Home

Ctgb keurmerk

In verschillende communicatie-uitingen maakt het Ctgb gebruik van zijn zelf ontworpen logo. Dit logo is een belangrijk onderdeel voor onze herkenbaarheid en betrouwbaarheid naar buiten toe. Ons logo is geen keurmerk. Het Ctgb realiseert zich dat er situaties denkbaar zijn waarin externe partijen gebruik willen maken van het Ctgb logo Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria of gewasbeschermingsmiddelen en biociden - bij juist gebruik - veilig zijn voor mens, dier en milieu én of ze werkzaam zijn Voordat het Ctgb een middel toelaat, wordt volgens Europese criteria beoordeeld of het middel en de werkzame stof daarin veilig zijn voor mens, dier en milieu. Voor de veiligheid van consumenten kijken we naar de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI), de hoeveelheid die een mens iedere dag, zijn leven lang, veilig kan innemen Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met de servicedesk van het Ctgb (0317 471 810)

Ctgb Verplichte registratie van desinfectantia sinds 15 september 2009 Met ingang van 15 september 2009 is het verplicht alle desinfectantia te hebben ge(pre)registreerd bij het ctgb. Alle producenten, handelaren en winkeliers zijn sinds 15 september 2009 verplicht de te verkopen desinfectantia te hebben ge(pre)registreerd bij het ctgb Ctgb. Met ingang van 15 september 2009 is het verplicht alle desinfectantia te hebben ge (pre)registreerd bij het ctgb. Alle producenten, handelaren en winkeliers zijn sinds 15 september 2009 verplicht de te verkopen desinfectantia te hebben ge (pre)registreerd bij het ctgb

Desinfectz reinigingsspray – 6 Flessen – Topdeal24

Ctgb bekendmakingen 27 januari 2021. Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden. Onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB-nieuwsbrief Bestrijdingsmiddelen die wegens hun giftigheid verboden zijn, krijgen van het Ctgb toch nog een ruimhartige opgebruiktermijn. Werkzame stoffen waarvan mogelijke negatieve gezondheidseffecten niet opgehelderd zijn, worden toegelaten. De chronische effecten van de dagelijkse cocktails waaraan de consumenten zijn blootgesteld, zijn onbekend Ctgb: weinig aanwijzingen dat meervoudig bespoten aardbeien giftiger zijn. Bespoten aardbeien zijn dus hoe dan ook giftig, meervoudig bespoten aardbeien misschien giftiger

Chickfriend had niet de juiste papieren, maar niemand

Keurmerk duurzaam desinfecteren in de food Het keurmerk Duurzaam Desinfecteren is in het leven geroepen voor productiebedrijven in de Food die duurzaam desinfecteren met het Nocospray-concept. Duurzaam desinfecteren in de Food Duurzaam desinfecteren met het Nocospray-concept is sinds eind 2015 met toelating van het Ctgb in de Food toegestaan KEURMERK PLAAGDIERMANAGEMENT Het Keurmerk geeft invulling aan het Integrated Pest Management (IPM) gedachtegoed. Tevens biedt het voorschriften op het gebied van uitvoering, maar ook op het gebied van transport, opslag, arbeidsomstan­ digheden, scholing en het toewijzen van verantwoor­ delijkheden. Het Keurmerk geeft invulling aan zelfre Het CTGB toetst het middel en bepaalt waarvoor het wel en niet mag worden gebruikt. Als je als ongediertebestrijder vervolgens wilt werken op een pluimveebedrijf met een IKB Ei-keurmerk, moet je.

Ctgb. Verplichte registratie van desinfectantia sinds 15 september 2009 Met ingang van 15 september 2009 is het verplicht alle desinfectantia te hebben ge(pre)registreerd bij het ctgb. Alle producenten, handelaren en winkeliers zijn sinds 15 september 2009 verplicht de te verkopen desinfectantia te hebben ge(pre)registreerd bij het ctgb Op de markt worden er veel handdesinfectiemiddelen aangeboden en verkocht welke niet het Ctgb keurmerk dragen en waarvan in veel gevallen de kwaliteit en het desinfecterend vermogen van de handdesinfectant bedroevend is In 2015 heeft een groot aantal agrariërs de cursus KBA gevolgd. Deze cursus werd tamelijk abrupt afgebroken door nieuwe inzichten bij het CTGB betreffende het buitengebruik. Na uitgebreid overleg tussen ministeries EZ en I&M, het CTGB, LTO en KPMB (keurmerk plaagdier management bedrijven) is er eindelijk duidelijkheid Aan het woord is Hugo ter Hoeve van Simpel Desinfecteren uit Amsterdam, het bedrijf achter deze nieuwe desinfectiemethode met Ctgb-keurmerk voor de voedingsindustrie. Meat&Co. vroeg Hugo naar de eerste praktijkervaringen binnen food

Middelen die door het Ctgb bijvoorbeeld beoordeeld zijn als veilig voor bijen, worden door het keurmerk als onveilig voor bijen neergezet. Vraagtekens bij berekening milieubelasting Het keurmerk lijkt de milieubelasting op basis van de toepassing met de hoogste dosering actieve stof en niet op basis van toegelaten dosering in de gebruikte toepassing te gebruiken Handgels tijdens de coronacrisis. Bij de start van de coronacrisis in Nederland waren handgels vrijwel overal uitverkocht. Tegenwoordig zijn ze op bijna elke straathoek te koop en verplichten veel winkels je om je handen te desinfecteren met de handgel bij de ingang Keurmerk IPM rattenbeheersing. ZUNGO heeft het keurmerk IPM rattenbeheersing. Met dit certificaat heeft ZUNGO de mogelijkheid om buiten rodenticiden te gebruiken ter beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van integrated pest management. Artikel 5. Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 17 maart 2020. Dit besluit zal met bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister voor Milieu en Wonen. S. van Veldhoven-van der Meer Echter, uit de steekproef van PAN Nederland blijkt dat, wat betreft gehalten en aantallen residuen van bestrijdingsmiddelen, geen statistisch verschil is te zien tussen aardbeien met het keurmerk.

Op 23 december 2015 heeft het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) de vloeistof NOCOLYSE FOOD op basis van de werkzame stof waterstofperoxide officieel toegelaten. Het registratie-nummer dat hiervoor is toegekend is 15012-N ISO 13485. april 25, 2019. Denteck. Certificaat. Certificaat ISO 13485. Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: Productie en verkoop van desinfectiemiddelen, mondspoelmiddelen en contactgels voor medische toepassing. Tags: ISO 13485. Denteck Author

De campagne resulteerde in een afspraak tussen Greenpeace en Jumbo, en tussen St. Natuur&Milieu en Albert Heijn. De supers zeiden toe na 2019 alleen nog aardappelen, groente en fruit van Milieukeur en EKO keurmerk te verkopen. De telers (organisaties) voelden zich echter te kijk gezet als gifspuiters Wil je meer weten over de merken die wij voeren of over de keurmerken die wij hanteren? Klik hier dan door naar de juiste website. Pokon. KB Home Defense. MySeasons. Asef. Roundup. Ctgb. RHP keurmerk

Keurmerk: c2c, co2-neutral: Dosering: 750: Merk: BlackSatino: Geschikt voor: SF30: Omschrijving. Deze alcoholgel is CTGB gecertificeerd en voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Met de Cradle to Cradle certificering en CO2-neutrale productie draagt het gebruik dagelijks bij aan het reduceren van de ecologische voetafdruk van jouw organisatie Vanaf 2022 gaat het CTGB de toelatingen voor anti-coagulantia wijzigen. Voor steeds minder middelen is dan de licentie KBA toereikend. Geleidelijk aan zal voor steeds meer middelen gaan gelden dat de licentie KBA-GB noodzakelijk is. De verwachting is dat per 2026 de licentie KBA voor geen enkel middel toereikend i Het Keurmerk Plaagdiermanagement is opgericht door de branche zelf. (Ctgb) is hiervoor aanvullende regelgeving opgesteld. Met deze module toont een bedrijf aan te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van rattenbeheersing met rodenticiden om gebouwen en voedselopslagplaatsen die vanaf 1 januari 2017 geldt Based on the criteria established by the Ctgb a manual titled 'Handboek beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen' was developed. This manual is managed by the foundation Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB). The manual is only available in Dutch IPM Rattenbeheersing. Voor bedrijven die buiten rodenticiden willen gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk.

Hoe om te gaan met het Ctgb logo? College voor de

Keurmerk plaagdiermanagement voor bedrijven. Als u als plaagdiermanagementbedrijf of agrariër op het eigen bedrijf na 1 januari 2017 anticoagulantia (rodenticiden) om gebouwen en voedselopslagplaatsen wilt gebruiken, dient u als bedrijf hiervoor gecertificeerd te zijn volgens de meest recente versie van het Certificatieschema IPM Rattenbeheersing KPMB-gecertificeerd. De Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven is schemabeheerder en werkt op basis van de systeemvoorschriften. (KPMB) De stichting IPM-certificering (Integrated Pest Management)is gebaseerd op het door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen biocide (Ctgb)en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL en T) CE-keurmerk. Het European Biostimulant Industry Counsel (EBIC) Naast de serieuze groene middelen - die officieel zijn toegelaten als gewasbeschermingsmiddelen en dus door het CTGB getoetst zijn op werking en veiligheid - zijn er tal van middelen met een gewasbeschermingsclaim Leestijd: 8 minuten. Als je zelf kippen houdt is de kans groot dat je te maken krijgt met bloedluis (rode vogelmijt). De beestjes planten zich heel snel voort en nemen flink bloed af van kippen of andere vogels zoals duiven. Door het bloedverlies worden je vogels sneller ziek en onrustig. Ontdek hoe je bloedluis kunt voorkomen De meeste handgels bij Nederlandse drogisterijen voldoen aan dit keurmerk. Producten met zo'n nummer zijn toegelaten en getest door het Ctgb, aldus Molenaar

Over Ctgb College voor de toelating van

 1. Meng 75 gram jonge brandnetelblaadjes met 1 liter drinkwater en laat het 3-4 dagen trekken bij 20°C. Verdun het middel 5 keer voor je het gebruikt. Welk brandnetelrecept bij welke plaag het beste werkt, kun je vinden in deze instructie van het Ctgb (pdf)
 2. TOPP Handdesinfectie, 80% alcohol. Alcoholvloeistof 80% conform de CTGB richtlijnen en dus goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Voorzien van N-nummer. Gebruik een hoeveelheid dosis conform het RIVM. Brengt dit aan op de behandelde huid of voorwerp en houdt dit vochtig gedurende de gehele inwerktijd (30-40 seconden)
 3. 01. Behandel hout met een beschermende verf- of waslaag: kevers leggen hun eitjes bij voorkeur op onbehandeld hout. 02. Verwijder aangetast hout en zet het zo snel mogelijk bij het grofvuil. Zo voorkom je dat de houtworm zich verspreidt. 03. Als je hout koopt, controleer het dan op aantasting door houtwormen. Let vooral op hout dat langere tijd.
 4. Middelen die het Ctgb bijvoorbeeld beoordeelt als veilig voor bijen, zet het keurmerk als onveilig neer. Over de lijsten zijn wij een aantal maanden met SMK in gesprek. Met CLM praten wij al langer over de uitgangspunten in de Milieumeetlat
 5. 03. Mieren volgen vaste routes via een geurspoor. Breng ze in de war door dit spoor te onderbreken. 04. Tropische mieren krijg je niet zelf weg, dan moet je een professionele bestrijder inschakelen. Ontdek hier om wat voor mier het gaat. 05. Gebruik bij chemische bestrijding alleen toegelaten middelen
 6. imaal gebruik van anticoagulantia, zoals door het Ctgb vastgesteld en te vinden in bijlage VIII van het HBR
 7. Alleen gas bevrijdde de Vlietmolen van de kevers. Het werd her en der 'een kek wespenpakje' genoemd, het zwart-gele zeil dat vier dagen lang de Vlietmolen in Lexmond volledig afsloot. Dat was nodig om de molen met gas te bevrijden van de bonte knaagkever. Na eerdere pogingen met andere technieken, bleef alleen deze mogelijkheid over

Toegelaten antifoulings. Alle aangroeiwerende verven met biocides moeten zijn toegelaten door het CTGB en moeten voorzien zijn van een Toelatingsnummer. Op de site van het CTGB wordt verwezen naar het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Voor biociden wordt een Europees systeem ingevoerd. Voor antifouling is dit voorlopig niet aan. Anticimex is gecertificeerd door de KPMB (Stiching Keurmerk Plaagdier Managment Bedrijven) volgens de IPM Rattenbeheersing. De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en ILenT (Inspectie Leefomgeving & Transport).

Hoe beoordeelt het Ctgb risico's voor mens, dier en milieu

Biostimulanten: eindelijk wettelijke en inhoudelijke helderheid. Misschien al in 2020 moeten alle biostimulanten geregistreerd. De Europese Commissie is nu een definitie aan het bepalen van wat wel of niet een biostimulant is. Vervolgens schrijven inhoudelijk en certificeringsdeskundigen een NEN-norm en elk middel dat aan de norm voldoet. Dit keurmerk stelt strenge eisen aan het gebruik van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen. Voor het ontwikkelen van nieuwe producten speelt duurzaamheid een belangrijke rol

Coronavirus - desinfectie - CTG

CTGB-toelatingsnummer 14949; Voor aanvullende informatie over het product en de CTGB-toelating kunt u de documentatie onderaan deze pagina raadplegen. De containers voldoen aan de Europese normen die geldend zijn in Nederland en hebben een UN-keurmerk. Gangbare maten als 1,5, 2, 5 & 7 liter; Containers met klein volume:. redacteur akkerbouw en mechanisatie. Wageningen - Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft vier middelen toegelaten en aan één middel een uitbreiding verleend. Het herbicide Dupont Lexus SX op basis van de actieve stof flupyrsulfuron-methyl is via een wederzijdse erkenning toegelaten in wintertarwe Deze middelen hebben een Ctgb-registratie voor toelating in Nederland en zijn aantoonbaar samengesteld uit producten die vermeld staan in bijlage II van de EU-Verordening Nr. 889/2008. Middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) mogen in en rond gebouwen gebruikt worden mits ze een Ctgb-registratie hebben voor toepassing in Nederland Verantwoord middelengebruik ten tijde van vogelgriep. Als voedselproducent bent u verantwoordelijk voor een veilig gebruik van middelen. Het Ctgb heeft op 22 oktober 2020 een lijst gepubliceerd met toegelaten desinfectiemiddelen die ingezet mogen worden tegen HPAI voor stallen en/of transportmiddelen De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving

Certificering voor de vervaardiging van geneesmiddele

middelen moeten een CE-keurmerk hebben (hebben vaak geen N-nummer) en zijn daarom uitsluitend andere desinfectiemiddelen die een virucide claim hebben en een toelatingsnummer van het Ctgb of desinfectantia die vallen onder de ontheffing in het kader van COVID-19, zijn ook geschikt. Werkzame stof Werkwijze Bijzonderheden Voorbeelde desinfectiegel 1 x 500 ML - Desinfectie gel - CTGB goedkeurd 14624N - Desinfectie handgel - Desinfecterende handgel- Scherp geprijsd!!!. Desinfectiegel..

Denteck heeft haar desinfecantia ge(pre)registreerd bij

De clean en easy hygiënische doeken zijn voorzien van Medische CE keurmerk (voldoen aan MDR (745/2017), dit betekent dat medische hulpmiddelen gereinigd mogen worden met dit product. Het Ctgb heeft aangegeven dat Professionele gebruikers in de hele medische sector desinfectiemiddelen op basis van de werkzame stof alcohol op oppervlakken tegen het momenteel opspelende virus mogen gebruiken Het CTGB, in Nederland de toezichthouder voor veiligheid van pesticiden, GLP is een keurmerk bedoeld om fraude te voorkomen, en in het leven is geroepen na een groot fraudeschandaal (bij IBT Laboratories) in de jaren '70. Dat beschrijf ik ook hier Via deze link kunt u de databank Ctgb er op naslaan. Als u een middel wilt gaan gebruiken, is het belangrijk om in de databank te controleren of het gebruikt mag worden. IKB Ei en IKB Kip hebben de Certificerende Instanties voor IKB Ei en IKB Kip op de hoogte gesteld over het betreffende middel en zij nemen dit mee in de controles bij IKB deelnemers (insecten) is geen Ctgb-toelating vereist. Wel dient vooraf te worden aangetoond dat de introductie ervan geen gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Biostimulanten • Als gevolg van de nieuwe EU- Meststoffenverordening zullen biostimulanten binnenkort een CE-keurmerk krijgen. • Biostimulanten hebben o.a. als doel het verbeteren van d Soms zijn er onderwerpen waar je echt even in moet duiken. Het gebruik, de werking en het toezicht op biostimulanten is zo een onderwerp. Biostimulanten zijn van natuurlijke oorsprong en hebben effect op de groei en weerstand van planten. Met steeds meer nadruk op het weerbaarder maken van planen en 'groene' gewasbescherming zie je dat het gebruik van biostimulanten toeneemt

SKAL CERTIFICAAT. Sinds 19 juli 2011 is Denteck Skal ..

Tot nu toe werd er door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb bij de beoordeling van milieurisico's voor desinfectiemiddelen en insecticiden in stallen van uitgegaan dat emissie naar het milieu uitsluitend plaatsvindt via het verspreiden van mest Doordacht werken aan een duurzame landbouw, heeft bij Orgapower research geleid tot de ontwikkeling en productie van Orgapower biostimulator kernmix en biostimulatorcompost. Wij hebben een gepatenteerd productieproces om positieve bodem Trichoderma schimmelstammen in hoge concentraties op te kweken. In de natuur komen Trichoderma's ook vaak voor maar in lage hoeveelheden Handen wassen werkt het beste tegen het virus, maar als je graag ook een handgel wilt gebruiken als je onderweg bent, kies dan voor handgels die het Ctgb keurmerk hebben, adviseert Peter Molenaar. Deze handgels bevatten namelijk voldoende alcohol om het virus te doden Ctgb implementeert Wageningen Drift Calculator. Geplaatst: 14/07/2021 . Bewaar als favoriet. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat de Wageningen Drift Calculator benutten

RIV

 1. Ctgb, de heer Luuk van Duijn, heeft de nationale ontwikkelingen belicht. In dit artikel worden de belangrijkste onderwerpen toegelicht. maanden zal Europa is ervoor verantwoordelijk dat het keurmerk goed aansluit op de CEPA standaard, zodat een bedrij
 2. Assist M36 5 ltr bij Royal Brinkman Hét online platform voor de tuinbouw 30.000+ producten Persoonlijk advies van specialisten Wereldwijde leverin
 3. Zo brengt een audit ons, behalve het keurmerk, ook handvatten voor verbetering van ons bedrijfsproces. Luuk van Duijn, directeur CTGB: Het onderzoek heeft goed de stand van zaken in de organisatie weergegeven.', negens en tienen voor collega's Geert van Heijningen en René Bode

'Aardbeien giftig en toch PlanetProof-keurmerk

 1. Impact op het milieu. In Nederland beoordeelt het Ctgb of bestrijdingsmiddelen veilig zijn voor mens, dier en milieu. Er is een enorme lijst met toegestane middelen. In de winkel is het belangrijk om goed op het etiket te kijken of het middel is toegelaten, en thuis is het belangrijk de producten alleen te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn
 2. Toelating door het Ctgb is herkenbaar aan een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd door '-N', bijvoorbeeld: 12345 N), een NL-nummer, bijvoorbeeld NL-1234567(-0000) of een EU-nummer, bijvoorbeeld EU-1234567-0000. Middelen die zijn toegelaten door het Ctgb staan in het toelatingenregister; zie kader 'Zoeken in het toelatingenregister van het.
 3. CTGB keurt toepassing Sure Flow chloordioxide goed wo 23 jan 2019, 8:00 Het gebruik van chloordioxide om irrigatiewater en irrigatiesystemen in de glastuinbouw te reinigen is nu officieel goedgekeurd door de CTGB
 4. gsmiddelen en Biociden (Ctgb) wil het stapelen van gewasbescher
 5. gsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een uitbreiding verleend aan het middel Dual Gold 960 EC op basis van de werkzame stof S-metolachlor

Keurmerk duurzaam desinfecteren in de Food met Nocospra

College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb). Daarnaast zijn wij lid van CEPA, de Confederation of European Pest Control Associations. De NVPB in het kort. Belangenbehartiging, zowel op nationaal als Europees niveau; Deskundige gesprekspartner voor overheid en belanghebbende organisaties en instantie Keurmerk Plaagdiermanagement. OBN voldoet aantoonbaar aan de standaard die is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement. De Stichting KPMB is schemabeheerder van deze norm. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties. Jaarlijks is er een toetsing. Bekijk certificaa KIWA keurmerk voor marktleider in bestrijding legionella. geplaatst op 20 juli 2012. (Ctgb). Kiwa is een organisatie voor hooggekwalificeerde certificering. Kiwa is strikt onafhankelijk en niet betrokken in de productie, de handel of andere activiteiten Hiermee kan men sinds 1 januari 2017 voldoen aan de strengere eisen, die door het Ctgb zijn gesteld voor het buiten gebruiken van rodenticiden. KGA-GB wordt vanaf 2021 de nieuwe standaard. Het certificatieschema 'IPM Rattenbeheersing' is in beheer van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB)

Chickfriend had niet de juiste papieren, maar niemand

Video: Denteck is sinds 03-04-2012 licentiehouder van het EKO

UPDATE: Veiligheid of schijnveiligheid? - WAL

 1. KAD-Keurmerk te herschrijven en door de voorwaarden van andere certificeringen in de KAD-norm op te nemen. De voorwaarden van de volgende certificeringen zijn opgenomen in de nieuwe norm Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer (VIP): NEN-EN 16636, Plaagdierbestrijdingsbedrijven - Eisen en competenties (ICS 03.080.99;65.100.01, maart 2015
 2. Het Ctgb beoordeelt, in samenspraak met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de kwaliteit van het protocol. Het Ctgb heeft hiervoor eisen geformuleerd. Er is een overgangsperiode tot 1 januari 2017
 3. De Advieslijst van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is recentelijk aangepast voor wat betreft de bestrijdingsmiddelen. Aanpassingen vinden wel vaker plaats, u vindt op www.avvn.nl altijd de laatste versie. Zo hebben we bij de niet door het CTGB geregistreerde producten een aantal van de meest voorkomende middelen en hun toepassingen gezet
 4. gsmiddelen met de WDC. Op 15 jul In Drift
 5. uut virussen ( Covid ) , bacteriën & gisten

Holland Watertechnology voldoet met het Kiwa certificaat (nr. K73951/01) als één van de eerste ondernemingen in Nederland volledig aan de wettelijke verplichtingen die zijn opgenomen in het nieuwe Drinkwaterbesluit. De BIFIPRO® was al sinds 2010 toegelaten door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) Producten - Plant Power Products. Hamerol. De werkzame stof in Hamerol is chitosan hydrochloride. Het wordt in vloeibare vorm aangeboden en is daarom snel werkzaam en ook makkelijk toepasbaar

Knaagdierbeheersing & vakbekwaamheidsbewijs KB

 1. Care Plus Hadex Chloordruppels voor Desinfecteren drinkwater kopen? Ga naar Zwerfkei.nl Webshop keurmerk Service gericht Grote voorraad 30+ jaar ervaring Gratis verzending boven €50 Onvergetelijk avontuur! Advies nodig? Kom langs in onze winkel in Woerden of bel: 0348-421648
 2. gsmiddelen worden beiden ingezet om ongewenste organismen - oftewel ziektes en plagen - te bestrijden. Toch is een biocide en een gewasbescher
 3. Deze producten mogen alleen gebruikt worden als ze toegelaten zijn door het CTGB. Op het etiket moet daarom een zogenaamd CTGB toelatingsnummer staan. Dat toelatingsnummer bestaat uit: 4 tot 5 cijfers en aan het eind een N: bijvoorbeeld: 23456N of 11 cijfers; bijvoorbeeld NL-0001234-0000
 4. Nu ook CTGB-toelating Nocolyse Food! 17 februari 2016 / in Food, infectiedruk verlagen, infectiepreventie, Nocolyse-Food, toelating CTGB / door simpeldesinfecteren. Nocolyse Food toelating voor voedingsindustrie. Mei 2013 werd de aanvraag voor toelating bij het CTGB ingediend
 5. biociden (Ctgb) raadplegen: www.ctgb.nl (onder . toelatingen, bestrijdingsmiddelendatabank, zoeken). Namen van bedrijven kunt u vinden in de Gouden Gids of op de website van het KAD ( www .kad.nl onder: KAD-Keurmerk). AFVAL Resten van biociden en lege ongereinigde verpak­ kingen dienen te worden beschouwd als klein gevaarlijk afval
 6. Een groot schandaal in Duitsland: een laboratorium in Hamburg zou jarenlang resultaten van proefdieronderzoek hebben vervalst. Ratten die tijdens experimenten stierven, zouden zijn vervangen door levende dieren, ontdekte tumoren bij proefdieren zijn uit rapporten geschrapt. Ook een deel van de onderzoeken op basis waarvan de onkruidverdelger glyfosaat in Europa is toegelaten, kwam van dit.
 7. (ABAV)-keurmerk dat privaat alvast met het Amerikaanse systeem aan de slag is gegaan? Bent u bereid om samen met het Ctgb een samenwerking aan te gaan om dit keurmerk (of een soortgelijk aan GRAS) te gebruiken? Zo nee, waarom niet? Vraag 17 Hoe gaat u de recent aangenomen motie Ziengs/Lodders (Kamerstuk 27 858
Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven - IPM Rattenbeheersing

Duponchelia feromoon bij Royal Brinkman Hét online platform voor de tuinbouw 30.000+ producten Persoonlijk advies van specialisten Wereldwijde leverin Zorg er dan voor dat de ruimtes onder het dak (zolder, vliering) zijn afgesloten. Hetzelfde geldt voor garages en schuurtjes. Je eigen huis moet je afsluiten, maar doe dit nooit met de vliegopeningen van het nest. Dit is absoluut geen effectieve manier van wespenbestrijding. Wespen zoeken gewoon naar een andere uitgang, op zoek naar licht FDF heeft plannen voor Keurmerk Farmer Friendly. Aardappelprijs Uienprijs 17 februari 2020. Farmers Defence Force is in gesprek met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel over een initiatief voor een nieuw concept om de Nederlandse boeren een betere positie in de keten te geven. En zo een eerlijker beloning voor hun producten te realiseren Voorzien van CE-keurmerk, voldoet dus aan het Besluit Medische Hulpmiddelen voor Desinfectie Medische Hulpmiddelen. Voorzien van NL Toelatingsnummer 13710 N, dus geregistreerd via het College Toelating Gewasbescherming- en Biociden (CTgB) in Wageningen voor producten bestemd voor 'algemene' desinfectie van oppervlakken

Spray het oppervlak of ruimte in, laat de foam even 1 minuut intrekken. De virucide desinfectie foamspray doodt binnen 1 minuut virussen, bacteriën en gisten. Het actieve ingrediënt is een combinatie van 2,5% waterstofperoxide en 2,5% melkzuur. Ctgb geregistreerd 15579N, PT02, PT03 en PT04. Gebruik biociden veilig CTGB-toelatingsnummer 14408 Voor aanvullende informatie over het product en de CTGB-toelating kunt u de documentatie onderaan deze pagina raadplegen. STERILLIUM gel pure handdesinfectiemiddel in pompflacon 475 ml 1 stuk aanta