Home

Endometriumcarcinoom prognose

De prognose is hierbij ongunstiger dan dat van het endometrioïd adenocarcinoom graad 3. De overige subtypen hebben een prognose die vergelijkbaar of slechter is. Een probleem kan ontstaan wanneer in het definitieve resectiepreparaat van een overwegend endometrioïd adenocarcinoom graad 1-2 een klein (klein is niet nader gespecificeerd in de literatuur) focus van een ongunstiger histologisch type wordt aangetroffen. Dit leidt niet tot het herclassificeren van de gehele tumor als hooggradig. Het stadium zegt iets over hoever de kanker is uitgebreid. Voor je prognose is het belangrijk om te weten in welk stadium de ziekte is. Het gaat hierbij om het stadium bij de eerste diagnose. Later in het ziekteproces kan het stadium nog veranderen Er wordt aangegeven wat, volgens de huidige maatstaven en aansluitend bij de gangbare Nederlandse praktijk, over het algemeen de beste zorg is voor patiënten met een endometriumcarcinoom. De richtlijn geeft aanbevelingen over de signalering, diagnostiek, behandeling, voorlichting en begeleiding van volwassen patiënten met een endometriumcarcinoom Ook het non-endometrioïde type (type II) endometriumcarcinoom gaat gepaard met een slechtere prognose. Er wordt in het algemeen uitgegaan van maximaal 20% type II endometriumcarcinomen, wat neer zou komen op jaarlijks 380 vrouwen met deze aandoening. Van deze patiënten heeft reeds 60-70% extra-uteriene ziekte heeft ten tijde van diagnose Vooruitzichten bij uitzaaiingen van baarmoederkanker. Vrouwen met uitzaaiingen in de lymfeklieren in het bekken hebben een minder goede prognose dan vrouwen zonder uitzaaiingen. Er is dan nog steeds kans op genezing. Zijn er uitzaaiingen in andere delen van het lichaam, dan is de prognose slechter

de prognose van patiënten met een endometriumcarci-noom type 2 en de patiënten die zich presenteren met een hoger FIGO-stadium niet verbeterd. Ook voor deze groep patiënten moeten nieuwe meer effectieve behande-lingsvormen worden gevonden. De erkenning dat het endometriumcarcinoom bestaat uit een heterogene groep tumoren met ieder hun eige Baarmoederslijmvlieskanker (endometriumcarcinoom) Baarmoederslijmvlieskanker is één van de meest voorkomende soorten kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. Dankzij het abnormale bloedverlies worden de meeste gezwellen gelukkig vroegtijdig ontdekt en kunnen ze succesvol worden behandeld Het sereus endometriumcarcinoom (UPSC, Uterine Papillary Serous Carcinoma) is een betrekkelijk zeldzame tumor met een biologisch gedrag dat meer lijkt op een ovariumcarcinoom dan op een endometroid endometriumcarcinoom. De prognose van sereuze tumoren is in het algemeen slechter dan van endometroide tumoren. Fig 1

Palliatieve behandelingen bij gemetastaseerd endometriumcarcinoom bestaan uit radiotherapie, hormonaal bij hormoongevoelig laaggradig endometriumcarcinoom of chemotherapie bij progressie onder hormonale behandeling of als 1 e lijn bij hooggradig, hormoonongevoelig gemetastaseerd endometriumcarcinoom. 1 e keuze carboplatine-paclitaxel i.v.m. grotere responskans, maar indien neurotoxiciteit of bij een minder fitte patiënt is monotherapie carboplatine een goed alternatief Er zijn verschillende stadia van baarmoederkanker. Afhankelijk van deze stadia kunnen de symptomen, behandeling en prognose anders zijn. De stadia waarin de baarmoederkanker zich kan bevinden, zijn: Stadium 1: De kanker is beperkt gebleven tot de baarmoeder. Stadium 2: De baarmoederkanker is uitgebreid naar de baarmoederhals

Endometriumcarcinomen zijn over het algemeen adenocarcinomen. Typerend is postmenopauzaal vaginaal bloedverlies. De diagnose wordt met behulp van een biopsie gesteld. De stadiëring is chirurgisch In het kort. Baarmoederkanker is kanker van de baarmoeder. Er zijn verschillende vormen. Bij 90 tot 95% gaat het om kanker van het baarmoederslijmvlies. Dit heet een endometriumcarcinoom. De andere 5 tot 10% tumoren in de baarmoeder is baarmoedersarcoom. Op deze pagina lees je meer over: Symptomen. Risicofactoren Endometrioïd carcinoma met of zonder squameuze differentiatie. 85 % van de carcinomen van het corpus uteri. De prognose wordt hoofdzakelijk bepaald door het stadium en in stadium I door de diepte van myometriale infiltratie, differentiatiegraad, lymfeklierstatus en leeftijd. Recidiveren voor 50 à 60 % in het klein bekken Prognose Overlevingskans. De vijfjaarsoverleving is 80% en is vergelijking met andere vormen van kanker relatief gunstig. De meeste vrouwen (meer dan 75%) hebben FIGO stadium I of II en hebben in principe een goede prognose

Prognose. Voor de prognose van het endometriumcarcinoom zijn van belang het histologische type, de tumorgraad, vaatinvasie en invasiediepte in het myometrium, uitbreiding naar endocervix, en na chirurgie: tumorvrije snijvlakken en de afwezigheid van metastasen endometriumcarcinoom; cervixcarcinoom De mogelijkheden om tumormarkers toe te passen bij de behandeling van patiënten met gynaecologische kanker hebben zich de laatste 15 jaar uitgebreid. Dit is niet alleen een gevolg van het beschikbaar komen van de CA-125-bepaling in 1983 maar er wordt inmiddels een veelheid aan tumormarkers aangeprezen. Experts spreken dan van endometriumcarcinoom. Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Een regelmatige controle is belangrijk om de tumor tijdig te kunnen detecteren en behandelen. Lees hier alles wat belangrijk is over oorzaken, therapie en prognose van baarmoederkanker Via deze link kun je een algemene uitleg vinden over kanker, en wordt o.a uitgelegd wat kanker is.Hieronder bespreken we kanker van de baarmoeder. In de baarmoeder kan zich baarmoederkanker ontwikkelen (ook endometriumkanker genoemd) maar ook baarmoederhalskanker.Dit gedeelte van de website is volledig gewijd aan de baarmoederkanker, baarmoederhalskanker wordt elders besproken (zie hier.

Overlevingscijfers van baarmoederkanke

Nieuws PORTEC-4a: geïndividualiseerd op basis van het moleculaire risicoprofiel in hoog-intermediair risico endometriumcarcinoom Op basis van de huidige richtlijnen komen patiënten met hoog-intermediaire risico (HIR) endometriumcarcinoom in aanmerking voor adjuvante vaginale brachytherapie. Deze aanbeveling komt voort uit meerdere (inter)nationale gerandomiseerde trials, waaronder de PORTEC. Desalniettemin blijft de prognose slecht. Ovariumcarcinoom en in mindere mate endometriumcarcinoom kan optreden als gevolg van erfelijke belasting, in het kader van respectievelijk BRCA1/2-mutaties en het lynchsyndroom. De enige preventieve optie is profylactische verwijdering van respectievelijk ovaria en uterus Het endometriumcarcinoom is de meest voorkomende maligniteit van de vrouwelijke geslachtsorganen. wat vaak het geval is -, is de prognose gunstig, maar de vijfjaarsoverleving daalt sterk in hogere stadia. De hoeksteen van de behandeling is (laparoscopische) verwijdering van de uterus, de adnexen en eventueel de bekkenlymfeklieren,.

Endometriumcarcinoom - Algemeen - Richtlijn

Baarmoederkanker (endometriumcarcinoom) en baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) zijn twee totaal verschillende kankers, niet alleen vanwege de lokalisatie maar ook door manier waarop zij ontstaan. Lees meer. De prognose van baarmoederkanker is redelijk goed. Endometriumcarcinoom komt voornamelijk voor bij vrouwen tussen de 55 en 80 jaar. De ziekte komt zelden voor bij vrouwen jonger dan 55 jaar. In Nederland worden ieder jaar ongeveer 1900 nieuwe gevallen van baarmoederkanker vastgesteld. Circa 400 vrouwen overlijden jaarlijks aan de gevolgen van endometriumcarcinoom Baarmoederkanker: ziekteverloop en prognose. Vijf jaar nadat de diagnose baarmoederkanker is gesteld, leeft ongeveer 80 procent van de patiënten nog (overlevingspercentage na vijf jaar). In individuele gevallen hangt de prognose af van verschillende factoren Endometriumcarcinoom Endometriumcarcinoom Lokalisatie en progressie van endometriumcarcinoom ICD-10 C 54.1 54.1 ICD-10-KM C54.1 ICD-9 182. Onverwachte gevolgen van endometriumablatie. Huisarts Wet 2016;59 (2):74-7. Endometriumablatie kan uitkomst bieden voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies bij wie medicamenteuze behandeling of een hormoonhoudend spiraaltje (LNG-IUD) onvoldoende effect oplevert. De nieuwste soort ablatiebehandeling, Novasure®, vindt plaats in 90% van de.

Uitzaaiingen bij baarmoederkanke

  1. Kans op overleving eierstokkanker Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van eierstokkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven
  2. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen met een endometriumcarcinoom die langdurig tamoxifen hebben gebruikt een slechtere prognose hebben. 46 In een RCT (n = 12.894) werd bij vrouwen met mammacarcinoom het effect van langdurige (tot 10 jaar) behandeling met tamoxifen vergeleken met behandeling gedurende 5 jaar
  3. Prognose In ongeveer 85% van de gevallen wordt baarmoederkanker in een vroegtijdig stadium ontdekt. Dat is gunstig voor de prognose en levensverwachting. In een vroegtijdig stadium kan de tumor goed behandeld worden. Als de tumor beperkt is tot de baarmoeder, is de overlevingskans grofweg 80-90%

Endometriumcarcinoom - TNM-Classificatie - Richtlijn

Geef voorlichting over mogelijke verklaringen, aard en prognose van PDS (zie tekst Standaard). Streef naar: het wegnemen van overbodige ongerustheid; ovarium- of endometriumcarcinoom een tweemaal zo groot risico op het ontwikkelen van dezelfde vorm van kanker. 18 Hoewel endometriumcarcinoom bij de meeste patiënten in een vroeg stadium wordt ontdekt en een goede prognose heeft, sterven jaarlijks zo'n 500 vrouwen in Nederland aan de gevolgen van deze ziekte. Zorgproces inzichtelijk. Het regionale zorgpad maakt het proces van de zorg aan patiënten met endometriumcarcinoom inzichtelijk Baarmoederkanker is een vorm van kanker die zich ontwikkelt in de baarmoeder. Bij de meeste vrouwen ontstaat baarmoederkanker in de binnenste slijmvlieslaag van de baarmoeder. Baarmoederkanker wordt daarom ook wel endometriumcarcinoom genoemd. Bij een minderheid van de vrouwen ontstaat de kanker in de spierwand van de baarmoeder. Dit wordt een uterussarcoom genoemd Dit wordt ook wel endometriumcarcinoom genoemd. Bij een klein deel van de vrouwen ontstaat deze kanker in de spierwand van de baarmoeder. Wanneer dit het geval is, dan wordt behandeling en prognose anders zijn. Stadium 1 In dit stadium is de kanker beperkt gebleven tot de baarmoeder. Stadium 2 Wanneer de baarmoederkanker is. Carcinosarcoom prognose Oncolin . Carcinosarcoom komt het meest voor (45%), gevolgd door leiomyosarcoom (40%) en endometrium stroma sarcoom (10-15%). Carcinosarcomen werden tot voor kort ook Maligne Mixed Mullerian Tumoren of MMMT genoemd, doch internationaal wordt de WHO term carcinosarcoom aangehouden. Zie bijlage 1 voor de WHO classificatie van mesenchymale en mixed tumoren.

bij 7% van de verwezen groep wordt een endometriumcarcinoom gevonden. Tijdige diagnose van endome-triumcarcinoom is van belang, omdat de prognose van een stadium-1 carcinoom op alle leeftijden gunstig is (gemiddelde vijfjaarsoverleving 91%). Indien curatieve behandeling niet meer mogelijk of ongewenst is Het Lynch syndroom (LS) is een erfelijke aandoening, waarbij vrouwen een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van baarmoederslijmvlies- en eierstokkanker (endometrium- en ovariumcarcinoom). Bij vrouwen met LS komt endometriumcarcinoom vaak voor op een relatief jonge leeftijd (gemiddeld 50-55 jaar). Omdat het belangrijk is deze carcinomen zo. De prognose van hooggradige tumoren is veel slechter met een 5-jaars overleving van 61% [1]. Het endometroide type endometriumcarcinoom komt het meeste voor met 85-90%; minder frequent zijn het sereus 7-10%, clear cell 3-5% endometriumcarcinoom en het carcinosarcoom met een incidentie lager dan 5% Bottumor (botkanker) Iedere bottumor gedraagt zich anders. Daarom zoekt uw arts samen met het multidisciplinaire team voor u naar een behandeling op maat. We kijken hoe we de tumor het beste kunnen bestrijden, maar houden ook rekening met uw persoonlijke wensen. Behandelkeuzes maken we altijd in overleg met u, ook omdat de behandeling. In het bijzonder naar endeldarmkanker (rectumcarcinoom), gynaecologische kankers (zoals het endometriumcarcinoom) en palliatieve zorg. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen zoals protonen bestraling, nieuwe methoden om prognose te voorspellen, kwaliteit van leven, late effecten van kankerbehandelingen en kwaliteit van zorg

Baarmoederslijmvlieskanker (endometriumcarcinoom) St

  1. Dit subtype kenmerkt zich vooral doordat deze patiënten een zeer gunstige prognose hebben, vergeleken met de andere varianten van endometriumcarcinoom. Het doel van het onderzoek was meer inzicht verkrijgen hoe het kan dat deze POLE-mutaties zorgen voor een gunstige prognose
  2. g van de ESMO
  3. Inleiding Endometriumcarcinoom (EC) is de meest voorkomende gynaecologische kanker, met ongeveer 1.800 nieuwe patiënten per jaar in Nederland. EC wordt doorgaans in een vroeg stadium ontdekt en heeft een gunstige prognose, met algemene en kankerspecifieke vijfjaarsoverlevingskansen van respectievelijk 80-85% en 90-95%
  4. Endometriumcarcinoom: samenvattend < Sereus adenocarcinoom • atroof endometrium • P 53 -mutatie (-> EGDy->EIC) • Graad 3, Stadium 2 -3, slechte prognose > Gemengd carcinoom • 2 de component >10% • als agressief subtype bepaalt >>> Endometrioid adenocarcinoom • hyperoestrogenemie, atypische hyperplasie • PTEN-mutatie-(EIN) • Graad 1, Stadium 1, 'goede' prognose
  5. Prognose van Post-Anoxisch Coma (Federatie) PSA bij kinderen op locaties buiten de OK (Federatie) Psoriasis (Federatie) Psychiatrisch onderzoek in strafzaken (Federatie) Schildklierfunctiestoornissen (Federatie) Schizofrenie (Federatie) Seksueel overdraagbare aandoeningen (Federatie) Shuntchirurgie (Federatie
  6. In de jaren 1975-1984 werden de volgende indicatiestellingen voor postoperatieve radiotherapie bij patiënten met endometriumcarcinoom gehanteerd: bij goed gedifferentieerde tumoren met oppervlakkige infiltratie in het myometrium werd alleen inwendige bestraling via de vaginatop toegepast, terwijl de overige patiënten zowel uitwendige als inwendige bestraling kregen, omdat de kans op lokaal.
  7. Eierstokkanker is een kwaadaardige aandoening van het weefsel van de eierstok. Meestal zijn er bij eierstokkanker helemaal geen klachten, zeker niet in een vroeg stadium. Pas als de eierstok groter wordt of als er vocht in de buikholte ontstaat, kan het gevoel ontstaan dat de buik steeds dikker word

Endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) - Froho

www.frohon.n Endometriumcarcinoom. U bent hier. Gynaecologie / Aandoeningen / Kanker in het vrouwelijke bekken / Endometriumcarcinoom. Moeilijk leesbaar? Wat zijn de mogelijke klachten? Specifieke scans worden gemaakt om de uitgebreidheid van de ziekte en dus de behandeling en de prognose te bepalen Moleculaire testen. * Deze analyse wordt extern uitgevoerd. 1 à 2 weken (afhankelijk van type test en beschikbaar materiaal). Mogelijk maar in overleg met patholoog en klinisch moleculair bioloog. Moleculaire diagnostiek aan te vragen via de betrokken patholoog (088 - 444 22 00). Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met klinisch.

Baarmoederkanker (Endometrium-carcinoom) - Aandoeningen

11 Samenvatting Endometriumcarcinoom is de vierde meest frequente tumor bij vrouwen in België. De gemiddelde leeftijd bij diagnose bedraagt 68 jaar. Per jaar sterven er in België meer dan 200 vrouwen aan deze ziekte. Endometriumcarcinoom is een neoplasie die ontstaat in het klierepitheel van het baarmoederslijmvlies Baarmoederkanker[1] of endometriumcarcinoom[1] is een vorm van kanker gelokaliseerd in het lichaam van de baarmoeder. Anders dan baarmoederhalskanker zijn nagenoeg alle gevallen van baarmoederkanker van het adenocarcinoom type. In 2005 werd in Nederland bij ongeveer 1850 vrouwen de diagnose baarmoederkanker gesteld. Het is de meest voorkomende vorm van kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen

Peritonitis carcinomatosa is een kwaadaardige ziekte waarbij uitzaaiingen van kanker in het buikvlies ontstaan. Het is een vorm van buikvlieskanker. Meestal gaat het om uitzaaiingen van eierstokkanker (ovariumcarcinoom) of dikkedarmkanker (coloncarcinoom). Peritonitis carcinomatosa betekent letterlijk ' ontsteking van het buikvlies door. Baarmoederkanker (kanker van het baarmoederlichaam, dus zonder baarmoederhalskanker) is de meest voorkomende gynaecologische kanker in Nederland. Het staat wat betreft incidentie van alle tumoren bij vrouwen op de vijfde plaats. Baarmoederkanker is een ziekte die vooral vrouwen tussen 45 en 85 jaar oud treft; de mediane leeftijd is 67 jaar Sister Mary Joseph's nodule. Een Sister Mary Joseph's nodule is een metastase van een maligne tumor in de navel. Vaak een adenocarcinoom. De metastase is afkomstig van een maligne tumor in de buikholte, zoals een maagcarcinoom, coloncarcinoom, pancreascarcinoom, ovariumcarcinoom, baarmoederhalskanker, endometriumcarcinoom, en (minder vaak) prostaatkanker of longkanker enten waarbij het endometriumcarcinoom een agressiever klinisch beloop heeft dan op basis van de huidige risicofactoren was voorspeld. Recent is meer bekend geworden over de moleculair genetische basis van het endometriumcarcinoom en zijn vier sub-groepen geïdentificeerd met verschillende moleculaire eigenschappen en prognoses

Endometriumcarcinoom - Med-Inf

Baarmoederkanker of endometriumcarcinoom is een vorm van kanker gelokaliseerd in het lichaam van de baarmoeder. Anders dan baarmoederhalskanker zijn nagenoeg alle gevallen van baarmoederkanker van het adenocarcinoom type. In 2005 werd in Nederland bij ongeveer 1850 vrouwen de diagnose baarmoederkanker gesteld Het endometriumcarcinoom wordt doorgaans in een vroeg stadium gediagnosticeerd, waardoor de prognose gunstig is, met een algemene en kanker-specifieke 5-jaarsoverleving van respectievelijk 80-85 en 90-95%. Het endometriumcarcinoom komt voor-al voor bij oudere, postmenopauzale vrouwen, die frequent multipele aandoeningen hebben zoals obe

Alles over baarmoederkanker De Gynaecoloo

Longcarcinoom en coloncarcinoom zijn al eerder behandeld in blok 2.3 en blok 2.4. De leerdoelen en studiestof met betrekking tot de oncologie in blok 3.5 worden beschreven in dit document. De leervragen zijn opgesteld om u te helpen bij het bestuderen van de leerstof en het volgen van de colleges. Het blok is verder onderverdeeld in 6 thema's Endometriumcarcinoom met defect DNA-proofreading heeft gunstige prognose. Hoge tumorgradering voorspelt een verhoogde kans op uitzaaiingen en een moeilijk behandelbaar fenotype, maar blijkbaar geldt dit niet voor alle situaties. Onderzoekers van een vanuit Leiden geleid consortium vonden namelijk dat endometriumcarcinomen met mutaties in het. Gunstige prognose? Een buitengewoon vitale 81-jarige patiënte die een operatieve en radiotherapeutische behandeling wegens endometriumcarcinoom goed heeft doorstaan, komt voor controle op de polikliniek. We bespreken dat haar levensverwachting niet korter of slechter is geworden,. Prognose Denk aan/cave/pas op B P! Afkortingen Endometriumcarcinoom 261 Mammacarcinoom 263 Ovariumcarcinoom 268 Vaginacarcinoom 269 Vulvacarcinoom 270 Klinisch redeneren 272 Primaire amenorroe 272 Secundaire amenorroe 274 Hypertensie tijdens de zwanger- schap 27 onderzoek geen oorzaak gevonden. Bij 7 % van de verwezen groep is er een endometriumcarcinoom. Tijdige diagnostiek is van belang omdat dan de prognose gunstig is. Beleid - Bij een eerste episode van vaginaal bloedverlies in de postmenopauze dient in eerste instantie een maligniteit te worden uitgesloten d.m.v. transvaginale echoscopie

PPT - Bevolkingsonderzoek Darmkanker PowerPoint

Baarmoederslijmvlieskanker (endometriumcarcinoom) Baarmoederslijmvlieskanker is één van de meest voorkomende soorten kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. Dankzij het abnormale bloedverlies worden de meeste gezwellen gelukkig vroegtijdig ontdekt en kunnen ze succesvol worden behandeld Endometriumcarcinoom Bij 90 tot 95% gaat het om kanker van het baarmoederslijmvlies Prognose; Endometriose in de menopauze Maar met endometriumcarcinoom is er een reactie van regionale lymfeklieren en echografie bepaalt de heterogeniteit van de baarmoederholte. Een belangrijk element voor een nauwkeurige differentiatie van de aandoening is een histologisch onderzoek,. Diagnose: endometriumcarcinoom. Gelukkig in het beginstadium; snel behandeld, goede prognose, klaar. Of niet? Nee, niet. De gynaecoloog had aan onze praktijk gevraagd of wij de hechtingen van de buikwond postoperatief wilden verwijderen. Onze assistente had enthousiast gereageerd: 'Natuurlijk kunnen wij dat!' Dus belde mevrouw voor een. Prognose Denk aan/cave/pas op D E R O A LO AO B P! InkIjkexemplaar // 4 InkIjkexemplaar // 5 Cyclusstoornissen 142 Adenomyosis 142 Endometriumcarcinoom 203 Ovariumcarcinoom 204 Vulvacarcinoom 205 Mammacarcinoom 206 Gynaecologische infecties 207 klinisch redeneren 217 bijlagen 22 Endometriumcarcinoom : Scenario vroege detectie. Versie: 3.1, Consensus based 2017-12-04 , Verantwoording: Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG), Type: Landelijke.

Baarmoederkanker - Wikipedi

Mammacarcinoom - Geneeskundevragen.nl. Soorten mammacarcinoom. Bijna alle (>95%) mamma maligniteiten zijn adenocarcinomen die beginnen als carcinomen in situ uit het ductus-lobulair systeem. Wanneer mammacarcinoom wordt gedetecteerd zal bij 70% van de gevallen het basaalmembraan doorgebroken zijn en het stroma geïnvadeerd Deze hotspotmutaties zijn in glioma geassocieerd met een gunstige prognose in vergelijking met IDH1/IDH2 wildtype glioma (23,24). 9. Endometriumcarcinoom. Mutatie-analyse met behulp van NGS met de SeqCap methodologie (zie labogids) POLE mutatie analyse met behulp van PCR+Sanger sequencing (backup methode endometriumcarcinoom ili i iinsulineresistentie: DM II, hihypertensie, Prognose Vrouw 27 jaar V 39j 1 jaar subfertiel Primair rouw aar 3 jaar subfertiel Primair Motiliteitsemen > 60%. Ovarium- en endometriumcarcinoom zijn de meest voorkomende gynaecologische tumoren. Dat het cervixcarcinoom minder voorkomt heeft te maken met het redelijk effectieve screeningsprogramma. Het sterftecijfer geeft een indicatie van hoe kwaadaardig het carcinoom is. Ovariumcarcinoom heeft een zeer ongunstige prognose. Endometriumcarcinoom