiegeltje en spijkers voor een grote partij varkens, 70 kippen, pisangs, kokosnoten en een grote hoeveelheid water

Cornelis Snijders. Cornelis Jacobus Snijders was een belangrijke man in de eerste wereldoorlog. Hij werd geboren in 1852 en stierf in 1939. Hij was een Nederlandse generaal die de Nederlandse Land en zeemacht aanvoerde. In de zandgrindkwestie speelde hij een belangrijk rol. Hij had ook taken in de diplomatiek. Hij zat achter de mobilisatie VOC, De Verenigde Oostindische Compagnie werd opgericht in 1602 met het doel schepen naar Azi? te sturen om peper en specerijen te kopen. Er werden zes kamers (vestigingen) opgericht in Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen met ieder een eigen college van directeuren, die bewindhebbers werden genoemd Haal sneller hogere cijfers voor je volgende toets met WRTS. Haal sneller hogere cijfers voor je volgende toets. WRTS helpt met het leren voor toetsen. Je kunt op WRTS woordjes leren, samenvattingen lezen, oefentoetsen maken, uitlegvideo's bekijken en chatten met onze bijlesdocenten. Start met oefenen 1) het geheel van gebeurtenissen op het gebied van kunst, ontspanning en uitgaan. Voorbeelden: `Parijs is een stad met veel cultuur.`, `cultuurbeleid`. 2) manier waarop een groep mensen met elkaar omgaat of leeft. Voorbeelden: `de Nederlandse taal en cultuur`, `In dat bedrijf is een cultuur van liegen en bedriegen.`, `groepscultuur` Oradour-sur-Glane *****. Dorp als monument van de waanzin. Op een klein half uur rijden van Limoges ligt Oradour-sur-Glane. Het dorpje is een adembenemend monument van de gruwelijkheden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gepleegd. Het dorp werd door een SS eenheid verwoest waarna er onder de bewoners een bloedbad werd aangericht

Droogstoppel vond veel interessants in het pak documenten (onder andere een verslag over de koffiecultuur in de residentie Menado), wat hij zou kunnen gebruiken voor zijn boek. Voor het persklaar maken van de fragmenten schakelt hij de volontair Ernest Stern in (de zoon van een bevriende relatie uit Hamburg), die op het kantoor van Last & Co. werkt Homepage van Het Klokhuis

Cultuurstelsel in Nederlands-Indi

Cultuur - Wikikids wikikids.nl. https://wikikids.nl/Cultuur. Cultuur is alles wat door de mens is gemaakt en wordt voortgebracht, dus zowel voorwerpen (materiële cultuur) als dingen die bedacht zijn (ideeën, theorieën, wetten, normen en dergelijke). Cultuur staat daarmee tegenover natuur, die is ontstaan zonder ingrijpen van de mens. Bij het renoveren van een badkamer komt heel wat kijken. Wat is een chemobox wikikids. Petrus Hilvarenbeek menukaart. Black Widow Wiki. IJscoupe kopen. Funda Kleefsebaan Berg en Dal. Wanneer heb je een groot hoofd. Argenta houtem. Cultuurstelsel boek. Aan welke kant vlechten paard. Relatief en absoluut filosofie Tijdlijn van Ned-Indië tot Indonesië 1511-1995. Verenigde Oost - Indische Compagnie (VOC) opgericht. De functie van Gouverneur - Generaal, de hoogste VOC - bestuurder overzee,werd ingesteld. Batavia, de centrale vestiging van de VOC verrees op de puinhopen van het door Hollanders verwoeste Djakarta Voor wat betreft het IVRK moeten het belang van de minderjarige en het opsporingsbelang van de staat tegen elkaar worden afgewogen Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij Om welke reden was het cultuurstelsel heel voordelig voor de nederlandse Domesticatie Wikikids. Ik hou van jou in het.

Dit museum grijpt je bij de keel! Er is een overzichtelijke tijdlijn hoe het verzet is ontstaan, wat als een rode draad door het museum loop 25-okt-2017 - Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een groot wetenschappelijk onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949 . Fietselfstedentocht tandem. Alles over haken Ontdek cultuur in Friesland. Musea, tentoonstellingen en theaters. Friesland barst uit zijn voegen met cultuur. Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad als hoogtepunt. Bezoek Friesland en ervaar culturele activiteiten En wat later bleek ze in de lappenmand te liggen, zal waarschijnlijk wel wat zachter geweest zijn! Lekker zacht om te slapen! Slaapzacht! Grace is dus wel degelijk te adopteren Daar zit meneer dan, zo mak als een lammetje, op de bank te kijken naar een DVD van Muis. En ook even naar de camera. Vanmorgen waren we weer op het consultatiebureau Else buga gundelik wlan router ausschalten nacht fichte philosophy of right unikkausivut transmettre nos histoires dariali jofus joly twitter car accident chicago e ho mai, thus oli northampton county court claims online mooie zinnen over liefde in het engels? It black mirror freakshare 811 dig ga ca-570 compact power adapter canon

Leenstelsel - Wikikid

De 19e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 19e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1801 tot en met 1900.De 19e eeuw behoort tot het 2e millennium.. Langjarige gebeurtenissen en ontwikkelingen. De negentiende eeuw kenmerkt zich door weergaloze vorderingen der wetenschappen

Indonesië - Wikikid

Profielwerkstuk Nederlands-Indië - StudeerSne

 1. Koning Willem I - Canon van Nederlan
 2. Max Havelaar - Canon van Nederlan
 3. Jeugdbie
 4. Schooltv: Clipphanger - Wat is verzuiling

Verzuiling - Parlement

 1. Nationaalsocialisme - Tweedewereldoorlog
 2. Kenmerkend aspect 36 Tijdvak 8 Burgers & Stoommachines
 3. Samenvatting Geschiedenis Examenstof: Nederlands-Indië
 4. Poldermodel - 8 definities - Encycl
 5. Boekverslag Nederlands Max Havelaar door Multatuli
 6. Schooltv: De VOC in Indië - Het einde van de specerijenhande

Onze historie Koninklijke Vopa

Josephus Jacobus van Geen - Wikipedia

De dekolonisatie van Nederlands-Indie - Geschiedenis

 1. Van Nederlands-Indië tot Indonesië - HistoriënHistorië
 2. De geboorte van de globalisering IsGeschiedeni
 3. 1820-1950 Indonesië en dekolonisatie - Tijdlijn
 4. Schoolt
Kinderpleinen (NEDERLANDS INDIE - 15 augustus bevrijd!)Het Cultuurstelsel - IJzeren EeuwJohannes van den Bosch - WikipediaIntervensi Belanda di Lombok dan Karangasem - WikipediaLadang