Home

Tics vragenlijst

Vervolgens wordt met behulp van weer een andere vragenlijst, een uitbreiding van de reeds bekende Yale Global Tic Severity Scale, vastgesteld wat de actuele ernst van de tic-ervaring is, alsook wat de jeugdige ooit heeft ervaren als de meest ernstige vorm van tics; duur ongeveer 20 minuten Inhoud van de vragenlijst Beschrijving Materiaal: Vragenlijst Schalen: De vragenlijst heeft geen schalen. De lijst is als volgt: Veel kinderen hebben gewoontes als knipperen met de ogen, maken van neusbewegingen, schrapen van hun keel en andere tics. 1. Heeft uw kind ooit (of heeft hij/zij nu) tics in het gezicht, trekkinge p 2 q k 9 l4kn<o 1 3 q [o [,j m n vre kwo v t 1 2 9 lrk 2 q kbj y[4l4k 9 n vre m g 941 cmq kro,k4k 3 [rk 1 x 2rjehzhjlqjhq %hzhjlqjhqphwghprqg ˘ *h]lfkwvehzhjlqjhqri xlwguxnnlqjh De vragenlijst Vragen De YGTSS (ernst) bestaat uit 6 vragen die het aantal tics en de frequentie, intensiteit, complexiteit, mate van interferentie en algemene hinder van de tics betreffen. Iedere vraag wordt op een vijfpuntschaal (labels verschillen per onderdeel) beantwoord voor zowel motorische als vocale tics. Afnameduur 20-30 minuten Informante

Inhoud van de vragenlijst Beschrijving Materiaal: Vragenlijst Schalen: De vragenlijst heeft geen schalen. De lijst bestrijkt de volgende onderwerpen: Coprolia, Echophenomena, Complexe tics, Beloops kenmerken, Subjectieve en cognitieve ervaringen, Tic ernst, Duur van de tics, Bevestiging door betrouwbare observatoren Beschrijving: De Yale Global Tic Severity Scale (Leckman e.a., 1989) is een semi-gestructureerd interview dat allereerst een inventarisatie behelst van het voorkomen nu dan wel in het verleden van de verschillende typen motorische en vocale tics. Tevens volgt in deze vragenlijst een beoordeling van de ernst van de tics met betrekking tot de afgelopen week aan de hand van het vastleggen van het aantal tics, de frequentie van tics over de dag, de intensiteit en complexiteit van de tics en de.

Tics bij kinderen en jongeren - Kenniscentrum Kinder- en

 1. De vragenlijst gaat in op het verwijsproces, de diagnose en de behandeling van u danwel van uw kind. Uw antwoorden zijn belangrijk en helpen ons om aanbevelingen te doen aan patiënten en hulpverleners voor het verbeteren van de behandeling van tics en het syndroom van Gilles de la Tourette
 2. Op initiatief van en samen met de CCR, Jongerenraad en Kinderraad heeft het Expertisecentrum Dwang, Angst en Tics nieuwe vragenlijsten ontwikkeld om de cliëntwaardering te meten. Deze lijsten zijn gebaseerd op de Q4C (Quality for Children) standaard en komen in de plaats van de GGZ thermometer
 3. meet ernst van de tics. 29-itemvragenlijst : - enkelvoudige motorische tics (11) - complexe motorische tics (11) - enkelvoudige vocale tics (6) - complexe vocale tics (7) - gedragsproblemen (6) verschillende tic-types worden beoordeeld op een 5-puntenschaal, in soort dagboek (dagelijkse of weke-lijkse rating van tic-gedrag)
 4. The Telephone Interview Cognitive Status (TICS) is an instrument to screen for dementia in older persons by telephone. Although the psychometric properties of the TICS have been studied in various countries, the quality of the Dutch version of the TICS was yet unknown

Tics bij kinderen en adolescenten - Kenniscentrum Kinder

 1. De PUTS bestaat uit 10 vragen waarbij elke vraag beantwoord wordt met 1 (Klopt helemaal niet), 2 (Klopt een beetje), 3 (Klopt behoorlijk) of 4 (Klopt helemaal). Een voorbeeldvraag is: Vlak voordat ik een tic doe, voel ik me alsof het binnen in mij jeukt
 2. ister-president?_____ O Maximaal 2 punten 10. Opdracht telefoon Wilt u 5 keer met uw vinger tikken op het gedeelte
 3. Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (ook Arabische, Engelse, Franse, Spaanse en Turkse vertaling en versie voor pleegouders beschikbaar) Gezin kind, kinderen, jongeren, stress, trauma, ingrijpende gebeurtenissen, levensgebeurtenissen, positief, negatief, positieve, negatieve, VG&O, VGFO, VSOG, OBV
 4. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2007 (2007) 38:34-40 DOI 10.1007/BF03074823 ARTIKEL Telefonisch Interview Cognitieve Status (TICS): psychometrische aspecten G.I.J.M. Kempen A.J.L. Meier S.F.M. Bouwens J. van Deursen F.R.J. Verhey Abstract The psychometric properties of the Dutch ver- beschreven bij 51 patiënten die afkomstig zijn van het sion of the Telephone Interview Cognitive.
 5. We vragen je om een vragenlijst in te vullen voor de eerste keer dat je bij ons komt. Die lijst kun je invullen via internet. We vragen ook je ouders en soms je leerkracht om een vragenlijst in te vullen. Meestal vragen we je ook tijdens de behandeling om een digitale vragenlijst in te vullen. En na afloop. Zo kunnen we meten hoe het met jou gaat
 6. der dan een jaar Persisterende motorische/vocale ticstoornis (was: chronisch) • Motorische of vocale tics zijn langer dan een jaar aanwezi
 7. Tics zijn nu aanwezig of in het verleden aanwezig geweest; Deelnemers vullen eenmalig een vragenlijst in. Er worden vragen gesteld over tics, dwang en andere gezondheidsproblemen en over gebeurtenissen rondom de geboorte. Daarnaast wordt er eenmalig bloed afgenomen bij de deelnemer en bij beide ouders

Bij 22 patiënten met TS werd, door middel van een vragenlijst, tic scores verzameld over motorische en vocale tics. Na het gebruik van de opbeetplaat waren de scores voor beide tics gedurende tenminste 100 dagen verminderd. Het effect van de opbeetplaat op de motorische tics is gecorreleerd aan de vocale tics Zorgprogramma Tics ADHD &gedragsstoornissen, Augustus 2011 Pagina 2 van 15 1. Zorgprogramma tics bij kinderen en jongeren 3 1.1 Inleiding 1.2 Klinisch beeld 1.3 Prevalentie 1.4 Co-morbiditeit 1.5 Etiologie & pathologie 1.6 Beloop & prognose 1.7 Behandeling 1.8 Psycho-educatie 1.9 Monitoren van de ernst van de tics over de tij Onderzoekers van de universiteit van Hannover hebben in 2008 een vragenlijst opgesteld met verschillende voedingsmiddelen die invloed zouden kunnen hebben op tics. Deze vragenlijst hebben zij verzonden naar 887 mensen met Tourette in Duitsland en naar de Duitse lotgenotenvereniging Vul vóór 5 april deze korte vragenlijst in en help de informatie voor ouders op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie te verbeteren. Met jouw ervaring kan het Kenniscentrum ouders beter informeren

Enquete onder patiënten en ouders van patiënten met tics

Het Roermond Score Programma (RSP) is een systeem voor het digitaal scoren en rapporteren van psychologische tests in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), medische psychologie, revalidatiezorg, ouderenzorg en forensische zorg. RSP richt zich op kwaliteits- en effectiviteitsverbetering binnen zulke instellingen • Digitale vragenlijst (4DKL+) • Kosteloos gebruik • Objectieve indicatie van de klachten • Advies over behandeling. Na het invullen van de vragenlijst kunt u of de cliënt de uitslag downloaden en delen via email. U kunt eventueel ook direct een aanmelding doen naar HSK vanuit de vragenlijst Het invullen van vragenlijst zou in principe maximaal tien minuten mogen duren. Meer tijd willen mensen er eigenlijk niet aan besteden. Probeer de vragenlijst zo op te stellen dat er geen vragen hoeven worden overgeslagen. Bij schriftelijke afname zijn er regelmatig respondenten die toch de vragen invullen die ze hadden moeten overslaan

Expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT) Stichting

Telefonisch Interview Cognitieve Status (TICS

 1. Tackle your Tics O nderzoek naar de effectiviteit van een korte intensieve groepsbehandeling voor kinderen met tics. Promovendus: Annet Heijerman. Vernieuwing van behandeling en diagnostiek selectief mutisme Onderzoek naar de effectiviteit van innovatief gedragstherapeutisch protocol en validering van een nieuwe selectief mutisme vragenlijst
 2. Heb je last van tics? Heb je het liefste harmonie in alles? Ga je liever geen conflicten aan? Loop je om problemen heen? Aanbeveling: gebruik met dubbel nr. 9 . Celzouten Voorbeeld gezichtskenmerk Gezichtskenmerken Klachten Emotioneel + div. aanvullingen 12. Calcium sulfuricum.
 3. • Hoarding, OCS en tics: matig erfelijk, geen invloed van gedeelde (gezins) omgeving •Hoarding: toename in frequentie van voorkomen en ernst met de leeftijd Tics: erfelijkheids schattingen suggereren dat tics/ TD evenzeer een complexe aandoening is als common mental disorder
 4. Hier de vragenlijst in het Engels. The neurology lounge. De samenhang tussen tics, drang en dwang. Cath, D.C Woerkom, T.C.A.M., Bruggeman, R. De samenhang tussen tics, drang en dwang: een vergelijking van het syndroom van Gilles de la Tourette met de obsessieve-compulsieve stoornis
 5. uten van je tijd in beslag. Vul de vragen zo eerlijk mogelijk in en kies bij twijfel voor het antwoord dat.
 6. Kinderen met autisme hebben een grotere kans op het hebben van andere problemen zoals ADHD, ODD, tics, angststoornis, depressie, slaapproblemen. Bij zeven van de tien kinderen met autisme is er sprake van zo'n bijkomend probleem. Vaak wordt gebruikt gemaakt van een vragenlijst
 7. De trauma test. Als je iets ergs is overkomen kan je daar lang last van hebben. Via deze trauma test ontdek je of jouw klachten wijzen op een trauma

De behandelprotocollen van Boom uitgevers Amsterdam zijn geschreven voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, die cognitief gedragstherapeutische technieken gebruiken. Ruime aandacht is er voor angststoornissen, trauma- en stressorgerelateerde stoornissen, obsessieve-compulsieve stoornissen, depressieve stemmingsstoornissen. Trillerig, tics. Vastzittende spieren of spierkrampen. Tinteling of doofheid in vingers, voeten of lippen. Koude handen en voeten. Jeukende, droge huid, eczeem of uitslag. Zweterige handpalmen, voeten, oksels of overall heet voelen. Hete of koude opvliegers. Likken van droge lippen. Pijn in botten of gewrichten. Hoofdpijn Nerveuze tics. In principe zijn tics niet constant. Ze komen op en gaan weer, de intensiteit en frequentie wisselt, en het soort tics is ook aan verandering onderhevig. Wanneer je een tic hebt of aanleg hebt om deze te krijgen, zal deze zich door stress juist eerder en/of heviger manifesteren. Beven/ trille

Overspanning. De omschrijving van overspanning berust op afspraken die gemaakt zijn in het kader van de multidisciplinaire richtlijn over overspanning en burn-out. 1 Criterium A eist dat er een minimale hoeveelheid spanningsklachten (distress) aanwezig is. In veel gevallen zijn er meer dan drie symptomen aanwezig Is het daarom mogelijk bijgevoegde vragenlijst in te vullen en via de ouders terug te bezorgen? Indien de ouders toestemming geven, zal het CLB en/of de school een verslag ontvangen van de testresultaten en ons advies. We staan uiteraard steeds open voor overleg. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Vriendelijke groeten namens het MUCLA-tea Tics zijn plotselinge, snelle, terugkerende en niet-ritmische bewegingen of geluiden. Ze komen vrij veel voor in de kinderleeftijd. Vaak gaat het om enkelvoudige motorische tics die rond de leeftijd van vijf jaar verschijnen, zoals oogknipperen, wegdraaien van de ogen of bewegingen met de neus of mond - hyperactiviteit, tics Sociale anamnese Thuis/ Opleiding/Werk - partner/relatie - gezin/kinderen - woonsituatie, financiële situatie - (voor)opleiding, type werk - werkgebonden problematiek Vrije tijd - vrijetijdsbesteding - hobby's - contacten Somatische anamnese Psychiatrische familieanamnese Voorgeschiedenis Huidige medicatie, Intoxicatie

Vragenlijsten BergOp inf

Dwangstoornis test. Als je je herkent in de symptomen die horen bij een dwangstoornis is het belangrijk om contact op te nemen met je huisarts. Deze kan je voor behandeling doorverwijzen naar PsyQ. Er bestaat geen speciale dwangstoornis test die je kan invullen om erachter te komen of jouw symptomen te herleiden zijn naar een dwangstoornis Dit programma gericht op dwang helpt iemand om minder last te hebben van dwanggedachten en dwanghandelingen. Het programma start met psycho-educatie over dwang. Iemand onderzoekt eigen klachten door middel van een vragenlijst. Daarna richt het programma zich op exposure en responspreventie. Iemand oefent met het uitdagen van hun gedachten. GGZ WNB, zorg die op jou is afgestemd. Wij zijn GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB), aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks vertrouwen cliënten van jong tot oud op onze hulp bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van hun psychische klachten Rivermead Behavioural Memory Test. Verbaal, Visueel en Visuo-ruimtelijk geheugen in onmiddellijke, uitgestelde en prospectieve condities. Geheugen - algemeen. 16 - 95. WMS-IV-NL. Wechsler Memory Scale IV-NL. Algemeen Geheugen: verbaal en visueel geheugen, aandacht/concentratie en lange termijn retentie

Bijlage: Vragenlijst over voortgang voor ADHD bij kinderen en jongeren Betreft patiënt: geboortedatum: - Hoe gaat het met de ADHD klachten en de gevolgen in het dagelijks leven? Ouder tics duizeligheid. Welkom bij de demonstratie van Sometics! Sometics maakt het mogelijk om sociale verbindingen en relaties die in een groep, klas of team spelen zichtbaar te maken. In deze demonstratie krijg je een indruk wat de mogelijkheden zijn van deze webapplicatie. Start Tics; Trauma; Ons zorgaanbod voor kinderen & jeugdigen Tijdens en aan het einde van de behandeling wordt er een psychologische vragenlijst afgenomen om te meten hoe effectief de behandeling is. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze zorg steeds verder verbeteren De tics zijn vorig jaar rond de herfstvakantie begonnen. Op school schijnt hij het onder controle te kunnen houden. Volgens de huisarts kan het opgekropte emoties van school zijn maar hij is nu al 3 weken thuis en het is heviger dan ooit. Het is niet zo netjes van mij maar ik word er bloednerveus van als ik naast hem zit want de bewegingen zijn vaak zeer heftig Accare doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van behandelingen en de oorzaken van psychische aandoeningen. Hieronder zie je welke onderzoeken we allemaal doen

(PDF) Telefonisch Interview Cognitieve Status (TICS

Door de vragenlijst in te vullen, krijg je een idee of je kind hooggevoelige kenmerken heeft. Bedenk of de stellingen in de test van toepassing zijn op jouw kind en of ze al een lange periode bestaan. Dus niet alleen de afgelopen weken of maanden, maar of je ze het afgelopen jaar en daarvoor herkent bij je kind Het doel van dit onderzoek is om te beoordelen of inname van Glycine (MSG) leidt tot een toename van cognitieve prestaties na een acute stressfactor in vergelijking met placebo. Een groep zal ontvangen verum krijgen één groep placebo en één groep geen enkele interventie. Cognitief testen wordt uitgevoerd in het kader van de Trier Social Stress Test (TSST). Leonie (22) heeft Gilles de la Tourette, maar schelden doet ze niet: 'Ik heb geen controle over mijn tics' De overgrote meerderheid van mensen met Gilles de la Tourette scheldt helemaal niet Hoe herken je ADHD bij p? Officieel wordt de diagnose bij kinderen pas gesteld vanaf 5, 6 jaar. Natuurlijk begint ADHD al eerder, maar dan is het vaak moeilijk om hyperactiviteit te onderscheiden van normaal druk gedrag bij p en kl. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de jongste leeftijdsgroep, dus wellicht komen hier.

Aandachtstekortstoornis of attention deficit disorder (ADD) is een aandoening waarbij een sterk verlaagd vermogen om aandacht voldoende bij activiteiten te houden aanwezig is. Volgens een veelvuldig gebruikt handboek voor de indeling van psychische aandoeningen, het DSM-IV, is ADD een subtype van ADHD (ADHD Predominantly Inattentive Type (ADHD-PI)), en wel het zogenoemde overwegend. Tongklakken, grimassen en schelden. Zo'n 170.000 mensen in Nederland hebben de neuro-psychiatrische aandoening Gilles de la Tourette. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Gilles de la Tourette De tics niet het gevolg zijn van middelengebruik of een medische aandoening. Gilles de la Tourette polikliniek ZGT Binnen ZGT is ervoor gekozen om per 1 december 2017 een Gilles de la Tourette polikliniek voor volwassenen te starten

Maten enquête: Maten enquête (All) ALL L Maten enquête voor leden: Francesca Laarne EU. Elite VIP Maat L Colour White. Hele leuke jas! Past perfect en kan ik ook makkelijk aandoen met andere outfits Francesca heeft dit item aanbevolen Geverifieerd Maggie Lake Saint Louis MO. zindelijkheidsproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, teruggetrokken of juist druk en agressief gedrag, snel en vaak boos zijn, faalangst, assertiviteitsproblemen, gepest worden, contactproblemen, piekerklachten, angst- en depressieve klachten, dwang en tics en klachten n.a.v. ingrijpende gebeurtenissen

Daar slagen wij met CircleLytics wel in. Dus, als je je stakeholders, medewerkers, leden, patiënten, burgers, studenten en klanten wilt uitdagen tot een intelligentere vorm van co-creatie met als doel elkaar slimmer te maken, van elkaar te leren en inzichten te vergroten, bel ons: 085 - 401 11 61 of 06 - 11 78 80 47 Eén adres voor al uw vakliteratuur. In de webshop vindt u de nieuwste boeken per vakgebied en per thema zoals angst, depressie en verslaving. Met de filters zoekt u gemakkelijk per doelgroep en serie, zoals handboeken, protocollen en diagnostiek 1 Zumtobel Research De impact van variabel ruimtelicht op de productiviteit van permanente ochtendploegarbeidsters aan een industriële werkplek Markus Canazei, Bartenbach GmbH, Aldrans AT Peter Dehoff, Zumtobel Lighting, Dornbirn AT Maart 2013 ISBN. 2. 3 Zumtobel Research De impact van variabel ruimtelicht op de productiviteit van permanente ochtendploegarbeidsters aan een industriële. UvA minds is een academisch behandelcentrum en gespecialiseerd in het bieden van evidence-based therapieën. De wachtlijst is weer geopend voor nieuwe aanmeldingen (m.u.v. 18+ en diagnostiek). De wachttijd is momenteel 2-3 maanden. UvA minds werkt op dit moment mee aan een onderzoek naar korte intensieve therapie bij kinderen van 7 t/m 14 jaar. Enquête sur les TIC et l'enseignement en Afrique : Enquête sur les tics et l'éducation en Afrique. Enquête sur les TIC et l'enseignement en Afrique : Enquête sur les tics et l'éducation en Afrique Toggle navigation. Who We Are. Leadership, organization, and history. With 189 member countries, staff from.

Telefoon- en faxnummers. Op het nummer van ons hoofdkantoor kunt u GEEN afspraak voor een coronatest maken! Telefoonnummers Algemeen: 030-608 60 86 (werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur) Vragen over corona, testen of vaccinatie: 030-630 54 00 (7 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur All Day Every Day Bra. Wordt VIP en krijg tot wel 50% korting, elke dag! Being a VIP means getting 30-70% off all regular prices, access to private sales and exclusive styles, member only promotions and events, plus free delivery for all our new arrivals (starting at €49.95) and collections we curated just for you Wat is ADD? ADD is, net als ADHD, een aandachtstoornis. Dit houdt in dat je in vergelijking met anderen meer moeite hebt om je goed te concentreren. Je bent vergeetachtig en raakt vaak je spullen kwijt. Je maakt dingen niet af en je ouders/leerkrachten moeten vaak opdrachten herhalen

ADD (Attention Deficit Disorder) Attention Deficit Disorder (ADD) is een subtype van de bekendere aandoening ADHD, waarbij hyperactiviteit een belangrijke rol speelt. Officieel wordt het aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Bij ADD staat het aandachtstekort op de voorgrond Sharona steelt de show als 'Erremuse' dartkoningin tijdens twintigste Tac-Tics darttoernooi . ARNEMUIDEN - Even over vieren wijst 'toernooidirecteur' Leo Goormachtig triomfantelijk in het rond in café De Vriendschap De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van het klantbeoordelingssysteem van Klantenvertellen B.V., gevestigd aan de Dr. Hub van Doorneweg 169, (5026 RC) Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81275048 (hierna: 'Klantenvertellen'). Door uw review in te vullen en op de 'verzend' button te klikken gaat u akkoord [ The clinical presentation of mild-to-moderate COVID-19 substantially varies according to the age and the sex characteristics of patients. Olfactory dysfunction seems to be an important underestimated symptom of mild-to-moderate COVID-19 that needs to be recognized as such by the WHO Ambulatorium Levensloop Vragenlijst (ALV) Samenvatting Social Psychology hoorcollege 1-12 - sociale psychologie samenvatting; Samenvatting Internationaal recht II: R outledge Handbook of F orensic Linguis tics, Abingdon, R outledge, pp. 351-364. 2.Ro yce, T

27 juli 2021. 27 juli 2021 - Kinderen uit arme gezinnen komen al vroeg op achterstand, zo meldt De Volkskrant op basis van nieuw onderzoek van Erasmus School of Economics, gebaseerd op gegevens van 153.000 kinderen. Al na vier maanden zijn gezondheidsverschillen te zien tussen baby's uit arme gezinnen en baby's uit rijke gezinnen Omdat er over transfer effecten nog geen consensus bereikt lijkt te zijn, wordt er door middel van een tweede aparte trainingsconditie in deze studie gekeken of er een transfereffec

Digitale vragenlijsten › Accar

Een deel van de kinderen met ADHD heeft ook tics. Daarnaast moeten de ouders en andere personen die nauw betrokken zijn bij het kind (school,opvang) een vragenlijst invullen over het kind. Daarin worden 9 vragen gesteld over aandachtsproblemen en 9 vragen over hyperactiviteit en impulsiviteit,. Tics zijn plotselinge, onwillekeurige, herhaalde, stereotype en niet ritmische motorische bewegingen van een kind. Ze duiken meestal op rond de leeftijd van 5 of 6 jaar en komen relatief vaak voor. 18,5% van de schoolgaande kinderen zou ermee kampen (1) Had de spreker last van tics? Publiek Voelde je je betrokken bij de presentatie? Keek de spreker iedereen aan? Was er interactie tussen de spreker en jullie? Heeft de spreker eventuele vragen goed beantwoord? Timing Heeft de spreker zich goed aan de tijd gehouden? Heeft de.

Er is een test (vragenlijst) beschikbaar die een indicatie kan geven of, en in welke mate, er sprake is van misofonie. Ontstaan. Over het ontstaan van misofonie is vrijwel niets bekend. Meestal ontstaat het tussen het 8e en het 12e levensjaar. De oorzaak of reden dat iemand het krijgt, is nog niet duidelijk. Het ontstaat meestal geleidelijk In deze zelftest wordt gevraagd naar de aanwezigheid van psychische klachten. De test is geschikt voor mensen vanaf 18 jaar. Vul alle vragen zo eerlijk mogelijk in en kies bij twijfel het antwoord dat het beste bij jou past. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Deze zelftest is met grote zorgvuldigheid samengesteld door ervaren psychologen

Kinderen vanaf 11 jaar vullen soms zelf een vragenlijst in. De resultaten van het onderzoek neemt de hulpverlener samen met u en uw kind door. De hulpverlener legt uit welke hulp er mogelijk is. U en uw kind nemen samen met uw hulpverlener een besluit over de beste hulp André Rietman, Sandra Titulaer, Frans Ewals. Inleiding. Diagnostiek. Klinische verschijnselen. Therapeutische mogelijkheden. Tips en ideeën. Slot. Links. Referenties . Inleiding. Naast sociaal emotionele en cognitieve theorieën kan ook kennis rond sensorische informatieverwerking (ook wel 'prikkelverwerking') gebruikt worden om gedrag te verklaren CAGGB is een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Bij ons kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor de behandeling van psychische aandoeningen. Als SGGZ-instelling bieden wij zorg voor de meer complexe behandelvragen Pagin a Demografie Relevante trends & ontwikkelingen GROEN EN GRIJS: minder jongeren en meer senioren De Nederlandse bevolking verandert van samenstelling, het aantal ouderen neemt sterk toe en het aantal jongeren daalt Je hebt het meeste last van het symptoom trillende handen. Trillende handen komen vaak voor en kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen bij overmatig gebruik van stimulerende middelen zoals cafeïne, nicotine of alcohol. Het trillen vermindert dan zelf naarmate de middelen.

Lopende onderzoeken - Stichting Gilles de la Tourett

Welkom op de website van Praktijk Groei en Bloei. In mijn praktijk kunt je terecht voor begeleiding bij leer- en/of gedragsproblemen en voor behandeling van PTSE en PTSD. In mijn praktijk doe ik onderzoek en begeleid ik kinderen volwassenen. Ik vind het belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is van het leer- en of gedragsprobleem Checklist vragenlijst (Zeijl et al., 2005), of iets hoger volgens meer recentere cijfers 10 % (8-12 . JGZ-richtlijn Psychosociale problemen (2016). Bekijk deze richtlijn ook op www.jgzrichtlijn.nl 6 jarigen)(Bot et al., 2011). De prevalentie van psychosociale problemen bij adolescenten (11-1 OCD can severely affect an individual mentally, emotionally and socially. The symptoms of OCD include obsessions, which are commonly known to be unwanted intrusive thoughts experienced as repetitive thoughts, images, or impulses that are negative and produce distress and discomfort. In order to relieve discomforting feelings of anxiety, fear. KNVvL, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart. Opgericht in 1907 en de belangenbehartiger van de Nederlandse luchtsporten. Wij maken het mogelijk dat jij zorgeloos kan vliegen

NLD is een neuropsychologische ontwikkelingsstoornis, die zijn oorsprong vindt in de rechter hemisfeer van de hersenen. Kinderen met NLD worden vaak niet herkend, omdat hun verbale vaardigheden zo goed zijn. jonge kinderen met NLD worden vaak in eerste instantie als kinderen met ADHD geclassificeerd Ook kunnen tics, prikkelbaarheid, hoofdpijn, buikpijn en minder goed groeien optreden. Veel ouders willen vanwege deze bijwerkingen hun (jonge) kind niet altijd deze medicatie geven. In dat geval is een natuurlijk supplement misschien een goed alternatief. Hieronder kun je meer lezen over LTO3 Youz biedt specialistische zorg voor jeugd en gezin. We helpen kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische stoornissen met een breed behandelaanbod 2. Vormen van autisme. Tegenwoordig spreken we niet meer van verschillende vormen van autisme, maar van een autisme spectrum stoornis (ASS).De vormen van autisme die hieronder beschreven staan, kunnen volgens de nieuwe diagnosestelling niet meer worden gesteld De tics gerelateerd zijn aan de stimulantia (in hun natuurlijk beloop kunnen tics toe- en afnemen); De nadelen van de tics opwegen tegen de voordelen van de behandeling voor ADHD. Wanneer tics gerelateerd zijn aan stimulantia, verminder dan de dosering van de methylfenidaat of dexamfetamine en overweeg over te stappen op niet-stimulerende medicatie of stop de behandeling met medicatie (PB)

Welcome to BT-Tics. . Are you already using BT-Coach? The developers are curious about your experiences. Please fill in a short survey and help to improve this app! Survey (ENG) Gebruikt u BT-Coach al? De ontwikkelaars zijn benieuwd naar uw ervaringen Diagnose ADHD volgens DSM-5. Symptoom. aanwezigheid van zes of meer symptomen (van de negen). Leeftijd. meerdere van de symptomen die beperkingen veroorzaken waren vóór het twaalfde jaar aanwezig. Context. enkele beperkingen uit de groep symptomen zijn aanwezig op twee of meer terreinen. Beperking Formatics bouwt, ontwerpt en ondersteunt ook websites gebaseerd op het populaire blog platform Wordpress. WordPress is doorontwikkeld en is ook uitstekend te gebruiken als een Content Management System (CMS): een systeem waarmee de website up to date wordt gehouden Voorbeelden van onduidelijke lichamelijke klachten zijn: Je hebt pijn, zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, spierpijn of pijn in je gewrichten. Sommige dingen aan je lijf werken ineens niet meer goed. Denk aan verlamming, opeens minder goed kunnen zien, horen, dingen vergeten, je niet goed kunnen concentreren, moeite praten of slikken. Ook. Het geeft namelijk inzicht in de handelingen van anderen, in combinatie met het eigen handelen. Het Johari venster is een eenvoudig hulpmiddel voor het illustreren en verbeteren van zelfbewustzijn en wederzijds begrip tussen individuen. Het model kan tevens gebruikt worden om de relatie van een groep met een andere groep te verbeteren

Enkele voorbeelden zijn: stoornissen in het autistisch spectrum (zoals PDD-NOS), agressieve gedragsstoornissen, motorische stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, tics, en leerproblemen. Via de huisarts kan een kind worden doorverwezen naar een zogeheten 2 e -lijns medisch specialist, die de diagnose ADHD kan stellen Algemene contra-indicaties Deep Brain Stimulation. Dementie of ernstige cognitieve stoornissen. Ernstige depressie of psychose ten tijde van de ingreep. Balans en spraak als meest invaliderende symptomen. Algemene gezondheidstoestand die een groot chirurgisch risico geeft. ADL afhankelijk in de beste on-fase (in geval van tremor geldt dit niet

Opbeetplaat effectieve oplossing tegen tics bij Tourette

Kenmerken van autisme of autisme symptomen zijn: 1. Problemen in de sociale interactie (contactstoornis) Moeite met sociaal of persoonlijk contact. Bijvoorbeeld moeilijk vriendschappen kunnen sluiten en onderhouden. De manier van contact maken met anderen is opvallend anders. Moeite om te begrijpen wat een ander van jou verwacht GGD Amsterdam wil met dit gezondheidsportaal inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn informeren over ziekte en gezondheid en de werkzaamheden van de dienst. Doel is het bevorderen van de volksgezondhei GRATIS Bachbloesem test en advies op maat. Bachbloesems kopen? Alle bachbloesem mixen voor de beste prijs

Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen Neurologisch onderzoek. De neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van het zenuwstelsel. Hieronder vallen verscheidene aandoeningen zoals beroerte (CVA), de ziekte van Parkinson, multipele sclerose (MS), epilepsie, hernia, carpaletunnelsyndroom en spierziektes Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J) Jeugdprofessionals en onderzoekers kunnen het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J) gebruiken bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega's en samen met kinderen, jongeren en ouders beslissen over passende ondersteuning of hulp

Wordt het syndroom Gilles de la Tourette ook beïnvloed

Tourette Syndroom (TS) is een neurologische stoornis die gekenmerkt wordt door tics: ongewilde, vlugge, plotse bewegingen die zich herhaaldelijk op dezelfde manier voordoen. Wat is het Tourette Syndroom ? De symptomen van Tourette. Het meest recente nieuws over het genetisch onderzoek. Hoe dikwijls komt Tourette voor ? Resultaten van onze enquête Een depressie gaat vaak wel weer over. Het kan wel zijn dat het soms in je leven weer terugkomt. Het hangt er dan ook vanaf of je er weinig of veel last van hebt gehad. Snel hulp zoeken is heel belangrijk, zodat de depressie minder lang duurt. Ook is dan de kans op terugkeer van de depressie kleiner U komt in aanmerking voor DBS als u 25 jaar of ouder bent en lijdt aan een zeer ernstige vorm van het syndroom van Gilles de la Tourette, waarbij ernstige tics u hoofdklacht zijn. Daarnaast moet u behandeld zijn met meerdere medicamenten en cognitieve gedragstherapie hebben ondergaan. De ingreep is momenteel nog experimenteel en wordt alleen in.

Hoe kan het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

 1. Strikt genomen hebben kinderen die hoogbegaafd zijn, een IQ van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid heeft ook te maken met de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Het gaat dus om een bijzondere manier van denken en van doen. Persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen spelen ook een belangrijke rol. Hoogbegaafdheid is voor een groot deel [
 2. Afdeling voor volwassenen in psychische moeilijkheden of crisis. Tijdens een kortdurende opname wordt de diagnose verfijnd en bepaald of een behandeling aangewezen is. 02 758 07 34 - lodewijk [at] upckuleuven.be - Mogelijke aanmeldingsklachten: relatieproblemen, angsten, psychosomatische klachten, depressiviteit, persoonlijkheidsmoeilijkheden
 3. Leerlingen vullen klassikaal een vragenlijst in, en krijgen een vragenlijst mee voor hun ouders. Sinds 2005 maakt de Strengths and Difficulties Questionnaire ( SDQ ) deel uit van de vragenlijst. Hiermee kunnen emotionele problemen en probleemgedrag van jongeren worden vastgesteld, waaronder aan aandachtsstoornissen verwante symptomen
 4. Tac-Tics darttoernooi in Arnemuiden in teken herdenking . VIDEO ARNEMUIDEN - Het 22ste Tac-Tics darttoernooi opende met een herdenkingsplechtigheid rondom het biljart in café De Vriendschap in Arnemuiden. René Hoonhorst 27 dec. 2019 Vul onze enquête in. Meest gedeeld
 5. 4 juni 2020 - Op zondag 7 juni 2020, de Europese Tourettedag, vraagt Stichting Gilles de la Tourette aandacht voor wat Tourette is. Dit is hard nodig, want nog steed

Teachers' and Principals' Preparation. Classroom Instruction. Student Engagement and Attitudes. Appendices. Science Results. Student Achievement. Performance at International Benchmarks. Achievement in Content and Cognitive Domains. Home Environment Support Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Als je geen woorden hebt om de zaken om je heen te benoemen, verkeer je in een constante verwarring. Dat is de reden waarom mensen met autisme vaak stereotiep gedrag vertonen om de wereld te ordenen. Het kalmeert en geeft een veilig gevoel. Ook andere mensen met autisme zeggen dat ongewone gedragingen meestal een functionele betekenis hebben Access Google Drive with a free Google account (for personal use) or Google Workspace account (for business use)

RSP Scoor 253 vragenlijsten of andere psychologische tests

Nouveau média d'information 100% vidéo, 100% digital. Rejoignez myBrut, la newsletter de la communauté Brut : https://bit.ly/34B4w0q ︎ Retrouvez toutes le.. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Wij zetten ons met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten

Digitale verwijshulp (4DKL+) - HSK GROE

De resultaten laten echter ook zien dat betere executieve vaardigheden er niet toe leiden dat de relatie tussen exploratief gedrag en bètaleren sterker wordt, en dus gee Via via hoorde ik van de vacature medewerker Bron- en Contact Onderzoek (BCO) bij de GGD regio Utrecht. Je gaat dan mensen bellen die COVID-19 positief zijn getest en je voert telefonisch onderzoek uit met behulp van een vragenlijst. Interessant, dacht ik, maar ik heb belangst. Daarnaast moet je die vragenlijst registreren en andere gegevens.