Home

GAIA accreditatie aanvragen

Scholing laten accrediteren. Via GAIA kunt u uw bij- en nascholingen rechtstreeks aanbieden aan de wetenschappelijke of beroepsvereniging om te laten accrediteren. De vereniging krijgt hier een melding van. U ontvangt vervolgens een factuur en als de factuur betaald is, ontvangt u de beoordeling van uw nascholing HANDLEIDING ACCREDITATIE AANVRAGEN VIA GAIA / KNMG 13-2-2007 LEES DIT EERST: Centraal loket Eén keer aanvragen en één keer betalen voor meerdere specialismen. Het ABMS (Accreditatie Bureau Medisch Specialisten) vormt het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholing voor medisch specialisten

4.1.1 Stap 1: algemene gegevens aanvraag 21 4.1.2 Stap 2: uitvoeringen en/of bijeenkomsten toevoegen 24 4.1.3 Stap 3: het aanvraagformulier 29 4.1.4 Stap 4: versturen van de aanvraag 32. Handleiding aanbieder deel 1 accreditatie aanvraag juni 2020. 3/59 Accreditatie aanvragen: Organiseert u een onderwijsactiviteit voor orthopedisch chirurgen, dan kunt u (als aanbieder) dit via GAIA door de NOV laten accrediteren.U moet de accreditatie minimaal 2 maanden voorafgaand aan de bijeenkomst aanvragen Vragen over GAIA in relatie tot regels over deskundigheidsbevordering binnen de beroepsgroep kunt u stellen aan aan de betreffende wetenschappelijke of beroepsvereniging. Zie: overzicht regelgeving. (Her)registratie. Inhoudelijke vragen over (her)registratie kunt u stellen aan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), tel. 088 - 440.

SHK Jaarverslag 2019 is klaar!

Aanvraag indienen Uw aanvraag dient u in via het GAIA-systeem (=Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). GAIA is een gezamenlijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie van de wetenschappelijke en beroepsverenigingen van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen Organiseert u een nascholing en wilt u deze laten accrediteren voor de Physician Assistant? Dan kunt accreditatie aanvragen bij NAPA via het zgn. GAIA portaal. GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Hieronder leest u meer over het laten accrediteren van nascholingen. Accreditatie aanvragen bij NAPA via GAIA Accreditatie (inloggen, activeren), tel. 088-4404370, gaia@fed.knmg.nl. Inloggegevens: Bent u deze kwijt, dan kunt u deze via GAIA opnieuw opvragen. In het inlogscherm klikt u daarvoor op de betreffende link. Uw inloggegevens worden dan nogmaals naar uw e-mailadres gestuurd Volgt u een Nederlandse geaccrediteerde nascholing, dan voert de organisator (aanbieder) uw aanwezigheid in via GAIA. Het GAIA-systeem voegt de scholingsuren (of -punten) automatisch toe aan uw dossier. U ontvangt dus geen certificaat als bewijs van deelname. U moet wel controleren of de uren goed in uw GAIA-dossier zijn bijgeschreven. Klopt het niet Aanvragen persoonlijk electronisch GAIA dossier. Klik hier voor de actuele GAIA congresagenda waarin elk congres is opgenomen waarvoor NVA accreditatie is aangevraagd. Volg je een Nederlands geacrediteerde nascholing dan voert de organisator (aanbieder) jouw aanwezigheid in via GAIA. De punten worden dus dan automatisch bijgevoegd in je dossier

Synoniem op voorhand - synoniemen van op voorhand

Via het GAIA systeem kunt u accreditatie aanvragen bij de NVU voor medisch-inhoudelijke congressen. Niet medisch-inhoudelijke congressen kunt u ook aanvragen via GAIA, maar dient u te sturen aan het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing). Aanvragen dienen minimaal 6 weken voor de aanvang van de nascholing te worden ingediend Accreditatie-aanvragen voor specifieke bij- en nascholing kunnen vanaf januari 2008 uitsluitend via de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie GAIA worden ingediend. Beoordelingskader. Algemene voorwaarden bij aanvraag tot accreditatie. Informatie voor aanbieders van nascholing. Meer informatie over GAIA Accreditatie aanvragen bij NAPA via GAIA. Wanneer u een nascholing wilt laten accrediteren door NAPA dan kunt u dit verzoek rechtstreeks via GAIA, conform onze algemene voorwaarden voor na- en bijscholing, aanbieden aan NAPA. NAPA zal uw aanvraag beoordelen conform de Richtlijn accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten. Klik hier om in te loggen als aanbieder of een account aan te vragen bij GAIA Nadat het ABFE de e-learning heeft geaccrediteerd kan de aanbieder via GAIA, accreditatie aanvragen voor de inhoud van de e-learning. De aanbieder kan de e-learning daarvoor aanbieden bij ABAN voor algemene nascholing of de wetenschappelijke verenigingen voor vakinhoudelijke nascholingen Accreditatie aanvragen. GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Als arts kunt u in GAIA een persoonlijk dossier activeren. Al uw deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. Nederlandse scholingen komen automatisch in uw dossier, andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen

Per 1 juli 2018 maakt de NVvR gebruik van GAIA voor het aanvragen en beoordelen van accreditatie-verzoeken. Nederlandse aanbieder? Ga hier naar het indienen van een accreditatie-aanvraag via GAIA vanaf 1 juli 2018. Meer informatie in een brief en handleiding. Voor een GAIA-aanbiedersaccount, zie de KNMG-website: 'Aanbieders nascholing' Handleiding voor aanbieders: accreditatie aanvragen en presentie invoeren via GAIA 1. GAIA Aanbieders van nascholing kunnen accreditatieaanvragen indienen bij de betreffende wetenschap-pelijke of beroepsverenigingen via de internetapplicatie GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie In-ternet Applicatie) Uw aanvraag voor het digitaal versturen van uw congresaankondiging dient u in via bureau@nvpc.nl. VERDERE INFORMATIE. Het overzicht van alle geaccrediteerde congressen is te vinden in de CONGRESAGENDA. Voor vragen met betrekking tot GAIA kunt u contact opnemen met de KNMG-infodesk 088 - 440 43 70 of mailen naar gaia@fed.knmg.nl

Voor inhoudelijke vragen: Secretariaat accreditatiecommissie NVMDL, mevrouw J.M. (Jeanine) van Aalst, e-mail: accreditatie@mdl.nl, telefoon: 023 - 551 3016. Voor vragen of problemen inzake GAIA kunt u terecht bij de artseninfolijn: 030 - 282 332 Accreditatie aanvragen. Hieronder treft u het stappenplan aan om in GAIA accreditatie aan te vragen. Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar accreditatie@verenso.nl of bel naar 0183-641014 of lees de Handleiding voor aanbieders. Klik hier om naar de webpagina te gaan. Vervolgens logt u in middels het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord Betreft het een GAIA aanvraag, stel dan je vraag via de vraagoptie in GAIA. ABC1 (dus niet de accreditatiecommissie van de NVAVG) Niet alleen wordt het aanvragen van accreditatie hiermee vereenvoudigd, de doelgroep waarvoor geaccrediteerd wordt is verbreed. Regelgeving ABC1

u autorisatie kunt aanvragen (KNMG-GAIA). Als u accreditatie wilt aanvragen bij . Verenso. dient u autorisatie aan te vragen bij de KNMG. U vraagt dan automatisch autorisatie aan voor alle verenigingen die aangesloten zijn bij de KNMG. Klik op Autorisatie aanvragen rechts in het scherm. Als autorisatie is verleend, verandert het rod Per 01-04-2021 moet voor het aanvragen van accreditatie deels bestemd voor Intensive Care (IC) in GAIA de optie: het Accreditatie Bureau Intensive Care (ABIC) worden gebruikt. Een GAIA aanvraag voor intensive care nascholing dien je dan alleen nog in bij ABIC en niet meer bij de 7 basisspecialismen (NIV, NVA, NVvH, NVALT, NVVC, NVN en NVvN) Zie hiervoor het NVN-beleid ten aanzien van accreditatie van niet-vakinhoudelijke nascholing. Organiseert u een nascholing, dan kunt u - tegen betaling - een accreditatieaanvraag bij de NVN indienen. Dit kan uitsluitend via GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). Corona en online nascholinge Accreditatie. Voor de behandeling van een accreditatieaanvraag wordt 300 euro (exclusief btw) voor gesponsorde nascholing en 100 euro (exclusief btw) voor niet-gesponsorde nascholing. in rekening gebracht. Accreditatie refereeravonde

ABAN (accreditatie Bureau Algemene Nascholing): Bij- en nascholingen niet specifiek vakinhoudelijk maar meer algemeen van aard kunt u aanvragen via GAIA en indienen bij ABAN. Klik hier voor meer informatie over ABAN Vragen en storingen betreffende GAIA Voor problemen en storingen in GAIA kan de aanbieder contact opnemen met de helpdesk; - telefonisch:op werkdagen van 9.00.. Accreditatie voor een cursus of een nascholingsbijeenkomst kunt u aanvragen bij PE-online. Op deze website dient u zich (eenmalig) te registreren als opleidingsinstituut. Nadat u bent ingelogd, kunt u autorisatie aanvragen bij de NVKF. Als uw verzoek is geautoriseerd kunt u accreditatie aanvragen voor uw opleidingsactiviteit Accreditatie voor een bij of nascholing aanvragen kan alleen de aanbieder van de scholing doen. Via www.pe-online.org/edu kan een verzoek om autorisatie en inloggegevens worden aangevraagd. Meer informatie vindt u de site van de KNMG. Een verzoek om accreditatie moet moet 6 weken van te voren zijn ingediend bij het ABSG, tevens moet er een arts. Accreditatie aanvragen. Aanbieders van bij- en nascholing kunnen accreditatie voor de aangeboden activiteiten aanvragen. Lees waar uw accreditatie-aanvraag aan moet voldoen en wat de criteria zijn voor de aangeboden scholing

Accreditatie aanvragen leden. Vanaf 1 januari 2018 is de NVT aangesloten bij GAIA en lopen alle accreditatieaanvragen van binnenlandse- en buitenlandse nascholing via GAIA en uw persoonlijke dossier. Alle oude regels komen daarmee vanaf 1 januari 2018 te vervallen Home Accreditatie aanvragen Voor Het secretariaat van het ABSG voert de scholing in GAIA in en stuurt de aanvraag naar de desbetreffende accreditatiecommissie. Mocht er voor een buitenlandse scholing reeds accreditatie zijn aangevraagd kunt u volstaan met het toesturen van het certificaat met ID nummer van de geaccrediteerde scholing Procedure voor het invoeren van toetsgroepbijeenkomsten in GAIA. Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen zoals toetsgroepen, FTO-groepen, DTO-groepen, nascholing in de hagro, intervisiegroepen etc. In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen GAIA is een gezamenlijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie. De NVU neemt sinds 1 januari 2009 deel aan GAIA. Alle door u gevolgde geaccrediteerde nascholing wordt door de aanbieder in GAIA ingevoerd aan de hand van de presentielijsten. U dient wel altijd zelf te controleren of de punten in uw dossier zijn bijgeschreven GAIA Voor het aanvragen van accreditatie, beoordelen van nascholingen, vastleggen van nascholingspunten en herregistratie is een digitaal systeem ontwikkeld (GAIA = Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). Meer informatie vindt u op de website van de KNMG (de KNMG faciliteert de wetenschappelijke verenigingen bij het GAIA dossier)

Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie: GAIA. Aanbieders met vragen over aanvragen in tijden van COVID-19, raadpleeg het bestand hieronder. Alle informatie met betrekking tot accreditatie vindt u op de website van de KNMG. De GAIA Helpdesk kunt u bereiken per mail op gaia@fed.knmg.nl of telefonisch op 030 - 282 39 06 Persoonlijk dossier (GAIA) | Nascholing en accreditatie CONGRESORGANISATOREN Wanneer u als congresorganisator accreditatie wilt aanvragen is er een aparte inlog nodig

Geaccrediteerde punten: Accreditatieperiode: Geaccrediteerde scholing NAPA: 4 : Beschrijving. KNMG-GAIA: AccreditatieBureau Cluster 1 NAPA accreditatie aanvragen. Ja Uitvoeringen. 17-9-2021 t/m 14-1-2022 Locatie: Leiden (NL) Bijeenkomsten : Geaccrediteerde. Aanvragen tot accreditatie kunnen ingediend worden via het GAIA-systeem. Nieuwe aanbieders Wanneer u nog niet eerder een aanvraag in GAIA heeft ingediend, is het noodzakelijk om inloggegevens op te vragen en eenmalig autorisatie aan te vragen. Nadat u geautoriseerd bent, kunt u uw accreditatieaanvraag indienen Bij e-learnings is het pad voor accreditatie aanvragen tweeledig: • format wordt beoordeeld door ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning) • medische inhoud wordt beoordeeld door de WV-en Dit betekent 2 facturen, maar bij accreditatietoekenning is de termijn daarom 2 jaar (i.p.v. gebruikelijke 1 jaar)

Aanbieders KNM

 1. Handleiding Aanvragen van Autorisatie en Accreditatie VERSIE: 05-06-2018 AUTEUR: Miriam Jaarsma, Aline Kronenberg, Laurel Kerdijk- Schunselaar en Niels Schurink 1 / 24 Contents Inleiding... 3 Het aanmaken. Nadere informatie. Handleiding persoonlijk nascholingsdossier in GAIA. Na inloggen verschijnt het hoofdscherm
 2. Registratie Intensivisten via GAIA Het is een lang gekoesterde wens van veel Het secretariaat van uw vereniging voegt deze aanvraag toe aan GAIA en na (zie werkwijze hierboven). Slechts één deelnemer hoeft accreditatie aan te vragen. Na afhandeling verschijnt de nascholing in de congresagenda met de toegekende IC punten en is dan ook.
 3. Naar: Informatie over accreditatie aanvragen voor buitenlands congres. Stap 3 Aanvraag indienen Wanneer u het herregistratieformulier heeft ingevuld en uw nascholingen zijn compleet, dan kunt u vanaf 4 maanden vóór de expiratie van uw registratietermijn via GAIA uw herregistratieaanvraag indienen. Naar: GAIA (inloggen
 4. ABFE, kan de aanbieder via GAIA accreditatie voor de inhoud van de e-learning aanvragen bij de wetenschappelijke vereniging (in geval van algemene/ niet-vakinhoudelijke nascholing bij het ABAN = Accreditatie Bureau Algemene Nascholing). Het tarief voor de accreditatie van het format door het ABFE wordt euro 375,- per e-learning

 1. Op voorhand geaccrediteerd. Volgens vastgestelde criteria wordt een aantal nascholingen op voorhand geaccrediteerd. Deze aanvragen worden niet besproken in de Commissie Accreditatie, maar dienen wél te worden toegevoegd aan het GAIA-systeem door de Nederlandse aanbieders. Ook dienen zij na afloop presentie in te voeren
 2. Aanvraag accreditatie voor ICT 1. Log in GAIA onder aanbieder 2. Je krijgt het scherm met linksboven de knop : AANVRAAG INDIENEN: druk hierop 3. Scherm met vraag: nieuwe aanvraag indienen of kopiëren: Ja, nieuwe aanvraag aanklikken. Daarna linksboven knop: VOLGENDE aanklikke
 3. De aanvraag tot erkenning en registratie als pijnspecialist kun je in je eigen specialisten-account in GAIA doen via de knop nieuwe registratie aanvragen. Bij het indienen van je aanvraag word je gevraagd een aantal documenten te uploaden. Je aanvraag wordt binnen 3 maanden beoordeeld door de registratiecommissie van de NVA
 4. Voorwaarden aanvragen externe accreditering per 1 juli 2021 - De accreditatie is een jaar geldig vanaf de eerste scholingsdatum (ongeacht of deze Aanvraag GAIA ABC1 Tarief A - onafhankelijke scholing, Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelij
 5. Indien accreditatie wordt aangevraagd bij één van de bij de KNMG aangesloten accrediterende instanties, dan dient gebruik te worden gemaakt van Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA). Een onderdeel van de aanvraag in GAIA is het doorlopen van de zelfevaluatie van gunstbetoon
 6. Lees de Handleiding punten aan GAIA toevoegen van automatisch geaccrediteerde nascholing om deze punten zelf, zonder tussenkomst van de NVMM, aan uw GAIA-dossier toe te voegen. In deze Handleiding aanvragen accreditatie in GAIA niet vooraf geaccrediteerde nascholing kunt u lezen hoe u individueel accreditatie kunt aanvragen voor door u gevolgde nascholing die niet door de NVMM is geaccrediteerd
 7. Accreditatie aanvragen nadat de nascholing reeds heeft plaatsgevonden is niet mogelijk. Als u de presentie niet tijdig invoert, worden uw gegevens na 90 dagen geblokkeerd en kunt u geen nieuwe aanvragen via GAIA indienen. Klik hier om uw aanvraag in te dienen en/of om de status van uw aanvraag te bekijken in GAIA

2 AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken en autorisatie aanvragen (eenmalig) Om accreditatie aan te kunnen vragen via het GAIA systeem dient u een account aan te maken. Dit gaat als volgt: Stap 1: Een account aanmaken via: Tip: Sla deze website op bij uw favorieten, want u zult hier steeds terug moeten keren voor uw accreditatieaanvra(a)g(en) Stap 2: inloggen met de verkregen inloggegevens en. De kosten worden bij aanvraag in rekening gebracht. Voor de aanvrager geldt direct een betalingsverplichting, ongeacht of de activiteit van de aanvraag wel of geen doorgang kan vinden. SHK zal de aanvraag in het Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) invoeren Accreditatie Door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de eis gesteld dat per 1 juni 2014 alle nascholingen door de aanbieder van de nascholingen, in GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie) ingevoerd moeten worden. Dit geldt ook voor de regionale en lokale refereerbijeenkomsten. Alle gevolgde nascholingen worden bijgehouden in een persoonlijk dossier dat voor. Bij de VRA kunt u accreditatie aanvragen voor medisch vakinhoudelijke (na)scholing voor de revalidatiearts. De VRA volgt voor het toekennen van accreditatie de richtlijnen van het landelijk Accreditatie Overleg van de wetenschappelijke verenigingen. Aanvragen voor niet-vakinhoudelijke nascholing (niet medisch inhoudelijke) zoals communicatie- en managementvaardigheden, gezondheidsrecht. Het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen heeft een harmonisatierichtlijn voor de toekenning van accreditatiepunten aan deskundigheidsbevordering vastgesteld.Daarbij is gesteld dat het elke vereniging vrij staat om van de harmonisatierichtlijn af te wijken. De NVU heeft zich aangesloten bij de Harmonisatierichtlijn Accreditatie, met uitzondering van een.

GAIA - orthopeden.or

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, verklaart u de presentie (aanwezigheid) van NVKC-leden na afloop van de scholing in te zullen voeren in PE-online. Vanuit PE-online ontvangt u hierover bericht. NVKC-leden die accreditatie achteraf willen aanvragen, doen dit via hun eigen dossier in PE-online Oproep via GAIA. Registratie en herregistratie voor het aandachtsgebied intensive care verloopt vanaf 1 mei 2021 via GAIA. Dit betekent dat je voor herregistratie IC een oproep krijgt via GAIA en dat je jouw aanvraag indient via jouw GAIA dossier. Voor de herregistratie moet de volgende bijlage worden geupload Klik hier voor de criteria voor accreditatie van het format. Pas nadat de aanbieder van nascholing accreditatie heeft verkregen bij het ABFE, kan de aanbieder via GAIA accreditatie voor de inhoud van de e-learning aanvragen bij de NVK (in geval van algemene / niet-vakinhoudelijke nascholing indienen bij het ABAN)

Faq Knm

Een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie. De aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA. 6. De aanvraag voor accreditatie van bij- en nascholin GAIA handleiding aanbieder - verkorte versie 2 AANBIEDER 1 - GAIA account aanmaken en autorisatie aanvragen (eenmalig) Om accreditatie aan te kunnen vragen via het GAIA systeem dient u een account aan te maken

Accreditatie aanvragen - NVv

2 Aanvragen van accreditatie 2.1 Algemeen Het aanvragen van accreditatie gaat volledig digitaal via het GAIA systeem. Alvorens u aanvragen kunt indienen moet u zich aanmelden bij het systeem en moet u geautoriseerd worden. De volgende stappen staan beschreven: 1-Aanvragen gebruikersnaam en wachtwoord (eenmalig Procedure aanvraag accreditatie: Het accreditatiebureau verzorgt de registratie en administratieve afhandeling van de aanvraag; De aanvraag voor accreditatie wordt via GAIA digitaal aangeleverd. Bij een aanvraag minimaal 3 maanden voor aanvang van de activiteit is een tijdige accreditatie voor aanvang van de activiteit gegarandeerd

Gaia - Nap

 1. De aanvragen die via GAIA bij de NVALT binnenkomen worden door de Commissie Accreditatie beoordeeld op inhoud, onafhankelijkheid en of de bijeenkomst voldoende long-gerelateerd is. Het aantal accreditatiepunten is afhankelijk van het aantal onderwijsuren waarbij de rege
 2. Voorwaarden accreditatie-aanvraag voor aanbieders van nascholing De Commissie Accreditatie & Herregistratie van de NVSHA volgt de regelgeving van het landelijk Accreditatie Overleg van erkende specialismen. Zie voor U dient binnen 6 weken na afloop van de bijeenkomst de presentielijst van de deelnemers in te voeren in GAIA
 3. Zoals eerder aangekondigd hebben Verenso en NVAVG samen een e-learning ontwikkeld over de Wet zorg en dwang voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten
 4. gevolgd. Je aanvraag komt terecht bij de accreditatie commissie. De accreditatie commissie zal binnen 6 weken de aanvraag beoordelen. Indien accreditatie punten worden toegekend (dit gaat volgens richtlijnen zoals vastgesteld in het document 'Nascholing en Herregistratie AIGT'), worden deze toegevoegd aan het GAIA dossier
 5. Aan een buitenlandse aanvraag zijn voorwaarden verbonden: De aanvraag dient voor aanvang gemaild te worden aan het NIV bureau (liefst 2 maanden van tevoren, zodat het oordeel bekend is vóór aanvang van de nascholing) U bent lid van de NIV. Het betreft internistische nascholing in het buitenland
 6. Accreditatie voor toetsgroepen vakkundig geregeld. Huisarts & Kwaliteit (SHK) heeft een zogeheten 'instellingsaccreditatie'. Daarmee heeft SHK de mogelijkheid om accreditatie te verlenen aan intervisiegroepen

Nascholing (GAIA) NVO

 1. De aanvraag dient te worden ingevuld door een betrokken Amsterdamse huisarts. Aanvragen worden voorgelegd aan de perifeer accreditatiemedewerker (PAM). Hiervoor wordt per aanvraag een bedrag van € 275,- incl. btw in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief het invoeren van één presentielijst door Elaa. Accreditatie is twee jaar geldig
 2. accreditatie commissie. De huidige accreditatiecommissie bestaat uit 4 leden, deels uit het bestuur van de VVGN, deels leden van de VVGN. Dit zijn Marieke van Balkom, Mary Janssen van Raay, Peter Vossenberg en Michel Wolters. Het VVGN secretariaat coördineert de zaken rondom de aanvragen en als de aanvraag correct en volledig is ingediend.
 3. SPE200_EDU_Inloggen. Inloggen aanbieders. Voer uw gegevens in en druk op inloggen
 4. Accreditatie aanvragen. Organiseert u zelf een nascholing en wilt u voor de doelgroep huisartsen accreditatie aanvragen? Bekijk hieronder hoe dat in zijn werk gaat. Onze afdeling Deskundigheidsbevordering zet de geaccrediteerde nascholingen in het GAIA-systeem

Artsen KNM

Persoonlijk dossier (GAIA) (Her)registratie

LINKH vraagt om persoonlijke gegevens. Ook heeft LINKH de inloggegevens nodig van uw EKC-account in GAIA en toestemming deze te gebruiken en in GAIA uw mailadres te wijzigen. Berichten specifiek gericht aan de EKC worden doorgestuurd. LINKH zal het account alleen gebruiken voor aanvraag en afhandeling van de accreditatie Accreditatie aanvragen voor sportartsen. Alle aanvragen voor scholing dient u aan te vragen via GAIA. Informatie voor nieuwe aanbieders in GAIA. De kosten voor het aanvragen van accreditatie voor sportartsen bedragen € 175,00 Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. 11. Klik op 'Volgende'. 12. Klik op 'Gereed'. De aanvraag komt nu in uw dossier te staan met de vermelding 'Wacht op akkoord'. De accreditatiecommissie van de NVAVG beoordeelt uw aanvraag en geeft via GAIA al dan niet een akkoord Lees ook meer over het aanvragen en verwerken: onze GAIA Service Stichting Huisarts en Kwaliteit is het aanspreekpunt in de regio voor nascholing aan de huisartsen en zijn/haar personeel. SHK is ook de regionale accreditatie autoriteit en verzorgt administratieve ondersteuning

Accreditatie aanvragen - NV

Accreditatie | DOKh - Nascholing, kwaliteit en ondersteuning. DOKh - Nascholing, kwaliteit en ondersteuning. Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen. ~ Denis Diderot. 072 - 527 91 00 072 - 520 83 25 (Geschillen en klachtenregeling) secretariaat@dokh.nl klachtenengeschillen@dokh.nl. Direct naar uw discipline toevoegen accreditatiepunten (buitenlandse) congressen in GAIA Voor wat betreft de door het NVMDL geaccrediteerde bijeenkomsten die binnen Nederland plaats-vinden, worden uw punten automatisch in uw persoonlijk dossier toegevoegd door de aanbieder/ organisator van het congres. U ontvangt hiervan een melding vanuit het GAIA-systeem ABAN (accreditatie Bureau Algemene Nascholing): Bij- en nascholingen niet specifiek vakinhoudelijk maar meer algemeen van aard kunt u aanvragen via GAIA en indienen bij ABAN. Klik hier voor meer informatie over ABAN Vragen en storingen betreffende GAIA Persoonlijk dossier. Het persoonlijk dossier van de psychiater is een overzicht van alle behaalde accreditatiepunten en de deelname aan de kwaliteitsvisitatie in het kader van de herregistratie. Het persoonlijk dossier is gekoppeld aan het GAIA-systeem van de KNMG. GAIA staat voor 'Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie'

Accreditatie - NVD

Accreditatie Aanbieder. Vakinhoudelijke nascholing Een accreditatieaanvraag voor neurologisch-vakinhoudelijke nascholing (geen IC) dient u - via GAIA - in bij de NVN. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor de aanvraagprocedure en de beoordelingsregels wordt verwezen naar het NVN-Accreditatiereglement Deskundigheidsbevorderin g.. Algemene nascholing (ABAN Voor bovenstaande activiteiten kunnen psychiaters de punten zelf bijschrijven in het GAIA dossier. 4. Algemene nascholing Voor algemene niet-vakinhoudelijke nascholingen kunnen aanbieders accreditatie aanvragen bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Voor accreditatie door het ABAN komen in aanmerking Inleiding - GAIA • De CGR heeft een zelfevaluatie ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld of nascholing die (mede) wordt gefinancierd door leveranciers, beantwoordt aan de gunstbetoonregels. • Deze zelfevaluatie is een verplicht onderdeel binnen GAIA (Gemeenschappelijke accreditatie internet applicatie) Voor het aanvragen van accreditatie op voorhand zijn criteria vastgesteld. De bijeenkomst is op verzoek van een individuele neuroloog geaccrediteerd via een individuele aanvraag. ad 1.: Nederlandse aanbieders leggen de presentie van de deelnemers vast in GAIA; de bijbehorende accreditatie-uren worden daarmee automatisch in uw dossier vastgelegd Dit betreft aanvragen van accreditatie voor klinische lessen, patiëntbesprekingen, symposia en overige nascholingsactiviteiten. 2.1 Eisen voor aanvraag accreditering door Leerpunt KOEL Tenminste 6, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit moet het ingevulde GAIA

GAIA accreditatie voor de inhoud van de e-learning aanvragen bij de WAS of in geval van algemene/ niet-vakinhoudelijke nascholing bij het = Accreditatie Bureau Algemene Nascholing . Buitenlandse e-learnings worden niet door het ABFE geaccrediteerd Alles-in-1 - Kwaliteit monitoring systeem In gebruik bij meer dan 250 klanten. De flexibele & modulaire totaaloplossing die uw administratieve last wegneemt die komt kijken bij het registreren en bijhouden van kwaliteitsnormen De Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) is een centraal, digitaal loket waar artsen, aanbieders van nascholing en wetenschappelijke verenigingen terechtkunnen voor de accreditatie en registratie van nascholingscursussen. Het werd in 2006 geïntroduceerd, zodat er per cluster één loket zou zijn

d. Communicatie over een aanvraag verloopt uitsluitend via het dossier in GAIA. 2. GAIA Een accreditatieaanvraag kan alleen nog worden ingediend via de webapplicatie GAIA. Uitleg over het systeem is terug te lezen op de site van de KNMG. Een partij of sponsor kan zelf accreditatie aanvragen wanneer goedkeuring is verkregen door de organiserende. De aanvraag voor verlenging dient ook 6 weken voor de datum van uitvoering te geschieden om voor accreditatie in aanmerking te komen. Een verlenging kunt u aanvragen via vraag/antwoord in GAIA van de betreffende scholing. Voor een eerste verlenging van 1 jaar zullen geen kosten in rekening gebracht worden 1. Om de accreditatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt zowel door de aanbieder van geaccrediteerde scholing, de Physician Assistant, de Accreditatie Commissie en beoordelaars van de dossiers (Dossier Commissie), gebruik gemaakt van een geautomatiseerd accreditatiesysteem Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie (GAIA). 2 Wanneer accreditatie toegekend is, dan verschijnt de nascholing in lijst van op voorhand geaccrediteerde buitenlandse nascholing en kunnen andere deelnemers deze nascholing ook aan hun GAIA-dossier toevoegen. De aanvraag mag tot 12 maanden na de datum van de gevolgde nascholin dossiers in GAIA. Pas na betaling van de factuur wordt de aanvraag in behandeling genomen. Scholingsactiviteiten die vanuit werkgroepen, commissies of geledingen van de NVKG georganiseerd worden zonder toegangsprijs of sponsoring worden niet gefactureerd (refereerbijeenkomsten). Een accreditatie aanvraag kan alleen worden ingediend via het GAIA

Nascholingsagenda | Sportgeneeskunde NederlandExpert In-Company Blended WMO GCP Training voor KlinischWerkgroepen - NVVCSportgeneeskunde Nederland | Verstandig sporten en gezond

GAIA voor aanbieders - NAP

Abfe Knm

Richtlijnen - NVVCBehandelblok Springersknie | Sportgeneeskunde Nederland