Home

Toendra bewoners

Zo lang de bewoners niet terug naar huis willen. over toendra In dertig afleveringen volgen de makers van Toendra steeds verschillende mensen in de meest pijnlijke, bijzondere en bizarre periodes uit hun leven De rendieren zijn vermoedelijk de bekendste bewoners van de toendra, maar ook poolvossen, sneeuwuilen en poolhazen komen op de arctische toendra's voor. Op de arctische toendra's die zijn gelegen in de buurt van een oceaan leven ook nog ijsberen en walrussen Kabeljauw, platvis, zalm en forel zijn allemaal bewoners van de toendra en dienen als prooi voor ijsberen en andere grotere dieren in de regio. insecten Er zijn insecten in het koude klimaat van de polaire toendra Rond 12.000 v Chr. begon er een periode van flinke klimaatschommelingen. Eerst kwam er een warmere, vochtige periode, waarbij de toendra veranderde in een berken - dennenbos. De rendieren vertrokken naar het noorden en hun plaats werd ingenomen door edelhert, eland, ree, wild zwijn en bever. Er kwamen hier nieuwe bewoners, de Tjongercultuur

Toendra #23 Naar huis - VPR

  1. In de Siberische toendra, duizenden kilometers van Moskou, wonen de Dolgan. Ze spreken hun eigen taal, houden rendieren, trekken rond of wonen in kleine dorpjes. Ze leven afgezonderd van de moderne wereld, en het is moeilijk te geloven dat ook dít Rusland is. Ik bezocht een lezing van dr. Eugenie Stapert op de Universiteit Leiden
  2. Toendra dieren. De meest talrijke bewoners van de toendra behoren tot de klasse van vogels. Vooral in de zomer komen hier een groot aantal ganzen, eenden en zwanen aan. In meren en rivieren vinden ze hun eigen voedsel, voornamelijk insecten, planten en kleine vissen
  3. De eskimo's eten de dieren die leven op de toendra. De eskimo's zijn de enige menselijke bewoners die wonen in het toendraklimaat. Hoewel de hoeveelheid neerslag vrij gering is, zijn de meeste bodems op een toendra moerassig. Dit komt doordat het water niet kan wegzinken in de bevroren onderlaag en doordat de verdamping ook zeer laag is

Kabeljauw, platvis, zalm en forel zijn alle inwoners van de toendra, en dienen als prooi voor ijsberen en andere grotere dieren inwoners van de regio. Insecten . Er zijn insecten in het koude klimaat van de polaire toendra. Insect bewoners van deze regio zijn onder muggen, vliegen, motten, sprinkhanen, blackflies en arctische hommels En derde factor is de hoeveelheid neerslag. Magnússon besproeit stukken toendra met sprinklers om de effecten op het dooiproces te onderzoeken. Die blijken aanzienlijk. Aan de ene kant heeft een bodem waar veel water in zit meer capaciteit om warmte op te slaan. Daardoor duurt het langer tot zo'n natte bodem opwarmt

Het bioom: Toendra - klimaat, ligging, bodem en

Dieren die de Polar Toendra bewonen Wetenschappelijke En

Van begin juni tot half augustus woont een groep biologen uit verschillende landen in enkele primitieve houten keetjes op de kale toendra, aan de kust van de Kara-zee bij de delta van de Pyasina. De dichtstbijzijnde stad is Dikson, op ruim 200 kilometer afstand aan de monding van de Jenisy Een andere bewoner van de toendra, die daar zomer en winter blijft, is de muskus-os. Hij brengt de winter door op de hoger gelegen gedeelten van de toendra, waar de ijzige wind het struikgewas vrij van sneeuw houdt. Hij is groot, ruig behaard en lijkt op een rund, maar hij is meer verwant aan de schapen en geiten Ze mogen geen patiënten genoemd worden en ook geen gasten. Mensen die in De Herbergier verblijven in Oostvoorne, heten 'bewoners' en het personeel doet er alles aan om een huiselijke omgeving te creëren voor de demente mensen die ze verzorgen. Daarom gaat de buitendeur nooit op slot. Het systeem werkt goed. Zo lang de bewoners niet terug naar huis willen. Een verhaal gemaakt door Misha.

De eerste bewoners - Geschiedenis van Vledderveen Drenthe

Het intens saaie Zeeburgereiland: een toendra met 5000 huizen Mooi wonen, maar eromheen is weinig te doen. Boodschappen doen is al heel wat om de saaiheid te doorbreken. Beeld Marc Driesse

Het leven op de Russische toendra: de Dolgan - Ik wil naar

Sneeuwuil | DierenWiki | Vogels > Eche Uilen > Oehoes

In Toendra deze week het verhaal van een man die achtereenvolgens consultant, dakloos, journalist en weer dakloos was. Nu hij met pensioen is is hij er eindelijk achter hoe dat heeft kunnen gebeuren. Een verhaal van Chris Bajema voor Toendra, een serie van even onwaarschijnlijke als meeslepende documentaires. De vele levens van Jacob Sleutelber Bewoners van de Toendra/Savanne hebben Leefbaar Capelle om hulp gevraagd om diverse problemen op te pakken. Men maakte zich ernstig zorgen over de lantarenpalen welke door de gemeente wel érg dicht op de schuurtjes geplaatst zijn (zie foto) en die volgens bewoners het inbrekers dan wel heel makkelijk maken op de schuren te klimmen en vervolgens in te breken Veel vogels die voorkomen in Arctische toendra zijn trekvogels, wat betekent dat ze alleen reizen naar dergelijke regio's tijdens de warmere zomerperiode. Deze omvatten raven, sneeuwgorzen, valken, sterns en verschillende meeuwen. Andere vogels, zoals ptarmigans en de lemmingenetende sneeuwuil, zijn het hele jaar door toendra-bewoners Al vanaf zo'n 150.000 jaar geleden hadden er mensen gezworven door de Gooise toendra. Het waren nomaden, rondtrekkende rendierjagers. Van hun aanwezigheid getuigen opgegraven werktuigen van vuursteen. Zo'n 8000 jaar geleden vestigden de eerste bewoners zich in het gebied. Eerst jagers en verzamelaars

De bewoners van de toendra, rendierhouders en hun kuddes, zullen hun leefwijze hieraan aan te moeten passen. Maar dat is niet het enige. De opwarming van de tundra kan het broeikaseffect versterken door versterkte vorming van het broeikasgas methaan. Inhoud. Methaan Versterking van het broeikaseffect door methaan Dooi op de tundra: meer methaa Deze veranderingen in het milieu bedreigen toendra-inwoners zoals de poolvos. Broeikasgasemissies. Door rottende plantenmaterie elke winter in permafrostgrond te bevriezen, fungeerde toendra van oudsher als een 'koolstofput': een plaats die broeikasgassen uit de atmosfeer verwijdert en opslaat. Verpakte permafrost kan een diepte van 450 meter. Polar nacht in de toendra duurt gemiddeld 1-2 maanden en vindt plaats in de winter.Dit seizoen is zeer barre weersomstandigheden.Aldus wordt de gemiddelde januari temperatuur ter hoogte van -25-35 ° C gehoudenMet sneeuw bedekte bergen, doordringt ijzige wind in de winter kijken levenloos.Zelfs permanente bewoners van de berg toendra - rendieren - op zoek naar voedsel vaak otkochevyvaet zuiden. Toendra is een 30-delige serie korte audiodocumentaires, gemaakt door de makers van het prijswinnende Plots. Wie daar ging zitten hoorde verhalen van bewoners van Oost. De Straatofoon is ontwikkeld en gerealiseerd door programmamakers Katinka Baehr en Maartje Duin De aangetroffen fauna wijst erop dat de bewoners in een open, toendra-achtige omgeving leefden die werd gedomineerd door het paard, het rendier en de holenbeer. De aanwezigheid van de muskusos duidt op een eerder droog klimaat. Sporen van werktuigen op de beenderresten tonen tevens aan dat het wild in de grot werd gevild en aan stukken gesneden

De inwoners van de noordelijke gebieden, waar een streng klimaat heerst, hebben ze zich aangepast aan de koude. In het noordpoolgebied wonen verschillende dieren die op het ijs leven waardoor ijsberen, zeehonden en walrussen. Dieren die in de toendra leven, zoals kariboes, muskusossen en poolvossen. Op de noordpool leven ijsberen en op de. Bij bosbranden komen mensen, dieren en planten om. Bovendien leidt brand tot erosie en tot giftig koolstofmonoxide in de lucht. Als grote bosbranden regelmatig uitbreken, kan de natuur zich niet herstellen en zullen de bewoners uiteindelijk wegtrekken. Permafrost verdwijnt. De bodem onder de Siberische toendra is nu nog permanent bevroren Op de uitgestrekte toendra van Tajmyr leven niet veel mensen, maar het gebied is verre van verlaten. Er bivakkeren nu, tijdens het broedseizoen, wel meer dan twee miljoen beschermde inwoners van Nederland. En vele miljoenen uit Afrika, Azië, zelfs Australië en Zuid-Amerika. Onze vogels in de probleme Eerste bewoners Het is moeilijk voor te stellen dat dit gebied ooit een open toendra was. Pas toen het na de ijstijd warmer werd, kon zich hier een bos ontwikkelen. In de late steentijd - ongeveer vijfduizend jaar geleden - kwa-men de eerste bewoners. Ze hakten de bomen voor brandhout en bouwmateriaal. Op de vrijgekomen Hunebed D8

Sinds mensenheugenis waren de bewoners van de toendra vertrouwd met alle signalen die de natuur hun gaf. Hun leven volgde jaar in, jaar uit een vast patroon, al naar gelang de seizoenen Aangezien de bewoners van de bevroren polen in de buurt wonen van de zeeën, is de Noordelijke Waterstam afhankelijk van de oceanen voor het grootste deel van hun natuurlijke rijkdommen en de overvloed van de bevroren toendra

En waar de ijskap op het land eindigt, begint de toendra. Ongeveer vijftien procent van Groenland is ijsvrij en bestaat uit toendra. Je vindt het aan de rand van het eiland. En dat is ook waar de grofweg 60.000 bewoners van Groenland wonen. En het is de plek waar vliegvelden te vinden zijn. Dus als je op Groenland landt, dan zie je eerst de. Toendra. Groenland heeft een koud klimaat. Het wordt er gemiddeld niet warmer dan 10ºC. Er groeien door die temperaturen geen bomen. De Inuit wonen dan ook ten noorden van de boomgrens, in de toendra. Hier groeien mossen, grassen en lage struiken. De toendra bestaat 9 maanden uit sneeuwen ijs, alleen in de zomer smelt de bovenste laag van de. bewoners, luchtvervuiling, Metaalafval, metaalindustrie, toendra, verandering landschap, verontreinigde gebieden, verontreiniging Persoonlijke pagina Meld u hier aan voor uw persoonlijke pagina

Ik verwonder mij over de onverschilligheid van de inwoners van onze nederzetting en over de geïnteresseerdheid en genade op de toendra op een ander schiereiland, dat we 1 tot 2 keer in de winter bezoeken. Het gedrag van de mensen verandert — daar, waar men zich verzette,. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat er tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk een enorme toendra-achtige vlakte lag, bewoond door spectaculaire bewoners zoals wolharige mammoeten, neushoorns, reuzenherten, wilde paarden en grottenleeuwen De oudste bewoners gebruikten die scherpe vuurstenen als bijlen en messen. Ze leefden van de jacht. Ze zochten voedsel in de natuur zoals wortels, noten, bessen en kruiden. De mensen leefden in kleine groepjes. Als er niet genoeg wild was om op te jagen pakten ze hun spullen en trokken ergens anders heen Archeologie. Tussen 14.000 en 8000 voor Christus zwierven er jagers door het gebied wat wij nu Nederland noemen. Hun voornaamste prooidier was het rendier. Daarom noemen wij deze mensen de rendierjagers. Rendieren leven rond de poolcirkel. Maar tussen 70.000 en 8000 v. Chr. was Europa in de greep van. de laatste (Saale) ijstijd

Toendra zones - Dieren - 202

Tsjoektsjen (Chukotka) is het vergeten deel van Rusland. In de Sovjettijd waren hier grote strafkampen, de zogenaamde goelags.Het gebied is rijk aan grondstoffen zoals kolen, goud en uranium. Verder is het land rijk aan natuur en cultuur.Buiten de grote steden Anadyr, Provideniya, Bilibino en Pevek leven de oorspronkelijke bewoners min of meer nog steeds zoals ze al eeuwen deden Nunavut is het grootste, noordelijkste en jongste territorium van Canada. Het betekent in het inheemse Inuktitut 'Ons Land'. Van alle 30.000 inwoners is maar liefst 85 procent Inuit. Naast de officiële Canadese talen Frans en Engels is Inuktitut ook een voertaal. Toendra's. Groene toendra's zo ver het oog reikt Toendra. Gemiddeld gebaseerd op 0 reviews. 0 van de 5 gebaseerd op 0 reviews Beluister hier alle podcast afleveringen van Toendra. Totaal 30 afleveringen. Serie met even onwaarschijnlijke als meeslepende documentaires Toen er zo'n 10.000 jaar geleden in het Holocene tijdperk een warmer klimaat ontstond, veranderde hun voedselpakket. De bewoners van onze streken openden de jacht op edelherten, reeën en wilde zwijnen en verzamelden hazelnoten, bessen en waternoten. Kampjes van deze groepen zijn op verschillende plaatsen in ons land teruggevonden Deest heeft al vroeg bewoners. Ze wonen er tijdelijk, van 5000 tot 4000 voor Christus. Ze hebben een basiskamp op een zandkop even ten noorden van de Heemstraweg, vlakbij de Uivermeertjes. Het zijn jagers-verzamelaars, die zich een paar keer per jaar verplaatsen. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe groot de gebieden zijn waarin ze rondtrokken

Oh zit dat Zoo?

Toendraklimaat - Wikikid

We hebben deze visgraat vloer afgewerkt met olie Toendra. Eiken visgraat olie Toendra - januari 2020. Een oud pakhuis in Bergen op Zoom is compleet verbouwd. De nieuwe bewoners hebben gekozen voor een sfeervolle en stoere planken vloer. Deze parketvloer hebben we afgewerkt met olie zwart. Eiken Canyon olie zwart - juni 2019 Studenten bekeken ook Werkstuk Voorwaarden voor de vorming van de edo-bakufu - cijfer 14/20 8 - History of Japan new Summary - Lecture 8 History of Japan new Summary Lecture 8 Geschiedenis Van Japan Keizersen Shogun Definitieve Versie Keizers en shogun - samenvatting Jaarlijst HOJ pdf - Alle belangrijke jaartallen die voortkomen in geschiedenis van Japan van Professo Toendra . De Hondsrug vormde het decor voor de eerste mensen in Drenthe. Vanaf de prehistorie tot diep in de 19de eeuw kon je spreken van een balans tussen bewoners en natuur

⬇ Download Bewoners stockfoto's bij het beste stockbureau redelijke prijzen miljoenen eersteklas rechtenvrije stockfoto's, afbeeldingen en vectors van hoge kwaliteit Van toendra naar paarse weide. Ook tijdens de zomermaanden is er genoeg wildlife in Manitoba. Echte waaghalzen kunnen zwemmen met de beluga, een walvissoort waarvan er zo'n 60.000 in de Hudson Bay leven. De uitgestrekte toendra verandert tijdens de zomermaanden in een weide van paarse bloemen. Je ziet er vogels, zeehonden, poolvossen en hazen

Nederlandse linguïste net op tijd bij de laatste sprekers

tundra vegetatie - Pattaylorhomes

Kamtsjatka is een schiereiland in het oosten van Rusland, het ligt dichter bij Alaska dan bij Europa. Kamtsjatka is een autonoom district binnen de Russische Federatie en beslaat inclusief de Commandeureilanden een oppervlakte van 470.000 km². Van de ca. 400.000 inwoners, woont 60% in de hoofdstad Petropavlovsk Nationaal Park De Alde FeanenVan ijsvlakte naar toendra, steppe en oerbos. Vervolgens van moeras, landbouwgrond en veenafgraving tot natuur- en recreatiegebied Het landschap van Nationaal Park De Alde Feanen is vaak ingrijpend veranderd. Een samenspel van natuur, elementen en — steeds meer — de mens. Nog altijd herinneren sporen aan wat zich door de eeuwen heen heeft afgespeeld Woonbegeleider Brussel Toendra 22-07-2021 woonondersteuning Brussel Toen-dra. Hoe ziet de functie er uit? Als begeleider creëer je samen met je collega's een warme thuis voor onze cliënten waarbij hun welzijn centraal staat

Zendingscommissie. Op 19 april 2019 vertrokken we met een groep van tien mensen uit Norilsk. Het doel van onze reis was om te prediken in de nederzettingen Ustj-Port, Woronzowo en Bajkalowsk en om de zendelingen in Karaul en Dixon te bezoeken. Een dag eerder hadden we al veel spullen in en op de TREKOL's (terreinwagens) geladen Dit grafveld is zo'n 2000 jaar in gebruik geweest. Langzamerhand voerde de beek steeds minder water, zodat de bewoners putten moesten graven. Eén van die putten bestaat nog steeds en wordt de Konijnenkolk genoemd. Houtbeek weer zichtbaar Rond het begin van onze jaartelling trokken de bewoners weg. Naar de oorzaken is het gissen Binnen de grenzen van het park bevinden zich meer dan 100 bergtoppen van boven de 3.300 meter. De prachtige bergen, aangekleed met naaldbossen en wilde toendra's, voorzien de bewoners en bezoekers van het gebied van ongekend mooie vergezichten Woonhuis met 3 slaapkamers en 0 m2 woonoppervlakte. Huurprijs: € 348.000,- k.k. Bekijk details

Video: Dit zijn de zorgwekkende gevolgen van smeltende - OneWorl

Landschappen in Europese streken. Het Scandinavische Hoogland is asymmetrisch. Langs de westelijke kant zijn de helling steil en sterk versneden, de insnijdingen zijn soms door de zee overspoelde ( fjorden ). Langs de oostelijke kant zijn zachte hellingen met daarop rivieren die evenwijdig aan elkaar naar de Botnische Golf stromen 3 juli is het weidevogelseizoen weer als vanouds afgesloten door de Vogelwerkgroep Midden-Delfland en het Agrarisch Collectief Midden-Delfland, met een gezellige BBQ voor boeren, weidevogelvrijwilligers en gebiedspartijen. 2021 was voor weidevogels en hun kuikens een veel beter jaar dan het droge rampjaar van 2020

Jagers-verzamelaars in Deest | Mijn Gelderland

Nederlandse linguïste net op tijd bij de laatste sprekers

De stad telt bijna 18.000 inwoners, voor IJslandse begrippen een grote stad. De weg voert langs een fjord, en dan weer landinwaarts naar het westen. Norðurland vestra. De Route 1 voert dan door het noordwesten van IJsland. Dit deel van de route wordt gekenmerkt door kale toendra, af en toe doorsneden door lage bergen, maar verder relatief vlak De halsbandlemming is het kleinste zoogdier van de gebieden rond de Noordpool. Het is ook één van de interessantste dieren die daar leven, vanwege zijn aanpassingen aan het koude klimaat. Zo houdt hij, in tegenstelling tot veel andere dieren, geen winterslaap maar blijft hij gedurende de koude wintermaanden actief. Lemmingen zoeken beschutting onder de grond of onder sneeuw door uitgebreide. De Beer: Hoe afgelegen je ook in de toendra zat, toen gehuchten van 40 of 50 inwoners werden samengevoegd tot grotere eenheden van zo'n 1200 inwoners Samenvatting hoofdstuk 1 en 2 samenvatting oriëntatie op geschiedenis hoofdstuk aboriginals zijn afstammelingen van de eerste menselijke bewoners van australi

Nochtans, verkennen, boren en mijnbouw in de toendra vernietigen de permafrost, waardoor geologische instabiliteit en het vrijgeven van methaan uit opgeslagen koolstof. Olievlekken, stof, uitgeloogde mineralen en gas emissies GIF het water, vegetatie en alle dieren die zich voeden met hen, waarin uiteindelijk menselijke toendra bewoners In de loop van duizenden jaren wordt het klimaat milder en verandert het landschap van toendra's in uitgestrekte bossen. Rond 8000 jaar geleden trokken nog steeds jagers/verzamelaars rond, maar de jachtbuit (zoals herten, zwijnen en vissen) Stille getuigen van de vroege bewoners

Dieren die de Polar Tundra Inhabit Dieren die de Polar Tundra Inhabit De polaire toendra is de koudste klimaten alle Aarde met koude woestijn-achtige omstandigheden. Neerslag is schaars en het groeiseizoen is kort. Vanwege deze factoren, hebben dierlijke bewoners van de toendra zijn Ook Siberische nomaden zijn tegenwoordig te dik. Welvaartsziekte obesitas heeft voor het eerst ook de Siberische toendra bereikt. De nomaden die er rondtrekken werden nooit dik, maar Russische. De Canadese Arctische toendra is een biogeografische aanduiding voor het terrein van Noord-Canada dat over het algemeen ten noorden van de boomgrens of het boreale bos ligt en overeenkomt met de Scandinavische Alpentoendra in het oosten en de Siberische Arctische toendra in het westen binnen de circumpolaire toendragordel van de Noordelijk halfrond.. De noordelijke gebieden van Canada omvatten. In Natuurinformatie.nl bieden verschillende instellingen biologische en geologische informatie aan. De site bevat meer dan 3000 dossiers over planten en dieren, gesteenten en fossielen, over geologische processen en biologische achtergronden zoals aardbevingen en plaattektoniek, evolutie en biodiversiteit. De aangeboden informatie is met name geschikt voor leerlingen van het voortgezet. Onze toendra trektochten boven de poolcirkel. Dit bestand is een onderdeel van: Uiteindelijk komen we doorweekt aan op een eiland waar nog Lapse bewoners leven. We worden hartelijk ontvangen in een lappenhut met in ieder geval een knapperend haardvuur waar we alles kunnen drogen,.

Reisverslag over Mongolië | IVNSiberië

Op de toendra's in het noorden komt Arctische fauna voor, zoals poolvossen, ijsberen, walrussen, zeehonden en robben. Hier komt ook de nationale vogel van Rusland voor, de steenarend. Meer naar het zuiden zijn de uitgestrekte Taiga's te vinden, waar onder meer bruine beren, lynxen,wolven, hermelijnen en vele vogels, zoals haviken, uilen en vinken Lapse toendra's en trollen Camperreis vanuit Rovaniemi van . 16 dagen 13 dagen Hier kom je naartoe voor ongerepte natuur, bijzondere natuurfenomenen en inheemse bewoners als het Sami-volk. Dit gebied boven de poolcirkel staat bekend om de vele activiteiten De horeca van de Domstad in cijfers. Het bruist in Utrecht. Bijna nergens groeit de horeca zo hard als in de Domstad, blijkt uit onderzoek van de Buik van Utrecht. En ook voor de komende jaren wordt een flinke groei verwacht. De horeca van Utrecht in een aantal cijfers. Het aantal horecazaken in Utrecht groeide sinds 2012 met maar liefst 39%

Toendra Siberië. De term toendra verwies nao e bestump klimaatgebied. 't Geit hiebie euver e gebied zónger hoage plantjegreuj, det zich meistes grens aan e poalgebied. 't Guèf drie versjillige vörm aan toendra's: arktisch, antarktisch en alpien Het grootste deel van Siberie bestaat uit taiga; daarboven ligt een gebied met bostoendra en het noordelijkste deel van Siberië bestaat uit. Toendra. Serie met even onwaarschijnlijke als meeslepende documentaires. In 30 Mensen die in De Herbergier verblijven in Oostvoorne, heten 'bewoners' en het per.

Ben jij klaar voor Zweeds Lapland? - camperlustGrafheuvels en bodemvondsten - Canon van NederlandHet belang van een rendierspoor - Mondriaan Fonds

Werkstuk over Scandinavië voor het vak aardrijkskunde. Dit verslag is op 31 maart 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (2e klas vwo De bewoners houden van tradities, zijn warm en gastvrij en verliezen nooit hun optimisme en humor. Rusland kent grof genomen drie soorten landschap: de toendra, de taiga en de steppe. In het noorden liggen de uitgestrekte toendra's die semi-permanent bevroren zijn Het unieke bosrendier van Finland. Het rendier als huisdier. Beste plekken om het rendier te zien. Het rendier is geliefd. En wordt vaak toegedicht aan koude gebieden met sneeuw. Dit is gedeeltelijk waar. In de winter zie je deze dieren inderdaad in de sneeuw. Maar in het voorjaar en zomer zie je ze vooral op de toendra's en bossen Broedt in losse kolonies op de toendra in het noorden van Fenno-Scandinavië. Legtijd juni, één legsel met meestal 4 eieren (soms 3), die ongeveer 20 dagen later uitkomen. Heeft een komvormig nest dat aan de binnenkant is bekleed met blaadjes, het bevindt zich vaak op een pol Tijdens deze ijstijd zag Nederland eruit als een toendra zoals je tegenwoordig bijvoorbeeld in Lapland ziet. Er was hier geen landijs Tussen 115.000 en 130.000 jaar geleden was het klimaat warm. Die periode is vergelijkbaar met nu qua temperatuur. De één-na-laatste ijstijd was zó koud dat gletsjers uit Scandinavië ook Nederland bedekten