Home

Ouder van hoogbegaafd kind

Dit is een van de meest gehoorde frustraties van ouders van hoogbegaafde kinderen. Ze weten alles zo goed te beargumenteren. Het gevaar is alleen dat je binnen een gesprek de focus verliest. Je raakt verzeild in allerlei pietluttigheden. Probeer de focus op het onderwerp te houden. Ga niet in op beschuldigingen over de vorm Tips voor ouders van een hoogbegaafd kind Een hoogbegaafd kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Het vergt veel energie. En dan is het belangrijk dat jij weet hoe jij je weer kunt opladen, zodat jij er ook voor je kind kunt zijn.⁣ Maar hoe zorg jij goed voor jezelf als jij het even niet meer weet Tegenwoordig is er beduidend meer aandacht voor hoogbegaafde kinderen. Vaak worden ze wel als zodanig herkend en krijgen aangepaste begeleiding of gaan naar een plusklas of een Leonardo school. Vaak ontdekken ouders door de ontdekking van de hoogbegaafdheid van hun kind ook van zichzelf dat ze hoogbegaafd zijn. Dat is niet gek, want het is. Aan de ouders van hoogbegaafde kinderen, - Stichting Hoogbegaafd! Aan de ouders van hoogbegaafde kinderen, Je strijdt hard voor je kind, net als ik, om het (zwaarwegend) belang van passend onderwijs aan te tonen. Je hebt er alles voor over om je kind (eren) gelukkig te zien

De opvoeding van hoogbegaafde kinderen brengt, zoals hierboven omschreven, specifieke uitdagingen met zich mee, wat ook een weerslag kan hebben op het welbevinden en functioneren van ouders. Als ouder is het dan ook belangrijk om zelf realistische verwachtingen te vormen t.o.v. de opvoeding van je kind Vaak ook beseffen veel ouders pas na de diagnose 'je kind is hoogbegaafd' dat ze zelf niet- (h)erkend hoogbegaafd zijn. Het is daarom van belang voor jezelf als ouder, zowel als voor je kind, dat je in dit opvoedingsproces (en verwerkingsproces) goed begeleid wordt Je weet dat je ouder van een hoogbegaafd kind bent als Hoogbegaafde kinderen denken anders dan 'gewone' kinderen. Tenminste, dat is de ervaring die veel ouders van hoogbegaafde kinderen hebben. Hoogbegaafde kinderen zijn nieuwsgierig, gedreven, creatief en intens Als ouder van een hoogbegaafd kind zult u meer tijd en energie moeten steken in het leren begrijpen van uw kind. Het is belangrijk dat u weet welke behoeften uw kind heeft en hoe u uw kind moet begrenzen of stimuleren

Ouder zijn van een meer- of hoogbegaafd kind (vanaf nu voor het gemak HB-er) is een munt met twee zijden. Het is het mooiste, bijzonderste en uniekste cadeau dat je kunt ontvangen. Het is ook hetgeen je bijna tot waanzin kan drijven in zijn uitdagingen Ouders van hoogbegaafde kinderen staan te boek als lastige ouders. Ze vragen om meer of ander leermateriaal voor hun kinderen, ze willen speciale aandacht voor vermeende talenten van hun kind en begrijpen niet dat school niet direct aan al deze wensen tegemoet kan komen De ouders met een IQ tussen de 141 en 160 krijgen eveneens te maken met regressie naar het gemiddelde. De kans dat zij een hoogbegaafd kind voortbrengen, is echter heel groot. Ouders met een extreem hoog IQ brengen veel hoogbegaafde kinderen voort, maar het absolute aantal hoogbegaafde kinderen in deze groep is nog veel kleiner

Een hoogbegaafd kind met een sterke eigen wil - Hoogbloeier

Als ouder van een hoogbegaafd kind kan je ook een heleboel dingen doen om je kind te ondersteunen. Het is belangrijk dat ouders zorgen voor uitdagend materiaal voor het kind wanneer hij of zij thuis graag bezig is. Hierbij kan je aan een aantal dingen denken Vermoeden van hoogbegaafdheid. Als u het vermoeden heeft dat uw kind hoogbegaafd is, dan is het belangrijk hierover in gesprek gaan met de leerkracht van uw kind en de intern begeleider of zorgcoördinator op school. De school kan het leerproces van uw kind in kaart brengen en nagaan of uw kind inderdaad een leervoorsprong heeft begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de praktijk Stijn en Valentijn zijn heel intelligente jongens. Hun ouders brachten 4 jaar geleden een nieuwsgierige kleuter vol gevoel voor humor naar de basisschool Kenmerken hoogbegaafd kind. Een hoogbegaafd kind vertoont vaak bepaalde kenmerken. Een aantal daarvan zijn de neiging tot perfectionisme, de angst om te falen, het ervaren van intense emoties, het oeverloos nadenken over vraagstukken die eigenlijk behoren tot de volwassen wereld en daar vervolgens ontelbaar veel vragen over stellen De opvoeding van een hoogbegaafd kind loopt vaak heel anders dan je je als ouder van te voren kunt voorstellen. Soms heb je als ouder daar duiding bij nodig. Voor de begeleiding van ouders hebben wij in de praktijk verschillende mogelijkheden. Ook hierbij gaat het om maatwerk op de specifieke gezinssituatie

Hoewel een hoog IQ een van de kenmerken van hoogbegaafdheid is, omvat dit niet alle eigenschappen van hoogbegaafdheid. Een hoogbegaafd kind heeft een IQ hoger dan 130, kan deze intelligentie goed toepassen door creativiteit en geeft niet snel op. Creatief wil zeggen dat ze een probleem niet slechts op één manier proberen op te lossen, maar op zoek gaan naar alternatieve manieren van probleemoplossing Kan je kind goed af met weinig slaap; ligt hij 's avonds nog lang wakker of is hij - ook als hij ouder is - vaak vroeg op? Ook dit kan wijzen op hoogbegaafdheid. Er is ook zoveel te ontdekken en te doen, zonde om lang te slapen. 10. Gevoelig. Naast slim, zijn hoogbegaafde kinderen vaak ook erg gevoelig Hoogbegaafdheid bij baby, peuter of kleuter. Bij een baby, peuter of kleuter kun je in principe nog niet van hoogbegaafdheid spreken. Je kind kan in zijn ontwikkeling best voorlopen op leeftijdsgenoten, of extreem leergierig, slim of welbespraakt zijn, maar dat betekent niet direct dat hij hoogbegaafd is

Kind in de Kijker biedt ouders de mogelijkheid om (hoog)begaafdheid in kaart te brengen en welke (leer)behoefte het heeft. Op basis van deze gegevens wordt een plan van aanpak opgesteld dat past bij de leerkracht en school, maar bovenal het kind Het zou in Gelderland mogelijk om honderden gevallen gaan van hoogbegaafde kinderen die vastlopen. Die aantallen kan de wethouder niet bevestigen. Van de thuiszitters wordt volgens hem namelijk niet geregistreerd wat daar de oorzaak van is. 111 kinderen. Arnhem had vorig jaar weet van 111 thuiszittende kinderen die in beeld zijn Eind 2020 legden de ouders van een hoogbegaafd meisje de ondersteuningsvraag voor hun dochter voor aan het College voor de Rechten van de Mens. De ouders hadden het College gevraagd om te beoordelen of de school in strijd handelde met de Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte. Hun dochter kreeg namelijk niet de juiste hulp Ik ben geen deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid. Ik ben 'gewoon' een moeder van een hoogbegaafd kind die op zoek is naar verhalen van andere ouders die hetzelfde meemaken. Die wil ik delen. Omdat ik er zelf zoveel behoefte aan heb en denk dat anderen dat ook hebben Wat is er toch mis met die kinderen? Ze zijn huilerig, nukkig, boos - soms ronduit agressief. In andere gevallen zijn ze juist lui, teruggetrokken o

Oudertraining voor ouders van hoogbegaafde kinderen die worstelen met de opvoeding en graag begeleiding willen om hun kind te geven wat hij echt nodig heeft De Arnhemse wethouder Bob Roelofs krijgt steeds meer 'noodsignalen' van ouders met kinderen die compleet vastlopen in het onderwijs vanwege hoogbegaafdheid. Dat vertelde hij na raadsvra Steeds meer 'noodsignalen' van Arnhemse ouders met hoogbegaafd kind | Gelderland nieuw

Hoogbegaafdheid Archieven - Expertgroep

7 Valkuilen Voor Ouders Van Hoogbegaafde Kinderen

Begeleiding van ouders van hoogbegaafde kinderen Ik krijg steeds meer vragen van ouders met (hoog)begaafde kinderen. Ik help hen, vanuit mijn eigen ervaring en de wetenschappelijke kennis opgedaan in mijn opleiding, in de zoektocht naar de juiste weg voor hun kind INHOUD 4 daagse training SMARTIES voor ouders en docenten. Deze training is speciaal ontwikkeld om docenten en ouders rondom (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen dezelfde taal te laten spreken om deze kinderen zo goed mogelijk te helpen in het goed leren omgaan met hun andere manier van denken, doen en voelen Home | Ouders van hoogbegaafden. Durf je eigen weg te bewandelen. Gallery Durf je eigen weg te bewandelen. Ofwel vaardigheden van de hoogbegaafde rebel deel 3 Mijn inspiratie Leer hoogbegaafde kinderen hoe te denken Renata 2021-03-14T17:08:08+01:00. Uitstellen is een gave. Gallery Uitstellen is een gave (uit het boek:. Cursus voor ouders van hoogbegaafde kinderen: hoe help ik mijn hoogbegaafde kind? 7 juni 2020 Suzanne Buis: Al jaren schrijf ik boeken en geef ik presentaties bij ouderverenigingen en scholen, over hoogbegaafdheid, wat het is, wat het niet is, hoe hoogbegaafdheid invloed heeft op je gezin en op je leven, hoe je er relaxter mee kunt omgaan en hoe het makkelijker wordt op school Ouders kunnen een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig herkennen van signalen die kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid. Deze kenmerken alleen zijn onvoldoende om vast te stellen dat uw kind hoogbegaafd is

Oudergesprekken 5 en 11 april 2017 | Lorentz Casimir

De doorlopende duur van de groep biedt de ruimte om al deze aspecten aan bod te laten komen en zo ervaren ze hoe ze daar mee om kunnen gaan. Meer informatie over hoogbegaafdheid vind je onder deze link: hoogbegaafdheid. Naast de begeleiding aan hoogbegaafde kinderen in groepen biedt MayWayHB de training Hoogbegaafd Thuis voor ouders Wanhopige ouders spannen een rechtszaak aan om hoogbegaafdheid als handicap aan te merken en om zo passend onderwijs af te dwingen. Veelzeggend was de reactie van het ministerie van Onderwijs: scholen hebben budget om hoogbegaafde kinderen te ondersteunen, daar gaat een uitspraak van de rechter niets aan veranderen

Hoogbegaafd kind gedragdsproblemen. Hoogbegaafdheid brengt bepaalde begaafdheden mee, maar ook zeker risico's op sociaal en emotioneel vlak. Omdat hoogbegaafdheid voorkomt bij zo'n +/- 2.5% van de samenleving, is de kans groot dat je als hoogbegaafde weinig gelijkstemden om je heen hebt Als loopbaancoach en als coach voor ouders van hoogbegaafde kinderen kan ik je helpen. Ik zet graag mijn ervaring in om jou te helpen Hoogbegaafdheid is op zichzelf geen probleem. Het is geen ziekte of stoornis. Toch kunnen er soms problemen ontstaan voor hoogbegaafde kinderen, omdat de omgeving (school, ouders) nu eenmaal ingesteld is op het 'gemiddelde' kind. Heb je als ouder behoefte aan meer informatie of tips voor de opvoeding van je hoogbegaafde kind

Tips voor ouders van een hoogbegaafd kind - Support At Schoo

Faalangst: herken het en wees er vroeg bij! | Gevoeligheid

Aan de ouders van hoogbegaafde kinderen, - Stichting

Vervelend kind of verveeld? | Gevoeligheid Grootbrengen

Als ouder kan je naar dit soort materiaal op zoek gaan. Kijk welk materiaal sprekend genoeg is om te laten zien van wat jij thuis ziet van je kind. Dit kunnen foto's, werkjes of tekeningen zijn. Ook filmpjes kunnen een goed beeld geven van wat je kind kan en hoe hij is. Maak een opname van dat wat jou opvalt bij je kind Daarom hebben hoogbegaafde kinderen misschien nog meer dan andere kinderen een ouder nodig die ondersteunend leiding geeft in plaats van met straf en beloning het juiste gedrag afdwingt. Wat ze nodig hebben is ferme, vriendelijke sturing waarin verwachtingen helder zijn en waarbij ze ondersteund worden om hun eigen passende weg te vinden

Opvoeden hoogbegaafd kind: zo pak je het aan - Ouders

Home » Ermee omgaan » Ervaringsverhalen / Blogs » Verhalen van ouders » Mijn hoogbegaafde kind met hersenletsel. M ijn hoogbegaafde kind met hersenletsel... LEES VOOR. 11 maanden was hij en doodziek.. Jongste was een vrolijk, energiek, lekker gek mannetje met een ontwikkeling die net zo snel ging als die van zijn grote broer Jorieke - Niet voor niets bieden veel coachpraktijken die zich richten op hoogbegaafdheid oudercursussen aan. Niet alleen om jou als ouder te informeren over wat hoogbegaafdheid is, uit te leggen hoe het voor je kind is om hoogbegaafd te zijn en welke ondersteuning het nodig heeft. Ook om je te ondersteunen in de opvoeding van Opinie: noodkreet van ouders met hoogbegaafde kinderen wordt niet begrepen ; Hier zou content moeten staan van bijv. Twitter, Facebook of Instagram. Om u deze content te kunnen laten zien, hebben wij uw toestemming nodig om cookies te plaatsen

Meer informatie over hoogbegaafdheid bij basisschoolkinderen vind je op Pharos.nl. Dit is de oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Aangepast lesniveau op school. Praat ook met de school van je kind. Vaak is het mogelijk om de lesstof en begeleiding van je kind aan te passen aan zijn of haar niveau Vooral ouders van hoogbegaafde kinderen missen relevante en goede informatie over hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Hoogbegaafdheid geeft het kind enorm veel kansen, maar het is niet perse een zegen. Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak 'anders' en kunnen gedragsproblemen vertonen. De kenmerken van een hoogdbegaafd kind zijn niet altijd. In Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik, zijn het juist de ervaringsverhalen van ouders van hoogbegaafde kinderen die veel indruk maken en geven de deskundigen bruikbare, aan de praktijk gerelateerde tips. Achterin het boek staat tenslotte nog een checklist: is jouw kind hoogbegaafd? En een lijst met aanraders als je meer wil lezen over hoogbegaafdheid

Alles over gedrag - Pagina 2 van 15 - voor een leerkracht

Hoogbegaafdheid en opvoeding Ouders van hoogbegaafde

Geboren in een muzikaal gezin, vader en moeder beide musici, kreeg Annemarie alle gelegenheid om haar gave te ontwikkelen. Als kind zong ze veel en experimenteerde veelvuldig op de piano. Op haar zevende begon zij net als haar grote zus met vioollessen. Ze kreeg volgens de Suzuki-methode les van Stieneke Voorhoeve-Poot De 12-jarige dochter van Esther Bergboer is hoogbegaafd. Dat er iets anders was aan haar dochter had Bergboer al snel door. Ze was met bepaalde fysieke dingen heel snel, zoals lopen en fietsen. Ouders van hoogbegaafde kinderen omschrijven hen vaak als 'zeer intens en extreem', of als personen die soms 'ontploffen' van blijdschap. Zij laten dus al op vroege leeftijd sterke emoties zien. Deze sterke emotionele ontwikkeling kan hen als volwassene veel voordelen geven De kans dat een ouder zelf een hoog IQ heeft, hangt wel af van de hoogte van het IQ van het kind: hoe hoger het IQ van een kind, hoe groter de kans dat de ouders een IQ boven 130 hebben. Een paar voorbeelden maken dit duidelijk: Bij kinderen met een IQ=130 of meer, ligt het gemiddelde IQ van de twee ouders in ong. 75% van de gevallen onder de 130 Voor ouders is het vaak een enorme zoektocht naar de juiste vorm van begeleiding en hulp voor hun hoogbegaafde kind. Zowel binnen het gezin, als het gaat om de opvoeding van een hoogbegaafd kind als op school. deDNKRS gaat met u in gesprek om helder te krijgen welke stappen ondernomen kunnen worden om uw kind optimaal te begeleiden

ADHD! ADD! Autisme! Beelddenken! Hoogsensitief

Dit is de oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Aangepast lesniveau op school. Praat ook met de school van je kind. Vaak is het mogelijk om de lesstof en begeleiding van je kind aan te passen aan zijn of haar niveau. Bespreek hoe dit op een onopvallende manier kan, zodat je kind geen uitzondering wordt in de klas Ontwikkelingsvoorsprong en/of HB topic. Hierbij een topic om te kletsen over HB of een ontwikkelingsvoorsprong. TO trapt af; zoon okt 2015 moest groep 1 over doen ivm speelsheid tot verbazing van ons. Na aandringen toch april dit jaar getoetst door IBer en blijkt ruim boven de groep 2 lijn te zitten. Heeft een ontwikkeling voorsprong en gaat. In de praktijk kom ik het bovendien vaak tegen: ouders die, n.a.v. het proces van hun kind, hun eigen hoogbegaafd zijn 'ineens' ontdekken en het omschrijven als een rouwproces waar ze door moeten; ouders wiens antennes even scherp afgesteld zijn als die van hun kind en mee dreigen te gaan in de overspoeling; machtsconflicten omdat jullie allemààl een diepgewortelde autonomie vertonen. Als moeder van (hoog)begaafde kinderen en leerkracht in opleiding, kom ik regelmatig uitgesproken meningen tegen over het al dan niet versnellen van hoogbegaafde kinderen. Meestal in de negatieve zin; het zou niet wenselijk zijn. De praktijk wil echter dat ik vooral positieve voorbeelden kan geven van kinderen die versneld zijn

Manon van Schajik | Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

Een afzonderlijke pagina om het belang van ouders te benadrukken. Je moet maar durven, als je zelf zo'n ouder bent. En toch is het zo, dat overal waar er iets is gebeurd rond hoogbegaafdheid, het telkens ouders zijn of mensen die in hun zeer dichte omgeving hoogbegaafde kinderen dagelijks meemaken, die aan de kar hebben getrokken een brief aan ouders van hoogbegaafde kinderen een brief aan ouders van dubbel bijzondere kinderen. Het is tijd. Het is tijd om wat te gaan doen. De afgelopen tien jaar zijn we vooral bezig geweest om op alle mogelijke manieren het onderwijs te verbeteren De stresssyndromen zoals besproken in dit onderzoek hoor ik dagelijks ook van ouders van hoogbegaafde kinderen met autisme. Het is een aanrader om dit artikel te lezen, om te weten dat je echt niet alleen staat. Ook als je een hoogbegaafd kind zonder autisme hebt kunnen delen van dit artikel herkenbaar zijn, daarom is het ook op deze website. Het boek Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren is geschreven voor ouders en begeleiders. De auteurs zijn twee experts op dit vakgebied; beiden hebben ruim 30 jaar ervaring. Dat is te merken; ze hebben een heldere visie op hoogbegaafdheid. Het is geschreven voor gevorderden in de thematiek. Dat vind ik persoonlijk erg prettig

Je weet dat je ouder van een hoogbegaafd kind bent als

Veel ouders van hoogbegaafde kinderen hebben er grote moeite mee om hun kind te zien falen. Maar juist het leren van fouten, ervaren dat de wereld niet vergaat als iets niet goed is gelopen geeft het kind zelfvertrouwen. En handvatten om met allerlei situaties om te kunnen gaan Het ontdekken van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid bij je kind roept vaak veel vragen op. Wat moet je doen of laten? Het opvoeden van je hoogbegaafde kind kan best ingewikkeld zijn, zeker als je kind heel intensief is of wanneer je kind probleemgedrag laat zien als gevolg van onvoldoende uitdaging Een intense reis is het verhaal van onze hoogbegaafde zoon, die met schooltrauma is uitgevallen op het basisonderwijs en hierdoor één van de vele duizenden thuiszitters werd die Nederland rijk is. In het boek beschrijf ik wat het betekent om hoogbegaafd te zijn en waar wij als gezin tegenaan liepen in hun zoektocht naar passend onderwijs, zelfacceptatie, hulp en het herstel van een schooltrauma Ouders van hoogbegaafde kinderen. En u als ouder? foto: Kitty Kroone. En terwijl u nadenkt over de bijzonderheden van uw kind, wordt u ook geconfronteerd met uzelf. Bent u wellicht ook hoogbegaafd, hoogsensitief of een beelddenker? Wist u dit al, of valt het kwartje nu pas

Hoogbegaafdheid in het gezin Balans Digitaa

De oudercursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen in de basisschool leeftijd. In 5 bijeenkomsten van 2 uur worden de verschillende onderwerpen besproken. Ook is er ruimte om te werken aan je eigen vragen en zaken waar je als ouder tegenaan loopt Ben jij ouder van een hoogbegaafd kind? Dan weet je dat dat meer is dan gewoon 'een slim kind' hebben. Wij helpen je om door dat HB bos de bomen te zien Aan de ouders van hoogbegaafde kinderen: Je strijdt hard voor je kind, net als ik (o.a. met deze columns), om het (zwaarwegend) belang van passend onderwijs aan te tonen, je hebt er alles voor over om je kind (eren) gelukkig te zien. Je hebt vele gesprekken met school en andere mensen om maar duidelijk te maken hoe je kind in elkaar zit, wat.

OpvoedVaardig - Training voor ouders van hoogbegaafde kindere

33 boeken vindt u op deze boekenlijst voor ouders van hoogbegaafde kinderen.Met 1 klik vindt u de actuele informatie over het boek en kunt u het boek bestellen. De andere boekenlijsten: kinderen, onderwijs, volwassenen, romans e.d. en anderstalige boeken. De boeken worden iedere keer in willekeurige volgorde getoond Bij het evalueren van het werk van het kind dienen ouders van hoogbegaafde leerlingen vooral oog te hebben voor het proces en niet zozeer voor het product. Een loutere beoordeling (10/10) bij een hoogbegaafd kind zegt niet zoveel. Veel belangrijker is het om na te gaan hoe het kind tot dit resultaat is gekomen

Omgaan met ouders van hoogbegaafde leerlinge

 1. Veel hoogbegaafden werden in hun jeugd en nog jaren daarna niet als zodanig herkend en erkend. Menig ouder vond het gedrag van hun hoogbegaafde kind maar raar en lastig en vond het moeilijk het kind als zodanig te accepteren. Het kind gedraagt zich namelijk anders dan de ouder - of ouders - denkt dat een normaal kind zich hoort te gedragen
 2. De kenmerken van hoogbegaafdheid bij kinderen. Op veler verzoek voeg ik opnieuw de lijst van kenmerken van hoogbegaafde kinderen toe. Uiteraard is ieder kind uniek en zijn ook alle hoogbegaafde kinderen net zo verschillend van elkaar als niet-hoogbegaafde kinderen
 3. Het vaststellen van hoogbegaafdheid bij kinderen is lastig. Elk kind is anders, de volgende kenmerken blijken veel voor te komen bij hoogbegaafde kinderen: discussieert in detail, is kritisch, bewerkt stellingen. is zeer mentaal en fysiek betrokken, soms afwezig, wegdromend. heeft vaak een ongewone, complexe woordenschat
 4. Ouders hoogbegaafde kinderen zijn hoge bijdrage school beu. NIJMEGEN - 500 euro per jaar voor kind in Leonardogroep op De Hazesprong, ouders van leerlingen in de groepen voor hoogbegaafden op.

Hebben Hoogbegaafde Kinderen Hoogbegaafde Ouders? - Dotado

 1. Maar om je daadwerkelijk prettig hoogbegaafd te voelen, moet je stevig in je schoenen staan. Daarom heb ik gekozen voor de naam Sterkbegaafd. Sterkbegaafd begeleidt kinderen, ouders en leerkrachten van hoogbegaafde kinderen en biedt ondersteuning bij het aanbieden van verrijkingswerk
 2. Bengt, vader van een hoogbegaafde dochter (7 jaar): 'De cursus is heel waardevol voor mij geweest om dingen voor mezelf op een rijtje te kunnen zetten. De uitleg was duidelijk en bood goed inzicht. De verhalen van 'lotgenoten' heb ik als steun ervaren en bevatten veel info over dagelijkse beslommeringen en problemen.
 3. Hoge verwachtingen ouders maken kinderen lam. Sommige ouders willen dat hun kind kostte wat het kost veel presteert. De ouders koesteren enorm hoge verwachtingen van hun kind, dat daar vaak niet aan kan voldoen. Ouders zouden dat moeten laten en hun kind vooral leren om zelfvertrouwen te krijgen
 4. Ouders en verzorgers van hoogbegaafde kinderen lopen tegen andere uitdagingen aan dan opvoeders van kinderen met een gemiddeld IQ. Hoogbegaafde kinderen zijn namelijk vrijwel zonder uitzondering onafhankelijke, kritische denkers, die de heersende regels en tradities graag ter discussie stellen. Niet om vervelend of dwars te doen, maar omdat ze nu eenmaal graag willen weten wáárom de dingen.

Hoogbegaafde kinderen, de rol van de ouders - Zobegaafd

Dit boek is geschreven door coach Dorothé Huijsmans die sensitieve, hoogbegaafde kinderen en hun ouders naar een blij en gelukkig leven begeleidt. Wie de belevingswereld van een hoogbegaafd kind wil herkennen of leren kennen, moet dit moderne sprookje maar eens lezen Ouders kennen hun kind het beste. Soms zien zij sneller kenmerken van hoogbegaafdheid dan anderen. Aangezien de omgeving een grote rol speelt in de ontwikkeling van een kind, is de samenwerking tussen school, ouders en kind cruciaal. Niet alleen in de herkenning van een hoogbegaafd kind maar vooral in de begeleiding van uw kind In de ecologie van het hoogbegaafde kind zitten de ouders: • Van de ouders wordt verwacht dat zij hun hoogbe-gaafde kind helpen op weg naar zelfverantwoorde-lijk leren en leven. o Dat betekent geen curlingouder, die het pad vrij-maakt van hobbels voor zijn kind. o Dat betekent geen helikopterouder, overbezorgd en sturend Vragenlijst ouders hoogbegaafd kind Naam ouders: Naam kind: Geboortedatum kind: De Junior Academie! is bedoeld voor een specifieke doelgroep leerlingen. Het onderdeel 'hoge intelligentie' wordt beoordeeld aan de hand van het IQ onderzoek door een geregistreerd en diagnostisch geschoold Ouders van hoogbegaafde kinderen. Dit webinar is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen en gaat over hoogbegaafdheid en over de dingen die je tegen kunt komen in de opvoeding van hoogbegaafde kinderen. Dit webinar kan ook gevolgd worden door leerkrachten die hoogbegaafde kinderen in de klas hebben. In dit webinar worden tips gegeven hoe.

Hoogbegaafdheid bij kinderen - Ouders & Onderwij

Ouders van kinderen die hoogbegaafd zijn, maar ook bijvoorbeeld leerkrachten, moeten zich realiseren dat het verhoogde bewustzijn van een hoogbegaafd kind leidt tot meer indrukken die kunnen leiden tot angst. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen (te) angstig zijn' De ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen hebben vandaag een klacht neergelegd bij het Kinderrechtencommissariaat en er een petitie met 300 handtekeningen overhandigd. Ze vragen passend. Mijn kind is hoogbegaafd • ouders kids tot 9 jaar start 2 oktober • ouders kids vanaf 9 jaar start 9 oktober Capelle a. d. IJssel (deelnemers uit hele land) Gratis ebook Individuele coaching Rijswijk ZH of per skype . Opvoeden van hoogbegaafde kinderen Author: jmvanderze

14 tips voor een succesvolle begeleiding van hoogbegaafde

Ouders van kinderen met hoogbegaafdheid. De ontwikkeling van een hoogbegaafd kind verloopt anders dan dat van een gemiddeld kind. Het is van belang om de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen te leren kennen en daar adequaat op in te spelen Want ouders van hoogbegaafde kinderen hebben vroeger vaak hetzelfde meegemaakt als waar hun kind nu tegenaan loopt. Dat neemt niet weg dat het voor ouders soms toch erg lastig is om hun kind adequaat te begeleiden en om de school ook nog van de juiste tips en trucs te voorzien. Mijn motto hierbij is: Kijk anders, denk anders, leer anders >> Begeleiding hoogbegaafden direct bestellen. Het opvoeden van hoogbegaafden is niet altijd makkelijk. In het boek De begeleiding van hoogbegaafde kinderen van James T. Webb e.a. staan diverse suggesties voor de opvoeding van hoogbegaafde kinderen. Na de bespreking van de kenmerken van hoogbegaafdheid komen verschillende aspecten van de opvoeding aan de orde, zoals communiceren en motiveren Geschreven bij Hoogbegaafd. Zelf heb ik een kind die hoogbegaafd is en dit boek is het eerste boek met ervaringen van hoogbegaafden gecombineerd met theoretische punten. Als je begint met lezen boeit het boek zo dat je het niet meer weg wilt leggen. Ik kan het echt iedereen aanbevelen die te maken heeft of krijgt met hoogbegaafdheid

Hoe herken je hoogbegaafdheid bij je kind - Therapiehul

Dit ontstaat meestal door een bekrachtiging van ouders zonder rekening te houden met de kenmerken van het hoogbegaafde kind. Dit gebeurt vaak onbewust. De ouder weet niet beter, omdat de ouder dit nooit heeft geleerd. De oplossing ligt in het cooperatief samenwerken. Leren in gesprek te gaan met je hoogbegaafde kind Kwaliteitsregister Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld. Het initiatief tot dit register is genomen omdat er de laatste jaren vele. Ina Barreveld beschrijft de ervaringen van haar hoogbegaafde dochter met het basisonderwijs, die uiteindelijk leidden tot het besluit Hagar op tienjarige leeftijd naar het gymnasium te laten gaan. Het is een precies en persoonlijk verslag geworden, geschreven vanuit de betrokkenheid van een moeder en daardoor zeer geschikt voor iedere ouder van een hoogbegaafd kind Praktijk JongGeleerd. Praktijk JongGeleerd in Asten is ontstaan vanuit de behoefte om ouders van hoogbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden bij de ontwikkeling van het anders-zijn van hun kind. Als ambulant en systemisch coach ga ik samen met u en uw kind in gesprek om een passende coaching in te vullen, met. Met hoogbegaafden onderling, met jeugdige hoogbegaafden, met oude hoogbegaafden, man, vrouw en ex-hoogbegaafden en met iedereen die er meer over wil weten. Wat ik voor me zie is dat ik in een stad of dorp een hele week, maandag t/m vrijdag in de avond een zaaltje huur, iedereen gratis uitnodig en ze trakteer op een koffie of thee

Begeleiding van ouders Expertisecentrum Hoogbegaafdheid

 1. Steeds meer mensen uit het onderwijs, vaak mensen die hoogbegaafden in hun eigen omgeving kennen, nemen initiatieven die hoogbegaafde kinderen een betere tijd op school bezorgen. En steeds meer volwassenen zijn zich er van bewust dat ouders van hoogbegaafde kinderen niet de pushers zijn waarvoor ze vaak versleten werden, maar gewoon mensen die.
 2. Het Ouders Online forum . Het forum van Ouders.nl is een online community waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Het forum is er voor ouders met vragen over opvoeding, ouderschap, ontwikkeling, gezondheid, school en alle andere dingen die je als ouder tegenkomt in het leven
 3. ste tevreden. Of scholen luisteren helemaal niet meer naar ouders, die zijn immers alleen maar vervelend. Daar is het kind de dupe van
 4. Nieuw | Een intense reis. Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma Een intense reis is het verhaal van een moeder wiens hoogbegaafde zoon met schooltrauma is uitgevallen op het basisonderwijs en hierdoor één van de vele duizenden thuiszitters werd die Nederland rijk is

Hoogbegaafd kind: hoe herken je dat? Kenmerken

 1. ister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) wel de nodige.
 2. Dit kan leiden tot onbegrip over het functioneren van een kind op school, frustratie bij ouders en een ongelukkig kind dat gaat onderpresteren. Pienter & Co combineert expertise van hoogbegaafdheid met praktijkervaring in het primair onderwijs en kan zo de juiste begeleiding bieden. Inclusief goede handvatten om hoogbegaafde kinderen te helpen
 3. Uw kind is toch hoogbegaafd. Dat hij of zij dat dan maar eerst eens bewijst!, is een heel klassiek denkpatroon van leerkrachten en ouders van andere kinderen. Zoals hierboven reeds aangegeven gaat een hoogbegaafde er heel snel van uit dat hij of zij iets grondig kent, wanneer hij zich heel even in een bepaalde materie verdiept
 4. Ontwikkeling van het kind. Je wilt als ouder liefde en aandacht aan je kind geven, maar je moet ook consequent afgrenzen wat er mag en wat niet. Je wilt helpen en meeleven bij problemen, maar je moet ook het zetje geven naar flink en zelfstandig worden. Sleutelwoorden zijn: aandacht, bevestiging en goede communicatie
 5. Is jouw kind hoogbegaafd? Aan deze 10 dingen herken je he
Uw kind aanmelden - Quadratum

Is mijn kind hoogbegaafd? Ouders van N

 1. Hulp & advies voor ouders van hoogbegaafden - Kind in de
 2. Steeds meer 'noodsignalen' van Arnhemse ouders met
 3. Hoogbegaafdheid is geen handicap maar vraagt wel extra